Dnes je 29. 3. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Vnitřní zákon čistoty se týká všech křesťanů

Úterý, 16.12.2014
Úvaha otce Jana Adamíka o řeholním slibu čistoty
Letošní čtvrté číslo bulletinu Jezuité jsme věnovali řeholním slibům čistoty, chudoby a poslušnosti. Nad významem slibu čistoty se ve své úvaze zamýšlí také P. Jan Adamík SJ, zkušený exercitátor a magistr noviců ve společném česko-slovenském noviciátu v Ružomberku. Ze tří slibů, které řeholníci a řeholnice skládají při svém zasvěcení se Bohu, se slib čistoty může zdát pro mnohé věřící, a především pro nekatolíky, jako velmi těžký...

Budu se za vás modlit, abyste rostli v lásce

Pondělí, 10.11.2014
Před třiceti lety promluvila k věřícím v naši zemi Matka Tereza
V neděli 9. a v pondělí 10. listopadu jsme si připomněli třicet let od okamžiku, kdy tehdejší Československou socialistickou republiku navštívila bl. Matka Tereza. Během své návštěvy promluvila 9. listopadu k věřícím shromážděným v kostele sv. Ignáce v Praze a o den později zavítala do Brna, kde byla opět přijata v někdejším jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za její návštěvu jsme poděkovali při mších svatých...

Bez lidské důstojnosti není sebedůvěry

Pátek, 20.6.2014
Jezuitská misie mezi jihoindickými dality
Nejnovější číslo bulletinu Jezuité, které vyšlo na počátku června, je věnováno různým podobám misií. Jednou z misijních činnosti českých jezuitů je podpora jezuitské školy Loyola College, která se ve městě Manvi v jihozápadní Indii snaží bojovat proti sociálnímu vyloučení dalitů. Životní podmínky dalitů v následujícím článku přibližují dva indičtí jezuité, kteří působí mezi dality v jihoindickém městě Čennaj a problematice jejich práv se dlouhodobě...

Odkaz koncilu je úsilí o stálou metanoiu

Středa, 16.4.2014
Jan Rybář o Druhém vatikánském koncilu a papeži Janu XXIII.
V těchto dnech vychází nové číslo časopisu Salve. Revue pro teologii a duchovní život, který pod záštitou České dominikánské provincie čtyřikrát za rok vydává nakladatelství Krystal OP. Číslo se zaměřuje na aktuální otázku Druhého vatikánského koncilu a osobnosti koncilních a pokoncilních papežů, zejména Jana XXIII. a Pavla VI. Jedním z respondentů v anketě na téma Papežové a koncil je také český jezuita Jan Rybář. Jeho odpovědi...

1814-2014: 200 let působení „druhého“ Tovaryšstva

Sobota, 4.1.2014
Letos si připomínáme 200. výročí obnovení jezuitského řádu
Na letošní rok 2014 připadá 200. výročí obnovení Tovaryšstva Ježíšova papežem Piem VII. 7. srpna 1814. Tento jubilejní rok symbolicky začal o svátku Nejsvětějšího Jména Ježíš, v pátek 3. ledna 2014, a uzavře se v sobotu 27. září 2014, ve výroční den schválení „prvního“ Tovaryšstva papežem Pavlem III. roku 1540. Při příležitosti tohoto výročí připravují jezuité na celém světě řadu akcí, konferencí, seminářů a publikací. Páteční mše v mateřském kostele...

Živé kameny na pouti důvěry ve Štrasburku

Čtvrtek, 2.1.2014
Mladí dobrovolníci ze tří kontinentů provázeli ve „městě smíření“
Ve dnech 28. prosince 2013 až 1. ledna 2014 se ve francouzském Štrasburku uskutečnilo 36. novoroční setkání mladých lidí, které každoročně pořádá ekumenická komunita bratří z Taizé jako evropskou etapu tzv. „Poutě důvěry na zemi“. Společně s více jak dvaceti tisíci mladých lidí z Evropy i dalších kontinentů do Štrasburku přijeli také členové mezinárodního ignaciánského společenství Živé kameny, aby účastníkům setkání přiblížili některá...

Mladý člověk musí sázet na velké ideály

Pátek, 7.6.2013
Papež František odpovídá na otázky žáků jezuitských škol
Na zvláštní audienci přijal v pátek 7. června, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Svatý otec František zástupce jezuitských škol a jezuitské pastorace mládeže v Itálii a Albánii. Aulu Pavla VI. zaplnil asi devítitisícový zástup žáků a studentů jezuitských škol, ale také jejich rodičů, vyučujících a jezuitů, kteří se věnují mládeži. Vedle římských škol byly ve Vatikánu zastoupeny školy z Milána, Turína, Neapole a Palerma...

Nativity má za sebou další úspěšný rok

Pondělí, 20.5.2013
Ředitelka děčínské školy do nepohody Jindřiška Vopatová bilancuje
Děčínská škola Nativity má za sebou další školní rok a to je vždy příhodný čas k malému ohlédnutí a bilancování. Jak se daří plnit vizi inkluzivní školy, která vychází vstříc všem dětem v jejich odlišných potřebách a slabostem a snaží se naplno rozvíjet jejich osobní potenciál? "Nedokážu říci, jestli je jeden školní rok lepší, nebo horší, než roky předchozí," uvádí ředitelka školy...

Otec Špidlík - starec

Úterý, 16.4.2013
Tomáš Špidlík ve vzpomínkách svého žáka Pavla Ambrose
Právě před třemi lety odešel na věčnost kardinál Tomáš Špidlík SJ, přední znalec spirituality křesťanského Východu, významný představitel ekumenického úsilí a uznávaný reprezentant i propagátor české kultury v zahraničí. Na jeho osobnost ve své nově připravované knize vzpomíná Špidlíkův žák, prof. Pavel Ambros SJ, ředitel olomouckého Centra Aletti...

Jezuité na Druhém vatikánském koncilu

Středa, 10.4.2013
V Roku víry si připomínáme 50. výročí od zahájení koncilu
Nedávno jsme si připomněli 50. výročí od zahájení Druhého vatikánského koncilu. Při této příležitosti nabízíme překlad článku Filippa Rizziho z italského deníku Avvenire, který vyšel v letošní ročence jezuitského řádu. "Překvapující zpráva!" Takový byl stručný komentář plný údivu, s kterým francouzský jezuita a teolog Henri de Lubac v červenci 1960 v časopise La Croix...

Starší články v rubrice


Náš tip

Evangelium pro rodinu dnešní doby

Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace
Kolektiv autorů

Kolektivní monografie se snaží pozitivně podat ruku v nesnadných podmínkách, s nimiž je konfrontován rodinný život. Mechanismus stále větší spotřeby, dítě jako překážka atraktivnějších „nabídek“: naše rodiny znají podobná dilemata důvěrně. Jan Pavel II. hovořil v té souvislosti o kultuře smrti, papež František zase upozorňuje na tyranii peněz. O tom všem jednala Všeobecná III. mimořádná synoda biskupů v Římě. Mimořádně naléhavé téma reflektuje i naše kniha, zohledňující české specifikum...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha člověka v jeho celistvosti.
2. Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým přispívají k životu církve.
3. Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.

více »

Nejbližší akce

Kontemplativní modlitba v každodenním životě


Náboženství a obecné dobro


Temné hodinky


Temné hodinky


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Velikonoce v kolínském klášteře (Kurz 085)


Ignaciánské exercicie


Kontemplativní exercicie pro začátečníky (Kurz 087)


více »

Kalendárium

Jezuité můžou přijímat i bratry


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil