Dnes je 20. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Nové knihy

Velehradský unionismus

Pondělí, 24.7.2023
Cyrilometodějská idea jednoty v různosti
Nová publikace Matice velehradské o Velehradě je příspěvkem k oslavě stého výročí od smrti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který byl s jezuity úzce propojen. Vytvořil s nimi i mnoha ostatními cyrilometodějskými horliteli dílo, které významně zasáhlo do dějin ekumenického hnutí. Autorem knihy je Petr Hudec. Již na druhé straně, ještě před hlavním titulem, najdeme pozoruhodný velkoplošný kaligram StoXJan. Otevírá knihu. Je složen z textů, které...

Zapal svět

Pondělí, 19.6.2023
Románový životopis svatého Františka Xaverského
Nakladatelství Refugium vydalo románový životopis svatého Františka Xaverského, který byl jedním z prvních druhů svatého Ignáce z Loyoly a patřil k zakladatelské skupině Tovaryšstva Ježíšova. Autorem knihy je Louis de Wohl. V románovém životopisu Františka Xaverského pro mládež i dospělé autor plasticky přibližuje reálie světcovy doby: Portugalsko čestných křesťanů i křesťanských pokrytců; místní náboženství s dušemi zkorumpovanými i dušemi žíznícími po živém Bohu; nesnáze, které v plnosti mohl František až mysticky přemostit v Božím Srdci. Kniha však zejména zachycuje osobnost Františka, který - zakotven v Bohu - se stal milovaným...

Zlatá nit

Pátek, 16.6.2023
Románový životopis svatého Ignáce z Loyoly
Nakladatelství Refugium vydalo románový životopis zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, který již v minulosti vyšel například v Křesťanské akademii Řím roku 1980. Jako svatému Pavlovi pád z koně, tak svatému Ignáci rázem změnila život rána z děla. Co by se stalo, kdyby se Ignác s dělostřelcem, který ránu vystřelil, setkal? Autor knihy Louis de Wohl ve fiktivním příběhu o tom, jak Ignác změní život tomu, kdo ho zranil, populárním způsobem pro mládež i dospělé představuje Ignácův Vlastní životopis. "Dejte si pozor, aby se lidé tohoto světa nesnažili více o dosažení věcí pomíjejících, než vy o získání hodnot věčných," říká svatý Ignác, když vyzrál životními...

Ignaciánská spiritualita a tradice Východu

Úterý, 6.6.2023
Autory jsou Javier Melloni Ribas a Samuel Prívara
Nakladatelství Alpha Book vydalo knihu Javiera Melloniho a Samuela Prívary, která hledá styčné body tří velkých duchovních cest. Mohou se jednotlivé náboženské tradice navzájem něčím obohatit, aniž by to vedlo k synkretismu, jakémusi povrchnímu „vyzobávání“ jen toho, co se nám v každé z těchto tradic zrovna líbí? Existuje-li pouze jedno mystérium, jedno transcendentní tajemství, má vůbec smysl konkrétní náboženská tradice? Tato kniha se pokouší nalézt a pojmenovat styčné body mezi třemi velkými duchovními cestami – ignaciánskými duchovními cvičeními, jógou a zenem, které vycházejí ze tří zásadních náboženských tradic – křesťanství...

Jezuitský návod na rozlišování

Úterý, 28.3.2023
Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním II
Nakladatelství Alpha Book vydalo knihu P. Samuela Prívary SJ „Jezuitský návod na rozlišování“, která volně navazuje na knihu „Rozhoduj se jako jezuita: Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním“. Jak poznat, že se v životě rozhodujeme správně? Při každém rozhodování, ať už se týká velkých životních výzev, nebo nepodstatných záležitostí, nás ovlivňuje řada okolností: naše vlastní pozitivní i negativní emoce, sklony, slabosti nebo to, čemu v životě přikládáme smysl a čemu dáváme přednost. Uvědomíme-li si ony zmíněné vlivy, možná se nás zmocní úzkost. Navíc dnešní doba toho nabízí tolik, až se zdá, že je téměř nemožné k něčemu se odhodlat dlouhodobě...

Mučedníci a oběti pro Krista

Středa, 8.3.2023
Martyrologium katolické církve v českých zemích ve dvacátém století
Již v brzké době vyjde v Karmelitánském nakladatelství tato kniha Jana Stříbrného. Kněží ji obdrží jako dar z rukou svého biskupa při mši svaté se svěcením olejů na Zelený čtvrtek 6. dubna. Biografický slovník Mučedníci a oběti pro Krista zachycuje životní osudy katolických křesťanů všech národností žijících v českých zemích, kteří násilně zahynuli v období dvou totalitních režimů dvacátého století. Perzekuci kněží, řeholnic, řeholníků, katolických laiků, v mnoha případech i celých rodin a řeholních společenství zachycuje 260 detailně zpracovaných životopisných hesel. Cennou součástí publikace je i 239 portrétních fotografií mučedníků a mučednic z českých...

Páter Jozef Kyselica SJ, spomienky na neho a jeho homílie cyklu A

Úterý, 22.11.2022
Autorem je Ladislav Csontos SJ a kolektív
V edici Svedectvo viery slovenského jezuitského nakladatelství Dobrá kniha byla připomenuta postava Jozefa Kyselici SJ (1949–2021) vydáním čtyř publikací, jež každá trochu jinak bilancují jeho život, poslání a vědecké dílo. Přednášel na Teologické fakultě Trnavské univerzity pastorální teologii, kde se habilitoval v roce 2005. Kromě akademické práce se intenzivně věnoval pastoraci (od roku 2012 byl rektorem Kostela Nejsvětějšího Spasitele v Bratislavě). V roce 2018 byl kvůli zdravotnímu stavu uvolněn ze služby rektora bratislavské jezuitské koleje. Zemřel na následky covidu-19 dne 23. února. Kniha je tvořena dvěma oddíly. První část...

Válečné dopisy jezuitského vědce a mystika Pierra Teilharda de Chardina

Čtvrtek, 20.10.2022
Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919
Knihu vydal Malvern, Praha 2022, přeložili Tereza Hodinová a Jan Petříček. Při četbě knihy, dovolte osobní dojem, jsem se dostal do válečné zóny a zákopů na Ukrajině. Z tohoto hlediska, má-li kdo co říci k válce, by měl projít něčím tak osobitým jako je ono hluboce kněžské svědectví francouzského jezuity, dodnes čekajícího na úplnou rehabilitaci. Uběhlo dlouhých šestnáct let, kdy vychází další překlad jednoho z děl jezuitského mystika a přírodovědce Pierra Teilharda de Chardina (1881–1955) do češtiny, a to Úvahy o štěstí a lásce v překladu Jiřího Stejskala. Ještě před tím jezuitské nakladatelství Refugium vydalo čtyři strhující meditace pod názvem Slova víry...

100 rokov Spoločnosti Ježišovej na Slovensku 1920 až 2020

Pondělí, 17.10.2022
Inspirativní kniha, zhodnocení minulosti i nové vize
Nakladatelství slovenských jezuitů Dobrá kniha patří mezi významná katolická nakladatelství na Slovensku. Pří příležitosti jubilejního Ignaciánského roku 2021–2022 se rozhodli slovenští jezuité vydat reprezentativní, vědecky fundovanou publikaci, doplněnou o poutavá osobní svědectví jednotlivých otců jezuitů i některých jejich blízkých spolupracovníků. Nechybí dále i bližší představení činností v jednotlivých oblastech poslání katolické církve na Slovensku. Konečně je i projevem stále obnovované podoby vědomí jejich vlastního, jezuitsky specifického, života a poslání. Připomínka pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly a čtyřstého výročí...

Rozhoduj se jako jezuita

Středa, 28.9.2022
Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním
Nakladatelství Alpha Book připravilo knihu P. Samuela Prívary SJ a scholastika Pavla Banďoucha SJ s typicky ignaciánskou tematikou. Denně stojíme před množstvím pro náš život méně nebo více důležitých rozhodnutí. Vždy bychom se ale chtěli rozhodnout správně. Co to ale vlastně je správné rozhodnutí? Křesťané věří, že rozhodování není záležitost pouhého rozumu, zároveň bychom se však neměli nechat vláčet emocemi či se spoléhat jen na intuici. Udělat správné rozhodnutí v křesťanském pojetí vyžaduje tzv. rozlišování, tedy pozorné vnímání vnitřních hnutí v srdci, které vede k plnějšímu a autentičtějšímu životu. Pro správné rozlišování je potřeba, aby...

Starší články v rubrice


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil