Dnes je 15. 7. 2020  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

Boží Tělo

Čtvrtek, 11.6.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 27. května 1948
P. Kajpr vysvětloval farníkům smysl slavnosti Těla a Krve Páně a průvodu s Nejsvětější svátostí v propojení s vírou a dopadem na život. "Každá mše svatá a každé svaté přijímání je vlastně svátkem Božího Těla. Boží Tělo je, jak známo, Eucharistie a Eucharistie je pro věřícího katolíka, zejména dnes, ne něčím svátečním, nýbrž něčím tak potřebným, jako je potřebný vzduch našim plícím. Dnešní den má něco zvláštního: Má totiž být zvláštním, veřejným vyznáním...

Hluboké kořeny umožňují neustálý růst

Úterý, 26.5.2020
Homilie otce generála při zádušní mši svaté za P. Adolfa Nicoláse SJ
Řím. V sobotu 23. května sloužil P. generál Arturo Sosa v římském kostele del Gesù zádušní mši svatou za zemřelého P. Adolfa Nicoláse, bývalého generálního představeného Tovaryšstva. Pohřeb se konal tentýž den v japonském Tokiu. „Pšeničné zrno, které padne do země a odumře, aby přineslo užitek, je podobenstvím o životě Ježíše, který byl přibit na kříži a vyzdvižen jako znamení lásky, která znovu otevírá cestu ze smrti k životu. Je také podobenstvím...

Maria, Nástroj Ducha svatého

Čtvrtek, 14.5.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 28. května 1947
Měsíc květen je více než jiné věnován úctě k Matce Boží. Pro povzbuzení uvádíme zamyšlení P. Adolfa Kajpra SJ o jejím otevření se Duchu svatému. "Teprve od té chvíle, kdy Kristus se objevil mezi námi, dostal svět a dostalo lidstvo svůj pravý smysl. Neobjevil se však mezi námi s žádnou pompou, nýbrž začal prostince, jako každý jiný tvor lidský, svou existenci mezi námi v lůně Panny Marie. To panenské početí je sice zázrak, ale zázrak, jenž vůbec nebyl...

Modlíme se za duchovní povolání

Středa, 6.5.2020
Výzva jezuitů ze zahraničí
Zahraniční jezuité napsali svoje zamyšlení a výzvu k modlitbám za kněžská a řeholní povolání. Světový den modliteb za povolání jsme si připomínali v neděli 3. května. "Každý rok v tuto dobu, o neděli Dobrého pastýře, se modlíme za povolání k řeholnímu a kněžskému životu. Skutečně potřebujeme lidi odhodlané a s plným zaujetím, kteří chtějí takto sloužit Kristu ve světě. Vždy to bude relativně malá skupina, ale je to nezbytná součást církve, abychom mohli...

Proměna v době pandemie

Úterý, 14.4.2020
Velikonoční poselství otce generála
Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa SJ napsal velikonoční zamyšlení a přání. Velikonoce nám nabízejí nové světlo na cestu k Bohu, která je nám vyznačena pandemií COVID-19, která v posledních měsících zasahuje celé lidstvo. Velikonoce jsou Boží pascha, přechod ze smrti k životu, přechod, který proměňuje ty, kteří se otevřou zkušenosti Ukřižovaného a Zmrtvýchvstalého. Velikonoce jsou časem na poděkování Bohu za tolik...

Výzva k evakuaci řeckých uprchlických táborů

Čtvrtek, 2.4.2020
Dopis hlavním evropským orgánům
Řecko. Lidé v uprchlických táborech jsou pandemií COVID-19 velmi ohroženi. Uprchlické tábory nejsou připraveny se s ní vypořádat a je třeba okamžitě jednat, aby se zabránilo ještě dramatičtějším důsledkům. Jezuitská služba uprchlíkům a další organizace, které se angažují v této oblasti, adresovaly následující dopis hlavním evropským orgánům. "Vyzýváme k okamžité evakuaci uprchlických táborů a hotspotů na řeckých ostrovech, aby se odvrátila katastrofa uprostřed...

Zemětřesení v Záhřebu poškodilo baziliku Nejsvětějšího Srdce Páně

Čtvrtek, 26.3.2020
Dopis provinciála chorvatské provincie P. Dalibora Reniće SJ
Záhřeb. Zemětřesení, které 22. března zasáhlo hlavní město Chorvatska Záhřeb, výrazně poškodilo budovy spravované Tovaryšstvem Ježíšovým. "Drazí přátelé, v neděli 22. března 2020 v 6.24 hodin bylo město Záhřeb zasaženo zemětřesením o velikosti 5,5 stupně, jehož epicentrum bylo jen 6 km severně od města. Zemětřesení způsobilo mnoho materiálních škod, zejména na starých budovách v historickém centru města. Z jezuitských komunit jsou nejvíce...

Otec generál mezi chudými indickými dětmi

Středa, 18.3.2020
Proslov P. Artura Sosy SJ ve středisku Zahrada Eden
Kóhíma. V rámci své návštěvy kóhímské oblastiI zavítal P. Arturo Sosa SJ 6. března do střediska „Zahrada Eden“. Bylo založeno před více než čtyřiceti lety a poskytuje útočiště asi dvěma stům dětí a mladých lidí z velmi chudého prostředí, z nichž mnozí jsou sirotci. Mají zde příznivé prostředí ke studiu, hře i modlitbě. "Mé drahé děti, „Zahrada Eden“, krásné jméno, které pro tento domov vhodně vybral otec Stany Coelho, se nachází v první knize bible: „Bůh zasadil zahradu...

Je šťastný každý, kdo jde za ním na cestě kněžského nebo řeholního života

Pátek, 31.1.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 12. března 1950
V neděli 2. února oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, který je Dnem zasvěceného života. Při té příležitosti uvádíme výběr z promluvy P. Adolfa Kajpra, který své myšlenky k osmému zastavení křížové cesty propojil s úvahou o kněžství a řeholním životě. „Neplačte nade mnou, nýbrž plačte samy nad sebou.“ Vyzývá nás tedy Pán Ježíš k tomu, abychom se sobecky starali jen o sebe? Jistě že ne. Každé jeho slovo a každý jeho čin jdou přece ve směru zcela opačném...

Reflexe uplyulého roku od Jezuitské služby uprchlíkům

Pátek, 17.1.2020
Dopis ředitele P. Thomase Smolicha SJ
Ve svém dopise zveřejněném na konci prosince se P. Thomas Smolich, mezinárodní ředitel Jezuitské služby uprchlíkům, ohlíží za rokem 2019. Vyzvedává některé úspěchy této organizace, která je jednou z nejvýznamnějších mezi těmi, kteří pracují s uprchlíky a násilně vysídlenými osobami. Jeho reflexe má duchovní rozměr a dává současnosti naději, kterou vyjádřil prorok Izaiáš, když napsal: „Zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože.“ „Při...

Starší články v rubrice


Náš tip

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat…...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
více »

Nejbližší akce

Výstava projektu "Telč a jezuité"


Poutní mše svatá


Koncert Pocta svatému Ignáci


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil