Články / Články Dnes je 9. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc květen

Úterý, 28.4.2015
Úmysly Apoštolátu modlitby s krátkými úvahami P. Pavla Ambrose SJ

Pavel Ambros

Úmysl všeobecný: Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost o trpící bližní, zejména nemocné a chudé.

Papež František při své cestě na Filipíny hovořil s mládeží o dvou věcech: 1) v dnešní kultuře chybí schopnost plakat a 2) nevíme, co s přebytkem neužitečných informací.

Jak se můžeme učit odmítat kulturu nezájmu? „Některé životní zkušenosti lze spatřit pouze se slzami v očích. Každý z vás ať si proto položí otázku: naučil jsem se plakat, když jsem viděl hladové dítě, dítě pod drogami, dítě bez domova, opuštěné dítě, zneužívané dítě, dítě vykořisťované společností? Občas se sice pláče, ale jen z rozmaru, protože se chce dosáhnout něčeho navíc.“

„Spousta sdělovacích prostředků nás dnes zaplavuje informacemi. Je to špatné? Ne nutně. Může to být užitečné. Jsme však vystaveni riziku žít hromaděním informací. Máme spoustu informací, ale nevíme, co s nimi.“

Jednoduchou cestu nabízí jazyk mysli, jazyk srdce a jazyk rukou. Něco myslet, pocítit v srdci a uskutečnit. Informace, které dostáváme, musejí dojít k srdci a proměnit se v něco konkrétního.

Úmysl evangelizační: Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista.

Křesťané v naší zemi žijí a působí uprostřed prosperující, ale stále více sekularizované a materialistické společnosti. Možná si málo všímáme, jak se do našich návyků dostávají zvyklosti světa, kde se s Bohem nepočítá. Jsme pokoušeni přijímat nejenom účinné modely řízení, plánování a organizace přejaté z podnikatelského prostředí, ale také styl života a mentalitu určovanou spíše světskými kritérii úspěchu, a dokonce moci nežli kritérii, která hlásá Ježíš v evangeliu.

Běda nám, říká papež František v Koreji, bude-li Kříž zbaven své moci posuzovat moudrost tohoto světa. Proto vybízí kněze, zaměstnance církve i ostatní křesťany, aby odmítali toto pokušení ve všech jeho formách.

Co ohrožuje hlásání evangelia v současnosti, je povrchnost, především tendence zaobírat se módními záležitostmi, tretkami a zábavami místo toho, abychom se věnovali věcem, na kterých opravdu záleží.

Úmysl národní: Aby nás Bůh učinil hodnými svého povolání.

Je možné vychovat mladého člověka s výhledem na povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu? Sv. Bazil odpovídá následujícím způsobem. Pedagogická pomoc obsahuje tři vynikající prvky: 1) Mladý člověk získá „základní pojmy již od začátku“, bude vědět, co znamená kněžství nebo mnišství; 2) Bude „vyzbrojen příklady zbožnosti, kterými byl vzděláván“. 3) Nakonec „osvojené zvyklosti ho přivedou k tomu, aby snadněji konal dobro“, a tak uvidí, že není těžké následovat určité povolání, jestliže je povolán.

Když je dovršen jednou takovýto program, úloha výchovy již ztratí svoji důležitost. Bazil předpokládá, že v tom okamžiku jsou mladí lidé nasměrováni k domovu svobodně, aniž by pociťovali nátlak, dobrovolně se modlí za světlo od Boha, rozhodují se, zda chtějí vstoupit do kláštera nebo zda dávají přednost jiné cestě, kterou považují za vlastní.

Otcové církve si velmi cenili hodnoty výchovy a povzbuzovali rodiče, aby vychovávali „atlety pro Krista“.


8

 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
6.12.2023 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
30.11.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na prosinec
8.11.2023 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
31.10.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad
5.10.2023 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežemNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil