Dnes je 20. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

Svatá Anežka Česká dala přednost chudým před královským dvorem

Čtvrtek, 16.11.2023
Homilie P. generála Artura Sosy SJ 13. listopadu 2023
Brno. Během své návštěvy české provincie slavil otec generál 13. listopadu eucharistii v brněnském jezuitském kostele, který je živým centrem mladých z Vysokoškolského katolického hnutí. Tato událost byla spojena s památkou národní světice Anežky České, která byla kanonizovaná Janem Pavlem II. v roce 1989. Svatá Anežka, dcera krále Otakara, odmítla královské nabídky a přijala život zasvěcený víře a péči o chudé. Odmítla návrh císaře Fridricha II...

Homilie P. Artura Sosy SJ v olomouckém Centru Aletti

Úterý, 14.11.2023
Přeložila sr. Anna Lexmaulová
Olomouc. Při své návštěvě české provincie zavítal otec generál Sosa SJ 12. listopadu do Centra Aletti v Olomouci. Předkládáme vám promluvu z kaple centra. "Druhé čtení z listu svatého Pavla Soluňanům nám před oči klade perspektivu posledních dní liturgického roku, v níž je vše orientováno směrem k příchodu Pána na konci časů. V úryvku, který jsme dnes slyšeli, svatý Pavel s důrazem potvrzuje víru církve ve vzkříšení z mrtvých: naše naděje spočívá ve...

Zastavte zabíjení v Izraeli a Palestině!

Pátek, 27.10.2023
Tisková zpráva Tovaryšstva Ježíšova
Minulý týden při obvyklé středeční audienci vyzval papež František celý svět, aby se v izraelsko-palestinské válce postavil „jen na jednu stranu“ – na stranu „míru“. Dodal: „Válka neřeší žádný problém, pouze zasévá smrt a zkázu, zvyšuje nenávist, znásobuje pomstu. Válka vymaže budoucnost." Vyzval ke dni postu, pokání a modliteb za mír v pátek 27. října každého, bez ohledu na jeho náboženství. Tovaryšstvo Ježíšovo podporuje papežovo bezpodmínečné...

Nóta Římského vikariátu o ukončení kanonické vizitace Centra Aletti v Římě

Středa, 20.9.2023
Přeložil P. Pavel Ambros SJ
Řím. Vatikánský deník L’Osservatore Romano a informační portál Svatého stolce VaticanNews zveřejnily 18. září 2023 informaci o Nótě Římského vikariátu týkající se závěrů kanonické vizitace Centra Aletti. Podle Vatikánského rozhlasu „vizitace zpochybňuje obvinění ex-jezuity. Obvinění vůči Marku Rupnikovi z údajného sexualizovaného násilí na ženách se nepotvrdila. Vyplývá to z prohlášení, které v pondělí 18. září vydal Římský vikariát.“ Přinášíme překlad...

Žít jako jezuita v Evropě

Úterý, 19.9.2023
Dopis nového prezidenta Jezuitské konference evropských provinciálů (JCEP) P. Dalibora Reniće SJ
Konference evropských provinciálů sdružuje provincie a regiony na území Evropy a Blízkého východu. Jejím prezidentem je od 31. srpna Dalibor Renić SJ, který byl do té doby chorvatským provinciálem. Drazí přátelé, jelikož přebírám předsednictví Konference evropských provinciálů, toto číslo JCEP-News mi dává příležitost podělit se s vámi o některé úvahy o tom, co jsem zažil jako jezuita v Evropě. Vlastně mě to vrací k příkladu svatého Ignáce a prvních jezuitů. Když...

Neodůvodněná agrese proti jezuitům v Nikaragui pokračuje

Pondělí, 28.8.2023
Prohlášení Středoamerické provincie Tovaryšstva Ježíšova
Stát Nikaragua prostřednictvím ministerstva vnitra 23. srpna zveřejněným vládním opatřením č. 105-2023 zrušil právní status Tovaryšstva Ježíšova v Nikaragui a stanovil, že úřad generálního prokurátora republiky převádí na stát jeho nemovitý a osobní majetek. Rozhodnutí bylo přijato bez důkazů, že byly dodrženy zákonem stanovené správní postupy. Jak se stalo ve většině z více než tří tisíc podobných případů zrušení právní subjektivity, které režim provedl...

Otec generál vyjádřil solidaritu jezuitům středoamerické provincie

Úterý, 22.8.2023
Dopis provinciálovi P. Josému Cuestovi SJ ze dne 17. srpna 2023
Vážený otče provinciále, s velkým překvapením a ještě větší bolestí kvůli dopadu na mládež a všechny obyvatele Nikaraguy jsem přijal zprávu o nespravedlivém opatření, kdy byl zabaven a zkonfiskován majetek Středoamerické univerzity (UCA) v Manague, institucemi, které tvoří současný vládní režim v Nikaragui. Rád bych vám v této době vyjádřil svou solidaritu a solidaritu celého Tovaryšstva Ježíšova s vámi, se středoamerickou provincií a se vší prací, kterou UCA, její...

Ze slavnosti svatého Ignáce v pražském jezuitském kostele

Čtvrtek, 3.8.2023
Promluva P. Vojtěcha Suchého SJ
Praha. Letos 31. července mohla slavnost svatého Ignáce, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova a patrona pražského jezuitského kostela, opět proběhnout v plné kráse, kterou již neomezovala covidová opatření. Ke mši svaté se sešlo velké množství věřících. Jako kazatele pozvali místní otcové P. Vojtěcha Suchého SJ z děčínské komunity. Zazněla Korunovační mše Wolfganga Amadea Mozarta, při které účinkovali sólisté, smíšené pražské sbory a orchestr...

Vyjádření České provincie Tovaryšstva k postavení Centra Aletti v Olomouci

Pondělí, 24.7.2023
Vzhledem k situaci otce Marka Rupnika a římského Centra Aletti
Potvrzujeme, že v českém prostředí je Centrum Aletti v Olomouci nadále dílem Tovaryšstva Ježíšova a pracuje nezávisle na římském Centru Aletti.

To vyslovujeme s díkem každému, kdo se klaní Božímu Srdci a upřímně žehná všem svým nepřátelům, s díkem všem našim dobrodincům. Boží požehnání pro vás vyprošujeme...


Nauka o soužení III

Středa, 19.7.2023
Lorenzo Ricci SJ
List A. R. P. (Admodum Reverendus Pater) Lorenza Ricciho otcům a bratřím Tovaryšstva z 8. prosince 1759. Stálost v modlitbě je potřebná v souženích Tovaryšstva. 1. Společnou modlitbou jsme v loňském roce, jak víte, intenzivně prosili o Boží milosrdenství a s pokorným srdcem jsme očekávali v našich souženích nebeskou útěchu. A nepochybuji, že na naše modlitby a slzy Otec milosrdenství z nebe shlédl vlídně. Jemu jsme je přinášeli s pomocí andělů...

Starší články v rubrice


Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil