Články / Aktuality Dnes je 18. 6. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Čas modlitby a rozlišování

Úterý, 11.10.2016
Vatikán. V pondělí 10. října ráno, týden po svém oficiálním zahájení a o několik dní později, než bylo původně plánováno, vstoupilo plenární zasedání 36. generální kongregace (GK) do své další fáze. Čtyřdenní murmuratio, období specifické pro způsob volby jezuitského generála, je časem modliteb, rozlišování a osobních rozhovorů, odehrává se za zavřenými dveřmi a bezprostředně předchází volbě nového generálního představeného Tovaryšstva. K vlastní volbě členové GK přistoupí v pátek 14. října.Svatý Ignác trval na tom, že volba otce generála má probíhat v atmosféře modlitby a rozlišování, kdy první místo zaujímá Duch svatý. Jsou-li věci nastaveny takto, není při volbě žádný prostor pro vytváření „stran“, které by podporovaly možné kandidáty. Vedle silného důrazu na duchovní aspekt volby však sv. Ignác nezapomínal ani na význam lidského rozumu. Delegáti musí mít možnost získat informace o spolubratrech, kteří se jim zdají vhodní pro správu celého řádu. Konstituce Tovaryšstva (694) proto stanovují období čtyř dnů, tzv. murmuratio ("šeptání"), během nichž si členové GK mezi sebou vyměňují informace. Každý volitel se může ptát jakéhokoliv jiného volitele na informace o dalších členech Tovaryšstva, které považuje za vhodné kandidáty na generála.

V této fázi GK je možné hovořit pouze ve dvojicích, setkávání ve skupinách je vyloučeno. Tento mechanizmus eliminuje nebezpečí "lobbování". Jakákoliv "kampaň" ve prospěch či neprospěch nějakého spolubratra je přísně zakázána; žádný jezuita nesmí druhým prezentovat někoho jiného, natož sám sebe. Mezi okamžiky vzájemného sdílení informací má každý možnost spočinout v kapli a v modlitbě rozvažovat nad tím, co se dozvěděl při předchozích setkáních. V kapli generální kurie je v tyto dny vystavena Nejsvětější svátost k soukromé i společné adoraci.

Murmuratio probíhá za zavřenými dveřmi; není možno vyptávat se volitelů, pro koho chtějí na základě vzájemných rozhovorů a pod vedením Ducha svatého hlasovat při vlastní volbě. K té přistoupí již za několik dní, v pátek 14. října po mši svaté, kterou budou v 7:30 sloužit v kostele Svatého Ducha (Santo Spirito) v Římě.

Prostřednictvím online modlitební místnosti se každý může připojit k modlitbám členů GK; na webu naleznete texty a videa z ranních modliteb a je také možnost zanechat zde svou vlastní modlitbu.


Zdroj/ Foto: 36. GK, SJWeb

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
14.3.2018 Arcibiskup Hollerich se stal předsedou Komise evropských episkopátů
20.2.2018 V Římě bude zahájen Jubilejní rok sv. Aloise, patrona mládeže a studentů
11.12.2017 Budova generální kurie slaví devadesát let
27.11.2017 Na generální kurii byla otevřena knihovna Petera-Hanse Kolvenbacha
16.10.2017 Evropští provinciálové jednají s otcem generálemNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Sociální sítě
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.
Národní úmysl: Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90).
více »

Nejbližší akce

Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


Ignaciánské exercicie


Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (Kurz 248)


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil