Články / Aktuality Dnes je 5. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Absolventi se podruhé setkali na Velehradě

Neděle, 8.2.2015
Velehrad. V pořadí teprve druhý ročník Absolventského Velehradu se konal 6.-8. února. Myšlenka pořádat tuto akci vzešla od absolventů vysokých škol, kteří se během studií angažovali ve Vysokoškolském katolickém hnutí a v minulosti pomáhali s přípravou či organizací Studentských Velehradů. Mnozí z nich se dále realizují jako dobrovolníci v akademické pastoraci.


Prostředím Studentských Velehradů během uplynulých 20 let prošlo několik set mladých lidí, kteří jsou dnes aktivní v církvi, nebo ve veřejném životě. Organizátoři Absolventského Velehradu tedy pro ně chtěli vytvořit platformu setkání a sdílení na místě, které dobře znají. Pozvali zároveň i studenty závěrečných ročníků vysokých škol. Věkové rozpětí účastníků je přibližně od 21 do 35 let.

"Má to stejný formát jako Studentský Velehrad, jen je to komornější. Přijíždí se v pátek, sobota je vyplněná přednáškami a končí se v neděli v poledne," osvětluje strukturu programu český jezuitský provinciál Josef Stuchlý, který se akce zúčastnil jako jeden z přednášejících. V pátek 6. února akci zahájila večerní bohoslužba v kapli na Stojanově, kterou celebroval jezuita Miroslav Herold. Po ní následovala večeře, čajovna, představení Divadla DraS a možnost tiché adorace v kapli. V sobotu 7. února program pokračoval přednáškami a besedami s mnoha hosty. Večer se pak uskutečnil koncert cimbálové kapely CM Burava a košt vína. Absolventský Velehrad ukončila nedělní bohoslužba.

Akce se letos zúčastnilo bezmála dvě stě mladých lidí. Někteří z nich přijeli s celou rodinou. "Mezi přednášejícími bylo mnoho bývalých studentů, kteří nabídli témata partnerského života, zapojení křesťana do společnosti, tedy témata, které jsou adekvátní jejich situaci a věku," uvádí dále představený českých jezuitů. Pořadatelé připravili tři základní okruhy. První zněl "Křesťan a profese" a kladl před posluchače otázky, jak svědčit o víře v práci, jaké jsou limity a etické výzvy podnikání. Druhý okruh "Křesťan a rodina" se snažil prozkoumat křesťanskou výchovu dětí, životní povolání a vztahy. Poslední okruh "Křesťan a společnost" se týkal společenské odpovědnosti a angažovanosti, ale také dobrovolnictví.


Více: AbsolventskyVelehrad.cz

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
29.9.2022 Rozbíhá se nový akademický rok
21.9.2021 Nový akademický rok začíná
16.9.2020 Vysokoškoláci zahájí nový akademický rok
24.9.2019 Vysokoškoláci zahajují nový akademický rok
3.6.2019 Akademická farnost v Olomouci pořádá přípravy na manželstvíNáš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil