Dnes je 25. 1. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

Svědectví brazilského jezuity o životě na Haiti

Úterý, 18.1.2022
Rozhovor s P. Rogeriem da Silvou SJ
Mezi nedávné návštěvníky generální kurie patří i brazilský jezuita P. Rogerio da Silva, který strávil asi sedm let službou na Haiti, z toho čtyři roky jako novicmistr. Co nám může říci o své zkušenosti v této zemi, která se snaží překonat politickou nestabilitu a velkou chudobu? Rogerio, Vy, brazilský jezuita, jste byl od roku 2017 až donedávna novicmistrem na Haiti. Nejprve nám řekněte, co Vás přivedlo na Haiti? Výzva jít a přispět k poslání Tovaryšstva Ježíšova na Haiti...

Jezuité v Lovani chtějí propojit intelektuální a sociální apoštolát

Úterý, 11.1.2022
Rozhovor s otci Leem De Weerdtem a Jacquesem Haersem
Lovaň. Nedávná návštěva otce generála P. Artura Sosy ve Flandrech poskytla příležitost k seznámení s některými inovativními projekty jezuitů v regionu evropského Nizozemí. V Lovani, kde se jezuité dlouhodobě angažují na Katolické univerzitě, zahájili se svými spolupracovníky projekt IntelSoc. Odkud vzešel projekt IntelSoc? K čemu je potřebný? Weerdt: Projekt si klade za cíl umožnit jezuitům, kteří jsou aktivní v intelektuální službě, užší spolupráci se...

Rozhovor papeže Františka s jezuity v Aténách 4. prosince 2021

Pondělí, 20.12.2021
Podle La Civiltà Cattolica zpracoval P. Pavel Ambros SJ
P. Pierre Salembier, představený komunity, jako prvního představil bratra Georgese Marangose, který hraje na varhany a je ekonomem. Papež na to reagoval těmito slovy: Přiznám se: Když jsem byl provinciálem, musel jsem si vyžádat informace o připuštění jezuitů ke kněžskému svěcení a zjistil jsem, že nejlepší informace mám od bratrů. Vzpomínám si na jednu chvíli: Byl tam student teologie, který končil studia, byl obzvlášť dobrý, inteligentní, milý. Ale bratři mi...

Rozhovor s generálním představeným Tovaryšstva P. Arturem Sosou (3. část)

Pondělí, 13.12.2021
Při příležitosti setkání ignaciánské rodiny ze západoevropské frankofonní provincie v Marseille
Rozhovor proběhl na generální kurii 29. října, překlad sestra Anna Lexmaulová. Otázka trochu předpokládaná zní: jsem na facebooku, jsem na twitteru, mám svůj blog, píšu, co chci, s tím a s tím nesouhlasím… Jak vyjádřit a respektovat tuto rozmanitost, a zároveň být autentickými svědky evangelia? Prostřednictvím dialogu. Nicméně jedná se o určitý způsob dialogu. Papež František nedávno napsal encykliku Fratelli tutti. Velmi zdůrazňuje téma dialogu z různých...

Rozhovor s generálním představeným Tovaryšstva P. Arturem Sosou (2. část)

Čtvrtek, 9.12.2021
Při příležitosti setkání ignaciánské rodiny ze západoevropské frankofonní provincie v Marseille
Rozhovor proběhl na generální kurii 29. října, překlad sestra Anna Lexmaulová. Někdy jsou to sami křesťané, kněží, řeholníci, kteří znevěrohodňují toto poselství naděje. Čelíme realitě sexuálního zneužívání v církvi – jak můžeme udržet důvěru a nekřivit poselství? Zneužívání jsou součástí lidské reality a také církve. Je to zajisté velký otřes. Chtěl bych využít tohoto rozhovoru, abych ocenil, co vše francouzská církev v tomto ohledu učinila. Oceňuji odvahu, se kterou se...

Rozhovor s generálním představeným Tovaryšstva P. Arturem Sosou (1. část)

Pondělí, 6.12.2021
Při příležitosti setkání ignaciánské rodiny ze západoevropské frankofonní provincie v Marseille
Rozhovor proběhl na generální kurii 29. října, překlad sestra Anna Lexmaulová. "Dobrý den všem, při příležitosti Ignaciánského roku a setkání ignaciánské rodiny ze západoevropské frankofonní provincie v Marseille zde máme příležitost přivítat otce Artura Sosu. Otče, děkujeme za Vaše přijetí zde na generální kurii jezuitů, blízko Vatikánu, v tomto sálu svatých pod pohledem svatého Ignáce a svatého Františka Xaverského – je to působivé." Ano, je to pro nás inspirace...

„Jezuita se stává chudým, aby se přiblížil Ježíšovu způsobu života“

Středa, 13.10.2021
Rozhovor s P. generálem Arturem Sosou SJ nad dopisem o chudobě
Otec Arturo Sosa jako generální představený napsal dne 27. září všem jezuitům, aby je vyzval k osobní i komunitní reflexi jejich života podle slibu chudoby. Otče generále, podbarvuje kontext Ignaciánského roku úvahy o řeholní chudobě, ke kterým vyzýváte jezuity? Výchozí bod tohoto přístupu, který navrhuji, předchází Ignaciánskému roku. Třicátá šestá generální kongregace požádala generála, aby zrevidoval „Statuta o chudobě“ a „Instrukce o správě časných záležitostí“...

„Co mi nikdo nevěří o papeži Františkovi“ (2. část)

Středa, 18.8.2021
Otec Arturo Sosa SJ v exkluzivním rozhovoru s Rolandem Müllerem pro katholisch.de.
V čele jezuitů stojí téměř pět let otec Arturo Sosa SJ. V rozhovoru pro katholisch.de generální představený vysvětluje, co ho fascinuje na zakladateli řádu svatém Ignáci, přibližuje aktuální situaci Tovaryšstva Ježíšova a svůj osobní vztah k papeži. Podíváme-li se trochu na historii jezuitů: Jaký je největší úspěch řádu? A kde byl dosažen? Neodvažuji se na tuto otázku odpovědět, protože jde o historii více než pěti set let, bezpočtu lidí a tisíců cest. Tovaryšstvo Ježíšovo...

„Co mi nikdo nevěří o papeži Františkovi“ (1. část)

Úterý, 17.8.2021
Otec Arturo Sosa SJ v exkluzivním rozhovoru s Rolandem Müllerem pro katholisch.de
V čele jezuitů stojí téměř pět let otec Arturo Sosa SJ. V rozhovoru pro katholisch.de generální představený vysvětluje, co ho fascinuje na zakladateli řádu svatém Ignáci, přibližuje aktuální situaci Tovaryšstva Ježíšova a svůj osobní vztah k papeži. Jezuité letos slaví Ignaciánský rok při příležitosti pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova otec Arturo Sosa v rozhovoru vysvětluje, proč může být zakladatel jezuitů...

Užitek putování po Ignaciánské poutní trase

Čtvrtek, 12.8.2021
Rozhovor s iniciátorem a koordinátorem projektu P. Josepem Lluisem Iriberrim SJ
Španělsko. Dne 31. července otec generál Arturo Sosa zahájil oslavu svátku svatého Ignáce z Loyoly tím, že přišel po cestě, po které zakladatel Tovaryšstva Ježíšova kráčel před pěti sty lety. V doprovodu malé skupiny mladých lidí prošel generální představený několik kilometrů Ignaciánské poutní trasy (Camino Ignaciano) a došel do Manresy, kde nastala důležitá etapa konverze svatého Ignáce. Camino Ignaciano je 665 kilometrů dlouhá poutní cesta, která začíná...

Starší články v rubrice


Ignaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za skutečné lidské bratrství
Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí, jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl Za lidi sevřené strachem
Modleme se za všechny, kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.
více »

Nejbližší akce

Reportáž o Tovaryšstvu Ježíšovu v české provincii


Večerní studium spirituality v Olomouci


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie individuální


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení pro kněze


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil