Dnes je 22. 4. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Kristus otevírá dveře a vyvádí nás z dusivých uzávěr

Neděle, 18.4.2021
Meditace P. Pavla Ambrose SJ nad liturgií třetí neděle velikonoční
Ježíš znovu odkazuje na viditelné známky utrpení, jeho ruce a nohy jsou svědectvím, že láska Boha Otce je jedinou nezničitelnou realitou. Jeho věrnost je jediná, kterou nelze obejít nebo zlomit. Vstup Otcovy lásky do našeho života znamená náš vstup do věčné paměti. Tajemství veliké noci bylo dovršeno, když Boží Syn své lidstvo obdaroval svým posledním výdechem Otci. Přinesl dar lidství svému Otci, učinil lidství součástí jeho věčné lásky. Ve čtyřiceti dnech...

Již nemusím žít za dveřmi!

Neděle, 11.4.2021
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad biblickými texty pro druhou neděli velikonoční
Být za dveřmi, na hanbě je vlastně docela nepříjemný trest! Je po Velikonocích a apoštolové jsou za zavřenými dveřmi. Ježíš doslova přišel zavřenými dveřmi. Evangelium neříká, že se objevil, zjevil, ale On přišel, postavil se, stanul mezi nimi. To nám dává nahlédnout, že je vystavěn první den nového stvoření, kde lidské tělo žije novou jakost, kterou před tím nepoznalo. Nejedná se o virtuální svět ani sen. Ježíš přišel, postavil se doprostřed. On je uprostřed, je středem...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc duben

Středa, 7.4.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za představitele státní moci, aby se v době pandemie zasadili za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení zejména s nejchudšími zeměmi. Připomeňme si papežova slova: „Zmrtvýchvstalý Kristus je nadějí pro ty, kdo ještě trpí kvůli pandemii, pro nemocné, pro ty, kdo ztratili své drahé. Pán ať jim dá svoji útěchu a podpírá úsilí lékařů a zdravotníků. Všichni, zejména ti nejkřehčí, potřebují pomoc a mají právo na přístup k nezbytné léčbě. Je to...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

Středa, 31.3.2021
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Všeobecný úmysl: Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které procházejí krizí. Často zjišťujeme, že lidská práva ve skutečnosti neplatí stejně pro všechny lidi. Podle papeže Františka „uznávání těchto práv je vstupní podmínkou pro sociální a ekonomický rozvoj dané země. Když je respektována důstojnost člověka a jsou uznávána a zaručována jeho práva, rozvíjí se také...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc březen

Čtvrtek, 4.3.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti. „Nemocný člověk je vždycky daleko víc než diagnóza. Láskyplná blízkost otevírá brány naději – a rovněž uzdravení. Situace nemoci nás upomíná na zásadní postoj člověka: umět se svěřit – bratru a sestře i Jinému s velkým „J“, který je naším nebeským Otcem. A upomíná nás také na hodnotu blízkosti, stávání se bližním, jak nás tomu učí Ježíš v podobenství o...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc březen

Pátek, 26.2.2021
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství. „Zpovědnice nemá být mučírnou, nýbrž místem Pánova milosrdenství, které nás podněcuje ke konání možného dobra.“ Při slavení svátosti smíření se necháváme obejmout Otcem. Když se jako kajícníci necháváme takto obejmout, znamená to, že si přejeme, aby Bůh naše pády proměnil způsobem, který...

Devadesát let Vatikánského rozhlasu očima střední a východní Evropy

Pátek, 12.2.2021
P. Pavel Ambros SJ o historii a významu Vatikánského rozhlasu
V letošním roce si připomínáme devadesáté výročí od založení Vatikánského rozhlasu. Bylo to 12. února 1931, když papež Pius XI. slavnostně otevřel novou rozhlasovou stanici Svatého stolce svým slavným poselstvím (Qui arcano Dei). Jeho motem se stala slova Písma svatého: „Slyšte, nebesa, chci mluvit; ať naslouchá země slovům mých úst!“ (Dt 32,1). „Slyšte to, všechny národy, poslouchejte, všichni obyvatelé světa, prostí i vznešení, bohatý stejně jako...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc únor

Středa, 10.2.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření. V listopadu minulého roku proběhly v Republice Myanmarského svazu (do roku 1989 Barma) volby, při kterých vyhrála Národní liga pro demokracii, vedená nositelkou Sacharovy ceny za svobodu myšlení a Nobelovy ceny Aun Schan Su Ťij (1945). Připomeňme, že ji získala na návrh Václava Havla. Je dcerou zavražděného...

Co přinese rok 2021 v univerzální církvi?

Úterý, 9.2.2021
P. Pavel Ambros SJ shrnuje očekávané události
V čase, který je nám darován, je svátek či připomínka vždy příležitostí. Otevírá šanci obnovit vztah, ne s ideálem, nýbrž s osobou. V Ignaciánském roce, v období od 20. května 2021 do 31. července 2022, s budeme připomínat dvě slavné události: obrácení mladého Ignáce při bitvě u Pamplony (20. května 1521) a čtyři sta let od jeho svatořečení papežem Řehořem XV. (12. března 1622). Spolu s evropskými jezuity si připomeneme v květnu pět set let od narození...

Zemřel otec Andrzej Koprowski SJ (1940–2021)

Středa, 3.2.2021
P. Pavel Ambros SJ o P. Andrzejovi Koprowském a jeho propojení s Českou republikou
Otec Andrzej Koprowski SJ byl v minulých dnech hospitalizován ve varšavské nemocnici, která se nachází v historické části zvané Praga, čtvrti ležící na pravém břehu Visly. Jeho zdravotní stav se na covidovém oddělení rychle zhoršoval. V pátek 29. ledna 2021 v 11 hodin dopoledne přišla zpráva, že si jej Pán povolal k sobě. Zemřel ve věku nedožitých osmdesát jedna let, po šedesáti letech života v Tovaryšstvu Ježíšovu a padesáti dvou letech kněžského života...

Starší články v rubrice


Náš tip

Ignác hledá něco víc

komiks

V jubilejním jezuitském roce zaměřujeme svůj pohled na Ignáce, zakladatele jezuitů. Charakterizuje ho touha vytvářet v životě smysluplné věci – i přes všechny nezodpovězené otázky, pochybnosti a krize – a přitom všem zůstávat v rozhovoru…
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Za základní práva
Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.
Národní úmysl Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa a solí země, jak to od nás svět právem očekává.
více »

Nejbližší akce

Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


více »

Nejbližší duchovní akce

ONLINE duchovní cvičení


Duchovní cvičení Anamnéza


Duchovní cvičení (nejen) pro zaměstnance Charity


Duchovní obnova pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě


více »

Kalendárium

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil