Články / Dokumenty Dnes je 26. 9. 2017  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Dokumenty

         A     A     A

Volání po solidaritě

Pondělí, 26.10.2015
Prohlášení evropských jezuitských vyšších představených k uprchlické krizi

Redakce Jesuit.cz

V pondělí 19. října, při příležitosti generálního shromáždění členů evropské Jezuitské konference vyšších představených ve městečku Ariccia nedaleko Říma, vydali představení evropských jezuitů zvláštní prohlášení týkající se současné uprchlické krize. Jezuity a jejich spolupracovníky a přátele v něm vyzývají k solidaritě s utečenci, k pohostinnosti a velkorysosti. Poukazují také na práci, kterou jezuité s komunitami uprchlíků a přistěhovalců na různých místech již vykonali a která je důkazem toho, že integrace je skutečně možná a že naše obavy jsou často neopodstatněné.


Od ledna letošního roku přišly do Evropy různými cestami sta tisíce uprchlíků. Jsme hluboce zarmouceni utrpením, které museli snášet. Šokují nás zprávy o tom, jak stovky lidí umírají při plavbě přes Středozemní moře nebo se udusí v nákladních automobilech při své snaze dostat se do Evropy.

Uprchlíci

Ti, kdo prchají, přicházejí ze zemí zmítaných válkou, jako je Sýrie, Somálsko, Eritrea, a často opouštějí své domovy, přátele a příbuzné. Zoufale hledají ochranu a vydávají se při tom na nebezpečné a riskantní cesty. Většina z nich pochází ze zemí, jež se jasně nacházejí ve válečné situaci; zaslouží si ochranu, která je za normálních okolností poskytována uprchlíkům, a vše, co s tím souvisí.

Pohostinnost a velkorysost

Jsme si vědomi velkého množství uprchlíků, které přijaly země jako Libanon a Turecko, štědrosti těchto zemí a náporu, který toto všechno klade na jejich sociální a fyzické struktury. Chválíme velkorysost tolika evropských občanů a občanské společnosti; lidé, dojatí tíživou situací těch, kdo přicházejí, otevírají své domovy a svá srdce.

Nové strategie

• Náš současný systém hraničních kontrol nefunguje. Tyto kontroly musejí být nahrazeny bezpečnými a právní způsoby, jak požádat o ochranu v Evropě. Mezi ně patří humanitární víza, přesídlovací procedury a opětovné sjednocování rodin.

• Potřebujeme více evropské solidarity. Postupy azylového řízení a podmínky přijetí by neměly být ponechány na jednotlivých zemích, které se nacházejí v přední linii, jak se to do značné míry v současné době děje. Potřebujeme účinnější a spravedlivější evropský azylový systém. Pohostinnost a dobrá strategie ve prospěch integrace jsou životně důležité.

• Jsme šokováni tím, že někteří politici zneužívají současné situaci k volebnímu zisku tím, že podněcují strach namísto toho, aby společnost vedli s odvahou a navrhli nové strategie.

Odpověď jezuitů

Povzbuzujeme své jezuitské společníky a ty, kdo s nimi spolupracují v Jezuitské službě uprchlíkům (Jesuit Refugee Service, JRS) po celé Evropě v této době úzkosti a výzev. Oceňujeme především nové iniciativy JRS v Řecku a v Maďarsku.

8 Zvláště chceme zmínit práci, kterou v posledních desetiletích s komunitami uprchlíků a přistěhovalců vykonali jezuité a jejich spolupracovníci. Neúnavně pracovali, aby lidem poskytli pomoc, aby je doprovázeli, aby se s nimi spřátelili a aby jim pomohli integrovat se a vybudovat si nový život. Pracovali v tichosti, s několika málo zdroji a mimo střed pozornosti. Jejich práce přesto svědčí o tom, že integrace je možná, že naše obavy jsou často neopodstatněné, že různé kultury a náboženství se spolu skutečně mohou domluvit, že i přes naše rozdíly můžeme poskytnout pomoc druhým a že se smíme odvážit navzájem se nazývat „přátelé“. Takového svědectví je dnes zapotřebí více než kdy jindy.

Permanentní rozlišování

Jako provinciálové a regionální superioři Tovaryšstva Ježíšova v Evropě budeme i nadále rozlišovat, jak ve svých provinciích a regionech můžeme lépe čelit této výzvě. Budou mezi to patřit úvahy, jak vychovávat mladé lidi na našich školách a univerzitách k soucitnému postoji vůči cizincům, jak používat našich komunikačních prostředků k utváření veřejného mínění a jak stále efektivněji pracovat po boku ostatních v církvi a občanské společnosti.

Svatý Ignác z Loyoly, náš zakladatel, řekl, že láska a starost o druhé se projevují více ve skutcích než ve slovech. V duchu této tradice se zavazujeme k budování takové Evropy, ve které „solidarita“ a „pohostinnost“ nebudou pouhými slovy, ale budou naplňovány v činech a stanou se skutečností.


Foto: JRS


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
30.5.2017 V Itálii vzpomínali na uneseného jezuitu
16.1.2017 Představený jezuitů se setkal s mladými uprchlíky
29.12.2016 Věříme, že společný život je možný
14.12.2016 Žijeme uprostřed smrti, ale Bůh je stále přítomen
6.5.2016 Jezuitská služba uprchlíkům v Aleppu obnovila činnost


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Teologie stvoření

Reflexe o ekologii

Robert Murray

Anglický jezuita Robert Murray (1925), proslulý biblista, profesor patrologie a znalec syrských otců na Heythrop College v Londýně, také osobní přítel J. R. R. Tolkiena, promýšlí dílo stvoření v souvislosti s dobře „uspořádaným domem“ lidských vztahů: s ekologií živého srdce. Životní prostředí, jak je teolog pojímá, poukazuje na zakotvenost ve vztazích Stvořitele...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 100,101).
více »

Nejbližší akce

Raně křesťanské komunity v Řecku


Současné poznatky astronomie


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkend pro seniory


Kněžské exercicie


Filmové exercicie (Kurz 213)


Duchovní cvičení pro mladé


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova

Památka sv. Františka Borgiáše


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil