Dnes je 23. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Pontifikát papeže Františka v deseti dokumentech

Úterý, 21.3.2023
Autor: P. António Ary SJ
Papežovo působení se přirozeně neredukuje na dokumenty, ale ty, aniž by řekly všechno, prozrazují mnohé, a to jak zralostí, kterou vyžadují a vyjadřují (vždy jde o pečlivě volená slova), tak stálostí, o kterou usilují. Není snadné shrnout deset let pontifikátu papeže Františka, tolik je slov, gest, setkání a rozhodnutí, která poznamenávají tuto novou a často překvapivou dobu v církvi. Odvážím se tak učinit, vycházeje z deseti dokumentů, které vyjadřují službu papeže Františka...

Katechumenát po katechumenátu

Pátek, 17.3.2023
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 4. neděle postní
Janovo evangelium nás letos, v cyklu A, vede po cestě katechumenů. Kam? Až ke křtu na Bílou sobotu či k jeho obnově. Může být přetlumočením této cesty v pěti otázkách zde kladených. První otázka, kterou si učedníci kladou, zní: Čí je to vina? Tak závažná nemoc musí být jistě trestem za velmi vážný hřích. Jaké je typicky lidské uvažování? Chorobné zkoumání minulosti nebo fantazírování o budoucnosti z našeho hlediska. Ne z hlediska ohlašovaného přicházení...

Najdeme svoji Jákobovu studnu?

Pátek, 10.3.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 3. neděli postní
Jak přistoupit k tak mnohovrstevnatém textu, jakým je dnešní evangelium? Je plné odkazů a významů! Můžeme vyjít z předchozí kapitoly Janova evangelia, v níž nacházíme tajuplný rozhovor Nikodéma s Ježíšem o tom, co znamená narodit se znovu z vody a Ducha Svatého. A dále spor nějakého žida s učedníky Jana Křtitele, proč vlastně křtí v místě, kde je hodně vody. Jan Křtitel zde mluví o Kristu jako ženichovi, který má nevěstu (Jan 3,29). V rozhovoru se...

Velikonoční mentalita

Pátek, 3.3.2023
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ k 2. neděli postní
V postní době si můžeme ověřovat, zda nám není zcela cizí velikonoční mentalita. Proč před tím, než přivede Ježíš apoštoly do Getseman, je směruje na horu Tábor? Bere je na horu, aby si osvojili jiný pohled, Boží pohled na věci, na dějiny, na události. Proměnění si představujeme trochu jako filmový efekt. Ale spočívá v něčem jiném. Ježíš se nezměnil, změnil se pohled apoštolů. Vidí ho takového, jaký je. Mojžíš a Eliáš jsou dvě postavy, které vystoupily na horu...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na březen

Středa, 1.3.2023
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: za oběti zneužívání – Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení. Podobně jako papež František hovoří o válce na Ukrajině jako o zraněném Kristově těle, také nevýslovné utrpení těch, kteří se stali oběťmi zneužívání, je jeho vlastní bolestí. Prvním krokem je zde pokání, druhým modlitba a třetím stálá bdělost střežící čistotu srdce. Existují ale různé podoby...

Ďábel chce, abychom užívali Boha k legitimnímu uspokojení přirozenosti

Pátek, 24.2.2023
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k liturgii 1. neděle postní
Je krásné, když žena v manželství po dvaceti letech společného života s důvěrou řekne svému muži: Pojď, něco ti ukáži. Myslí na něj jako na někoho, s kým se může podělit o svoji radost. A to je velká věc. Na počátku připomeňme jednu skutečnost. Připravujeme se na Jubilejní rok 2025, kdy se opět otevře Svatá brána v bazilice svatého Petra v Římě. Jeho moto zní: Poutníci naděje. Každý z nás může podpořit růst atmosféry naděje a důvěry. Můžeme začít již...

Půst, almužna, modlitba

Středa, 22.2.2023
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ na začátku postní doby
Postní doba začíná 22. února Popeleční středou. Je silným časem, obdobím, jímž se připravujeme na Velikonoce, vrchol liturgického roku a života každého křesťana. Do postní doby 2023 vstupují bolesti světa: od přírodních katastrof, jako bylo pustošivé zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii a způsobilo více než 47 000 obětí, až po války roztroušené po celém světě, počínaje tou na Ukrajině u bran Evropy. „Bratři a sestry, nezapomínejme na ty, kdo trpí, a naše...

„Čeho bych se měl v postní době vzdát?” – to není dobrá úvodní otázka

Úterý, 21.2.2023
Napsal Joe Laramie SJ, přeloženo a mírně upraveno z webu America – The Jesuit Review
„Co mám dělat v postní době?” To je špatná otázka. Nebo spíše není první otázkou, kterou bychom si měli položit. Je to až ta poslední. Dovolte mi to vysvětlit. Na několika místech Duchovních cvičení nás svatý Ignác z Loyoly žádá, abychom se „modlili o milost”. O něco Boha prosíme. Než začneme Boha prosit, musíme si ujasnit: „Co přesně chci?” Není to snadná otázka. Vyžaduje zamyšlení, upřímnost a pokoru. Naštěstí nám Bůh chce pomoci. Během...

Poznat svobodu jako možnost nereagovat na logiku urážky

Pátek, 17.2.2023
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 7. neděli v mezidobí
Když se zaposloucháme do dnešního evangelia, zahlédneme Ježíšův autoportrét. Jak se Otec dívá na proměněné lidství svého Syna? Neproměněné lidství má tuto tvář: oko za oko a zub za zub. V tomto právním principu jde o narovnání spravedlnosti: nemá se požadovat v síle bezuzdné pomsty více než to, co mu bylo způsobeno. (Ex 21,23-35) Proměněné lidství? Jak se pozná? Nevstupuje do této logiky: něco za něco. Čeho nás zbavuje? Svobody...

Něco mu stále chybí

Pátek, 10.2.2023
Impulzy otce Pavla Ambrose SJ k liturgii 6. neděle v mezidobí
Počátek Ježíšovy veřejné mise byl zjevně znepokojivý. Vycítil potřebu objasnit svůj postoj k Zákonu a Prorokům. První věc, kterou objasňuje, je, že nepřišel zrušit Zákon ani Proroky, ale přinést jejich naplnění. Slovo naplnění (πάντα γένηται) v kontextu 5. kapitoly Matoušova evangelia říká mnohem více, než že se jedná o nějaké dokončení něčeho. Vše, co se doposud událo, nenaplnilo ani Zákon, ani to, co řekli proroci. Evangelium, dobrá zpráva, spočívá v tom, že...

Starší články v rubrice


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Varhanní koncert "Křížová cesta"


Varhanní koncert s recitací


Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro všechny


Našli jsme Mesiáše


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil