Dnes je 27. 3. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

Dopis přátelům Centra Aletti

Čtvrtek, 9.3.2023
od jeho ředitelky Marie Campatelli a celého týmu
Řím. Římské Centrum Aletti zveřejnilo List přátelům Centra Aletti. Ředitelka Centra Aletti v Římě je sestra Marie Campatelli, která odpovídá na některé otázky a seznamuje se současným stavem Uměleckého ateliéru. Po několika měsících se na vás všechny obracíme, abychom vám poděkovali za blízkost, kterou jste nám – opravdu z mnoha stran a různým způsobem – v tomto období projevili. Pravda není násilná, není agresivní, a tak trpělivě a s důvěrou...

Mimořádné zemětřesení v Turecku a Sýrii

Čtvrtek, 9.2.2023
Zpráva z generální kurie Tovaryšstva Ježíšova 7. února 2023
Turecko / Sýrie. Po silném zemětřesení v noci z 5. na 6. února, které zasáhlo Sýrii a Turecko, zůstává situace dramatická. Katedrála v tureckém Iskenderunu se zřítila. Biskup z Anatolie ve východním Turecku Paolo Bizzeti SJ byl v té době mimo zemi, avšak organizuje pomoc. Antuan Ilgit SJ je na místě a zajišťuje pomoc pro své farníky. Situace je proměnlivá a neustále se aktualizuje. Okolní obraz je bezútěšný: zřícené nebo neobyvatelné nemocnice, nedostatek...

Jan Rybář – malý velký člověk

Středa, 18.1.2023
Farář Pavel Lazárek pro Bílovický zpravodaj 04/2022, prosinec 2022
Při druhém výročí úmrtí otce Jana Rybáře SJ (14. ledna 2021) nabízíme text z Bílovického zpravodaje. Bílovický rodák Jan Rybář si vysloužil hodnocení jako jedna z nejvíce inspirativních a nejkomplexnějších křesťanských osobností českých zemí na přelomu 20. a 21. století. Prvním předpokladem pro zdárný život je zdravé lidství. Jeho osobnost se utvářela zde v Bílovicích, dále byla formována drsnou školou vězení a následně při různých manuálních profesích...

Otec Rupnik přijal preventivní opatření Tovaryšstva

Pondělí, 12.12.2022
Prohlášení České provincie Tovaryšstva Ježíšova
Dikasterium pro nauku víry obdrželo v roce 2021 stížnost na jezuitu Marka Rupnika ohledně „způsobu vykonávání jeho duchovní služby“, ke kterému mělo docházet před téměř třiceti lety. Informovalo o tom vedení Tovaryšstva Ježíšova. Delegát pro římské domy, který je Rupnikovým představeným, vydal 2. prosince 2022 zprávu, ve které sděluje, že na žádost Dikasteria pro nauku víry zahájilo Tovaryšstvo předběžné vyšetřování a jmenovalo externího vyšetřovatele...

Dopis papeže Františka kardinálu Juanu José Omellovi

Pondělí, 21.11.2022
při příležitosti pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly
Drahý bratře, dne 14. listopadu se bude v Barceloně slavit výjimečná událost, pětisté výročí příchodu chudého vojáka do geograficky odlehlé oblasti Španělska, když právě putoval do Svaté země. Náš hrdina poté, co sloužil králi a svému přesvědčení až k prolití vlastní krve, byl zraněn na těle i na duchu, zbavil se všeho a byl odhodlán následovat Krista v chudobě a pokoře. V té době mu pramálo záleželo na tom, zda bude bydlet v chudobinci nebo se bude muset...

Jan Filip Jeningen SJ – muž láskyplného setkání

Středa, 10.8.2022
Promluva kardinála Jeana-Clauda Hollericha při blahořečení otce Jeningena dne 16. července 2022 v Ellwangenu
Budu se řídit radou papeže Františka a nebudu kázat příliš dlouho, zvláště proto, že sedíte na slunci. Milé sestry, milí bratři! Věříte v Boha? Tato otázka se vám může zdát nepochopitelná! Vždyť jste tolik usilovali o to být přítomni tomuto blahořečení! Mnozí z vás, nepochybně, patří k oporám svých společenství a farností. Opakuji však svá slova ještě jednou: Věříte v Boha? Nemyslím tím, že věříte v existenci vyšší bytosti. Neptám se, zda jste někdy měli zkušenost...

Především bychom měli být vášnivci pro pravost svých niter, svých citů a slov

Úterý, 19.7.2022
Vybráno z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 15. května 1949
Evangelium sv. Jana říká: „Bylo však světlo pravé, které osvěcuje každého člověka.“ Jako křesťané víme, kdo to je, toto Světlo pravé. Není to hmotné světlo, tak jako světlo sluneční, ani to není pouhá idea nějaká, jíž také někdy obrazně připisujeme vlastnosti světla, nýbrž je to osoba, božská Osoba, která přišla na svět a nepřestavši být Bohem, stala se zároveň pravým člověkem, naším Bratrem. Ježíš Kristus je toto pravé Světlo. Evangelista naznačuje...

Křesťan je stále v náruči Boží

Pondělí, 30.5.2022
Vybráno z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 6. února 1949
A křesťan věří, že je stále v té náruči Boží, věří, že Kristus je stále s ním, že Kristus přichází tisícerým způsobem. A obyčejně nejjistěji přichází tam, kde nějaká bolest přichází, tam je on. „Hle, ženich přichází, vyjděte vstříc Kristu Pánu.“ Tak zní antifona ve mši o svatých pannách. Ten ženich vždycky a všude přichází. Jen kdybychom měli dost víry v něho a dost jasnozřivé lásky k němu. Ta by nám dala sílu, abychom jeho příchod vycítili ve všem, abychom cítili...

Smrt Ježíše Krista

Středa, 13.4.2022
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 15. dubna 1949
Smrt Velkého pátku je zakončení krásného života, při němž někdo nevýslovně moudrý a dobrý podléhá náporu temných sil. My se k ní vracíme jako k události, která hluboko, hlouběji a trvaleji než cokoliv jiného zasahuje do osobního života každého z nás. Jako blesk může tato smrt zazářit do celého našeho života a ukázat nám jeho nesmírnou cenu a jeho pravý smysl. Ale stane se to jen tehdy, budeme-li věřit. A věřit, co to znamená věřit? To je celá řada článků našeho...

Kázání arcibiskupa Romera při pohřbu otce Grandeho

Středa, 2.2.2022
jak zaznělo 14. dubna 1977
Arcibiskup Óscar Romero, svatořečený 14. října 2018, byl přítelem P. Rutilia Grandeho SJ, blahořečeného 22. ledna 2022. Zavraždění otce Rutilia ho přivedlo k určité konverzi a začal vystupovat proti porušování lidských práv v Salvadoru, což i jeho přivedlo k mučednické smrti. "Vaše Excelence, zastupující Svatého otce, drazí bratři biskupové, kněží a věřící, málokdy se mi zdá jako dnes ráno, že katedrála je znamením univerzální církve. Zde se sbíhá celá bohatá pastorační...

Starší články v rubrice


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za oběti zneužívání
Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl
Za chudé
Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

více »

Nejbližší akce

Varhanní koncert s recitací


Postní duchovní obnova


Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro kněze


Duchovní cvičení


Radost evangelia Duchovní obnova pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro seniory


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil