Dnes je 11. 8. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Eucharistie v časech fyzického odštěpení od Kristova těla

Úterý, 4.8.2020
Krizová pastorační nabídka 10
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ o podstatných náležitostech slavení eucharistie. Postupně utichnou diskuze na téma hladu a touhy po eucharistii, efektivního zabezpečení náhradních forem slavení bohoslužeb včetně domácí liturgie a udělování svátostí. Ztichnou hovory o pozapomenuté praxi duchovního svatého přijímání a zcela zapomenuté, nyní doporučované zpovědi touhy (bez vyznání hříchů a rozhřešení). Otázky, které se nám v době koronaviru honily v hlavě...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Čtvrtek, 30.7.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se za všechny, kteří pracují u moře: za námořníky, rybáře a jejich rodiny. Moře máme spjaté především s dovolenou. Kdo z nás se ale setkal s námořníkem nebo rybářem? Kdo z nás se může vžít do srdce žen rybářů, kteří brzy ráno vyplouvají na otevřené moře? Ženy je doprovázejí modlitbou k Panně Marii uctívané jako Hvězda mořská. Ať je příznivé nebo nepříznivé počasí, pracující vyplouvají na moře, aby z něj...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červenec

Pondělí, 20.7.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: Dělej si, Pane, se mnou, co chceš! Nejnaléhavěji ať Boží lid prosí o takovou důvěrnost s Bohem, jejíž blízkost přináší formaci srdce – neopakovatelně a nezaměnitelně. Zde je počátek každé formace připodobňující ke Kristu. Žádná jiná není tolik zapotřebí jako tato. Nevýslovně cenná je modlitba, která v tomto duchu myslí i na druhé. Moudrost srdce se rodí...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec

Středa, 1.7.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou. „Věrná Kristova láska prozařuje vše, i krásné lidské city. Očištěné srdce je povoláno k lásce, projevující se věrností, vlídností a slitováním. Připomeňme, že cesta lidského zrání je cestou lásky a vede od zakoušení péče (od Boha) ke schopnosti péči prokazovat (druhým), od přijímání života ke schopnosti život předávat. Stát se dospělými muži a ženami znamená žít zrale...

Červen – měsíc Božského Srdce Ježíšova

Čtvrtek, 18.6.2020
Přiblížení Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
P. Pavel Ambros SJ vysvětluje úctu ke Kristovu Srdci. Již dlouhou dobu je měsíc červen spjat s úctou ke Kristovu Srdci, Božskému Srdci, s tím, co je Nejsvětější. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova přichází obvykle v polovině měsíce. Slavnost připadá pravidelně na pátek po druhé neděli po Seslání Ducha Svatého. Předchází mu svátky liturgicky spjaté s tajemstvím vlití Ducha a naše putování zaměřuje k druhému Kristovu příchodu. Je to čas, kdy nabývá na síle...

Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 (3)

Pondělí, 15.6.2020
Krizová pastorační nabídka 9
P. Pavel Ambros SJ předkládá možné cesty obnovy hospodářství. 3. Rozhodovat. Jaké cesty obnovy hospodářství se nabízejí? Gaël Giraud SJ konečně předkládá ve své studii některé hypotetické modely budoucích rozhodnutí, které vycházejí z politické ekonomie. a) Různé podoby vlévání disponibilních peněžních prostředků do reálné ekonomiky. Někteří němečtí ekonomové předpovídají v roce 2020 v Německu pokles HDP o 9 %. Toto...

Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 (2)

Pátek, 12.6.2020
Krizová pastorační nabídka 8
P. Pavel Ambros SJ se zamýšlí nad překonáváním rizik izolace. 2. Posoudit. Jak překonávat rizika destruktivní izolace? První povinností státu je maximální míra ochrany zdravotního personálu. Pokud zdravotníci onemocní, riziko kolapsu nemocničního systému je vysoké. Druhou povinností státu je podpora výzkumu, propagace a distribuce léků, jež mají za cíl ulehčit zátěž, kterou v době pandemie nesou nemocnice. Třetí povinností státu je osvěta vedená...

Obnova života a poslání v epoše po Covid-19 – vidět, posoudit, rozhodovat (1)

Úterý, 9.6.2020
Krizová pastorační nabídka 7
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ se zřetelem na budoucnost. 1. Nově vidět. „Nemůžeme zdravě žít na nemocné planetě,“ říkají evropští jezuitští provinciálové ve své velikonoční výzvě. Vidíme, jak je „obtížná – především v praktickém životě – solidarita uvnitř evropského společenství.“ „Obávali jsme se stále a nejsme zbaveni strachů, že se šíření viru dostane na jižní polokouli a zpustoší ty země, které zdaleka nemají tolik prostředků na svou ochranu jako...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc červen

Čtvrtek, 4.6.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svojí vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království. Nemálo lidí se ptá, co bude po čínském koronaviru COVID-19. Má se všechno vrátit do starých kolejí, nebo se máme vydat dál? „Co jsme dostali, musíme také dávat. Jsme povoláni šířit útěchu Ducha a Boží blízkost,“ říká papež František. „Chtěl bych se s vámi...

Otec Adolfo Nicolás SJ

Úterý, 2.6.2020
Podle článku P. Federica Lombardiho SJ zpracoval P. Pavel Ambros SJ
Dne 20. května 2020 zemřel v Tokiu P. Adolfo Nicolás. Po otci Pedru Arrupem (1965–1983), jehož proces blahořečení byl již zahájen, a Peteru-Hansi Kolvenbachovi (1983–2008) byl v letech 2008–2016 třetím generálním představeným jezuitů v období po Druhém vatikánském koncilu. V tomto čase procházela celá církev hlubokými změnami, v nichž promýšlela svůj život a poslání v dnešním světě, včetně života řeholního. Obrat byl natolik radikální...

Starší články v rubrice


Náš tip

Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky…..
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova


Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky


Duchovní obnova pro mladé


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Xaver v Japonsku

První sliby na Montmartru

Generál Ricci vězněm v Andělském hradě

Památka sv. Alberta Hurtada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil