Dnes je 2. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Články

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na prosinec

Čtvrtek, 1.12.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni. Studenti z našich škol, kteří se dostávají na praxi do nejchudších oblastí světa, se vracejí změněni a obohaceni. Obráceni dotykem s chudobou, nouzí a odvahou lidí „čtou“ svůj vlastní život v jiném světle. Dobrovolnictví osciluje mezi dvojím pnutím: nutností zachovávat maximální obezřetnost v ochraně zdraví všech, tedy i těch, kteří se o druhé chtějí starat; a zároveň...

Jaké je pravé očekávání? Neztrácet odvahu a neztrácet sílu v zápasu

Pátek, 25.11.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 1. neděli adventní
S tím, jak mizí kultura pěstitelů půdy, rolníků, ztrácí člověk stále více schopnost předvídat. Příroda ve skutečnosti mluví svým hlasem. I větvička stromu se stává jemnou a dává tušit, co se stane (Mt 24,32). Jak uslyšíme znamení? Musíme být trpěliví, přemýšlet jako rolník se svou půdou. Zastavit a dívat se, jak úroda roste. My dnes? Žijeme z konfliktů. Jsme připraveni křičet. Protiklady rozdělují jednotlivce, skupiny, a dokonce i rodiny. Schopnost navrhovat se vytratila...

Ježíš se nezaměřuje na to, jak zachránit vlastní život, ale jak zachránit druhé

Pátek, 18.11.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad liturgickými texty slavnosti Ježíše Krista Krále
Podstata Ignácova pohledu na víru, vlastní život a tajemství přítomnosti Krista je snad nejnázorněji vykreslena v obrazu Krista Krále. V jeho Duchovních cvičeních je objasňována příkladem čerpaným ze skutečného života, podobenstvím. Má naši pozornost zaměřit na Ježíšův způsob moci, která je zdrojem mé osobní záchrany. Známá meditace je nadepsána slovem provolání, Provolání věčného krále. Užití slova král není pro ucho dnešního člověka bez rizika. I Ignác...

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad

Pondělí, 14.11.2022
S komentářem P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za trvalý mír, aby každý podpořil tento závazek a aby lidé s Boží pomocí brzy znovu nalezli pokojný a důstojný život. Papež František při své apoštolské cestě do Bahrajnu neopomenul naléhavě zdůraznit požadavek trvalého míru. Přirovnal planetu Zemi k tomuto ostrovnímu státu, který je spojen se světem moří. „Co země rozděluje, to moře spojuje,“ řekl Svatý otec. Země „při pohledu shora vypadá jako obrovské modré moře, které spojuje různé břehy...

Člověk, kterého ani největší zkoušky neodvrátí od jeho záměru

Pátek, 11.11.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 33. neděli v mezidobí
Obraz orchestru hrajícího až do konce na potápějícím se Titaniku se stal symbolem světa, který nechce vidět, co se děje. V době krize jsme náchylnější k vyhledávání situací, které nás mohou rozptýlit. Jedná se o obranný mechanizmus, který jsme automaticky vnesli do naší kultury. Brání nám odpovědět na krizi tak, jak by si zasloužila. A k čemu vedla hudba orchestru na Titaniku? Iluze bezpečí zpomalila záchranné postupy. Neutíkáme se k...

Žít podle logiky daru

Pátek, 4.11.2022
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 32. neděli v mezidobí
Jak se připravit na životní volbu? Ignác v Duchovních cvičeních dává radu: představit si sebe sama na prahu smrti a podívat se na svůj život odtamtud: Ptám se sám sebe, „jako bych byl v hodině smrti“. (DC 186) To ovšem není pro ufňukanou generaci. Ignác se odvolává na dlouhou duchovní tradici, která považuje meditaci o smrti za cenné cvičení k poznání hlubšího smyslu existence. Je to tradice, která zjevně vychází z biblické moudrosti...

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad

Pondělí, 31.10.2022
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose
Úmysl papeže: Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí. Citlivost vůči osobě má zásadní důležitost, o to více vůči dětem, nezletilým a zranitelným. Také tělo církve krvácí z mnoha provinění, která žádají trvalé pokání: nápravu a prevenci. Podobně jako zneužívání, také následky hrůz válek, násilí, komercializace intimity, nerovného přístupu (atd.) jsou natolik...

Bůh pamatuje i na ty, kteří se cítí beznadějně ztraceni

Čtvrtek, 27.10.2022
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad biblickými texty 31. neděle v mezidobí
Je rozdíl mezi noční můrou a nočním děsem? Když se nám během srovnávají myšlenky v lehkém spánku, některé z nich si zapamatujeme, i ty nepříjemné. Když procházíme obdobím úzkosti, když čelíme složitým situacím, z nichž nevíme, jak se dostat, navštěvují nás sny, v nichž cítíme, že se propadáme do nekonečné propasti. Je to propast nejistoty. Je to strach z pádu do prázdna, z něhož se zdá nemožné znovu povstat. Jsou to chvíle v životě, kdy se cítíme...

Člověk posedlý svým vlastním já

Pátek, 21.10.2022
Otec Pavel Ambros SJ nabízí myšlenky k 30. neděli v mezidobí
V příbězích, o kterých povídáme, se zrcadlí ten, kdo je vypravuje. Nastavujeme si tím zrcadlo. Je dobré se do něj podívat. A nemusí to být jen zrcadlo zpovědní. Jsou jiná zrcadla. Vezměte si jen zrcadlové bludiště na Petříně, je oblíbené. Je to skutečná atrakce, když se v síni smíchu pohledem do vydutých a pokroucených zrcadel změníte v trpaslíky, otesánky či dlouhá bidla. Nemůžeme poznat sami sebe. Jsou lidé, kteří celý život znehodnocují druhé. Aby se dostali dopředu...

George Aschenbrenner SJ o zpytování vědomí

Středa, 19.10.2022
Připravil P. František Hylmar SJ
V letošním roce si připomínáme padesát let od vydání jednoho z nejdůležitějších článků týkajících se ignaciánské spirituality. V roce 1972 vyšel v Review for Religious v prvním čísle onoho roku článek jezuity George Aschenbrennera s názvem Zpytování vědomí (Consciousness Examen). V něm Aschenbrenner upozornil na fakt, že mnohem spíše než morálním účetnictvím (examenem svědomí) má být tento čas časem rozlišování a nacházení Boha v našem...

Starší články v rubrice


Náš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.





Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil