Články / Aktuality Dnes je 12. 12. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Čas modlitby a rozlišování

Úterý, 11.10.2016
Vatikán. V pondělí 10. října ráno, týden po svém oficiálním zahájení a o několik dní později, než bylo původně plánováno, vstoupilo plenární zasedání 36. generální kongregace (GK) do své další fáze. Čtyřdenní murmuratio, období specifické pro způsob volby jezuitského generála, je časem modliteb, rozlišování a osobních rozhovorů, odehrává se za zavřenými dveřmi a bezprostředně předchází volbě nového generálního představeného Tovaryšstva. K vlastní volbě členové GK přistoupí v pátek 14. října.Svatý Ignác trval na tom, že volba otce generála má probíhat v atmosféře modlitby a rozlišování, kdy první místo zaujímá Duch svatý. Jsou-li věci nastaveny takto, není při volbě žádný prostor pro vytváření „stran“, které by podporovaly možné kandidáty. Vedle silného důrazu na duchovní aspekt volby však sv. Ignác nezapomínal ani na význam lidského rozumu. Delegáti musí mít možnost získat informace o spolubratrech, kteří se jim zdají vhodní pro správu celého řádu. Konstituce Tovaryšstva (694) proto stanovují období čtyř dnů, tzv. murmuratio ("šeptání"), během nichž si členové GK mezi sebou vyměňují informace. Každý volitel se může ptát jakéhokoliv jiného volitele na informace o dalších členech Tovaryšstva, které považuje za vhodné kandidáty na generála.

V této fázi GK je možné hovořit pouze ve dvojicích, setkávání ve skupinách je vyloučeno. Tento mechanizmus eliminuje nebezpečí "lobbování". Jakákoliv "kampaň" ve prospěch či neprospěch nějakého spolubratra je přísně zakázána; žádný jezuita nesmí druhým prezentovat někoho jiného, natož sám sebe. Mezi okamžiky vzájemného sdílení informací má každý možnost spočinout v kapli a v modlitbě rozvažovat nad tím, co se dozvěděl při předchozích setkáních. V kapli generální kurie je v tyto dny vystavena Nejsvětější svátost k soukromé i společné adoraci.

Murmuratio probíhá za zavřenými dveřmi; není možno vyptávat se volitelů, pro koho chtějí na základě vzájemných rozhovorů a pod vedením Ducha svatého hlasovat při vlastní volbě. K té přistoupí již za několik dní, v pátek 14. října po mši svaté, kterou budou v 7:30 sloužit v kostele Svatého Ducha (Santo Spirito) v Římě.

Prostřednictvím online modlitební místnosti se každý může připojit k modlitbám členů GK; na webu naleznete texty a videa z ranních modliteb a je také možnost zanechat zde svou vlastní modlitbu.


Zdroj/ Foto: 36. GK, SJWeb

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.12.2018 Papež František poskytl audienci pro Mezinárodní kolej Del Gesù
27.11.2018 P. Arturo Sosa se stal prezidentem Unie generálních představených
23.11.2018 Blahořečení bývalého generálního představeného jezuitů P. Pedra Arrupeho
20.11.2018 V Jižním Súdánu byl zavražděn keňský jezuita
15.11.2018 Jubileum novosibirského přípravného seminářeNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
Národní úmysl: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).
více »

Nejbližší akce

Adventní dny víry


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní cvičení


Ignaciánské exercicie: 4. týden


Adventní duchovní obnova s filmem


Filmové exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil