Dnes je 27. 1. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

Podstatou náboženství je právě žít s Bohem, být mu co nejblíže

Středa, 21.7.2021
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 14. listopadu 1948
Kdysi se ptal Pán Ježíš apoštolů: „Za koho mne považujete?“ A Petr odpověděl jejich jménem: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ Pán Ježíš měl z tohoto vyznání velikou radost, blahopřál za ně Petrovi, dodal, že k tomuto poznání nedošel svou vlastní silou, že mu je nezjevilo tělo a krev, nýbrž Otec, jenž je v nebesích. Z těchto slov vyplývá to, co Církev vždy učila a učí, že totiž pravá, nadpřirozená křesťanská víra není výsledkem našich zásluh...

Tovaryšstvo Ježíšovo se zasazuje o spravedlnost při rozdělování vakcín

Pondělí, 17.5.2021
Prohlášení Sekretariátu pro sociální spravedlnost a ekologii z 10. května 2021
Prohlášení podepsali prezidenti všech šesti jezuitských konferencí po celém světě a tajemníci čtyř sekretariátů na generální kurii Tovaryšstva Ježíšova. „V návaznosti na růst očkovací kampaně proti Covidu-19 v nejbohatších zemích světa se Tovaryšstvo Ježíšovo připojuje k výzvám ke konkrétnímu úsilí o zajištění spravedlivého rámce při rozdělování vakcín. V současné době se distribuovalo osmdesát sedm procent vakcín do zemí s vysokými nebo...

Maria v každodennosti křesťanské víry

Úterý, 11.5.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z května 1946
„Apoštolové trvali jednomyslně v modlitbách se ženami a s Marií, matkou Ježíšovou.“ Tato zvláštní zmínka o Marii, matce Ježíšově, je jedním z prvních základů úcty celého křesťanstva vůči Panně Marii, tato zvláštní zmínka naznačuje, že nic, zejména nic vážného a důležitého, se v Církvi a v každé naší jednotlivé duši neděje bez Marie, že ona je a má být vždycky při tom. Nebylo by to pravé křesťanství, kdyby naše úcta mariánská byla jen sentimentální...

Pevnost, která svítila, až rozjasňovala; byla totiž evangelní

Středa, 7.4.2021
Promluva P. Josefa Čunka SJ při pohřbu P. Františka Pevného SJ
Brno. Ve středu 31. března při mši svaté v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně se konalo poslední rozloučení s P. Františkem Pevným. Hlavním celebrantem byl pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. Tělo zesnulého bylo uloženo do krypty kostela. Promluva P. Josefa Čunka: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země.“ Otče biskupa Pavle, spolubratři, bratři a sestry v Kristu. Nejen my kněží, ale všichni zde cítíme, že můžeme prožívat radost...

Život zbavený vší pomíjejícnosti a smrtelnosti, to je Bůh

Neděle, 4.4.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ 3. června 1948
Kristus je přítomen v naší duši. Je jejím pánem, ale Pánem, jemuž je naše svoboda posvátná. Miluje nás celou nevýslovností své božské lásky a touží po naší lásce. Protože však láska je vždycky svobodná, nevynutitelná, proto i Kristus nás vždy nechává svrchovaně svobodné. „Hle, stojím u dveří a tluku. Uslyší-li někdo můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou.“ Toto tajemné večeření s ním by mělo být hlavní útěchou a hlavní...

Svatý Josef, poctivec Boží, aneb Nepokradeš!

Pátek, 19.3.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ ze 17. března 1948
Otec Kajpr o vztahu k práci a majetku. "Konáme zde přípravnou novénu na svátek sv. Josefa. A konáme ji mimo jiné tak, že si znovu připomínáme staré Desatero. Na mne připadlo mluvit o sedmém přikázání Desatera, které zní „Nepokradeš!“ Každý z nás potřebuje nutně hmotných statků ke svému pozemskému životu, potřebujeme jich tím více, čím rozvinutější je moderní civilisace. A sedmé přikázání nám prostě praví, že je máme získávat poctivě...

Toto je kněžská osobnost

Úterý, 16.3.2021
Promluva kardinála Dominika Duky při pohřbu P. Františka Lízny SJ
Brno. V pátek 12. března při mši svaté v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně se konalo poslední rozloučení s P. Františkem Líznou. Hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka. Tělo zesnulého bylo uloženo do krypty kostela. "Jestliže jsem na začátku přečetl právě ona slova našeho Pána Ježíše Krista a upozornil: Tak byla vytvářena osobnost, identita otce Františka, pak evangelium jenom dotvrdilo, že ten, kdo dokáže přijmout onu zásadu...

Kristova křížová cesta

Středa, 17.2.2021
Z promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 26. února 1950
Otec Kajpr nás učí, jak se správně zamýšlet nad Kristovým utrpením. "Nyní je doba postní, doba, která nás nabádá, abychom se nepouštěli do filosofických úvah o nových tajemstvích, nýbrž abychom se zamyslili prostě nad trpícím Kristem, nad jeho křížem, jenž v těchto postních dnech naléhavěji než kdy jindy si zasluhuje naší pozornosti. Ne že by kříž nebyl tajemství. Vždyť on je tajemství všech tajemství. Nejde však o to, hlubokomyslně zkoumat, proč Kristus chtěl...

Následoval Ježíše na Golgotu, byl s ním pod křížem, neutekl

Čtvrtek, 11.2.2021
Promluva P. Vojtěcha Suchého SJ při pohřbu P. Stanislava Peroutky SJ
Svatý Hostýn. Ve středu 10. února při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně se konalo poslední rozloučení s P. Stanislavem Peroutkou. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Tělo zesnulého bylo uloženo na místním hřbitově. Promluva P. Vojtěcha Suchého: "Slavíme pohřební liturgii za otce Stanislava Peroutku. Smyslem křesťanského pohřbu je modlit se za zemřelého, aby jeho duše dosáhla...

Věrnost a celoživotní služba Kristu, církvi, Tovaryšstvu Ježíšovu

Úterý, 26.1.2021
Za české jezuity se s P. Janem Rybářem SJ rozloučil P. František Hylmar SJ
Trutnov / Bílovice nad Svitavou. V sobotu 23. ledna při mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Trutnově se konalo poslední rozloučení se zesnulým P. Janem Rybářem SJ. Jejím hlavním celebrantem byl P. provinciál Petr Přádka. Po ní bylo tělo zesnulého převezeno k pohřbení do Bílovic nad Svitavou, kde následující den vedl obřady P. Vojtěch Suchý SJ. Slovo na rozloučenou za Českou provincii Tovaryšstva Ježíšova pronesl P. František Hylmar SJ: „Milý...

< předcházející   další >


Náš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za vychovatele
Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství, a ne soupeření, a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl
Za volbu prezidenta
Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Úmrtí generála Claudia Aquavivy

Úmrtí Antonína Eisnera SJ


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil