Články / Aktuality Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Evropští provinciálové na Ukrajině diskutovali o smíření

Úterý, 4.11.2014
Lvov. Ve druhé polovině října se v ukrajinském Lvově uskutečnilo pravidelné zasedání Konference evropských provinciálů. Vedle prezentací a diskuzí na aktuální témata měli představení jednotlivých provincií a regionů také možnost vzájemně se sdílet, ale i blíže poznávat ukrajinskou kulturu a historii. Nezapomenutelnou zkušeností byla pro účastníky rovněž účast na kněžském svěcení ukrajinského jezuity Mykhaila Stanchyshyna v byzantském ritu. Přinášíme souhrn některých základních témat, kterými se provinciálové na svém setkání zabývali.


Jako místo pro každoroční setkání Konference evropských provinciálů (CEP) byl letos zvolen ukrajinský Lvov. „Naše přítomnost na Ukrajině je prorockým svědectvím,“ uvedl P. John Dardis SJ, prezident CEP. „Všichni jezuité v Evropě věděli, že jsme na setkání na Ukrajině, že se tam potkáváme s lidmi, kteří bojují o nezávislost a svobodu.“ Své spolubratry na Ukrajině přivítal superior ukrajinského regionu P. David Nazar SJ. „Mít zde všechny evropské provinciály a superiory pro nás bylo velkou podporou,“ uvedl tento původem kanadský jezuita s ukrajinskými kořeny. „Naši scholastici měli možnost vidět při práci mezinárodní Tovaryšstvo. A protože Ukrajina prožívá okamžiky obrovské nejistoty, potřebujeme vnímat tyto konkrétní známky přátelství.“

Evropa v čase hledání

Pokud se týče současné situace v Evropě, prezident CEP uvedl, že žijeme v době, která je pro evropský kontinent a pro poslání jezuitů rozhodující. „Evropa prožívá čas hledání,“ popisuje John Dardis. „Mnoho jistot, které jsme měli v minulosti, již nemáme. Evropská unie měla po svém založení jasnou definici a jasnou vizi, jíž bylo smíření. Smíření potřebujeme stále, protože rány z minulosti se ještě nezacelily,“ zdůrazňuje tento irský jezuita. „Ve 20. století jsme byli svědky strašlivých konfliktů, které zapříčinily úmrtí milionů lidí, a útlaku ze strany stalinismu a mnoha dalších ideologií. Nyní, ve 21. století, náš kontinent potřebuje najít novou cestu.“

Evropské hodnoty, které bereme jako samozřejmost - jako je svoboda, spravedlnost, rovnost, univerzální lidská práva a starost o chudé -, tvoří součást evangelní zvěsti. Tovaryšstvo Ježíšovo má dlouhou tradici reflexe a rozlišování, jak tyto hodnoty uvést do praxe. „Evropa dnešní doby tyto hodnoty a toto rozlišování potřebuje více než kdy jindy,“ zdůrazňuje John Dardis.

Restrukturalizace provincií

V současné době v Evropě existuje dvacet dva provincií a dva regiony Tovaryšstva Ježíšova. V rámci procesu restrukturalizace se letošního roku pět někdejších španělských provincií spojilo v jednu. V budoucnu se například Francie spojí s jižní Belgií a Malta s Itálií. Švýcarská provincie prohlubuje své vztahy s Německem a Rakouskem.

Pro provincie střední a východní Evropy je proces sjednocování obtížnější, a to hned z několika důvodů. „Jako provincie mohly tyto celky působit pouze během posledních dvaceti let po pádu komunizmu. Chce to tedy čas a trpělivost. Životaschopnost jejich poslání však závisí na nových strukturách a širších perspektivách. Stávající struktury jsou příliš zatěžující a byrokratické a je zapotřebí je změnit,“ objasňuje John Dardis.

Povolání do jezuitského řádu

Počet jezuitských noviců v Evropě v letošním roce vzrostl. Zatímco loni mělo Tovaryšstvo 97 noviců, letos jich má 107. „Těžko se dá říci, zda se jedná o dočasný nárůst anebo o počátek dlouhodobější tendence,“ uvádí Dardis. „Nové členy do Tovaryšstva povolává Duch svatý. Naší povinností však je dávat o Tovaryšstvu vědět, k tomu jsme povolání všichni.“

Provinciálové na setkání diskutovali také o významu sociálních médií a webových stránek při promoci povolání a o potřebě úžeji propojit promoci povolání s pastorací mládeže. Důraz byl kladen na skutečnost, že zodpovědnost za promoci povolání nesou i jednotlivé jezuitské komunity a každý člen řádu.

Úsilí o smíření

V loňském roce otec generál požádal, aby se listy, které jsou každoročně zasílány ze všech provincií na generální kurii v Římě, zaměřily na téma smíření. V listech přicházejících z různých provincií se jasně ukázalo, že v Evropě stále pokračují některé konflikty, které jsou většinou následkem prožitých válečných konfliktů.

Již nyní existuje mnoho jezuitských iniciativ, které se snaží zahojit rány způsobené nesváry v naší společnosti a na úrovni mezilidských vztahů. Během jednání však bylo zdůrazněno, že v této oblasti je zapotřebí vyvíjet ještě explicitnější úsilí. Představení jednotlivých provincií a regionů se na téma smíření zaměřili rovněž při své osobní modlitbě. Posléze se touto otázkou hlouběji zabývali také v menších jazykových skupinách a snažili se rozpoznat konkrétní volání k usmíření v každé jednotlivé provincii a regionu.

Spolupráce Evropy s Afrikou

Jednání ve Lvově se zúčastnil rovněž prezident Konference provinciálů Afriky a Madagaskaru (JESAM), který se s evropskými provinciály podělil o výzvy, před nimiž v současné době stojí Afrika a Madagaskar.

CEP schválila finanční podporu Jezuitského historického ústavu, který nyní sídlí v keňském Nairobi. „Otec generál nás požádal, abychom jednu část institutu přemístili do Říma, protože chce, aby dějiny Afriky byly čteny a psány africkýma očima,“ uvedl prezident JESAM P. Mike Lewis SJ. „Ústav představuje významný historický zdroj pro Tovaryšstvo Ježíšovo v Africe i na celém světě, a v průběhu let jím bude ještě více. Vážíme si evropské podpory při tomto novém kroku v zaznamenávání naší historie a uskutečňování záměrů historického ústavu,“ dodává africký jezuita.“ „Historie Evropy a Afriky jsou navzájem propojeny, a dává tedy smysl, že Evropa tento projekt podporuje z ekonomického hlediska, alespoň v jeho počáteční fázi,“ vysvětluje John Dardis.

Dále mají evropské a africké jezuitské provincie například společný pastorační projekt na Maltě, který se zaměřuje na uprchlíky a žadatele o azyl. Na projektu se podílí ukrajinský scholastik Vyacheslav Okun, který na Maltě započal svou magisterku, společně s Dieudonném Mampasim ze střední Afriky.


Zdroj: Gesuitinews, CEP. Foto: CEP.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.6.2024 Mladí lidé podněcují péči o společný domov
27.5.2024 Otec generál navštívil Maltu a Rumunsko
22.4.2024 Otec generál Arturo Sosa SJ v Chicagu
13.3.2024 Setkání evropských jezuitských archivářů
29.2.2024 Pokračuje vyšetřování Rupnikova případuNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil