Dnes je 24. 5. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

Toto je kněžská osobnost

Úterý, 16.3.2021
Promluva kardinála Dominika Duky při pohřbu P. Františka Lízny SJ
Brno. V pátek 12. března při mši svaté v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně se konalo poslední rozloučení s P. Františkem Líznou. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka. Tělo zesnulého bylo uloženo do krypty kostela. "Jestliže jsem na začátku přečetl právě ona slova našeho Pána Ježíše Krista a upozornil: Tak byla vytvářena osobnost, identita otce Františka, pak evangelium jenom dotvrdilo, že ten, kdo dokáže přijmout onu zásadu...

Kristova křížová cesta

Středa, 17.2.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 26. února 1950
Otec Kajpr nás učí, jak se správně zamýšlet nad Kristovým utrpením. "Nyní je doba postní, doba, která nás nabádá, abychom se nepouštěli do filosofických úvah o nových tajemstvích, nýbrž abychom se zamyslili prostě nad trpícím Kristem, nad jeho křížem, jenž v těchto postních dnech naléhavěji než kdy jindy si zasluhuje naší pozornosti. Ne že by kříž nebyl tajemství. Vždyť on je tajemství všech tajemství. Nejde však o to, hlubokomyslně zkoumat, proč Kristus chtěl...

Následoval Ježíše na Golgotu, byl s ním pod křížem, neutekl

Čtvrtek, 11.2.2021
Promluva P. Vojtěcha Suchého SJ při pohřbu P. Stanislava Peroutky SJ
Svatý Hostýn. Ve středu 10. února při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně se konalo poslední rozloučení s P. Stanislavem Peroutkou. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Tělo zesnulého bylo uloženo na místním hřbitově. Promluva P. Vojtěcha Suchého: "Slavíme pohřební liturgii za otce Stanislava Peroutku. Smyslem křesťanského pohřbu je modlit se za zemřelého, aby jeho duše dosáhla...

Věrnost a celoživotní služba Kristu, církvi, Tovaryšstvu Ježíšovu

Úterý, 26.1.2021
Za české jezuity se s P. Janem Rybářem SJ rozloučil P. František Hylmar SJ
Trutnov / Bílovice nad Svitavou. V sobotu 23. ledna při mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Trutnově se konalo poslední rozloučení se zesnulým P. Janem Rybářem SJ. Jejím hlavním celebrantem byl P. provinciál Petr Přádka. Po ní bylo tělo zesnulého převezeno k pohřbení do Bílovic nad Svitavou, kde následující den vedl obřady P. Vojtěch Suchý SJ. Slovo na rozloučenou za Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova pronesl P. František Hylmar SJ: „Milý...

Pán je blízko

Pátek, 18.12.2020
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ 16. prosince 1945
Zamyšlení nad adventem a pravou křesťanskou radostí. „Pán jest blízko.“ Toť obsah adventu, celý křesťanský život je v těch slovech. Všechno ostatní z nich plyne, a kdybychom je jednou vzali vážně, musil by určitě být na světě ráj. Ráj nebo nebe není totiž nic jiného, než být s Bohem, být navždy nerozlučně s ním. Ale Pán je už nyní blízko. Proto je už nyní možno se radovat, ba neradovat se znamená málo a špatně věřit. Proto píše Pavel: „Radujte se v Pánu neustále...

Amazoňan z Trutnova

Pátek, 13.11.2020
Významný český misionář P. Samuel Fritz SJ
V internetové verzi měsíčníku Reportér vyšel 25. října 2020 článek Tomáše Nídra o jezuitském misionáři, který působil v povodí Amazonky. "Peruánské město Yurimaguas odhalilo sochu svému zakladateli Samuelovi Fritzovi, který do jihoamerické džungle přišel jako jezuitský misionář z Podkrkonoší. Připomíná tak barvitý, ale Čechům neznámý osud německy mluvícího krajana, který na konci 17. století splul Amazonku a vytvořil její první detailní mapu – od pramene až...

Opravdu procítit bolesti a radosti těch, pro něž chceme pracovat

Středa, 21.10.2020
Výběr z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 8. září 1946
Následujícími slovy se P. Kajpr obrací na prvním místě na kněze a řeholníky, ale nejen na ně. "Musíme hledět, abychom dovedli opravdu procítit bolesti a radosti těch, pro něž chceme pracovat, pochopit jejich starosti, i jejich hmotné starosti, starosti, které jsou velmi tíživé a velmi pochopitelné u laiků, kteří mají na starosti rodinu, a o kterých se nám mnohdy vůbec nezdá. V jedné francouzské knize, v kapitole „Kněz a katolická akce“, vytýká její pisatel především kněžím, že se...

V Indii byl zatčen P. Stan Swamy SJ

Středa, 14.10.2020
Prohlášení Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii Tovaryšstva Ježíšova
Indie. Dne 8. října byl zatčen jezuita P. Stan Swamy. Své prohlášení k tomu vydal Sekretariát pro sociální spravedlnost a ekologii. Připojena jsou slova P. Swama, která nahrál v předtuše zákroku proti své osobě. Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité), které působí ve více než osmdesáti zemích po celém světě, je hluboce znepokojeno zprávou, že včera (8. října 2020) večer zatkla Národní vyšetřovací agentura (NIA) P. Stana Swamyho SJ, třiaosmdesátiletého jezuitu, který patří...

Vzpomínka u sarkofágu kardinála Špidlíka

Pondělí, 5.10.2020
Pronesl P. Pavel Ambros SJ
Velehrad. V dubnu tohoto roku se nemohla ze známých důvodů slavit připomínka desátého výročí úmrtí otce Tomáše Špidlíka. Dne 3. října 2020 proto v rámci připomínky velehradských výročí zazněla i jeho slova, která předcházela modlitbě u jeho sarkofágu. Text byl napsán jako úvodní slovo ke knize Josefa Ratzingera O víře, naději a lásce, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství roku 2008. Hovoří zde o papežích, s kterými se osobně setkal. Přenechme...

Sdílení Boží lásky vrcholí v Ježíši Kristu

Pátek, 17.7.2020
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 28. května 1947
Myšlenky o Bohu, který rozdává svoji lásku. "Trojjediný Bůh Otec, Syn a Duch svatý je sám v sobě nejvýš blažený. Tento Bůh je nevýslovně svobodný, je na všem nezávislý. Dobrota a láska obsahuje v sobě však zvláštní druh nutnosti: Nutnost, potřebu se sdílet. Bůh právě proto, že je tak dobrý, jaksi nemůže nesdílet svou dobrou, proto tvoří bytosti, jimž chce sdílet svou blaženost, chce jim ji sdílet v té míře, v jaké jsou schopni a ochotni ony Boží dary do sebe...

< předcházející   další >


Ignaciánský rok
20.5.2021-31.7.2022
Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.
více »

Nejbližší akce

Třetí česko-slovenská víkendovka pro zájemce o jezuitský řád


Přednáška P. Keitha Pecklerse SJ „Liturgie a město“


Kněžské svěcení Jiřího Hebrona SJ a Václava Novotného SJ


Primice novokněží V. Novotného SJ a J. Hebrona SJ


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil