Články / Aktuality Dnes je 24. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Londýně bylo obnoveno místo upomínající na sv. Edmunda Kampiána

Pondělí, 1.12.2014
Londýn. Padesát let po svém vzniku byl letos na podzim v Londýně obnoven a znovu posvěcen pamětní kámen zasazený na místě, kde původně stál tzv. Tyburnský strom, proslulá "královská šibenice", na které byl společně s dalšími zhruba tři sta padesáti katolickými mučedníky popraven také anglický jezuita sv. Edmund Kampián, jehož svátek slavíme 1. prosince.


Restaurování kamenné desky upomínající na tzv. Tyburnský strom, šibenici, užívanou pro masové popravy, provedli kameníci ze společnosti DBR London, jejichž úkolem bylo zachovat původní kamennou desku, která představuje kulturní památku. Kámen v říjnu znovu posvětil anglický jezuita Christopher Pedley z londýnské komunity ve Farm Street; slavnostního aktu se zúčastnily také řeholnice z nedalekého Tyburnského kláštera benediktinek a další hosté. Po požehnání přítomní uctili památku mučedníků, kteří zde byli popraveni, pokleknutím a polibkem kamene.

Kolem obnoveného kruhového kamene byly při této příležitosti vysázeny tři mladé duby, které vyznačují místo původního Tyburnského stromu. „Stromy jsou uspořádány do trojúhelníku tak, aby tvým tvarem připomínaly šibenici používanou pro popravy. To je velmi významné, protože na tomto místě zemřelo mnoho katolických mučedníků a mezi lety 1571 až 1679 také řada členů jezuitského řádu,“ vzpomenul otec Pedley. Až tyto tři stromy vyrostou, budou svým tvarem ještě výrazněji připomínat původní šibenici a tak budou viditelnou připomínkou toho temného období britské historie.

Smrt zde nalezly stovky mučedníků

Pamětní kámen je zasazen v moderní dlažbě rušné křižovatky poblíž Mramorového oblouku v londýnském Hyde Parku. Původně se zde nacházela vesnice Tyburn, rozkládající se na západ od Londýna. Během téměř šesti set let zde nalezly smrt tisíce zločinců, zrádců, kněží a významných katolíků. První popravy se zde konaly již na konci 12. století. Místo se stalo nechvalně známým v první polovině 16. století, kdy se stalo "královskou šibenicí" a byli zde popraveni první katoličtí mučedníci reformace.

8 V roce 1571 nechala královna Alžběta I. šibenici přebudovat ve slavný Tyburnský strom, speciální šibenici, kterou tvořila tři horizontální ramena spojená v trojúhelník a spočívající v každém úhlu na podpěře, což umožňovalo oběsit najednou až 24 odsouzenců. Šibenice stála uprostřed cesty a v očích pocestných představovala jasný symbol anglického práva. Popravy byly oblíbeným veřejným představením, které přitahovalo tisíce diváků. Naposledy byla šibenice použita roku 1783 a pak byla zbořena.


Významné místo v dějinách jezuitského řádu

Odhaduje se, že celkově byly na Tyburnském stromě pověšeny tisíce odsouzenců. Památku na více než 350 katolických mučedníků, kteří v průběhu anglické reformace na šibenici nalezli smrt pro svou víru, mohou věřící uctít také ve Svatyni mučedníků v nedalekém Tyburnském klášteře. Zhruba 105 z těchto mučedníků bylo blahořečeno či svatořečeno.

Mezi popravenými byla také řada anglických jezuitů. 1. prosince 1581 zde nalezl smrt Edmund Kampián, který do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v Římě roku 1573. Noviciát absolvoval v Brně a pak vyučoval rétoriku a další obory na jezuitském gymnáziu v Praze. V Praze také založil první českou studentskou Mariánskou družinu a byl zde rovněž roku 1578 vysvěcen na kněze. Roku 1580 se tajně vrátil do Anglie, aby tam pomáhal katolíkům v jejich obtížné situaci. Po nějaké době však bylo místo jeho pobytu prozrazeno, Kampián byl zatčen a uvězněn v londýnském Toweru. Když se nechtěl vzdát katolické víry, byl krutě mučen. Nakonec byl odsouzen k smrti, oběšen a rozčtvrcen.

Dalším z popravených anglických jezuitů byl básník sv. Robert Southwell, jehož si připomínáme společně se sv. Edmundem Kampiánem 1. prosince. Do Tovaryšstva vstoupil roku 1578 a do Anglie se tajně vrátil roku 1586. Byl však zrazen a po krutém mučení a věznění byl popraven 21. února 1595.


Zdroj/ Foto: Jesuits in Britain, The Catholic Universe.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.3.2018 O úctě ke svatému Janu Nepomuckému promluví jezuita P. Miroslav Herold
18.1.2018 Otec Herold přednáší o světcích
19.12.2017 Dva jezuité na cestě k beatifikaci
20.5.2015 V Olomouci si připomněli osobnost sv. Jana Ogilvie
12.3.2015 Skotové si připomněli 400. výročí umučení sv. Jana Ogilvie


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil