Články / Aktuality Dnes je 23. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

V Londýně bylo obnoveno místo upomínající na sv. Edmunda Kampiána

Pondělí, 1.12.2014
Londýn. Padesát let po svém vzniku byl letos na podzim v Londýně obnoven a znovu posvěcen pamětní kámen zasazený na místě, kde původně stál tzv. Tyburnský strom, proslulá "královská šibenice", na které byl společně s dalšími zhruba tři sta padesáti katolickými mučedníky popraven také anglický jezuita sv. Edmund Kampián, jehož svátek slavíme 1. prosince.


Restaurování kamenné desky upomínající na tzv. Tyburnský strom, šibenici, užívanou pro masové popravy, provedli kameníci ze společnosti DBR London, jejichž úkolem bylo zachovat původní kamennou desku, která představuje kulturní památku. Kámen v říjnu znovu posvětil anglický jezuita Christopher Pedley z londýnské komunity ve Farm Street; slavnostního aktu se zúčastnily také řeholnice z nedalekého Tyburnského kláštera benediktinek a další hosté. Po požehnání přítomní uctili památku mučedníků, kteří zde byli popraveni, pokleknutím a polibkem kamene.

Kolem obnoveného kruhového kamene byly při této příležitosti vysázeny tři mladé duby, které vyznačují místo původního Tyburnského stromu. „Stromy jsou uspořádány do trojúhelníku tak, aby tvým tvarem připomínaly šibenici používanou pro popravy. To je velmi významné, protože na tomto místě zemřelo mnoho katolických mučedníků a mezi lety 1571 až 1679 také řada členů jezuitského řádu,“ vzpomenul otec Pedley. Až tyto tři stromy vyrostou, budou svým tvarem ještě výrazněji připomínat původní šibenici a tak budou viditelnou připomínkou toho temného období britské historie.

Smrt zde nalezly stovky mučedníků

Pamětní kámen je zasazen v moderní dlažbě rušné křižovatky poblíž Mramorového oblouku v londýnském Hyde Parku. Původně se zde nacházela vesnice Tyburn, rozkládající se na západ od Londýna. Během téměř šesti set let zde nalezly smrt tisíce zločinců, zrádců, kněží a významných katolíků. První popravy se zde konaly již na konci 12. století. Místo se stalo nechvalně známým v první polovině 16. století, kdy se stalo "královskou šibenicí" a byli zde popraveni první katoličtí mučedníci reformace.

8 V roce 1571 nechala královna Alžběta I. šibenici přebudovat ve slavný Tyburnský strom, speciální šibenici, kterou tvořila tři horizontální ramena spojená v trojúhelník a spočívající v každém úhlu na podpěře, což umožňovalo oběsit najednou až 24 odsouzenců. Šibenice stála uprostřed cesty a v očích pocestných představovala jasný symbol anglického práva. Popravy byly oblíbeným veřejným představením, které přitahovalo tisíce diváků. Naposledy byla šibenice použita roku 1783 a pak byla zbořena.


Významné místo v dějinách jezuitského řádu

Odhaduje se, že celkově byly na Tyburnském stromě pověšeny tisíce odsouzenců. Památku na více než 350 katolických mučedníků, kteří v průběhu anglické reformace na šibenici nalezli smrt pro svou víru, mohou věřící uctít také ve Svatyni mučedníků v nedalekém Tyburnském klášteře. Zhruba 105 z těchto mučedníků bylo blahořečeno či svatořečeno.

Mezi popravenými byla také řada anglických jezuitů. 1. prosince 1581 zde nalezl smrt Edmund Kampián, který do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil v Římě roku 1573. Noviciát absolvoval v Brně a pak vyučoval rétoriku a další obory na jezuitském gymnáziu v Praze. V Praze také založil první českou studentskou Mariánskou družinu a byl zde rovněž roku 1578 vysvěcen na kněze. Roku 1580 se tajně vrátil do Anglie, aby tam pomáhal katolíkům v jejich obtížné situaci. Po nějaké době však bylo místo jeho pobytu prozrazeno, Kampián byl zatčen a uvězněn v londýnském Toweru. Když se nechtěl vzdát katolické víry, byl krutě mučen. Nakonec byl odsouzen k smrti, oběšen a rozčtvrcen.

Dalším z popravených anglických jezuitů byl básník sv. Robert Southwell, jehož si připomínáme společně se sv. Edmundem Kampiánem 1. prosince. Do Tovaryšstva vstoupil roku 1578 a do Anglie se tajně vrátil roku 1586. Byl však zrazen a po krutém mučení a věznění byl popraven 21. února 1595.


Zdroj/ Foto: Jesuits in Britain, The Catholic Universe.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.10.2018 Španělský jezuita P. Tiburcio Arnaiz Muñoz byl blahořečen
18.10.2018 Nová kaple svatého Oskara Romera v Edinburghu
10.9.2018 Musíme k druhým mluvit rukama, než k nim promluvíme rty
25.5.2018 Církev potvrdila hrdinské ctnosti dvanácti Božích služebníků
5.3.2018 O úctě ke svatému Janu Nepomuckému promluví jezuita P. Miroslav HeroldNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil