Dnes je 27. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

V syrském Homsu pomáhají obětem zemětřesení

Čtvrtek, 16.3.2023
Rozhovor s P. Geraldem Baumgartnerem SJ
Sýrie. Jezuita P. Gerald Baumgartner v Homsu organizuje pomoc obětem zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii na počátku února. Jak jste prožíval zemětřesení? V noci jsem se probudil, země se chvěla asi dvě až tři minuty; už to bylo hrozivé. Pak jsme všichni vyběhli na ulici stejně jako ostatní lidé v Homsu. Nic zde ale nebylo zničeno. Přesto se lidé neodvážili vrátit do svých domů ze strachu, že by zemětřesení mohlo být ještě silnější. Většina lidí strávila noc...

Rozhovor papeže Františka s jezuity z Konga

Úterý, 7.3.2023
2. února v rámci apoštolské cesty do Demokratické republiky Kongo
Papež František se 2. února během své apoštolské cesty do Demokratické republiky Kongo setkal s osmdesáti dvěma jezuity působícími v této zemi, které vedl provinciál P. Rigobert Kyungu. Mezi nimi byl i jezuita Donat Bafuidinsoni, biskup z Inonga. Setkání se uskutečnilo v Kinshase na nunciatuře v 18.30 hodin po návratu z modlitebního setkání s kněžími, jáhny, zasvěcenými muži a ženami a seminaristy v katedrále Notre Dame du Congo. Po představení provincie...

Rozhovor papeže Františka s jezuity Jižního Súdánu

Čtvrtek, 2.3.2023
při apoštolské cestě do Jižního Súdánu ve dnech 31. ledna až 5. února
Během své apoštolské cesty do Jižního Súdánu se papež František 4. února před polednem setkal s jedenácti jezuity působícími v zemi v čele s P. Kizitem Kiyimbou, provinciálem východní africké provincie, která zahrnuje Súdán, Jižní Súdán, Etiopii, Ugandu, Keňu a Tanzanii. František se právě vrátil z katedrály svaté Terezie, kde se setkal s biskupy, kněžími, jáhny, zasvěcenými ženami a muži a rovněž i se seminaristy. Otec provinciál představil činnost Tovaryšstva...

Polská pomoc ukrajinským uprchlíkům (2. část)

Úterý, 14.2.2023
Rozhovor s P. Vitalijem Osmolovským SJ
Ponto: Řekl jste nám, že když jste byl na Ukrajině, uděloval jste svátosti také lidem, kteří byli ve válečné zóně. Jak tyto situace řešíte za tak dramatických okolností? Osmolovský: Ano, mám několik dobrých přátel ze studentských let na Ukrajině, kteří jsou ve vojenské službě a v první linii boje. A když dostali rozkaz bojovat, někteří mi volali nebo přišli za mnou, abych jim dal požehnání, pomodlil se za ně a postaral se o jejich rodiny, kdyby se jim něco stalo. Ty chvíle byly...

Polská pomoc ukrajinským uprchlíkům (1. část)

Pondělí, 13.2.2023
Rozhovor s P. Vitalijem Osmolovským SJ
Vitalij Osmolovský je ukrajinský jezuita, který pracoval v Polsku na podpoře uprchlíků před válkou, ale také bojovníků na frontě. Před krátkou dobou byl v portugalském Lisabonu, kde vznikl následující rozhovor. Když 24. února 2022 vypukla válka na Ukrajině, byl P. Vitalij Osmolovský ve Spojených státech a dělal doktorát. Byl povolán, aby se urychleně vrátil do své země a byl se svými lidmi. Skutečnost, že měl dvojí občanství, totiž ukrajinské a polské, se ukázala jako...

Jak můžeme být jeden pro druhého Kristem?

Čtvrtek, 2.2.2023
Papež František v Africe
Výňatky z rozhovoru s konžským jezuitou Toussaintem Kafarhirem Murhulem SJ, ředitelem Centra Arrupe v Lubumbashi, o papežově návštěvě v Africe od 31. ledna do 5. února 2023. Ricardo da Silva SJ: Tato návštěva papeže Františka byla loni v červenci odložena, když papež František nemohl cestovat kvůli problémům s kolenem. Co nyní znamená pro lidi a pro papeže Františka? Toussaint Kafarhire SJ: Na začátku července se konžský a jihosúdánský lid...

Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů

Čtvrtek, 12.1.2023
Rozhovor P. Pavla Ambrose SJ s Robertem Svatoněm
Alianční týdne modliteb se letos koná od 8. do 15. ledna. Jeho tématem je Dobrý pastýř a texty modlitebního průvodce vycházejí ze Žalmu 23 a tisíce let historie jeho ozvěn ve Starém a Novém zákoně. Při této příležitosti jsme požádali doc. Roberta Svatoně z Centra Aletti v Olomouci a vyučujícího na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci o rozhovor. Roberte, můžeš nám přiblížit historii a smysl této iniciativy protestantských církví? Jak...

Otec generál Arturo Sosa SJ nabízí svůj pohled na hlavní události roku (2. část)

Středa, 21.12.2022
Setkání se skupinou novinářů 14. prosince v Římě
Řekl jsem, že jsme zapojeni do komplexního procesu neustálého učení v této věci, což má přirozeně zvláštní dopad na oblast komunikace. Případ P. Marka Rupnika, který se na veřejnost dostal minulý týden, je dobrým příkladem toho, jak moc se toho ještě musíme naučit, zejména o utrpení lidí. Tento případ, stejně jako ostatní, v nás působí šok a smutek; nutí nás to pochopit a vcítit se do utrpení všech zúčastněných v té či oné podobě. Staví nás před výzvu...

Otec generál Arturo Sosa SJ nabízí svůj pohled na hlavní události roku (1. část)

Úterý, 20.12.2022
Setkání se skupinou novinářů 14. prosince v Římě
Nejprve vám děkuji, že jste přijali pozvání k účasti na tomto předvánočním setkání pořádaném komunikační kanceláří a dalšími členy generální kurie Tovaryšstva Ježíšova. Velmi si vážíme práce v oblasti komunikací, kterou odvádíte každý den po celý rok. Stejně jako při předchozích příležitostech se snažíme s blížícím se koncem roku 2022 otevřít tento prostor pro neformální výměnu, která není ani tak „tiskovou konferencí“, jako spíše výměnou...

Novic z antilské provincie vypráví o svém povolání

Středa, 23.11.2022
při příležitosti památky patrona jezuitských noviců svatého Stanislava Kostky
Dominikánská republika. Dne 13. listopadu se ve světě slaví památka patrona jezuitských noviců svatého Stanislava Kostky. Tento mladý Polák se chtěl připojit k jezuitům ve věku pouhých čtrnácti let, ale tak mladí kandidáti nemohli být přijati. Ve věku sedmnácti let však začal svůj noviciát v Římě, a to navzdory odporu své rodiny. Zemřel na malárii o deset měsíců později, v srpnu 1568. V té době byl již proslulý kvalitou svého duchovního života a oddaností Kristu...

Starší články v rubrice


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Varhanní koncert s recitací


Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil