Dnes je 28. 8. 2016  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Jezuitou dnes
Domy, kontakty
Akce

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc srpen

Pondělí, 1.8.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě. Sport je velmi vhodnou branou k objevení krásy života. Může člověka vyvádět z uzavřenosti vlastního já k otevřenosti vůči druhým, k „zapojení do hry“. Člověk se tak učí účasti na životě jiných a překonává sám sebe. To vše napomáhá k tomu, abychom se stávali aktivními členy společnosti a také církve. Sport je důležitý...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červenec

Čtvrtek, 30.6.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění. Není pochyb o tom, že nejchudší vrstvy obyvatelstva světa žijí na periferii afrických zemí v subsaharské Africe. Domorodci v Amazonii se dožadují ochrany deštných pralesů. Ve Spojených státech indiánské kmeny Navahů a Čerokíů, kterých zde žije přibližně šest set tisíc, neuznaly rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc červen

Pondělí, 30.5.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře. Modlitební nasazení dědečků, babiček a seniorů vůbec, a stejně tak modlitba za ně, je velkým darem pro církev! Je to nezměrné bohatství a velká „injekce“ moudrosti také pro celou lidskou společnost, zejména pro tu, která je příliš zaneprázdněná, schvácená a roztěkaná. Vždyť musí někdo...

Pomáhat druhým v růstu

Úterý, 17.5.2016
Novicmistr Jan Adamík o mezinárodním setkání noviců na Velehradě
V týdnu od 9. do 15. května se na Velehradě uskutečnilo pravidelné každoroční setkání jezuitských noviciátů střední a východní Evropy. Sjeli se na něj členové dvou noviciátů v Polsku (v Gdyni a ve Staré Wsi), noviciátu v Maďarsku, Chorvatsku a společného česko-slovenského noviciátu v Ružomberku. Na významném moravském poutním místě se sešlo třicet sedm jezuitů, z nichž dvacet devět byli novicové pocházející...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen

Čtvrtek, 28.4.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován. Masové útoky na ženy v Německu na počátku roku všechny zaskočily a oprávněně vyvolaly bouřlivé reakce. V takovém světě nechceme žít. Papež František velmi pohotově zareagoval. Na jeho výslovné přání se zavádí některé změny v obřadu mytí nohou, který je součástí obřadů Zeleného čtvrtka...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc duben

Středa, 30.3.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci. Člověk se naučil obdělat zemi, na zemi pracovat, stavět na ní domy, zdobit je, připravovat si pokrm, slavit. V Evropě se to vše lidé po staletí učili od mnichů. Křesťané přinášeli evangelium světu tím, že pracovali po boku rolníků: můžeme v tom spatřovat velkolepou intuici. Křesťan začíná prožívat své křesťanství nejlépe tím, že se učí dávat smysl své každodenní...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc březen

Pondělí, 29.2.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí. V naší době, poznamenané tolikerou uzavřeností a spoustou zdí, se soužití rodinou zrozené a rozšířené eucharistií stává klíčovou příležitostí. Eucharistie a rodiny, které z ní žijí, mohou překonávat uzavřenost a stavět mosty přívětivosti a dobročinné lásky. Eucharistie rodinné církve čili rodin schopných vracet komunitě...

Opona historie a Boží vedení

Sobota, 13.2.2016
Komentář teologa Pavla Ambrose k setkání papeže Františka a moskevského patriarchy Kirilla
Historické setkání na mezinárodním letišti José Martího v Havaně mezi papežem Františkem a patriarchou Kirillem bylo nečekaným průnikem tajemství do dějin třetího tisíciletí. Otevírá – jak smíme umírněně doufat – nové možnosti vztahů mezi katolíky a pravoslavnými. Slovy Kirilla: „Teď je vše snazší“. Tak moskevský patriarcha odpověděl na Františkovo: „Konečně se vidíme. Jsme bratři. Je naprosto zřejmé, že to je Boží vůle“ ...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc únor

Pátek, 29.1.2016
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí pokolení. „Příroda je často pojímána jako systém, který se analyzuje, chápe a řídí. Avšak stvoření může být chápáno pouze jako dar, který vychází z otevřené ruky Otce všech, jako realita osvícená láskou, která nás svolává ke všeobecnému společenství.“ „Jeho slovem vznikla nebesa“ (Žl 33,6). Tím je nám ukázáno...

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc leden

Úterý, 29.12.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose
Úmysl všeobecný: Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti. „Co zůstane z války, z té, kterou prožíváme nyní?“ Trosky, tisíce dětí bez vzdělání, spousty nevinných mrtvých. Spousty. A spousty peněz v kapsách obchodníků se zbraněmi. Ježíš pravil: »Nelze sloužit dvěma pánům: Bohu a mamonu«. Válka je volbou mamonu. »Vyrobíme zbraně, ekonomika se trochu oživí a naše zájmy pokročí.« Existuje pro to jedno...

Starší články v rubrice


Novinka z Refugia

Krásné slovo otce Špidlíka – 1. a 2. díl

Slovanská spiritualita a Velehrad – 1. a 2. část

Tomáš Špidlík

V letech 1994–1995 vznikl pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Téměř dvacetihodinový nesestříhaný materiál pořízený Studiem Velehrad Olomouc si kladl za cíl uceleně zmapovat témata, kterými se celoživotně Tomáš Špidlík zaobíral a proslavil...
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

1. Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.
2. Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.
3. Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.
více »

Nejbližší akce

Ad maiorem Dei gloriam


Výstava ikon - Okno do nebe


Kurz psaní ikon


Setkání jezuitských přátel a spolupracovníků


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie


Víkend pro seniory


Víkendová duchovní obnova


více »

Kalendárium

Formula instituti potvrzena Pavlem III.


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil