Dnes je 18. 4. 2014  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

Papež František přišel mezi jezuity jako bratr mezi bratry

Sobota, 11.1.2014
Generální představený jezuitů Adolf Nicolás k návštěvě papeže Františka v kostele Il Gesù
Při příležitosti mše svaté, kterou slavil papež František s římskými jezuity v pátek 3. ledna v kostele Il Gesù, pořídili jezuité z tiskového střediska generální kurie Tovaryšstva Ježíšova v Římě krátký rozhovor s generálním představeným řádu Adolfem Nicolásem. Otec Nicolás v něm uvedl, že většina přítomných jezuitů se našla v papežových slovech a cítila, že František k nim promlouvá z hlubin jejich srdcí. Zdůraznil také nutnost soustředit se na Krista...

Příležitost navrátit se k pramenům vlastní spirituality

Pátek, 3.1.2014
Rozhovor s Giuseppem Belluccim, ředitelem tiskového střediska Tovaryšstva Ježíšova
V pátek 3. ledna, o svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš a titulární slavnosti Tovaryšstva Ježíšova, sloužil papež František v římském chrámě Il Gesù mši svatou na poděkování za svatořečení Petra Fabera. Při této příležitosti pořídila ve čtvrtek 2. ledna italská sekce Rádia Vatikán krátký rozhovor s jezuitou Giuseppem Belluccim, ředitelem tiskového střediska Tovaryšstva Ježíšova. Přítomnost Svatého otce v mateřském kostele jezuitů je podle něj pro jezuity...

Indický jezuita Eric Mathias navštívil opět Česko

Neděle, 10.11.2013
Rozhovor se zakladatelem misie v indickém státě Karnátaka
Na krátkou návštěvu přijel na konci října do České republiky indický jezuita Eric Mathias. Zakladatel misie v Pannuru a Manvi, ve které několikrát pobývala i skupina českých dobrovolníků, představil nové projekty a setkával se s podporovateli v mnoha evropských zemích. "Navštěvuji Evropu, abych všem našim podporovatelům poděkoval. Také i dobrovolníkům z různých zemí, tedy i z České republiky, kteří přijeli do Pannuru nebo Manvi," říká v rozhovoru...

Musíme se znovu zamyslet nad tím, k čemu nás Bůh povolává

Pondělí, 28.10.2013
Rozhovor s českým provinciálem Josefem Stuchlým o výzvách dnešní doby
Od 17. do 23. října se na generální kurii jezuitského řádu v Římě konalo pravidelné každoroční setkání Konference evropských jezuitských provinciálů (CEP, Conference of European Provincials). Zúčastnilo se ho celkem třicet tři představených provincií a nezávislých i závislých regionů, otec generál, jeho tři asistenti pro Evropu, prezident CEPu a pozvaní hosté...

Válka v Sýrii by pouze zvětšila utrpení obyvatel

Čtvrtek, 5.9.2013
Generál Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Nicolás o míru a situaci v Sýrii
K výzvě Svatého otce prožít sobotu 7. září jako den postu a modliteb za mír v Sýrii se připojil i generál jezuitů Adolfo Nicolás SJ. Přestože není jeho zvykem komentovat mezinárodní scénu, vyjádřil se tentokrát k aktuální politické situaci v Sýrii, protože – jak uvádí – za současných podmínek již nelze mlčet. V rozhovoru generál zdůraznil tři základní problémy: zneužívání moci, nedostatek konkrétních informací o používání chemických zbraní...

Uherskohradišťská jezuitská kolej už rok slouží městu

Čtvrtek, 22.8.2013
Rozhovor s místostarostou Stanislavem Blahou a historičkou Blankou Rašticovou
Na konci srpna minulého roku byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný komplex budov bývalé jezuitské koleje v Uherském Hradišti. V městě, které se stalo nositelem prestižního ocenění Historické město roku 2011, se tak završil proces regenerace celého souboru barokních staveb kdysi patřících jezuitskému řádu. Podle odborníků totiž je tento barokní komplex...

Nebudeme-li Boží království budovat společně, budeme stavět peklo

Čtvrtek, 1.8.2013
S jezuitou Markem Janásem o problémech soužití české většiny s Romy
Roztržky mezi Romy a Čechy jsou v poslední době u nás stále častější. Navíc se do demontrací začínají víc a víc zapojovat nejen extremistické skupiny, ale i běžní občané. Je naše společnost nemocná? Jak ji co nejúčinněji vyléčit? Jak se na této "terapii" může podílet církev? Nejen na to jsme se zeptali jezuity Marka Janáse, který se danou problematikou řadu let zabývá...

Hudba a barokní katolictví Indiány přitahovalo

Pátek, 26.7.2013
Rozhovor s docentkou Křížovou, specialistkou na koloniální dějiny obou Amerik
Historička a etnoložka Markéta Křížová se ve své knize Ideální město v divočině věnuje působení katolických i protestantských misionářů na americkém kontinentě. V rozhovoru s Petrem Nejedlým přibližuje zřizování misijních měst od Kanady po Paraguay. Podle jejích slov přitahovali jezuité pozornost domorodců hudbou a barokním katolicismem...

V Indii pomůžou i staré notebooky

Pátek, 19.7.2013
Představujeme projekt Misia India 2013 v rozhovoru s vedoucím misijní skupiny
Brzy se do indické Manvi vydá již třetí misijní výprava. Po čtyřicet dní budou dobrovolníci pomáhat tamějším jezuitům v jejich působení mezi nejchudšími z chudých. Skupina se nyní na cestu intenzivně připravuje a snaží se získat dostatek finančních prostředků jak pro realizaci samotné výpravy, tak i pro potřeby jezuitské misijní stanice v Manvi a okolí...

Papež navštívil jezuitskou komunitu Vatikánské observatoře

Pondělí, 15.7.2013
Rozhovor s ředitelem vědeckého pracoviště Josém Gabrielem Funesem
Papež František navštívil v neděli 14. července odpoledne Vatikánskou observatoř, která sídlí na pozemku papežské rezidence a je spravována jezuity. Poprvé tak papež navštívil komunitu svých bývalých řádových spolubratrů. Jezuitská komunita má mezinárodní obsazení a její představený José Gabriel Funes, který shodou okolností pochází také z Argentiny...

Starší články v rubrice


Náš tip

Apoštol národů svatý Pavel

Tomáš Špidlík

Již zesnulý jezuitský kardinál Tomáš Špidlík, který byl uznávaným odborníkem na spiritualitu křesťanského Východu, v této publikaci předkládá čtenářům své meditace o apoštolu národů Pavlovi z Tarsu: o tom, jak mu křesťanství dalo světový rozhled...

objednat >
Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství.
2. Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí utrpení a nemoci.
3. Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení křesťanů, zrozenému o Velké noci.
více »

Nejbližší akce

Setkání nad Biblí


Jezuitské povolání dnes


Brněnská pouť do Křtin


Varhanní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Velikonoce v kolínském klášteře (Kurz 036)


Vzkriesený Ježiš je našou jedinou nádejou


PRE KŇAZOV


Duchovní obnova formou večeřadla pro mládež


více »

Kalendárium

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil