Články / Články Dnes je 20. 1. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Články

         A     A     A

Povzbuzení k vytrvání v činné a účinné lásce

Úterý, 20.9.2016
Ohlédnutí za velehradským setkáním jezuitských přátel a spolupracovníků

Redakce Jesuit.cz

V sobotu 17. září se uskutečnilo již třetí setkání přátel a spolupracovníků českých jezuitů. Po Praze a Hostýně letos zájemci o ignaciánskou spiritualitu zavítali na starobylé moravské poutní místo Velehrad. Na sedmdesát účastníků, kteří na setkání přijeli z nejrůznějších koutů republiky, si prohlédlo velehradskou baziliku a její podzemí a vyslechlo si přednášky P. Michala Altrichtera a P. Pavla Ambrose z olomouckého Centra Aletti o působení Tovaryšstva na Velehradě a o dějinách tamního Stojanova gymnázia, které si letos připomíná sto let od svého založení. Slavnostní mši svaté v poutní bazilice předsedal český provinciál Josef Stuchlý, koncelebrovalo osm jezuitů z různých komunit. Přinášíme svědectví jedné z účastnic setkání, Zdenky Kaňové, která již několik let spolupracuje s jezuitskou komunitou v Brně a setkání jezuitských přátel se zúčastnila poprvé.


Setkání na Velehradě proběhlo právě v tom duchu, který mě k jezuitům přitahuje. Myšlenky, které mě nejvíce oslovily, na sebe navazovaly a tvořily jakousi červenou nit, která mě celým dnem provázela a utvrzovala v pocitu díků za to, že se nalézám v dobré společnosti.

Přivítal nás P. Michal Altrichter a po něm nás P. Pavel Ambros seznámil s historickým pozadím příchodu jezuitů na Velehrad. Činnost jezuitské komunity na Velehradě charakterizoval na závěr svého povídání jedním velmi výstižným slovem − činorodost. Říkala jsem si – ano, to je ta vlastnost, která jezuity nikdy neopustila a která k nim přitahuje stejně činorodé lidi zřejmě už po celá staletí. Jde to dobře vidět, protože v poměrně krátké porevoluční době se poutní místo Velehrad obnovilo, rozkvetlo a získalo na kráse. K větší cti a slávě Boží a užitku lidí. Činorodost ve svém kázání při mši svaté zmiňoval také otec provinciál P. Josef Stuchlý. Poukazoval na Ducha svatého, který tuto činorodost v člověku vzbuzuje, žehná jí a pomáhá ji uskutečňovat, a vyzdvihoval nezbytnost modlitby pro napojení na Ducha svatého, aby člověk dokázal rozpoznat a vnímat jeho působení. Naše setkání nazval poutí, která se nese v duchu vděčnosti za Boží vedení a milosti v našich životech a v duchu našich konkrétních, specifických proseb.

Po společném obědě jsme se setkali v sále kardinála Tomáše Špidlíka, kde k nám promluvil otec provinciál Josef Stuchlý. Všechny nás přítomné vyzval, abychom se vzájemně představili. Činorodost tak bylo možné vystopovat i u přítomných přátel a spolupracovníků při vzájemném sdílení o našich aktivitách v blízkosti jezuitů a pod jejich vedením a inspirací. Tuhle dominantní jezuitskou vlastnost Josef Stuchlý znovu podtrhl, když se nám svěřil se svým osobním heslem – „Dělat a měnit svět kdekoliv kolem sebe tak, aby to šlo“. Rozhodl se tak po rozhovoru s jedním svým známým, který si stěžoval, že „všude jinde se věci hýbou a jdou, jenom u nás ne…“.

Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí

Výraznou aktivitou jezuitů je jistě jejich působení ve školství, které nám v následující přednášce o založení a historii Stojanova gymnázia přiblížil P. Michal Altrichter. Zakládáním a vedením škol jezuité pomáhají měnit svět k lepšímu; vždyť vzdělání rozšiřuje obzory a chápání. Vedle velehradského Stojanova gymnázia, které v těchto dnech slaví sto let od svého založení, je tu i základní škola Nativity v Děčíně. Utkvělo mi a pohladilo mě, že je to škola pro děti, které byly šikanované. Ke vzdělání přispívá rovněž nakladatelská činnost jezuitů a jistě i péče o to, aby se nezapomnělo na mučedníky. A protože jsem pamětník totality, zvláště připomínka těchto statečných ke mně silně promlouvá.

V závěru setkání jsme se mohli věnovat neformálním rozhovorům a rozvíjení našich vztahů. „Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí,“ říká nápis na mozaice v pozadí sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka, který je umístěn ve velehradské bazilice. To byla další věc, která se mě osobně dotýká. Vytváření vztahů vnímám jako další rys jezuitské povahy, kterým mi jezuité vstoupili do života; velmi mě oslovilo jejich přijetí a podpora lidí, každého v jeho zvláštnosti, a vytváření prostředí pro vzájemné budování vztahů. A právě tím končilo naše sobotní setkání − setkání na prvním místě přátel. Všechny ty rozhovory byly pro mě zdrojem radosti a povzbuzení k vytrvání v činné a účinné lásce, která se mnohdy projevuje i tím, že stojí čas a pohodlí, bolí a je namáhavá. Nakonec bych tedy chtěla poděkovat nejen za toto sobotní setkání na Velehradě, ale při zpětném pohledu na svůj život především za dar jezuitských přátel.


Zdenka Kaňová
Redakčně upraveno
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.11.2017 Na Velehradě se uskuteční první literární pouť
3.9.2017 Na Hostýně se uskuteční další duchovní obnova pro jezuitské přátele
9.9.2016 Setkání jezuitských přátel a spolupracovníků na Velehradě se blíží
16.5.2016 Na Svatém Hostýně se věřící budou modlit za kněze
21.9.2015 Na Hostýně se sešli jezuitští přátelé a spolupracovníci


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Náš tip

Křesťanský Východ a Západ

Inkulturace a interkulturace
Pavel Ambros

Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostupné. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, které měly teologické kořeny. Hlavním záměrem...
více »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii
Aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl: Za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.
více »

Nejbližší akce

Pouť za jednotu křesťanů


Jsme odvážní (?)


Studentský Velehrad 2018


Středoevropský Magis 2018


více »

Nejbližší duchovní akce

Škola modlitby Lectio Divina


Povoláním člověk


Duchovní cvičení pro ty, kdo přijali iniciační svátosti v dospělosti


Ignaciánské exercicie (Kurz 226)


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil