Dnes je 30. 6. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pondělí, 30.5.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře. Modlitební nasazení dědečků, babiček a seniorů vůbec, a stejně tak modlitba za ně, je velkým darem pro církev! Je to nezměrné bohatství a velká „injekce“ moudrosti také pro celou lidskou společnost, zejména pro tu, která je příliš zaneprázdněná, schvácená a roztěkaná. Vždyť musí někdo...

Pomáhat druhým v růstu

Úterý, 17.5.2016
Novicmistr Jan Adamík o mezinárodním setkání noviců na Velehradě
V týdnu od 9. do 15. května se na Velehradě uskutečnilo pravidelné každoroční setkání jezuitských noviciátů střední a východní Evropy. Sjeli se na něj členové dvou noviciátů v Polsku (v Gdyni a ve Staré Wsi), noviciátu v Maďarsku, Chorvatsku a společného česko-slovenského noviciátu v Ružomberku. Na významném moravském poutním místě se sešlo třicet sedm jezuitů, z nichž dvacet devět byli novicové pocházející...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen

Čtvrtek, 28.4.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován. Masové útoky na ženy v Německu na počátku roku všechny zaskočily a oprávněně vyvolaly bouřlivé reakce. V takovém světě nechceme žít. Papež František velmi pohotově zareagoval. Na jeho výslovné přání se zavádí některé změny v obřadu mytí nohou, který je součástí obřadů Zeleného čtvrtka...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

Středa, 30.3.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci. Člověk se naučil obdělat zemi, na zemi pracovat, stavět na ní domy, zdobit je, připravovat si pokrm, slavit. V Evropě se to vše lidé po staletí učili od mnichů. Křesťané přinášeli evangelium světu tím, že pracovali po boku rolníků: můžeme v tom spatřovat velkolepou intuici. Křesťan začíná prožívat své křesťanství nejlépe tím, že se učí dávat smysl své každodenní...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc březen

Pondělí, 29.2.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí. V naší době, poznamenané tolikerou uzavřeností a spoustou zdí, se soužití rodinou zrozené a rozšířené eucharistií stává klíčovou příležitostí. Eucharistie a rodiny, které z ní žijí, mohou překonávat uzavřenost a stavět mosty přívětivosti a dobročinné lásky. Eucharistie rodinné církve čili rodin schopných vracet komunitě...

Opona historie a Boží vedení

Sobota, 13.2.2016
Komentář teologa Pavla Ambrose k setkání papeže Františka a moskevského patriarchy Kirilla
Historické setkání na mezinárodním letišti José Martího v Havaně mezi papežem Františkem a patriarchou Kirillem bylo nečekaným průnikem tajemství do dějin třetího tisíciletí. Otevírá – jak smíme umírněně doufat – nové možnosti vztahů mezi katolíky a pravoslavnými. Slovy Kirilla: „Teď je vše snazší“. Tak moskevský patriarcha odpověděl na Františkovo: „Konečně se vidíme. Jsme bratři. Je naprosto zřejmé, že to je Boží vůle“ ...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc únor

Pátek, 29.1.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení. „Příroda je často pojímána jako systém, který se analyzuje, chápe a řídí. Avšak stvoření může být chápáno pouze jako dar, který vychází z otevřené ruky Otce všech, jako realita osvícená láskou, která nás svolává ke všeobecnému společenství.“ „Jeho slovem vznikla nebesa“ (Žl 33,6). Tím je nám ukázáno...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

Úterý, 29.12.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti. „Co zůstane z války, z té, kterou prožíváme nyní?“ Trosky, tisíce dětí bez vzdělání, spousty nevinných mrtvých. Spousty. A spousty peněz v kapsách obchodníků se zbraněmi. Ježíš pravil: »Nelze sloužit dvěma pánům: Bohu a mamonu«. Válka je volbou mamonu. »Vyrobíme zbraně, ekonomika se trochu oživí a naše zájmy pokročí.« Existuje pro to jedno...

Vnuk Ježíš

Úterý, 15.12.2015
Zamyšlení nad proměnami vnímání Ježíšovy bytosti
Během adventní doby se připravujeme na příchod Ježíše, na jeho narození v podobě malého boholidského dítěte. Jak se proměňuje vnímání Ježíšova reálného lidství s naším přibývajícím věkem? Jaký vztah mají k Ježíši lidé, kteří jsou dvakrát či ještě víckrát starší, než byl on v okamžiku svého odchodu k nebeskému Otci? Nad těmi otázkami se v následující úvaze zamýšlí německý jezuita Martin Andiel. Před několika týdny mne jeden spolubratr...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Pátek, 27.11.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se nikdy neunaví nám odpouštět. Papež František přichází všude na světě jako svědek Božího milosrdenství a víry v Ježíše Krista. Odkazuje na slova proroka: „Věčný Bůh je Hospodin, který stvořil končiny země; nezemdlí a neunaví se, nelze vystihnout jeho moudrost. Znavenému dává sílu, bezmocnému rozmnožuje zdatnost“ (Iz 40,28b-29)...

Starší články v rubrice


Náš tip

Svatý rok milosrdenství

Průvodce na každý den

Tomáš Špidlík

Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František). Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů....
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
2. Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.
3. Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a rodiny.
více »

Nejbližší akce

Výstava ikon - Okno do nebe


Magis, jezuitský předprogram SDM 2016


Varhanní koncert k 460. výročí úmrtí sv. Ignáce


Mezinárodní setkání Živých kamenů v Santiagu


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní cvičení


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka pěti jezuitských světců

Jezuité šiřiteli úcty k Božskému Srdci


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil