Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

Hudba je dar a povolání

Pátek, 26.4.2024
Rozhovor s Vlastimilem Dufkou SJ vedl Pavel Ambros SJ
Nové číslo bulletinu Jezuité 1/2024 je věnováno hudbě. Nabízíme vám podstatnou část rozhovoru na toto téma s Vlastimilem Dufkou SJ. Vlastimil Dufka SJ je slovenský jezuita, kněz a hudebník. Spolu se svými dvěma bratry, rovněž jezuity, utváří lahodnou atmosféru jezuitských setkání. Jeho hra na hoboj se vtiskává do paměti. Zeptali jsme se ho, jak prožívá dar hudby. Někdy je obtížné sladit různé nástroje. Také povolání hudebníka a povolání řeholníka mají...

Vzdělávání ve Středoevropské provincii Tovaryšstva Ježíšova

Pondělí, 18.3.2024
Rozhovor s delegátkou Gabrielou Hüdepohl (2. část)
Pokud jde o váš čtvrtý aspekt – udržování živé otázky po Bohu – je to možné ve stále sekulárnějším světě? Samozřejmě ne tou formou, že někoho žádáme, aby narovinu přiznal svůj vztah k Bohu, ale ve skutečnosti si mnoho studentů a jejich rodičů vybírá jezuitskou školu právě proto, že je tam položena otázka o Bohu. Ignác věřil, že Boha lze nalézt ve všech věcech a že to je nakonec základ spirituality a pedagogiky. Naši studenti se s tím znovu a znovu setkávají...

Vzdělávání ve Středoevropské provincii Tovaryšstva Ježíšova

Čtvrtek, 14.3.2024
Rozhovor s delegátkou Gabrielou Hüdepohl (1. část)
Gabriele Hüdepohl je novou delegátkou pro řádové školy ve středoevropské jezuitské provincii. Jako první laička a první žena má odpovědnost za rozvoj a spolupráci celkem dvanácti škol v provincii: tří jezuitských a čtyř síťových škol v Německu, dvou síťových škol v Rakousku a tří jezuitských škol v Litvě. Rozhovor s ní se týká podstatných znaků jezuitských škol a toho, proč jsou pro mladé lidi stále důležitější dobrá rozhodnutí, a jak se učí vnímat svůj život z nadhledu...

Soukromá audience olomouckého Centra Aletti u papeže Františka

Pondělí, 5.2.2024
Rozhovor se sr. Annou Lexmaulovou připravil P. Václav Novotný SJ
Papež František přijal ve své soukromé knihovně Apoštolského paláce dne 15. ledna členy Centra Aletti za účasti P. Petra Přádky SJ, provinciála České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Na bezprostřední dojmy se ptáme účastnice setkání sr. Anny Lexmaulové z Centra Aletti. Jsi členem ekipy Centra Aletti, mohla by ses krátce představit? V čem spočívá tvá práce v Centru Aletti? Jsem sestra komunity sester Kristova Boholidství z Centra Aletti, kde žiji od roku...

Australská provincie přivítala P. generála Artura Sosu SJ

Úterý, 23.1.2024
Na otázky odpovídá australský provinciál P. Quyen Vu SJ
Austrálie. Dny od 20. do 26. ledna prožívá otec Sosa v australské jezuitské provincii. Je to jedna z cest, která musela být odložena kvůli pandemii covidu. Nyní je však P. Sosa na své první návštěvě australské provincie, která je spojena se setkáním Jezuitské konference Asie a Tichomoří. Před touto návštěvou se uskutečnil následující rozhovor s provinciálem P. Quyenem Vu. Otče Quyene, co si vy a celá vaše provincie od této návštěvy slibujete? Tato první návštěva...

Rozšířená rada otce generála se zabývala formací jezuitů i jejich spolupracovníků

Pondělí, 15.1.2024
Rozhovor s P. Markem Ravizzou SJ
Řím. Ve dnech od 8. do 12. ledna se na generální kurii Tovaryšstva v Římě sešli členové rozšířené rady otce generála. Jsou to čtyři nejbližší asistenti, vedoucí čtyř apoštolských sekretariátů (Služba víře; základní a středoškolské vzdělávání; vysokoškolské vzdělávání; sociální spravedlnost a ekologie) a předsedové šesti konferencí Tovaryšstva (Latinská Amerika a Karibik; Kanada a Spojené státy; Evropa; Afrika a Madagaskar; jižní Asie; Asie a Tichomoří). Setkání se zaměřilo...

Diskuze, nebo zjednodušující náhled?

Pondělí, 21.8.2023
Rozhovor s P. Adamem Żakem SJ (3. část)
Jan Pavel II. důvěřoval církevním postupům a lidem jmenovaným k jejich provádění, ale před rokem, když byla zveřejněna zpráva o kardinálu McCarrickovi, poukázal jste na to, jak zranitelná byla a je papežská služba vůči manipulaci ze strany nepoctivých lidí, včetně spolupracovníků potvrzujících nepravdy. A jak byste to komentoval dnes? Z dnešního pohledu je třeba říci, že po McCarrickově zprávě je jasné, že Jan Pavel II. byl zmanipulován. Papež...

Diskuze, nebo zjednodušující náhled?

Středa, 16.8.2023
Rozhovor s P. Adamem Żakem SJ (2. část)
Na základě čeho se, otče, domníváte, že se Jan Pavel II. naučil reagovat rychleji než ostatní? Podívejme se na dynamiku toho, co se stalo po roce 1994. V roce 1994 vydal Jan Pavel II. indult - to znamená, že změnil zvykové právo - pro americkou církev a prodloužil věk právní ochrany osob, pokud jde o sexuální zneužívání, na 18 let. Prodloužil promlčecí lhůtu pro tyto případy na deset let po dosažení osmnácti let věku oběti. To byla významná změna oproti tomu, co...

Diskuze, nebo zjednodušující náhled?

Čtvrtek, 10.8.2023
Rozhovor s P. Adamem Żakem SJ (1. část)
Adam Żak SJ vystudoval filozofii v Krakově, Mnichově a Římě a teologii v Neapoli. Byl rektorem jezuitského formačního domu v polském Krakově (1990–1994), provinciálem (1996–2002), asistentem generálního představeného Tovaryšstva pro východní Evropu (2003–2012; od roku 2008 vytvořené asistence pro střední a východní Evropu). Od roku 2013 je koordinátorem pro ochranu dětí a mládeže při Polské biskupské konferenci. V této funkci rozvíjel struktury...

Argentinský jezuita Ángel Sixto Rossi, metropolita córdobský

Pondělí, 7.8.2023
Představujeme dva nové jezuitské kardinály II
Mezi jmény dne 9. července nově jmenovaných kardinálů je i jméno třiašedesátiletého argentinského jezuity. Otec Ángel Sixto Rossi SJ se narodil 11. srpna 1958 a do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v roce 1976. Po studiu filozofie a teologie v Ekvádoru byl v roce 1986 vysvěcen na kněze a o osm let později složil slavnostní řeholní profesi. Na Gregoriáně se specializoval na teologii spirituality. V jezuitském řádu byl rektorem kostela El Salvador v Buenos Aires...

Starší články v rubrice


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil