Dnes je 23. 1. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

Pětisté výročí narození svatého Petra Kanisia

Středa, 13.1.2021
Úvaha kardinála Tomáše Špidlíka SJ
Život a působení svatého Petra Kanisia jsou poznamenány především hlubokou touhou otevřít a zprostředkovat lidem své doby životnost a působivost katolické tradice. Innsbrucká diecéze otevírá jubilejní rok oslav jednoduchým, dobře promyšleným programem, který míří v prvé řadě k vnitřní obnově diecéze. Vnější forma oslav bude nejen kvůli situaci s pandemie Covid-19 krácena na minimum. Důvody je třeba hledat spíše v rozhodnutí prožít se svatým Petrem Kanisiem to...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

Pátek, 8.1.2021
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost. Inspirujme se v naší modlitbě několika hutnými větami z nové encykliky papeže Františka Fratelli tutti (My všichni jsme bratři): „Nedostatek dialogu způsobuje, že se v jednotlivých oblastech života nikdo nestará o společné dobro, nýbrž o získání výhod, které propůjčuje moc...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc leden

Neděle, 3.1.2021
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se za rodiny, kde mají malé děti, nebo očekávají jejich narození. „Zatímco rodiče jsou pro dům základem, děti jsou jakoby živé kameny rodiny,“ říká papež František. Modlitba je spojena se životem, zde čerpá svoji inspiraci. A život křesťana čerpá ze slova Božího. Proto je život křesťana stálým rozhovorem uprostřed proudu života. Dále jsou prorodinné iniciativy příkladem toho, že jednotliví křesťané i celá společenství téma rodiny neopouštějí. Stavět základy...

Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie

Středa, 30.12.2020
Krizová pastorační nabídka 20
P. Pavel Ambros SJ přibližuje svatého Josefa jako příklad ctností a pomocníka v době pandemie. „Otcovským srdcem: tak miloval Josef Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván synem Josefovým.“ (František, Patris corde, 2020) Tak zní první věta apoštolského listu papeže Františka, jímž vyhlašuje rok sv. Josefa. Celá univerzální církev je pozvána k meditaci a modlitbě k pěstounu Ježíše, patronu nás všech v době pandemie. Josefův příklad a jeho pomoc...

Nad životem svaté Marie Egyptské

Středa, 23.12.2020
Krizová pastorační nabídka 19
Diskuze o strachu a svobodě v Ruské pravoslavné církvi v době pandemie COVID-19. "Nová vlna pandemie je zkouškou: jsme připraveni nechat se obejmout Kristem, ať už si nás z tohoto světa vezme, nebo nás zde ponechá? V otázce, zda si nás Bůh z tohoto světa vezme, nebo ponechá, je skryto dilema, které každému z nás, křesťanům latinského nebo byzantského obřadu, naznačuje dvě podoby cesty ke stejnému cíli. Život i smrt nás přivádějí...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc prosinec

Pátek, 11.12.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Modleme se, abychom zde a nyní objevovali ve znameních jejich význam, Boží lásku. „Dobře vidíte na náměstí sv. Petra nedávno vztyčený vánoční stromek. Betlém se ještě staví,“ řekl papež František při audienci na druhou neděli adventní (6. prosince 2020). A pokračoval: „V těchto dnech jsou tato dvě vánoční znamení připravována v mnoha domácnostech: pro potěšení dětí, ba i dospělých! Jsou to známky naděje v této zvláště těžké době. Nezůstávejme...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec

Pondělí, 30.11.2020
Krátké úvahy teologa P. Pavla Ambrose SJ
Úmysl evangelizační: Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby. „Každý den je možné nalézt několik minut, abychom se spojili s živým Pánem, řekli mu věci, které nám dělají starosti; modlili se za potřeby rodiny, za někoho, kdo prochází těžkým obdobím; prosili ho o pomoc v lásce; děkovali mu za život a dobré věci; poprosili Pannu Marii, aby nás chránila svým mateřským pláštěm. Jednoduše řečeno: tato chvíle modlitby...

Čas pandemie – vzácný čas zmoudření?

Pátek, 6.11.2020
Krizová pastorační nabídka 18
Zamyšlení P. Pavla Ambrose SJ nad verši Thomase Stearnse Eliota: „Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Kde je moudrost ztracená ve znalosti, kde je znalost ztracená v údajích?“ Je čas sáhnout k veršům! Je nejspíš moudrý ten, kdo zná mnoho věcí? Pochopte mě dobře, nejsem proti vědeckým poznatkům, a už vůbec ne proti průběžným informacím. Jen se obávám s mnohými z vás, že přestávají ...

Naléhavý modlitební úmysl papeže Františka na měsíc listopad

Pátek, 6.11.2020
Naléhavý úmysl s komentářem národního ředitele Apoštolátu modlitby P. Pavla Ambrose SJ
Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu. Když papež František hovoří o válečných konfliktech, je diskrétní a nevyjadřuje hlučně „znepokojení“. Je však hlasem těch, jejichž hlas není slyšet. „Nezapomeňme na dění v Náhorním Karabachu, kde se ozbrojené střety střídají s chabým příměřím, přičemž se tragicky zvyšuje počet obětí, destrukce domů, infrastruktury a bohoslužebných budov, což stále masivněji postihuje civilní obyvatelstvo...

Infekce, onemocnění a pocit viny: rozlišování v době „polní nemocnice“

Středa, 4.11.2020
Krizová pastorační nabídka 17
Podněty P. Pavla Ambrose SJ ke vztahu zdravých vůči těm, kteří se nakazili koronavirem. "Česká armáda na výstavišti v pražských Letňanech vybudovala záložní polní nemocnici pro pacienty s Covidem-19. Doufá, že lůžka zůstanou neobsazená. Ale celá Česká republika se stává „polní nemocnicí“. I naše křesťanská společenství se jimi stávají. Společně prožíváme spojitost mezi způsobem našeho chování a následným onemocněním, které vypukne. Jak...

Starší články v rubrice


Náš tip

Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení?...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Lidské bratrství
Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby a překonávali uzavřenost.
Národní úmysl Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.
více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Duchovní cvičení pro všechny


Kněžské exercicie


Víkendová duchovní obnova


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil