Dnes je 26. 10. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Nově objevit slavení neděle a svátků

Pondělí, 19.10.2020
Krizová pastorační nabídka 16
Podněty k prohloubenému chápání propojení eucharistického přijímání se životem od P. Pavla Ambrose SJ. "K čemu nás tato krize více přiblížila, je i bližší poznání toho, jak běžně ztotožňujeme slavení eucharistie s přijímáním eucharistie. Jistá současná „lehkost“ podmínek k přijímání eucharistie je pochopitelná, když vezmeme do úvahy pravidlo kyvadla, totiž že jedna extrémní poloha vnitřního postoje k eucharistii v dějinách zbožnosti je překonávána jinou...

Svatá Markéta Marie Alacoque – usmiřující Ježíšovo Srdce

Čtvrtek, 15.10.2020
P. Pavel Ambros SJ přibližuje poselství sv. Markéty pro celý svět
Letos 13. května jsme si připomněli sté výročí kanonizace sv. Markéty Marie Alacoque. Narodila se 22. července 1647 v burgundské vesničce Hautecour. Záhy osiřela. Vychovávala ji nejbližší rodina, příbuzní zemřelých rodičů. V srdci talentované mladé Francouzky se během času stále častěji ozývala touha vstoupit do řehole a zasvětit se v ní Bohu. Její záměr byl splněn v roce 1671, kdy se jí otevřely brány konventu v Paray-le-Monial. Žily zde sestry vizitantky...

Nově objevit liturgii hodin

Středa, 14.10.2020
Krizová pastorační nabídka 15
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ o modlitbě breviáře. "Ze zkušenosti nemožnosti slavit eucharistii veřejně uprostřed a spolu se shromážděným Božím lidem je na místě promýšlet i vlastní pastorační prostor liturgie hodin. Z vícera stran se ozývají vážné připomínky, týkající se nevyužití daného stavu ke znovuobjevení modlitby posvěcující denní doby a slavení liturgického roku prostředky vlastní lidové zbožnosti. Můžeme se ptát, jak povzbudit Boží lid k nalezení cesty ke...

Nově objevit duchovní svaté přijímání a zpověď touhy

Pondělí, 12.10.2020
Krizová pastorační nabídka 14
Myšlenky k hlubšímu pochopení aktuálních forem zbožnosti od P. Pavla Ambrose SJ. Modlitba je vždy i modlitbou Krista Velekněze, který se ujímá naší modlitby. Ale nejsme navyklí tuto modlitbu nazývat přijímáním (Kristus přijímá naše záměry, které mu odevzdáváme, a činí je součástí své oběti). Je-li modlitba v Duchu Svatém, je tedy i duchovní (duchovní je to, v čem je přítomen Duch). Proto můžeme soukromou modlitbu nebo soukromou četbu liturgických textů...

Je poezie pro jezuity nebezpečná?

Čtvrtek, 8.10.2020
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad novým výběrem španělské mystické poezie
V letošním roce vydalo nakladatelství Refugium výběr ze španělské mystické poezie s názvem „Dotek tvého ticha“. Autorem překladu je biskup Josef Hrdlička. Není překvapením, že mistrný překlad španělské mystické poezie z pera Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého, vyšel v nakladatelství Centra Aletti v Olomouci. Spolupráce je dlouhodobá. Připomeňme zde vydané básně Gerarda Manleye Hopkinse SJ (Svíce uvnitř, 2002 a Jsem výšleh...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc říjen

Úterý, 6.10.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia. Autorita je jedním z podstatných způsobů, jak druhého člověka vhodně formovat, a tak zakládat kvalitu, hodnotu a smysl jeho života. Neprojevuje se mocí nebo donucením, nýbrž dobrým vlivem, krásou života, se kterým je možno se svobodně a ochotně ztotožnit. Autorita druhého vede k většímu dobru, poněvadž odkazuje k obecnějším hodnotám, lidským...

Virtuální realita a osobní blízkost

Čtvrtek, 1.10.2020
Krizová pastorační nabídka 13
P. Pavel Ambros SJ důrazně upozorňuje na rozdíl mezi osobní účastí na mši svaté a jejím pouhým sledováním, byť v přímém přenosu. Všechny životní situace jsou vyřešeny dobře (křesťansky) až po dovršení jejich běhu ve smyslu, který již nyní dostávají a vstřebávají do své existence. Sdílení informací je dnes tak snadné, že nejsme sto – i kvůli jejich množství a účinnosti založené na vizuálním vnímání – jejich dopad v lidském životě domýšlet. Dobře to ukazuje...

Kde hledat chrám Božího lidu v době POST-COVID-19?

Úterý, 29.9.2020
Krizová pastorační nabídka 12
P. Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad úlohou chrámu v našem životě a významem společenství věřících. Chrám má v židovsko-křesťanské tradici osobité místo. Je spojeno s místem osobně přítomného Božího přebývání mezi námi. Jeruzalémský chrám byl místem Božího přebývání. Lid se tam přicházel modlit, kněží tam vykonávali svoji službu (přinášeli oběti) a velekněz jednou za rok jménem všech oslovil Boha jménem. Židé se modlili nejen na veřejnosti nebo...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc říjen

Úterý, 29.9.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Evangelizační úmysl: Modleme se, aby laici, zejména ženy, měli v síle svého křtu větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích. Postoj, který mateřství považuje za překážku pro společenský růst ženy i z hlediska uplatňování se v zaměstnání, je omezený. „Omezování přítomnosti matky s jejími ženskými vlastnostmi je pro naši zemi velikým ohrožením.“ (AL 173) Život v církvi bez ženy není možný. Ocenit její poslání i důstojnost v církvi je rozhodnutím, které jde...

Hovořme společně o utváření životního stylu pro dnes a zítra

Pátek, 25.9.2020
Krizová pastorační nabídka 11
P. Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad slavením eucharistie v okolnostech změněných pandemií. Celá univerzální církev učinila pozapomenutou zkušenost bezmocnosti, která odhalila v době pandemie COVID-19 křehkost a iluze, nestabilitu a selhání našich systémů a politicko-ekonomických konceptů. Učíme se žít s tím, co znamená být zranitelný v globálním měřítku. Nadějí zůstává nebývalá snaha po solidaritě nejen zvládnout dopady COVIDU-19 společně...

Starší články v rubrice


Náš tip

Čím dál větší Bůh

Brian O’Leary

Irský jezuita Brian O’Leary vychází z pestré zkušenosti dlouhodobě přednášejícího na různých institutech, ale rovněž ze zkušenosti exercitátora v několika světových centrech spirituality Ignáce z Loyoly. V textu nám ukazuje, jak pomáhá ignaciánská spiritualita odhalovat…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Misijní poslání laiků v církvi
Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
Národní úmysl Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.
více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Setkání seniorů


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


více »

Kalendárium

Památka bl. Dominika Collinse

Památka sv. Alfonse Rodrígueze


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil