Články / Aktuality Dnes je 16. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Aulu generální kongregace zdobí díla Marka I. Rupnika

Čtvrtek, 6.10.2016
Vatikán. V rámci dvouletých příprav na plenární zasedání 36. generální kongregace (GK) bylo vedle řady organizačních záležitostí také zapotřebí podniknout některé stavební úpravy a modernizace v budově jezuitské generální kurie v Římě, ve které se koná vlastní zasedání kongregace. Důkladně byla renovována a modernizována kongregační aula, která byla využívaná již při předešlé GK. Svými díly aulu vyzdobil slovinský jezuita, umělec a teolog z římského Centra Aletti Marko Ivan Rupnik.


Stavební úpravy na generální kurii, hlavním sídle jezuitského řádu, které se nachází pouze několik kroků od Svatopetrského náměstí, probíhaly více než dva roky a vyvrcholily letos v létě. V rámci úprav byla od základů obnovena a moderními technologiemi vybavena kongregační aula, která byla využívána již roku 2008 při 35. GK. Budova, která v minulém století nahradila původní historické sídlo kurie, jež dnes tvoří součást mezinárodní koleje del Gesù přiléhající k mateřskému chrámu jezuitů v srdci Říma, se však dočkala také řady drobnějších důkladných modernizací (opravy elektroinstalace a potrubních rozvodů, nové LED osvětlení, nová protipožární opatření apod.)

Vedle vlastní budovy kurie, která běžně představuje domov pro více než padesát jezuitů, je řada delegátů GK, kteří se do Říma sjeli z celého světa, ubytována v sousední budově rezidence zv. Canisius, původním barokním paláci rodiny Barberini. V této budově, která disponuje zhruba devadesáti pokoji, se vedle infirmérie římských jezuitů nacházejí pokoje členů Tovaryšstva, kteří pracují ve Vatikánském radiu, a také pokoje pro hosty. Zbývající delegáti nalezli svůj dočasný domov v různých jezuitských rezidencích ve městě Římě.

Ve všem milovat a sloužit

Nově zrekonstruovaná kongregační hala působí střízlivě a její zařízení je navrženo tak, aby především napomáhalo shromážděným delegátům soustředit se na své úkoly, a aby je nerozptylovalo. Autoři celkové koncepce haly nicméně požádali slovinského jezuitu Marka Ivana Rupnika, aby do prostoru haly umístil několik vizuálních prvků, které by odpovídaly duchu toho, co se v tomto prostoru bude odehrávat. Slovinský umělec, žák kardinála Tomáše Špidlíka a ředitel římského Centra Aletti, v budově jezuitské generální kurie pracoval již dříve, kdy společně se svým ateliérem vytvořil mozaikovou výzdobu kaplí kurie i přilehlého Canisia.

Pro aulu 36. GK otec Rupnik namaloval čtyři velká plátna, vyzdvižená v horní části čelní stěny a jedné ze stěn bočních. Dvě plátna vycházejí z Duchovních cvičení sv. Ignáce a další dvě nesou odkazy na biblické texty. První plátno obohacuje nápis En todo amar y servir (Ve všem milovat a sloužit), což je výraz, který používá sv. Ignác v poslední části svých Duchovních cvičení (DC 233); na to navazuje text na posledním plátně A su divina majestad (Jeho Božské Velebnosti, DC 233). Další dvě malby odkazují na texty Bible, hovořící o lásce či novém stvoření: „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska“ (1 Jan 4,8); „Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. (…) Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2 Kor 5, 2,17), atd. Vedle těchto čtyř obrazů vytvořil slovinský jezuita pro nově upravenou aulu GK rovněž krucifix, umístěný po levé straně stolu předsedajících.


Fotografie uměleckých děl, která zdobí kongregační aulu, můžete prohlédnout ZDE.

Zdroj/ Foto: 36.GK

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.12.2018 Filipínská jezuitská provincie přivítala generálního představeného
13.12.2018 Otec generál navštívil Vietnamskou provincii
7.12.2018 Papež František poskytl audienci pro Mezinárodní kolej Del Gesù
27.11.2018 P. Arturo Sosa se stal prezidentem Unie generálních představených
23.11.2018 Blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Pedra ArrupehoNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova s filmem


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Filmové exercicie


Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


více »

Kalendárium

Památka sv. Petra Kanisia


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil