Články / Aktuality Dnes je 24. 3. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Aulu generální kongregace zdobí díla Marka I. Rupnika

Čtvrtek, 6.10.2016
Vatikán. V rámci dvouletých příprav na plenární zasedání 36. generální kongregace (GK) bylo vedle řady organizačních záležitostí také zapotřebí podniknout některé stavební úpravy a modernizace v budově jezuitské generální kurie v Římě, ve které se koná vlastní zasedání kongregace. Důkladně byla renovována a modernizována kongregační aula, která byla využívaná již při předešlé GK. Svými díly aulu vyzdobil slovinský jezuita, umělec a teolog z římského Centra Aletti Marko Ivan Rupnik.


Stavební úpravy na generální kurii, hlavním sídle jezuitského řádu, které se nachází pouze několik kroků od Svatopetrského náměstí, probíhaly více než dva roky a vyvrcholily letos v létě. V rámci úprav byla od základů obnovena a moderními technologiemi vybavena kongregační aula, která byla využívána již roku 2008 při 35. GK. Budova, která v minulém století nahradila původní historické sídlo kurie, jež dnes tvoří součást mezinárodní koleje del Gesù přiléhající k mateřskému chrámu jezuitů v srdci Říma, se však dočkala také řady drobnějších důkladných modernizací (opravy elektroinstalace a potrubních rozvodů, nové LED osvětlení, nová protipožární opatření apod.)

Vedle vlastní budovy kurie, která běžně představuje domov pro více než padesát jezuitů, je řada delegátů GK, kteří se do Říma sjeli z celého světa, ubytována v sousední budově rezidence zv. Canisius, původním barokním paláci rodiny Barberini. V této budově, která disponuje zhruba devadesáti pokoji, se vedle infirmérie římských jezuitů nacházejí pokoje členů Tovaryšstva, kteří pracují ve Vatikánském radiu, a také pokoje pro hosty. Zbývající delegáti nalezli svůj dočasný domov v různých jezuitských rezidencích ve městě Římě.

Ve všem milovat a sloužit

Nově zrekonstruovaná kongregační hala působí střízlivě a její zařízení je navrženo tak, aby především napomáhalo shromážděným delegátům soustředit se na své úkoly, a aby je nerozptylovalo. Autoři celkové koncepce haly nicméně požádali slovinského jezuitu Marka Ivana Rupnika, aby do prostoru haly umístil několik vizuálních prvků, které by odpovídaly duchu toho, co se v tomto prostoru bude odehrávat. Slovinský umělec, žák kardinála Tomáše Špidlíka a ředitel římského Centra Aletti, v budově jezuitské generální kurie pracoval již dříve, kdy společně se svým ateliérem vytvořil mozaikovou výzdobu kaplí kurie i přilehlého Canisia.

Pro aulu 36. GK otec Rupnik namaloval čtyři velká plátna, vyzdvižená v horní části čelní stěny a jedné ze stěn bočních. Dvě plátna vycházejí z Duchovních cvičení sv. Ignáce a další dvě nesou odkazy na biblické texty. První plátno obohacuje nápis En todo amar y servir (Ve všem milovat a sloužit), což je výraz, který používá sv. Ignác v poslední části svých Duchovních cvičení (DC 233); na to navazuje text na posledním plátně A su divina majestad (Jeho Božské Velebnosti, DC 233). Další dvě malby odkazují na texty Bible, hovořící o lásce či novém stvoření: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska“ (1 Jan 4,8); „Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. (…) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2 Kor 5, 2,17), atd. Vedle těchto čtyř obrazů vytvořil slovinský jezuita pro nově upravenou aulu GK rovněž krucifix, umístěný po levé straně stolu předsedajících.


Fotografie uměleckých děl, která zdobí kongregační aulu, můžete prohlédnout ZDE.

Zdroj/ Foto: 36.GK

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.3.2018 Arcibiskup Hollerich se stal předsedou Komise evropských episkopátů
20.2.2018 V Římě bude zahájen Jubilejní rok sv. Aloise, patrona mládeže a studentů
11.12.2017 Budova generální kurie slaví devadesát let
27.11.2017 Na generální kurii byla otevřena knihovna Petera-Hanse Kolvenbacha
16.10.2017 Evropští provinciálové jednají s otcem generálem


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
Národní úmysl: Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Osmé výročí úmrtí kardinála Špidlíka a kněžské svěcení


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie: 1. týden


Víkend pro seniory


Duchovní cvičení (Kurz 238)


Ignaciánské exercicie: 2. týden


více »

Kalendárium

Vyhnání jezuitů z Ruska


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil