Dnes je 26. 11. 2015  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc listopad

Čtvrtek, 29.10.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my. „Nelze si namlouvat, že uzdravíme svůj vztah k přírodě a životnímu prostředí bez uzdravení všech základních lidských vztahů. Požaduje-li křesťanské myšlení, aby člověku byla přiznána zvláštní hodnota převyšující ostatní tvory, otevírá tím prostor k docenění každého lidského jedince, a tak podněcuje k respektu...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc říjen

Pondělí, 28.9.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní podobou otroctví. Žijeme v době kulturního relativismu. Nabízí takovou smířlivost, až promíjí morálně nepřijatelné věci. Dokonce se šíří strach je odsoudit. „Kultura relativismu je chorobný jev, který nutí člověka využívat druhého a zacházet s ním jako s pouhým předmětem, ukládá mu nucené práce anebo jej uvrhuje do otroctví v důsledku zadlužení...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Úterý, 25.8.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Nedostatek práce pro mladé lidi je negativním znamením naší doby. Co může mladý člověk bez práce dělat, jakou má budoucnost? Jakou životní cestu si zvolí? Za to nenese zodpovědnost jenom město, stát, ale svět! Proč? Protože tu existuje ekonomický systém, který odepisuje lidi, a nyní je na řadě odpis mladých lidí, tedy jejich nezaměstnanost. Problém není jídlo, vážnější problém je být bez možnosti přinášet domů denní chléb a vydělávat si na něj!...

Evangelizace kmene Dassanech

Sobota, 15.8.2015
Zrod nové misie mezi rudimentálními kmeny
Dassanech patří k 16 kmenům, které žijí v jihovýchodní části Etiopie, v údolí řeky Omo. Jde o poměrně malý kmen s asi 20.000 obyvateli. Žijí okolo delty řeky Omo, která se vlévá do jezera Turkana na hranicích s Keňou. Podle antropologů patří tyto kmeny k nejrudimentálnějším vůbec. Po staletí žili na okraji každé civilizace, částečně z vlastního rozhodnutí, ale také proto, že obývají velmi odlehlé končiny, které v minulosti nebyly nikdy spojeny...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Čtvrtek, 30.7.2015
Úmysly Apoštolátu modlitby s krátkými úvahami P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným. Církev stojí na dobrovolnících. Církev žije tam, kde člověk rozvíjí schopnost svobodně přilnout k Bohu tím, že přijme z jeho rukou osobní poslání ve světě. Když papež František mluvil v římské farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova k dobrovolníkům, prozradil jim, kde se nachází zdroj k dobrovolné lásce. „A teď bych chtěl, abyste udělali tohle: zavřeme oči...

Pomoc chudým v okolí Buenos Aires

Středa, 22.7.2015
Nadace Protagonizar poskytuje mikroúvěry pro chudé
Již více než 15 let se nadace Protagonizar (Průkopník) věnuje pomoci tisícům rodin. Toto jezuitské apoštolské dílo působí v Argentině a je koordinováno organizací Fe y Alegria (Víra a radost). Patronát nad ní drží Sdružení podnikatelů a odborníků. Nadace umožňuje rodinám v oblasti San Miguel – jedné z ekonomicky nejzanedbanější oblasti provincie Buenos Aires – se ekonomicky postavit na své nohy. Nadace organizuje celkovou podporu...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec

Neděle, 28.6.2015
Úmysly Apoštolátu modlitby s krátkými úvahami P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako velkodušná podoba lásky. Ježíš přinesl jednu podstatnou novinku: otevřel cestu k lidštějšímu a svobodnějšímu světu skrze oddělení a uznání vzájemné autonomie státu a církve. „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu“ (Mt 22,21). O tom, co to znamená, můžeme uvažovat zvláště v měsíci zasvěceném Božskému Srdci...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pondělí, 1.6.2015
Úmysly Apoštolátu modlitby s krátkými úvahami P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou. Migranti bývají označováni jako „potopa“, která zaplaví Evropu, nebo jako „vetřelci“, kteří svou jinakostí vyvolávají obavy, že ohrožují Evropu. Již jen to, jak o nešťastnících hladu, válečných konfliktů a nelítostného byznysu píšeme a mluvíme, nemůže ujít pozorné křesťanské bdělosti. Katolíci se vždy chovali jako...

Naděje je ctností pokorných

Čtvrtek, 30.4.2015
Odpovědi papeže Františka na otázky členů italského SKŽ
Ve čtvrtek 30. dubna před polednem se ve vatikánské aule Pavla VI. papež František setkal s pěti tisíci členů italského Společenství křesťanského života (SKŽ), katolického hnutí, které čerpá z ignaciánské spirituality a působí ve více než padesáti zemích světa. Během zhruba čtyřicetiminutového setkání odpověděl na několik otázek, které mu zástupci hnutí položili. První otázku papeži položila Paola z Kalábrie, která se podílí...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen

Úterý, 28.4.2015
Úmysly Apoštolátu modlitby s krátkými úvahami P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl všeobecný: Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé. Papež František při své cestě na Filipíny hovořil s mládeží o dvou věcech: 1) v dnešní kultuře chybí schopnost plakat a 2) nevíme, co s přebytkem neužitečných informací. Jak se můžeme učit odmítat kulturu nezájmu? „Některé životní zkušenosti lze spatřit pouze se slzami v očích. Každý z vás ať si proto položí otázku...

Starší články v rubrice


Náš tip

Integrální poznání

Symbol jako nejdokonalejší výpověď

Tomáš Špidlík, Marko Ivan Rupnik

Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě). Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my.
2. Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou.
3. Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště z důvodu nenávisti a válek.
více »

Nejbližší akce

Manželské večery VII.


Výtvarný víkend s nádechem adventu


Manželské večery VIII.


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Duchovní obnova


Adventní duchovní cvičení


Mezi duší a Duchem I. (Kurz 118)


více »

Kalendárium

Památka sv. Jana Berchmanse

Památka Edmunda Kampiána, Roberta Southwella a druhů

Svátek sv. Františka Xaverského


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil