Dnes je 27. 9. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Řeč podobenství

Pátek, 22.9.2023
Otec Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad texty 25. neděle v mezidobí
Před námi se rýsuje několik nedělí s Matoušovými podobenstvími. Na pokračování budeme číst známá i méně známá podobenství. A podobenství má prakticky vždy dvě části. Je v něm akce, která vyvolává reakci, a podle toho můžeme poznat, komu je podobenství určeno. Židé, praví Semité, sdíleli s národy Blízkého Východu zalíbení ve vyprávění historek. Vzpomeňme na oblíbené Příběhy tisíce a jedné noci. Výraz parabole (παραβολή) znamená...

Zajatí láskou – nezaujatí sami sebou

Pátek, 15.9.2023
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 24. neděli v mezidobí
Vybavíme si v paměti evangelium minulé neděle, na které dnešní evangelium úzce navazuje? V bratrském napomínání nejde ani tak o to, abychom bratra napravili, ale abychom se zbavili veškeré zášti a hněvu, a tím mu pomohli přijít na to, co nekalého udělal. Naše setkání s chybujícími má vést k zakoušení odpuštění. Kdo Krista zaslechne, musí mu být okamžitě jasné, že mluví o odpuštění. Ježíš nepřistupuje k provinilci celý zraněný a rozzlobený. To Petra...

Život a neživot

Pátek, 8.9.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí zamyšlení nad texty 23. neděle v mezidobí
Dnešnímu úryvku evangelia předchází důležitý klíč k četbě. Věnujme mu pozornost: „Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.“ (Mt 18,14) Jak nechce? Jako ten, kdo miluje stou ovečku, bohužel nyní zatoulanou. Miluje ji více než těch devětadevadesát, jež si spokojeně hoví v bezpečí jeho hospodářství. Co z toho můžeme vyvodit? Otcovou vůlí je shromáždit všechny. Nikdo nemá být ztracen. Ztráty se nepřipouštějí. V knize...

Lidský um, nebo duchovní inteligence?

Pátek, 1.9.2023
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 22. neděli v mezidobí
Pocit, že jsme svědky okamžiku zrození, se rodí tehdy, když zmlkneme. Ježíš svým učedníků začal naznačovat svoji blízkou budoucnost. Petr vyznal, že Kristus je Synem živého Boha. Jejich počáteční vyznání má však daleko k pravému obrazu Krista. Pravdu o Mesiáši nelze pochopit pomocí lidských souřadnic, a to ani nábožensky propracovaných. Je zapotřebí srdce pulsující pro větší věci, hlubší pohled pro četbu našich tužeb, citlivost pro rytmus děje...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na září

Čtvrtek, 31.8.2023
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Za ty, kdo žijí na okraji společnosti – Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené. V hospodářsky vyspělých zemích jsme spíše zvyklí na sociální programy a péči zajišťovanou státem a neziskovými organizacemi. Musíme tento systém sociálního státu, přes všechny možné oprávněné výtky, obdivovat. Ale u obrovského stolu lidstva jsou ještě...

Z kamínku Skála

Pátek, 25.8.2023
Otec Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad texty 21. neděle v mezidobí
Kristus klade otázku: „Za koho mě pokládáte vy?“ (Mt 16,15) hned poté, co dvakrát napomíná učedníky, aby se vystříhali kvasu farizejského a saducejského (Mt 16,11). Farizeové se oddělovali od druhých a vedli svá bratrstva k věrnosti a horlivosti v dodržování Zákona. Bránili se pohanským vlivům. Měli v sobě něco váženého, až přemrštěného. Jednali, jakoby měli v důsledku vlastních dobrých činů moc nad samotným Bohem. Farizejství je něco jiného: je to škraboška...

Víru neustále obnovovat

Pátek, 18.8.2023
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 20. neděle v mezidobí
Kdy se odehrává setkání s kananejskou ženou v dnešním evangeliu? Poté, co se Kristus, unavený úzkoprsostí a náboženskou uzavřeností, velmi ostře střetl se zkostnatělou tradicí farizeů a zákoníků. Osočil je trefně. To nebyla náhodná trefa, nýbrž jádro. Starají se více o svou náboženskou tradici než o Boha a jeho slovo! Sloveso vyjít odtud (doslova vyšed odtamtud; ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ze slovesa ἐξέρχομαι) znamená něco ukončit a vydat se ven, uniknout z něčeho...

Dívat se na život z Boží strany

Úterý, 15.8.2023
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
Jak můžeme nejplodněji vstoupit do tajemství slavnosti Nanebevzetí Panny Marie? Tím, že zmlkneme před Božím tajemstvím, ke kterému jsme každý z nás zván. V tajemném mlčení Božího vtělení, zahaleném v příběhu dnešního evangelia nám dobře známém, je skryto vždy více, než jsme schopni pochopit. Nemylme se, že se nám zdá, že text známe. Smyslem vtělení, jak o něm zpívá Panna Maria ve svém Magnificat, je povýšení ponížených a ujímání se...

Novost Kristovy přítomnosti

Pátek, 11.8.2023
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 19. neděli v mezidobí
Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Tato slova jednoho ze zakladatelů kybernetiky můžeme přeneseně upotřebit pro život křesťana: aktivní život křesťana spočívá v životě založeném na vzkříšení, jež objevuje ve svém životě pozemském znamení správného směřování. Horizontály života jsou proměňovány vertikálami. Spíše neosobní čas plynoucí do ztracena v čas osobní. Nový čas v Kristově Srdci. Ano, mluvíme o znameních uvnitř církve...

Všechna vášeň, kterou nám svět nabízí, nás má jen uzavřít do sebe

Pátek, 4.8.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k svátku Proměnění Páně
Dnešní svátek nás přenáší do postní doby. Evangelium o proměnění Páně patří ke klíčovým úryvkům v přípravě na Velikonoce. Co se stalo před těmi šesti dny? V lekcionáři je tento údaj bohužel vynechán. Někdo by si mohl říci: Z toho se nestřílí! Má to však svůj význam. Celá skupinka byla na cestě do Cesareje Filipovy. Ježíš se ptá: „Za koho mě lidé pokládají?“ (Mt 16,13), Petr odpovídá: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 16,16). Nato oznamuje, že musí jít do...

Starší články v rubrice


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za ty, kdo žijí na okraji společnosti
Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl
Za pracovníky ve školství
Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

více »

Nejbližší akce

Varhanní recitál


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil