Dnes je 23. 9. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

Diskuze, nebo zjednodušující náhled?

Pondělí, 21.8.2023
Rozhovor s P. Adamem Żakem SJ (3. část)
Jan Pavel II. důvěřoval církevním postupům a lidem jmenovaným k jejich provádění, ale před rokem, když byla zveřejněna zpráva o kardinálu McCarrickovi, poukázal jste na to, jak zranitelná byla a je papežská služba vůči manipulaci ze strany nepoctivých lidí, včetně spolupracovníků potvrzujících nepravdy. A jak byste to komentoval dnes? Z dnešního pohledu je třeba říci, že po McCarrickově zprávě je jasné, že Jan Pavel II. byl zmanipulován. Papež...

Diskuze, nebo zjednodušující náhled?

Středa, 16.8.2023
Rozhovor s P. Adamem Żakem SJ (2. část)
Na základě čeho se, otče, domníváte, že se Jan Pavel II. naučil reagovat rychleji než ostatní? Podívejme se na dynamiku toho, co se stalo po roce 1994. V roce 1994 vydal Jan Pavel II. indult - to znamená, že změnil zvykové právo - pro americkou církev a prodloužil věk právní ochrany osob, pokud jde o sexuální zneužívání, na 18 let. Prodloužil promlčecí lhůtu pro tyto případy na deset let po dosažení osmnácti let věku oběti. To byla významná změna oproti tomu, co...

Diskuze, nebo zjednodušující náhled?

Čtvrtek, 10.8.2023
Rozhovor s P. Adamem Żakem SJ (1. část)
Adam Żak SJ vystudoval filozofii v Krakově, Mnichově a Římě a teologii v Neapoli. Byl rektorem jezuitského formačního domu v polském Krakově (1990–1994), provinciálem (1996–2002), asistentem generálního představeného Tovaryšstva pro východní Evropu (2003–2012; od roku 2008 vytvořené asistence pro střední a východní Evropu). Od roku 2013 je koordinátorem pro ochranu dětí a mládeže při Polské biskupské konferenci. V této funkci rozvíjel struktury...

Argentinský jezuita Ángel Sixto Rossi, metropolita córdobský

Pondělí, 7.8.2023
Představujeme dva nové jezuitské kardinály II
Mezi jmény dne 9. července nově jmenovaných kardinálů je i jméno třiašedesátiletého argentinského jezuity. Otec Ángel Sixto Rossi SJ se narodil 11. srpna 1958 a do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1976. Po studiu filozofie a teologie v Ekvádoru byl v roce 1986 vysvěcen na kněze a o osm let později složil slavnostní řeholní profesi. Na Gregoriáně se specializoval na teologii spirituality. V jezuitském řádu byl rektorem kostela El Salvador v Buenos Aires...

Čínský jezuita Chow Sau-yan, biskup z Hongkongu

Středa, 2.8.2023
Představujeme dva nové jezuitské kardinály I
Otec Stephen Chow Sau-yan byl až do roku 2021 stále provinciálem Čínské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Narodil se 7. srpna 1959 v Honkongu. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil 27. září 1984. V letech 1986–1988 získal v Irsku titul bakaláře filozofie a po studiích teologie v Hongkongu byl v roce 1994 vysvěcen na kněze. Na Loyola University v Chicagu získal magisterský titul v oboru teorie managementu (1993–1995) a na Harvardově univerzitě...

Mladí kolumbijští jezuité se setkali s otcem generálem

Pondělí, 26.6.2023
Rozhovor s představeným formační komunity
Kolumbie. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa SJ navštívil ve dnech 19. až 23. června kolumbijskou Bogotu, kde se konalo setkání Konference provinciálů Latinské Ameriky. Nejprve zavítal do formační komunity svatého Františka Xaverského, kde žijí mladí jezuité s týmem formátorů. Připojili se k nim scholastici z jiných komunit a kandidáti Tovaryšstva. Představený komunity P. Jorge Alberto Camach SJ hovořil o výzvách, kterým čelí jezuitští...

Otec Frank Brennan SJ se angažuje v boji za práva australských domorodců

Čtvrtek, 15.6.2023
Rozhovor na generální kurii
Na konci května přijel na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova do Říma jeden z nejznámějších australských jezuitů, aby se zúčastnil akcí k padesátému výročí diplomatických vztahů mezi Austrálií a Svatým stolcem. Je jím Frank Brennan, kterého Wikipedie popisuje jako právníka v oblasti lidských práv a univerzitního profesora. Franku Brennane, velmi jste se angažoval v obraně práv původních obyvatel ve vaší zemi. Lze vás označit za „sociálního aktivistu“? Jeden z...

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení

Neděle, 11.6.2023
Odpovídá na otázky o svém životě
Praha. Jakub Žákavec byl 3. září 2022 v katedrále vysvěcen na jáhna. Od té doby vykonává jáhenskou službu v jezuitském kostele svatého Ignáce a ve františkánském kostele Panny Marie Sněžné. Kněžské svěcení přijme v sobotu 17. června v pražské katedrále při mši svaté v 10 hodin. Primičních mší svatých bude slavit hned několik. V kostele svatého Ignáce to bude v úterý 20. června v 6.15 hodin. Při té příležitosti jsme mu položili několik otázek: V jaké rodině...

Henri de Lubac stále ovlivňuje církev, říká oceňovaný teolog

Čtvrtek, 4.5.2023
Rozhovor s Michaelem Fédou SJ
Henri de Lubac (1896–1991) je označován za jednoho z největších katolických teologů dvacátého století a klíčovou postavu Druhého vatikánského koncilu (1962–1965). Francouzský jezuita, který byl k závěru svého života za své teologické dílo jmenován kardinálem, by mohl být jednoho dne prohlášen za svatého. Francouzská biskupská konference nedávno rozhodla o zahájení procesu jeho blahořečení, což je předběžný krok vedoucí ke kanonizaci. Ať...

Vzdělání jako zdroj naděje

Pondělí, 17.4.2023
Rozhovor s prezidentem Celosvětového jezuitského vzdělávání P. Peterem Balleisem SJ
Céline Fossati vedla rozhovor o Celosvětovém jezuitském vzdělávání (Jesuit Worldwide Learning, JWL) s jeho prezidentem P. Peterem Balleisem SJ. V loňském roce se počet studentů JWL zvýšil na více než sedm a půl tisíce mladých lidí po celém světě. V rozhovoru se otec Balleis dívá na rychlý vývoj a cíle pro rok 2023. Otče Balleisi, jaká myšlenka stojí za vznikem JWL? JWL umožňuje mladým lidem, kteří žijí v marginalizovaných komunitách, získat...

Starší články v rubrice


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl
Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

více »

Nejbližší akce

Oslavy čtyřstého výročí České provincie Tovaryšstva Ježíšova


Víkendovka pro zájemce o Tovaryšstvo Ježíšovo


Slavnostní bohoslužba na oslavu čtyřstého výročí České provincie Tovaryšstva Ježíšova


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil