Dnes je 11. 2. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc únor

Pátek, 29.1.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení. „Příroda je často pojímána jako systém, který se analyzuje, chápe a řídí. Avšak stvoření může být chápáno pouze jako dar, který vychází z otevřené ruky Otce všech, jako realita osvícená láskou, která nás svolává ke všeobecnému společenství.“ „Jeho slovem vznikla nebesa“ (Žl 33,6). Tím je nám ukázáno...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

Úterý, 29.12.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti. „Co zůstane z války, z té, kterou prožíváme nyní?“ Trosky, tisíce dětí bez vzdělání, spousty nevinných mrtvých. Spousty. A spousty peněz v kapsách obchodníků se zbraněmi. Ježíš pravil: »Nelze sloužit dvěma pánům: Bohu a mamonu«. Válka je volbou mamonu. »Vyrobíme zbraně, ekonomika se trochu oživí a naše zájmy pokročí.« Existuje pro to jedno...

Vnuk Ježíš

Úterý, 15.12.2015
Zamyšlení nad proměnami vnímání Ježíšovy bytosti
Během adventní doby se připravujeme na příchod Ježíše, na jeho narození v podobě malého boholidského dítěte. Jak se proměňuje vnímání Ježíšova reálného lidství s naším přibývajícím věkem? Jaký vztah mají k Ježíši lidé, kteří jsou dvakrát či ještě víckrát starší, než byl on v okamžiku svého odchodu k nebeskému Otci? Nad těmi otázkami se v následující úvaze zamýšlí německý jezuita Martin Andiel. Před několika týdny mne jeden spolubratr...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Pátek, 27.11.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět. Papež František přichází všude na světě jako svědek Božího milosrdenství a víry v Ježíše Krista. Odkazuje na slova proroka: „Věčný Bůh je Hospodin, který stvořil končiny země; nezemdlí a neunaví se, nelze vystihnout jeho moudrost. Znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost“ (Iz 40,28b-29)...

Učit se z moudrosti jiných náboženství

Čtvrtek, 26.11.2015
Generální představený Adolfo Nicolás na vizitaci východoafrické provincie
Ve středu 25. listopadu se papež František vydal na apoštolskou cestu do Afriky, během které navštíví Keňu, Ugandu a Středoafrickou republiku. Mezi hlavní témata jeho cesty patří otázky pokoje, mírového soužití a mezináboženského dialogu. K dialogu různých náboženských tradic a jejich vzájemnému obohacování nedávno vyzýval také generální představený jezuitského řádu Adolfo Nicolás, který africký kontinent navštívil...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc listopad

Čtvrtek, 29.10.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my. „Nelze si namlouvat, že uzdravíme svůj vztah k přírodě a životnímu prostředí bez uzdravení všech základních lidských vztahů. Požaduje-li křesťanské myšlení, aby člověku byla přiznána zvláštní hodnota převyšující ostatní tvory, otevírá tím prostor k docenění každého lidského jedince, a tak podněcuje k respektu...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc říjen

Pondělí, 28.9.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví. Žijeme v době kulturního relativismu. Nabízí takovou smířlivost, až promíjí morálně nepřijatelné věci. Dokonce se šíří strach je odsoudit. „Kultura relativismu je chorobný jev, který nutí člověka využívat druhého a zacházet s ním jako s pouhým předmětem, ukládá mu nucené práce anebo jej uvrhuje do otroctví v důsledku zadlužení...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Úterý, 25.8.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Nedostatek práce pro mladé lidi je negativním znamením naší doby. Co může mladý člověk bez práce dělat, jakou má budoucnost? Jakou životní cestu si zvolí? Za to nenese zodpovědnost jenom město, stát, ale svět! Proč? Protože tu existuje ekonomický systém, který odepisuje lidi, a nyní je na řadě odpis mladých lidí, tedy jejich nezaměstnanost. Problém není jídlo, vážnější problém je být bez možnosti přinášet domů denní chléb a vydělávat si na něj!...

Evangelizace kmene Dassanech

Sobota, 15.8.2015
Zrod nové misie mezi rudimentálními kmeny
Dassanech patří k 16 kmenům, které žijí v jihovýchodní části Etiopie, v údolí řeky Omo. Jde o poměrně malý kmen s asi 20.000 obyvateli. Žijí okolo delty řeky Omo, která se vlévá do jezera Turkana na hranicích s Keňou. Podle antropologů patří tyto kmeny k nejrudimentálnějším vůbec. Po staletí žili na okraji každé civilizace, částečně z vlastního rozhodnutí, ale také proto, že obývají velmi odlehlé končiny, které v minulosti nebyly nikdy spojeny...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Čtvrtek, 30.7.2015
Úmysly Apoštolátu modlitby s krátkými úvahami P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným. Církev stojí na dobrovolnících. Církev žije tam, kde člověk rozvíjí schopnost svobodně přilnout k Bohu tím, že přijme z jeho rukou osobní poslání ve světě. Když papež František mluvil v římské farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova k dobrovolníkům, prozradil jim, kde se nachází zdroj k dobrovolné lásce. „A teď bych chtěl, abyste udělali tohle: zavřeme oči...

Starší články v rubrice


Náš tip

Svatý rok milosrdenství

Průvodce na každý den

Tomáš Špidlík

Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František). Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů....
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
2. Aby přibývaly příležitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými národy.
3. Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.
více »

Nejbližší akce

Seminář Sexuální zneužívání – oběti a agresoři


Velehradský seminář duchovního filmu


Manželské večery u jezuitů I.


Manželské večery u jezuitů II.


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské duchovní cvičení


Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity


Ignaciánské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka sv. Klaudia la Colombiére


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil