Články / Články Dnes je 4. 12. 2022  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Apoštolátu modlitby na měsíc září

Úterý, 25.8.2015
Krátké úvahy jezuitského teologa Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Úmysl všeobecný: Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé lidi.

Nedostatek práce pro mladé lidi je negativním znamením naší doby. Co může mladý člověk bez práce dělat, jakou má budoucnost? Jakou životní cestu si zvolí? Za to nenese zodpovědnost jenom město, stát, ale svět! Existuje tu ekonomický systém, který odepisuje lidi. Problém není jídlo, vážnější problém je být bez možnosti přinášet domů denní chléb a vydělávat si na něj! Když si člověk nevydělá na chléb, ztrácí důstojnost.

Papež František uvádí tento příklad ze života: před několika týdny hledala jedna dívka práci a našla ji v turistické kanceláři za těchto podmínek: jedenáctihodinová pracovní doba, nízká mzda bez důchodových příspěvků. Také práce načerno, bez řádné smlouvy a s platem podle vůle zaměstnavatele zneužívá člověka. Zaměstnavatel nepřispívá na zdravotní ani důchodové výdaje, protože ho to prostě nezajímá.

A s tím máme bojovat, musíme bránit svou důstojnost občanů, mužů, žen, mladých lidí. Toto je drama naší doby. Nesmíme zůstat zticha.

Úmysl evangelizační: Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým.

Být katechetou znamená svědčit o víře, důsledně ji žít. Samozřejmě to není snadné, avšak setkání s Ježíšem napomáháme svými slovy a životem, přivádíme k němu svým svědectvím. Rád bych připomněl to, co svatý František říkal svým bratřím: „Hlásejte evangelium stále, ale slova používejte, jen když je to nutné“.

Jako první svědectví mají vidět evangelium v našem životě, kéž ho v něm mohou číst! „Být“ katechetou vyžaduje lásku, stále silnější lásku ke Kristu a jeho svatému lidu. A tato láska se nedá koupit v obchodě! Tato láska pochází od Krista! Je to jeho dar! A pokud pochází od Krista, vychází z něj, a také my máme znovu vyjít z Krista, z této lásky, kterou nám dává.

Úmysl národní: Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání.

Při následování Boha nesmíme mít strach vycházet ze svých schémat, protože Bůh je neustálý přesah. Bůh je stále věrný a je tvořivý. Křesťan bez tvořivosti – laik i kněz –, to nedává smysl. Kreativita je jakousi páteří života a poslání každého křesťana, který se dívá na svět očima Otce, který hledá všechny.

Abychom přivedli všechny ke Kristu, musíme být ochotni se změnit. Chceme-li zůstávat v Bohu, musíme umět vycházet a neobávat se toho. Pokud křesťana přepadne strach, je to zbabělec.

Bůh je kreativní, není uzavřený, a tudíž také není nikdy rigidní. Přijímá nás, vychází nám vstříc, chápe nás. Je nutné umět se změnit, abychom byli věrní a kreativní – pro spásu všech.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.12.2022 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na prosinec
14.11.2022 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad
31.10.2022 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na listopad
6.10.2022 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjen
2.10.2022 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjenNáš tip

Vánoční dárky od Pána Boha

Adolf Kajpr

Vánoční dárky jezuitského svědka víry Adolfa Kajpra (1902–1959) přinášejí krátký výběr z jeho promluv a textů na téma vtělení a narození Ježíše Krista. Mistrný kazatel i redaktor…
více »

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.
více »

Nejbližší akce

Setkání pro zájemce o Tovaryšstvo


Osvícenská proměna náboženského života


Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské


Adventní duchovní obnova pro všechny


Ignaciánské exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil