Články / Aktuality Dnes je 17. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nový bulletin o řeholních slibech

Středa, 10.12.2014
Praha. Před polovinou prosince vychází letošní poslední číslo bulletinu Jezuité, které se věnuje řeholním slibům čistoty, chudoby a poslušnosti v kontextu jezuitského řádu. K tématu čísla se váže rozhovor s dlouholetým ekonomem české jezuitské provincie Václavem Dlapkou. Ve druhém z rozhovorů přibližuje teolog Vojtěch Novotný odkaz českého jezuity a mučedníka komunizmu Adolfa Kajpra. Na mimořádný synod o rodině vzpomíná jeden z jeho účastníků, belgický jezuita Georges-Henri Ruyssen. V rubrice Historie přibližujeme způsob vyhnání jezuitů ze Španělska roku 1767.


Úvodní text v rubrice Spiritualita přináší některé myšlenky o smyslu řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti z knihy Milovat, dělit se, sloužit amerického jezuity L. Patricka Carrolla. Na slib čistoty se zaměřuje úvaha Petra Havlíčka nadepsaná Celibát spojuje s lidmi. „Celibát (…) je příležitost včleňovat se mezi mnohem více lidí, než jak by mi to mohl dovolit můj život v manželství. Celibát nesmí lidi oddělovat, musí je naopak spojovat,“ zdůrazňuje autor. O jezuitském slibu poslušnosti ve svém příspěvku uvažuje Petr Kolář.

První z rozhovorů, nazvaný Chudoba odradí nefachčenky, se soustředí na to, jakým způsobem naplňují čeští jezuité slib chudoby. Dlouholetý ekonom české jezuitské provincie a správce jejího majetku bratr Václav Dlapka v něm přibližuje, jak se slib chudoby odráží v životě komunit i jednotlivých členů řádu, upřesňuje, jaké nemovitosti vlastně patří českým jezuitům, a dotýká se i tématu církevních restitucí. Objasňuje také apoštolský charakter slibu chudoby, který znamená, že „nepěstujeme chudobu pro chudobu, že tedy smyslem naší chudoby není v prvé řadě naše duchovní dokonalost, ale že řeholní chudoba nás především osvobozuje pro práci pro druhé, pro spásu duší“.

Ve druhém z rozhovorů, nadepsaném Dát přítomnosti Kristovu tvář, přibližuje teolog Vojtěch Novotný odkaz jezuitského intelektuála, novináře a mučedníka komunizmu Adolfa Kajpra, který byl letos o svátku sv. Anežky České in memoriam vyznamenán Cenou Václava Bendy, udělovanou Ústavem pro studium totalitních režimů. Dotýká se rovněž možného procesu jeho blahořečení. „Také papež sv. Jan Pavel II. během svých cest do Prahy představil Adolfa Kajpra jako řeholníka, který dokázal i v podmínkách pronásledování dávat «příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností» a který «zemřel v pověsti svatosti»,“ připomíná docent Novotný.

Rubrika Studie přináší ohlédnutí za letošním mimořádným synodem o rodině z pera belgického jezuity Georgese-Henriho Ruyssena, který se synodu zúčastnil jako jeden z šestnácti expertů a spolupracovníků zvláštního sekretáře synodu. Rubrika Historie popisuje „kalvárii španělských jezuitů“ během jejich vyhnání ze Španělska roku 1767.

Číslo uzavírá recenze sborníku Dialektika mysli a činu, který vznikl u příležitosti 90. narozenin českého jezuity a filozofa Karla Říhy, a stručné anotace knih Bergogliův seznam italského investigativního novináře Nella Scava a Čtvrthodinka upřímnosti polského jezuity a psychologa Józefa Augustyna. Následují nejnovější zprávy ze života řádu u nás i ve světě.


Bulletin si lze zdarma vyžádat v místech, kde u nás jezuité působí, nebo objednat na adrese redakce(zavináč)jesuit.cz. Archiv čísel z let 2005-2014 je k dispozici ZDE.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.4.2024 Téma nového bulletinu Jezuité potěší milovníky hudby
19.12.2023 Nový bulletin Jezuité se věnuje studentské pastoraci
25.9.2023 Bulletin Jezuité o významném výročí české jezuitské provincie
24.4.2023 Nový ročník bulletinu Jezuité zahajujeme tématem „Jezuité a Evropská unie“
4.7.2022 Těšte se na druhé letošní číslo bulletinu JezuitéNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil