Dnes je 29. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Dokumenty

Nauka o soužení II

Pondělí, 17.7.2023
Lorenzo Ricci SJ
List A. R. P. (Admodum Reverendus Pater) Lorenza Ricciho otcům a bratřím Tovaryšstva z 26. září 1758. Musíme vytrvat v modlitbách v neštěstích, jež trápí a sužují Tovaryšstvo. 1. I když nás po velmi intenzivních modlitbách k Bohu stále trápí mnohá neštěstí a mnohá nám stále hrozí, nesmíme pochybovat, že by se nám nedostávalo Božího milosrdenství; naopak, musíme, máme-li být pravdiví, přiřknout samotnému Božímu milosrdenství, co je mu vlastní: trestá toho, koho...

Nauka o soužení I

Pondělí, 10.7.2023
Jorge Mario Bergoglio SJ
Na Vánoce v roce 1987 P. Jorge Mario Bergoglio SJ napsal krátkou předmluvu ke sbírce osmi listů generálních představených Tovaryšstva Ježíšova. Sedm z nich napsal otec Lorenzo Ricci v letech 1758–1773, osmý otec Jan Roothaan v roce 1831. Hovoří o jednom z nejtěžších období Tovaryšstva - o jeho zrušení. Aktuální situaci argentinských jezuitů nahlíží očima této dějinné události a ze zkušenosti zde získaných formuluje některé zásady pro život Tovaryšstva...

Neokázale a pilně sloužil

Čtvrtek, 29.6.2023
Kázání evangelického faráře a disidenta Miloše Rejchrta při pohřbu P. Petra Koláře SJ
Praha. Ve středu 28. června se uskutečnilo poslední rozloučení ze zemřelým P. Petrem Kolářem SJ při mši svaté v pražském kostele svatého Ignáce. Hlavním celebrantem byl biskup Václav Malý. Tělo zesnulého bylo uloženo na vyšehradském hřbitově. "Přátelé, sestry a bratři, „vzpomínejte na vůdce své, kteří vám mluvili slovo Boží“. Tak překládá začátek oddílu, který jsme z epištoly k Židům četli, Bible kralická. Tento překlad se ale ke vzpomínce na Petra Koláře...

Maria, hvězda jitřní

Středa, 24.5.2023
Část promluvy P. Adolfa Kajpra SJ z 8. září 1946
V litaniích loretánských dáváme Panně Marii mezi jinými skvělými tituly také titul „Hvězda jitřní“. Jitřenka je hvězda ohlašující blízkost dne, blízkost slunce. Narození Mariino hlásilo světu blízkost toho, jehož nazýváme Slunce Spravedlnosti. Narození Panny Marie znamená, že od oné chvíle existuje zase na světě bytost opravdu svatá, cele Bohu patřící. Celé lidstvo je určeno k tomu, aby se stalo v pravém smyslu Boží rodinou...

Dopis přátelům Centra Aletti

Čtvrtek, 9.3.2023
od jeho ředitelky Marie Campatelli a celého týmu
Řím. Římské Centrum Aletti zveřejnilo List přátelům Centra Aletti. Ředitelka Centra Aletti v Římě je sestra Marie Campatelli, která odpovídá na některé otázky a seznamuje se současným stavem Uměleckého ateliéru. Po několika měsících se na vás všechny obracíme, abychom vám poděkovali za blízkost, kterou jste nám – opravdu z mnoha stran a různým způsobem – v tomto období projevili. Pravda není násilná, není agresivní, a tak trpělivě a s důvěrou...

Mimořádné zemětřesení v Turecku a Sýrii

Čtvrtek, 9.2.2023
Zpráva z generální kurie Tovaryšstva Ježíšova 7. února 2023
Turecko / Sýrie. Po silném zemětřesení v noci z 5. na 6. února, které zasáhlo Sýrii a Turecko, zůstává situace dramatická. Katedrála v tureckém Iskenderunu se zřítila. Biskup z Anatolie ve východním Turecku Paolo Bizzeti SJ byl v té době mimo zemi, avšak organizuje pomoc. Antuan Ilgit SJ je na místě a zajišťuje pomoc pro své farníky. Situace je proměnlivá a neustále se aktualizuje. Okolní obraz je bezútěšný: zřícené nebo neobyvatelné nemocnice, nedostatek...

Jan Rybář – malý velký člověk

Středa, 18.1.2023
Farář Pavel Lazárek pro Bílovický zpravodaj 04/2022, prosinec 2022
Při druhém výročí úmrtí otce Jana Rybáře SJ (14. ledna 2021) nabízíme text z Bílovického zpravodaje. Bílovický rodák Jan Rybář si vysloužil hodnocení jako jedna z nejvíce inspirativních a nejkomplexnějších křesťanských osobností českých zemí na přelomu 20. a 21. století. Prvním předpokladem pro zdárný život je zdravé lidství. Jeho osobnost se utvářela zde v Bílovicích, dále byla formována drsnou školou vězení a následně při různých manuálních profesích...

Otec Rupnik přijal preventivní opatření Tovaryšstva

Pondělí, 12.12.2022
Prohlášení České provincie Tovaryšstva Ježíšova
Dikasterium pro nauku víry obdrželo v roce 2021 stížnost na jezuitu Marka Rupnika ohledně „způsobu vykonávání jeho duchovní služby“, ke kterému mělo docházet před téměř třiceti lety. Informovalo o tom vedení Tovaryšstva Ježíšova. Delegát pro římské domy, který je Rupnikovým představeným, vydal 2. prosince 2022 zprávu, ve které sděluje, že na žádost Dikasteria pro nauku víry zahájilo Tovaryšstvo předběžné vyšetřování a jmenovalo externího vyšetřovatele...

Dopis papeže Františka kardinálu Juanu José Omellovi

Pondělí, 21.11.2022
při příležitosti pětistého výročí obrácení svatého Ignáce z Loyoly
Drahý bratře, dne 14. listopadu se bude v Barceloně slavit výjimečná událost, pětisté výročí příchodu chudého vojáka do geograficky odlehlé oblasti Španělska, když právě putoval do Svaté země. Náš hrdina poté, co sloužil králi a svému přesvědčení až k prolití vlastní krve, byl zraněn na těle i na duchu, zbavil se všeho a byl odhodlán následovat Krista v chudobě a pokoře. V té době mu pramálo záleželo na tom, zda bude bydlet v chudobinci nebo se bude muset...

Jan Filip Jeningen SJ – muž láskyplného setkání

Středa, 10.8.2022
Promluva kardinála Jeana-Clauda Hollericha při blahořečení otce Jeningena dne 16. července 2022 v Ellwangenu
Budu se řídit radou papeže Františka a nebudu kázat příliš dlouho, zvláště proto, že sedíte na slunci. Milé sestry, milí bratři! Věříte v Boha? Tato otázka se vám může zdát nepochopitelná! Vždyť jste tolik usilovali o to být přítomni tomuto blahořečení! Mnozí z vás, nepochybně, patří k oporám svých společenství a farností. Opakuji však svá slova ještě jednou: Věříte v Boha? Nemyslím tím, že věříte v existenci vyšší bytosti. Neptám se, zda jste někdy měli zkušenost...

< předcházející   další >


Náš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Výstava Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Postní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil