Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Nové knihy

Duchovní cvičení v běžném dni

Středa, 3.7.2024
Průvodce modlitbou na (téměř) každý den v roce
Nakladatelství Alpha Book vydalo knihu P. Samuela Prívary SJ, která nabízí další pokrok v životě modlitby. Mnoho lidí uprostřed dnešního rychlého světa, hektického životního stylu i rostoucích pracovních nároků pociťuje silnou touhu po plnějším, svobodnějším a smysluplnějším životě. Některým v tomto hledání pomohla duchovní cvičení v některém z exercičních domů. Po návratu do běžného života však „narazili“ na realitu a nezřídka i na otázku, zda to, co zakusili, je vůbec možné dlouhodobě udržet a rozvíjet i při práci, studiu či jiných povinnostech. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu, si již v šestnáctém století dobře uvědomoval, jaké nároky na...

Stojanov - dílo z lásky podniknuté

Čtvrtek, 20.6.2024
O dějinách, současnosti i perspektivách exercičního hnutí v českých zemích
Recenze P. Pavla Ambrose SJ na novou knihu o exercičním hnutí. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. Současnost se opírá o velikány nedávné minulosti. Často neznámé nebo zapomenuté. Kolektiv autorů pod vedením Pedra Hudce a Terezy Kovaříkové přináší objev prozatím skrytý. Nezměrnou plejádu obyčejných dělníků exercičního hnutí, jezuitů, kněží, bratrů, sester i laiků. Proč nyní? Poutní dům Stojanov na Velehradě slaví jubileum, sté výročí od svého otevření. „Dům tento má poskytovati duchovní samotu a v ní účastníci mají docházeti duchovní...

Ježíš

Úterý, 23.4.2024
Svědectví o cestě, která může změnit i váš život
Karmelitánské nakladatelství vydalo knihu „Ježíš. Svědectví o cestě, která může změnit i váš život“ od populárního autora Jamese Martina. Známý jezuita vypráví o svém putování po Svaté zemi a originálně přibližuje osobnost Ježíše Krista věřícím i hledajícím. James Martin propojuje moderní vědecké poznatky o evangeliích a svědectví o své osobní cestě víry, svoji zkušenost s modlitbou a postřehy z četby starých i současných textů, smysl pro humor i životní moudrost. Nepředvádí se, kolik toho ví, ale slouží jediné věci – zpřístupnit hloubku toho největšího příběhu v dějinách: příběhu Ježíše Krista. Odhaluje bohatství a krásu Ježíšových podobenství...

Velehradský unionismus

Pondělí, 24.7.2023
Cyrilometodějská idea jednoty v různosti
Nová publikace Matice velehradské o Velehradě je příspěvkem k oslavě stého výročí od smrti arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který byl s jezuity úzce propojen. Vytvořil s nimi i mnoha ostatními cyrilometodějskými horliteli dílo, které významně zasáhlo do dějin ekumenického hnutí. Autorem knihy je Petr Hudec. Již na druhé straně, ještě před hlavním titulem, najdeme pozoruhodný velkoplošný kaligram StoXJan. Otevírá knihu. Je složen z textů, které...

Zapal svět

Pondělí, 19.6.2023
Románový životopis svatého Františka Xaverského
Nakladatelství Refugium vydalo románový životopis svatého Františka Xaverského, který byl jedním z prvních druhů svatého Ignáce z Loyoly a patřil k zakladatelské skupině Tovaryšstva Ježíšova. Autorem knihy je Louis de Wohl. V románovém životopisu Františka Xaverského pro mládež i dospělé autor plasticky přibližuje reálie světcovy doby: Portugalsko čestných křesťanů i křesťanských pokrytců; místní náboženství s dušemi zkorumpovanými i dušemi žíznícími po živém Bohu; nesnáze, které v plnosti mohl František až mysticky přemostit v Božím Srdci. Kniha však zejména zachycuje osobnost Františka, který - zakotven v Bohu - se stal milovaným...

Zlatá nit

Pátek, 16.6.2023
Románový životopis svatého Ignáce z Loyoly
Nakladatelství Refugium vydalo románový životopis zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, který již v minulosti vyšel například v Křesťanské akademii Řím roku 1980. Jako svatému Pavlovi pád z koně, tak svatému Ignáci rázem změnila život rána z děla. Co by se stalo, kdyby se Ignác s dělostřelcem, který ránu vystřelil, setkal? Autor knihy Louis de Wohl ve fiktivním příběhu o tom, jak Ignác změní život tomu, kdo ho zranil, populárním způsobem pro mládež i dospělé představuje Ignácův Vlastní životopis. "Dejte si pozor, aby se lidé tohoto světa nesnažili více o dosažení věcí pomíjejících, než vy o získání hodnot věčných," říká svatý Ignác, když vyzrál životními...

Ignaciánská spiritualita a tradice Východu

Úterý, 6.6.2023
Autory jsou Javier Melloni Ribas a Samuel Prívara
Nakladatelství Alpha Book vydalo knihu Javiera Melloniho a Samuela Prívary, která hledá styčné body tří velkých duchovních cest. Mohou se jednotlivé náboženské tradice navzájem něčím obohatit, aniž by to vedlo k synkretismu, jakémusi povrchnímu „vyzobávání“ jen toho, co se nám v každé z těchto tradic zrovna líbí? Existuje-li pouze jedno mystérium, jedno transcendentní tajemství, má vůbec smysl konkrétní náboženská tradice? Tato kniha se pokouší nalézt a pojmenovat styčné body mezi třemi velkými duchovními cestami – ignaciánskými duchovními cvičeními, jógou a zenem, které vycházejí ze tří zásadních náboženských tradic – křesťanství...

Jezuitský návod na rozlišování

Úterý, 28.3.2023
Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním II
Nakladatelství Alpha Book vydalo knihu P. Samuela Prívary SJ „Jezuitský návod na rozlišování“, která volně navazuje na knihu „Rozhoduj se jako jezuita: Krátký průvodce ignaciánským rozlišováním“. Jak poznat, že se v životě rozhodujeme správně? Při každém rozhodování, ať už se týká velkých životních výzev, nebo nepodstatných záležitostí, nás ovlivňuje řada okolností: naše vlastní pozitivní i negativní emoce, sklony, slabosti nebo to, čemu v životě přikládáme smysl a čemu dáváme přednost. Uvědomíme-li si ony zmíněné vlivy, možná se nás zmocní úzkost. Navíc dnešní doba toho nabízí tolik, až se zdá, že je téměř nemožné k něčemu se odhodlat dlouhodobě...

Mučedníci a oběti pro Krista

Středa, 8.3.2023
Martyrologium katolické církve v českých zemích ve dvacátém století
Již v brzké době vyjde v Karmelitánském nakladatelství tato kniha Jana Stříbrného. Kněží ji obdrží jako dar z rukou svého biskupa při mši svaté se svěcením olejů na Zelený čtvrtek 6. dubna. Biografický slovník Mučedníci a oběti pro Krista zachycuje životní osudy katolických křesťanů všech národností žijících v českých zemích, kteří násilně zahynuli v období dvou totalitních režimů dvacátého století. Perzekuci kněží, řeholnic, řeholníků, katolických laiků, v mnoha případech i celých rodin a řeholních společenství zachycuje 260 detailně zpracovaných životopisných hesel. Cennou součástí publikace je i 239 portrétních fotografií mučedníků a mučednic z českých...

Páter Jozef Kyselica SJ, spomienky na neho a jeho homílie cyklu A

Úterý, 22.11.2022
Autorem je Ladislav Csontos SJ a kolektív
V edici Svedectvo viery slovenského jezuitského nakladatelství Dobrá kniha byla připomenuta postava Jozefa Kyselici SJ (1949–2021) vydáním čtyř publikací, jež každá trochu jinak bilancují jeho život, poslání a vědecké dílo. Přednášel na Teologické fakultě Trnavské univerzity pastorální teologii, kde se habilitoval v roce 2005. Kromě akademické práce se intenzivně věnoval pastoraci (od roku 2012 byl rektorem Kostela Nejsvětějšího Spasitele v Bratislavě). V roce 2018 byl kvůli zdravotnímu stavu uvolněn ze služby rektora bratislavské jezuitské koleje. Zemřel na následky covidu-19 dne 23. února. Kniha je tvořena dvěma oddíly. První část...

Starší články v rubrice


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil