Dnes je 17. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Křesťan zítřka bude mystikem, nebo nebude vůbec

Pondělí, 15.4.2024
Karl Rahner, část III.
3. Perspektivy křesťanské zbožnosti zítřka. Zachování duchovního dědictví je pro zbožnost zítřka důležité, ale není tím, co je nakonec rozhodující. Neboť dědictví se může zachovat jen tehdy, dobude-li se toho, co je nové v budoucnu. Pouhý konservatismus je sterilní a nedosáhne ani vlastních legitimních cílů. Co je v křesťanství nové, je přirozeně vždy tvůrčí objevení a současné době vyhovující utváření původního bytí. Pro zbožnost zítřka se snad dají zdůraznit tři věci, o...

Čas spěchat dále, čas se vracet

Pátek, 12.4.2024
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 3. neděli velikonoční
Pospíchej pomalu! Co takto číst i evangelium? Při četbě úryvku si představme Lukáše i jeho posluchače a čtenáře. Každý z evangelistů vkládá do svého vyprávění své zkušenosti, veškeré své řečnické umění, vypravěčské kouzlo, kulturní schopnosti. Vychází z toho, co měl k dispozici. Číst Markovo nebo Janovo evangelium není to samé. U Lukáše nám vždy silně vystoupí na povrch zdůrazňované velké úsilí věřit, velké úsilí mít na paměti tu víru, kterou bychom...

Křesťan zítřka bude mystikem, nebo nebude vůbec

Středa, 10.4.2024
Karl Rahner, část II.
2. Úcta vůči náboženskému dědictví tradice. První zásada zní: Nová zbožnost bude křesťanská a církevní, jak se dosud vždy v církvi žila. O novém tvaru zbožnosti hned pojednáme. Avšak trvalá stejnost křesťanské zbožnosti včera i zítra je to první – což hned neznamená nejdůležitější –, co je třeba říci. Bude třeba to uvážit z dvojího hlediska: vzhledem k platnosti toho starého, co se skutečně osvědčilo – proti nesprávnému chápání koncilu; z hlediska odvahy...

Křesťan zítřka bude mystikem, nebo nebude vůbec

Pondělí, 8.4.2024
Karl Rahner, část I.
K březnovému dvojímu výročí Karla Rahnera, 120. výročí od jeho narození a 40 let od jeho smrti, se můžeme vrátit jeho podnětnou studií z roku 1966, jež je opětovaně citována. Často bez souvislostí. „Křesťan zítřka bude mystikem, nebo nebude vůbec.“ Okřídlený, až prorocky znějící výrok je různě používán či zneužíván. Nebude na škodu si jej přečíst v celku. Je stále inspirující. Český překlad byl poprvé publikován v exilovém časopise Nový život v roce 1968...

K čemu nás Slovo zve

Pátek, 5.4.2024
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 2. neděli velikonoční
„Božská slova rostou s těmi, kdo je čtou.“ Tento pozoruhodný výrok Řehoře Velikého otevírá dva zcela oprávněné přístupy k Písmu. Křesťan skutečně má hledat smysl, jenž vložil do textu svatopisec zohledňující kontext své doby před více než dvěma tisíci lety. Mluvíme o literárním smyslu textu. Ale protože je to Boží slovo, Trojjediného Boha, Boha, který je s námi, je nám blízko a předchází nás, má bohatší smysl. Nevyčerpatelný. Křesťan má skutečně hledat smysl...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na duben

Středa, 3.4.2024
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Za docenění role ženy – Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí. Ženy se někdy vytrácely ze života církve, z jejích služeb a úřadů. Musíme říci bohužel. Avšak svatost žen byla vždy uznávána bez jakýchkoli známek diskriminace. Proč je tak důležité ustanovit služby, které budou svěřeny ženám? Není to proto, že by služby a úřady snad posilovaly...

Kde je láska, tam jsou i oči

Sobota, 30.3.2024
Svaté Třídenní 2024: Bílá sobota
Kde není láska, nejsou ani oči, které by viděly. Naše velikonoční víra není mýtus, pohádka, ale příběh lásky. Je to objevení Milujícího, Boha, který má Lásku, jež přemáhá smrt: ale tato Láska ji nabízí i nám, abychom ve svém životě mohli být milováni a milovat. Vzhlížejme ke vzkříšenému Ukřižovanému, protože, jak řekl Richard od svatého Viktora, „kde je láska, tam jsou i oči“. Obraťme svůj zrak ke vzkříšenému Kristu, Milovanému, který nám jednou provždy zjevuje Boha jako...

Od „podívané“ k nazírání lásky Ukřižovaného a Vzkříšeného

Pátek, 29.3.2024
Svaté Třídenní 2024: Velký pátek (Jan 18,1-19,42)
V této hodině kříže naslouchají křesťané po celé zemi vyprávění o umučení a smrti Ježíše, svého Pána. On je Kyrios, Hospodin. Janovo evangelium je svědectvím milovaného učedníka, který Ježíše následoval od jeho zajetí v Getsemanech až po jeho ukřižování. Je to svědectví. Je to stále oživovaná vzpomínka v srdci. Rozpomínání na tyto události prošlo hlubokou meditací Jana samotného i celé církve. Je hlubokým vhledem do událostí světa díky víře...

Obdarovaný Kristem předává plnost jeho tajemství

Čtvrtek, 28.3.2024
Svaté Třídenní 2024: Zelený čtvrtek (1Kor 11,23-26)
Jak můžeme prožít dnešní liturgii? Pokusit se, řekněme ještě jednou, můžeme se pokoušet vstoupit do velikonočního tajemství, prožívat v tomto třídenní umučení, smrt a vzkříšení Pána. Jak? Nasloucháním Slovu, které nás do tajemství přivádí. Všechna tři čtení (ustanovení o velikonoční večeři ve SZ /Ex 12,1–14/; slavení eucharistie v Korintě /1Kor 11,23–32/ a umývaní nohou /Jan 1–15/) ukazují na různé aspekty Pánovy paschy. I letos můžeme poznat něco nového. Přejít od...

Život uvnitř Ježíšova záměru s námi

Pátek, 22.3.2024
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k textům Květné neděle
Když někoho zachvátí láska k uměleckému dílu, je to jako věčná žízeň. Čím více se naloká, tím více žízní. Mnozí to prožívají před Michelangelovou sochou umučeného Krista v náruči Matky Boží. V roce 1497 obdržel Michelangelo třetinu z dohodnutých pěti set dukátů jako zálohu na zahájení prací na své Pietě, zobrazující vnitřní utrpení Matky Boží, která drží na klíně umučeného Ježíše. Říká se, že se na hřbetu koně Baio vydal do lomů v Carraře, aby vybral kus...

Starší články v rubrice


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil