Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Otec generál Adolfo Nicolás se modlil s uprchlíky

Pátek, 15.1.2016
Řím. Při příležitosti probíhajícího Roku milosrdenství a Světového dne migrantů a uprchlíků, který letos připadá na neděli 17. ledna, uspořádalo jezuity spravované římské centrum pro uprchlíky Centro Astalli ve čtvrtek 14. ledna v 16 hodin v mateřském kostele jezuitů Il Gesù modlitební setkání, na kterém vystoupil generální představený jezuitského řádu Adolfo Nicolás, pracovníci italské Jezuitské služby uprchlíkům (JRS, Jesuit Refugee Service) i několik uprchlíků z Blízkého Východu a Afriky. Hlavní téma setkání znělo „Uprchlíci: setkání, které otevírá cestu k solidaritě“.


Před vlastním modlitební večerem navštívil otec generál v doprovodu P. Kena Gavina, vice-ředitele mezinárodní JRS, a P. Joaquína Barrera, superiora komunity na generální kurii, samotné Centro Astalli. Jeho ředitel, italský jezuita Camillo Ripamonti, Adolfa Nicoláse informoval o tamních projektech JRS. Otec generál navštívil různá oddělení centra, včetně ambulance, jídelny a právního oddělení. S mnoha uprchlíky a migranty se neformálně setkal při šálku čaje.

Návštěva vyvrcholila modlitebním večerem v přilehlém jezuitském chrámu Il Gesù, kterého se zúčastnilo na pět set přistěhovalců, uprchlíků, pracovníků JRS a novinářů. Součástí večera byla svědectví dvou rodin uprchlíků ze Sýrie a z Keni. Sámer, který se svou ženou a dvěma dětmi nedávno uprchl z Damašku, vyprávěl o válce, která pustoší jeho zemi a její lid. Před odchodem rodiny ze země se děti zachránily před útokem na školní autobus, který je každý den vozíval do školy. Mladá Marie se svou matkou Salome a bratrem Antoniem uprchli z Nairobi a v Římě nalezli útulek v jednom řeholním domě. Na čtvrtečním setkání se účastníkům pokusili přiblížit, co to znamená být obětí terorizmu v africké zemi a jak člověk může začít znovu důvěřovat svým bližním.

Otec generál Adolfo Nicolás během setkání uvažoval o aktuálních tématech souvisejících se světovou migrací, současným pojetím hranic či s nebezpečími, která s sebou nese uzavírání se vyspělých zemí vůči žádostem o přijímání migrantů. Modlil se také modlitbu za uprchlíky, sepsanou pro tuto příležitost. Deset uprchlíků z deseti různých zemí proneslo mírové poselství ve svém mateřském jazyce.

„V současné době, kdy je Evropa plná obav a nejistot, jež mají za důsledek nekontrolované emoční reakce, je více než kdy jindy zapotřebí vytvářet příležitosti k opětovnému utvrzování se v našich prioritách, k nimž patří respektování práva na azyl, ochrana těch nejzranitelnějších a obrana lidské důstojnosti za všech okolností,“ zdůraznil před setkáním ředitel římského Centra Astalli Camillo Ripamonti SJ. „A je důležité, že společně s Centrem Astalli tak učiní i jezuitský generální představený, který tak dosvědčí závazek celého Tovaryšstva Ježíšova vůči otázkám migrace. Uzavírání hranic představuje vážné selhání pro nás pro všechny, nejen pro uprchlíky, kteří za to denně platí vysokou cenu v podobě lidských životů,“ upřesňuje italský jezuita.

Světový den migrantů a uprchlíků si připomínáme o první neděli po Křtu Páně, tentokrát tedy připadá na neděli 17. ledna. Letošní Světový den migrantů a uprchlíků je úzce propojen se Svatým rokem milosrdenství a jeho téma zní „Migranti a uprchlíci jsou pro nás výzvou. Odpověď evangelia milosrdenství“.


Zdroj/ Foto: Centro Astalli.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.5.2023 Oslava Velikonoc mezi troskami
9.2.2023 Mimořádné zemětřesení v Turecku a Sýrii
20.7.2022 První setkání Taizé v Sýrii
28.12.2017 Byli Ježíš, Marie a Josef uprchlíci?
11.11.2017 Syrský jezuita v Praze hovořil o pronásledování křesťanů na Blízkém východěNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil