Dnes je 5. 7. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

Chraňte své srdce před nenávistí (3. část)

Čtvrtek, 23.6.2022
Rozhovor s bývalým provinciálem jihopolské provincie P. Wojciechem Ziółkem SJ, který od roku 2015 pracuje v ruském Tomsku
Stává se, že je Vám nějak zabraňováno v pastorační činnosti? Neexistují žádné formální zákazy. Ale je tu plná kontrola nad vším a neustálé podezírání. Pro místní úřady je těžké uvěřit, že my jezuité jsme přišli do jejich země sloužit lidem. Jezuité? Z Vatikánu? Víte – jejich hlavní zásadou je „účel světí prostředky“ a jejich zakladatel vyžadoval od svých stoupenců slepou poslušnost, ačkoliv jim na oplátku dovolil svádět ženy... Tak o nás psala sovětská propaganda a takový...

Chraňte své srdce před nenávistí (2. část)

Úterý, 21.6.2022
Rozhovor s bývalým provinciálem jihopolské provincie P. Wojciechem Ziółkem SJ, který od roku 2015 pracuje v ruském Tomsku
Kolik katolíků žije v Tomsku? V celé naší farnosti, která je o něco větší než Polsko, je jich asi dva tisíce. Máme tři mše v neděli a jednu v sobotu večer. Na tyto čtyři mše chodívalo celkem tři sta až tři sta padesát lidí. Ale to bylo ještě před pandemií. Nyní jich se jich v kostele objevuje asi dvě stě padesát. Zároveň se jedná o velmi živou farnost – mezinárodní a vícegenerační. Tomsk je univerzitní město, takže jsou zde studenti z Evropy, Jižní Ameriky, Afriky a samozřejmě...

Chraňte své srdce před nenávistí (1. část)

Pondělí, 20.6.2022
Rozhovor s bývalým provinciálem jihopolské provincie P. Wojciechem Ziółkem SJ, který od roku 2015 pracuje v ruském Tomsku
Ve svém sloupku v dubnovém čísle měsíčníku „W drodze“ píšete, že jste v poslední době hodně plakal. Pro co truchlíte nejvíce? Možná nejbolestnější je, že ne všichni pláčou. Důvody jsou různé. Někteří ze strachu nepláčou, protože strach je zde všudypřítomný. Nejčastěji nepovšimnutý, nevědomý, ale „vrozený“, odnepaměti. Takový, na který si lidé zvyknou a který se stane něčím „přirozeným“ a nedokážou si bez něj život ani představit. Nikdo se neptá: „Jak...

Síť Comparte pomáhá rolníkům v Latinské Americe

Středa, 15.6.2022
Rozhovor s P. Oscarem Rodríguezem SJ o poslání sítě
Latinská Amerika. Sítě jsou pro Konferenci latinskoamerických provinciálů „způsobem života“. I když se v Tovaryšstvu Ježíšově v posledních letech rozvinuly různé sítě, Latinská Amerika je v čele tohoto směru vývoje. Během výročního shromáždění konference, které se konalo v Mexico City a kterého se zúčastnili provinciálové a regionální představení Latinské Ameriky a Karibiku, byla pozornost zaměřena na některé z nejaktivnějších sítí. Mezi nimi byla...

Kdo jsou dobrovolníci Jezuitské služby uprchlíkům v Řecku?

Úterý, 3.5.2022
Představují se mladí lidé, kteří po určitou dobu pomáhají s uprchlíky v Řecku
Kdo jsi? Jmenuji se Amans Estivals, je mi dvacet jedna let a jsem z Francie. Tři roky jsem studoval politologii. Při svém zapojení v Eucharistickém hnutí mládeže jsem byl dvanáct let obklopen jezuity. Byla to velmi krásná zkušenost. Jsem Corentin Capelle, je mně dvacet tři let a jsem z Belgie. Znám jezuity, protože moji rodiče jsou součástí Společenství křesťanského života. Moji rodiče jsou velmi štědří: již dva roky přijímáme v našem domě uprchlíky, včetně jednoho...

Jezuité v Austrálii se nechávají vést apoštolskými preferencemi

Pondělí, 11.4.2022
Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu
Rozhovor s australským provinciálem P. Dominicem Quyenem Vu při jeho návštěvě římské kurie. Quyene, jste provinciálem australské provincie již více než rok. Svou úlohu jste musel začít během pandemie Covidu-19. Jaké z toho plynou výzvy? Melbourne má nejvyšší počet dní na světě strávených v lockdownu, takže jsem považován za covidového provinciála. Bylo to pro mě docela náročné, protože jsem nastupoval do úřadu během pandemických...

Pro jezuity ve východní Africe jsou výzvy požehnáním

Pondělí, 4.4.2022
Rozhovor s provinciálem východní Afriky P. Kizitem Kiyimbou
Řím. Ve druhé polovině března se na generální kurii uskutečnilo setkání pro šestnáct nových provinciálů, kteří byli jmenováni během pandemie. Otče Kizito, jste z Ugandy. Mohl byste nám říci pár slov o sobě a svém povolání? Čím si jezuité získali vaše srdce? Jsem druhorozený ze sedmi sourozenců, ale v domě nás bylo vždy kolem deseti dětí. Moji rodiče byli učitelé na základní škole a učili nás spolu žít jako dobří lidé a dobří křesťané. Moje touha být knězem sahá až...

Bez církví nemůžeme pomýšlet na mír na Ukrajině

Čtvrtek, 3.3.2022
Rozhovor s účastníkem Velehradského jubilejního kongresu (2007) Antoinem Arjakovskym
Profesor Antoine Arjakovsky, pravoslavný intelektuál s ruskými kořeny, ředitel Institutu ekumenických studií na Katolické univerzitě ve Lvově (2004–2011). Je vnukem kněze Západoevropského exarchátu ruských farností Konstantinopolského patriarchátu Dmitrije Andrejeviče Klepinina († 1944, Buchenwald), blahořečen v roce 2004. Po vstupu ruských vojsk do Donbasu a papežově pozvání papeže Františka k modlitbě a půstu na Popeleční středu...

Otec Anthony Corcoran SJ vypráví o své práci v Kyrgyzstánu

Pondělí, 21.2.2022
Rozhovor při návštěvě generální kurie Tovaryšstva Ježíšova v Římě
Kyrgyzstán. Co o něm víte? Asi mnoho ne. Je to hornatá středoasijská země se šesti miliony obyvatel, která je obklopena z jihu a východu Čínou a dále republikami Tádžikistán, Uzbekistán a Kazachstán, které byly dříve součástí Sovětského svazu. V roce 1991, po pádu sovětského impéria, získal Kyrgyzstán nezávislost. Jeho obyvatelstvo je z velké části muslimské, ale od doby, kdy se stal nezávislým, zabarvují prožívání náboženství šamanistické praktiky...

Na slovíčko s P. Jiřím Kovářem SJ

Čtvrtek, 17.2.2022
Pro benešovské noviny 1/2022 připravila místostarostka Andrea Kulíková
Milí čtenáři, přinášíme Vám novou rubriku našich Benešovských novin, kde bychom rádi představili zajímavé osobnosti našeho města i regionu v krátkém rozhovoru tak, abychom Vám přiblížili jejich práci, plány i životní cestu. Věříme, že se Vám tato rubrika bude líbit a dozvíte se mnoho zajímavých věcí. Naším prvním hostem je benešovský farář P. Mgr. Jiří Kovář SJ, se kterým jsem hovořila o stříbrné adventní neděli na faře. Dobrý den, pane faráři, nesmírně si vážím...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
více »

Nejbližší akce

Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


Koncert Pocta sv. Ignáci


Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovně rekreační pobyt zrakově postižených


více »

Kalendárium

Památka Lva Mangina a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil