Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Videoposelství papeže Františka k úmyslům Apoštolátu modlitby

Úterý, 5.1.2016
Vatikán. Na počátku nového roku 2016 přichází Apoštolát modlitby, celosvětová síť modliteb se Svatým otcem, s novou iniciativou. Od 6. ledna bude seznamovat s jednotlivými úmysly modliteb na každý měsíc formou krátkých videoposelství papeže Františka.


„Myslím, že tyto videonahrávky nám mohou pomoci, abychom otevřeli srdce druhým lidem a problémům, které stojí před dnešním lidstvem. Úmysly modlitby nejsou nic všeobecného, ale týkají se konkrétních mužů, žen a dětí,“ uvedl pro Vatikánský rozhlas mezinárodní ředitel Apoštolátu modlitby, francouzský jezuita P. Frédéric Fornos.

Videoposelství Svatého otce bude tým Apoštolátu modlitby natáčet společně se štáby z celého světa jednou za měsíc a bude je umisťovat na všechny sociální sítě. Papež František bude promlouvat ve španělštině, v jazyce svého srdce, modlitby a důvěrného hovoru s Pánem, a videa budou opatřena titulky v deseti jazycích.

Krátká videoposelství podpoří úsilí Svatého otce věnovat více času modlitbě. „Je to cesta, jak naplnit přání Svatého otce, které se může stát také naším přáním – modlit se spolu s ním za problémy lidstva, za poslání církve a za nový svět,“ vysvětluje otec Fornos. „Kupříkladu v měsíci lednu nám papež František navrhuje, abychom se modlitbou zapojili do mezináboženského dialogu. Je si totiž vědom, že úcta k druhému člověku je dnes opravdu důležitá kvůli míru ve světě. Žádá nás o modlitbu, aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel ovoce míru a spravedlnosti,“ upřesňuje francouzský jezuita, který převzal vedení Apoštolátu modlitby před rokem.

Hnutí Apoštolát modlitby založili roku 1844 jezuitští scholastikové v jihofrancouzském městě Vals-près-le-Puy. Roku 1861 adaptoval Henry Ramière SJ toto hnutí pro potřeby farností a dalších katolických institucí. Své první stanovy, schválené papežem Piem IX., hnutí obdrželo roku 1879. V roce 1929 přidal papež Pius XI. na každý měsíc zvláštní misijní úmysl.

Úmysly Apoštolátu modlitby, dnes celosvětové sítě modliteb na úmysly Svatého otce, vyhlašuje každoročně papež pro jednotlivé měsíce příslušného roku, a to úmysl všeobecný a misijní. K těmto dvěma úmyslům přidávají čeští a moravští biskupové ještě třetí, národní úmysl. Za 170 let své existence spojil Apoštolátu modlitby několik desítek milionů věřících po celém světě. Může se k němu připojit každý tím, že úmysly vyhlášené pro jednotlivé měsíce zahrne do své každodenní modlitby.


Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2016 naleznete ZDE.

Zdroj/ Foto: RaVat.

8

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.7.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
2.7.2024 Nové webové stránky Apoštolátu modlitby
1.7.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červenec
5.6.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
4.6.2024 Pouť na slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil