Články / Aktuality Dnes je 18. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nový bulletin o studentské pastoraci

Čtvrtek, 26.3.2015
Praha. V posledních březnových dnech vychází letošní první číslo bulletinu Jezuité. Při příležitosti 25. výročí obnovené studentské pastorace u kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze se zaměřuje na pastoraci vysokoškoláků v kontextu poslání jezuitského řádu. Zamýšlí se nad výzvami univerzitní pastorace v současné sekularizované společnosti a přibližuje spolupráci jezuitského řádu s Vysokoškolským katolickým hnutím. Pozastavuje se také u jezuitského projektu pro mladé MAGIS. K tématu čísla se vážou i oba rozhovory, vedené s farářem pražské akademické farnosti Tomášem Halíkem a brněnským studentským kaplanem Pavlem Bačou SJ.


Rubrika Spiritualita přináší první část úvahy Franka J. Houdka nad tím, jak se v průběhu času měnil pohled na povinnost ranního hodinového rozjímání pro členy jezuitského řádu. Autor poukazuje na to, že uvnitř kněžské služby jsou modlitba, život a činnost kněží sjednoceny a vzájemně se posilují.

V úvodním příspěvku k tématu čísla uvažuje Jan Regner SJ, studentský kaplan u Nejsvětějšího Salvátora a při Vysokoškolském katolickém hnutí (VKH) Praha, nad výzvami univerzitní pastorace v současné sekulární společnosti. Zdůrazňuje při tom, že studentská pastorační centra by neměla být uzavřeným „ghettem“, ve kterém nacházejí bezpečí a jistoty mladí lidé z katolických rodin, ale měla by se spíše stávat společenstvím s otevřenými dveřmi, vstřícným k rostoucímu počtu hledajících v dnešním světě. V anketě dva bývalí studentští kaplani v Olomouci, Michal Altrichter SJ a Petr Havlíček SJ, přibližují svou osobní zkušenost s pastorací studentů.

Další článek, nazvaný VKH jako cesta osobního růstu, přibližuje působení VKH ve třech univerzitních městech, kde se vysokoškolákům věnují studentští kaplani z řad členů jezuitského řádu – v Praze, Brně a Olomouci. Ukazuje, co mají studentské organizace ve všech městech společného, a poukazuje na specifika jednotlivých míst. Pomocí příběhů současných členů i absolventů VKH podtrhuje, že VKH mladým lidem přináší řadu příležitostí k osobnímu a duchovnímu růstu a může prohloubit i nově nasměrovat jejich životní cestu. Příběh „znovuzrození“ VKH v Praze během několika posledních let popisuje jeho někdejší předseda Jakub Dubovský, který stál u zrodu tohoto obnoveného společenství.

V prvním z rozhovorů přibližuje současný studentský kaplan v Brně, Pavel Bačo SJ, své mnohaleté působení mezi vysokoškoláky, vzpomíná na svou účast na Studentských Velehradech i na jezuitském programu MAGIS. „Mám radost, když vidím, jak jsou mladí lidé angažovaní, motivovaní a zodpovědní, a že VKH je pro ně zároveň i jakousi živnou půdou, něčím, z čeho také sami čerpají pro svůj duchovní a osobní život,“ dělí se o své zkušenosti brněnský kaplan pro vysokoškoláky.

Druhý z rozhovorů je nadepsán Otevřené společenství. Tomáš Halík se v něm ohlíží za uplynulými 25 lety působení Akademické farnosti Praha, která byla obnovena 1. února 1990. „Mnoho lidí dnes přichází do katolického prostředí s předsudky a obavami, které je třeba rozptýlit. Je nutné, aby se cítili přijatí a neměli pocit, že se musí nějak přetvařovat a stylizovat. Mají právo na své pochyby a nepříjemné otázky, musí mít jistotu, že je nikdo nebude okřikovat a zesměšňovat, když něco nevědí, a především, že je nebude manipulovat,“ podtrhuje český teolog a farář pražské akademické farnosti.

Rubrika Jezuité ve světě přibližuje jezuitský projekt MAGIS, určený pro mladé lidi, kteří chtějí více žít pro Boha a pomocí ignaciánské spirituality se naučit hledat Boží přítomnost ve všech aspektech svého života. Popisuje hlavní obecné principy programu a přináší také detaily k celosvětovému setkání MAGIS, které se uskuteční 17. až 25. července 2016 před Světovým dnem mládeže v Krakově.

Číslo uzavírá recenze prvního dílu Dějin filosofie anglického jezuity Fredericka Coplestona, který nabízí systematický výklad hlavních myšlenek významných řeckých a římských filozofů. Následují stručné anotace nejnovější knihy Josefa Blahy SJ Tóra ve světle kabaly a sborníku příspěvků z osmého ročníku konference Barokní jezuitské Klatovy, nazvaného Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Číslo uzavírají nejnovější zprávy ze života řádu u nás i ve světě.


Bulletin si lze zdarma vyžádat v místech, kde u nás jezuité působí, nebo objednat na adrese redakce(zavináč)jesuit.cz. Archiv čísel z let 2005-2014 je k dispozici ZDE.

(red)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.4.2024 Hudba je dar a povolání
18.4.2024 Mají jezuité rádi hudbu?
8.4.2024 Téma nového bulletinu Jezuité potěší milovníky hudby
19.12.2023 Nový bulletin Jezuité se věnuje studentské pastoraci
25.9.2023 Bulletin Jezuité o významném výročí české jezuitské provincieNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil