Články / Aktuality Dnes je 20. 9. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Čas modlitby a rozlišování

Úterý, 11.10.2016
Vatikán. V pondělí 10. října ráno, týden po svém oficiálním zahájení a o několik dní později, než bylo původně plánováno, vstoupilo plenární zasedání 36. generální kongregace (GK) do své další fáze. Čtyřdenní murmuratio, období specifické pro způsob volby jezuitského generála, je časem modliteb, rozlišování a osobních rozhovorů, odehrává se za zavřenými dveřmi a bezprostředně předchází volbě nového generálního představeného Tovaryšstva. K vlastní volbě členové GK přistoupí v pátek 14. října.Svatý Ignác trval na tom, že volba otce generála má probíhat v atmosféře modlitby a rozlišování, kdy první místo zaujímá Duch svatý. Jsou-li věci nastaveny takto, není při volbě žádný prostor pro vytváření „stran“, které by podporovaly možné kandidáty. Vedle silného důrazu na duchovní aspekt volby však sv. Ignác nezapomínal ani na význam lidského rozumu. Delegáti musí mít možnost získat informace o spolubratrech, kteří se jim zdají vhodní pro správu celého řádu. Konstituce Tovaryšstva (694) proto stanovují období čtyř dnů, tzv. murmuratio ("šeptání"), během nichž si členové GK mezi sebou vyměňují informace. Každý volitel se může ptát jakéhokoliv jiného volitele na informace o dalších členech Tovaryšstva, které považuje za vhodné kandidáty na generála.

V této fázi GK je možné hovořit pouze ve dvojicích, setkávání ve skupinách je vyloučeno. Tento mechanizmus eliminuje nebezpečí "lobbování". Jakákoliv "kampaň" ve prospěch či neprospěch nějakého spolubratra je přísně zakázána; žádný jezuita nesmí druhým prezentovat někoho jiného, natož sám sebe. Mezi okamžiky vzájemného sdílení informací má každý možnost spočinout v kapli a v modlitbě rozvažovat nad tím, co se dozvěděl při předchozích setkáních. V kapli generální kurie je v tyto dny vystavena Nejsvětější svátost k soukromé i společné adoraci.

Murmuratio probíhá za zavřenými dveřmi; není možno vyptávat se volitelů, pro koho chtějí na základě vzájemných rozhovorů a pod vedením Ducha svatého hlasovat při vlastní volbě. K té přistoupí již za několik dní, v pátek 14. října po mši svaté, kterou budou v 7:30 sloužit v kostele Svatého Ducha (Santo Spirito) v Římě.

Prostřednictvím online modlitební místnosti se každý může připojit k modlitbám členů GK; na webu naleznete texty a videa z ranních modliteb a je také možnost zanechat zde svou vlastní modlitbu.


Zdroj/ Foto: 36. GK, SJWeb

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.9.2018 Jezuité usilují o nové uchopení svého poslání
5.9.2018 Jezuité pokračují na cestě k volbě apoštolských preferencí
22.8.2018 Jezuité-senioři v Clarkstonu se stále podílejí na poslání Tovaryšstva
15.8.2018 Italští jezuité vychovávají sportem
14.8.2018 Univerzita v Nikaragui žádá o mezinárodní podporuNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Mladí lidé v Africe
Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.
Národní úmysl: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136).
více »

Nejbližší akce

Pouť jezuitských přátel a spolupracovníků


Konference Řád a město, řád a jeho mecenáši


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Víkendová duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova pro teenagery


Víkend pro seniory


Ignaciánské duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Schválení Tovaryšstva Ježíšova


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil