Články / Aktuality Dnes je 5. 10. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Čas modlitby a rozlišování

Úterý, 11.10.2016
Vatikán. V pondělí 10. října ráno, týden po svém oficiálním zahájení a o několik dní později, než bylo původně plánováno, vstoupilo plenární zasedání 36. generální kongregace (GK) do své další fáze. Čtyřdenní murmuratio, období specifické pro způsob volby jezuitského generála, je časem modliteb, rozlišování a osobních rozhovorů, odehrává se za zavřenými dveřmi a bezprostředně předchází volbě nového generálního představeného Tovaryšstva. K vlastní volbě členové GK přistoupí v pátek 14. října.Svatý Ignác trval na tom, že volba otce generála má probíhat v atmosféře modlitby a rozlišování, kdy první místo zaujímá Duch svatý. Jsou-li věci nastaveny takto, není při volbě žádný prostor pro vytváření „stran“, které by podporovaly možné kandidáty. Vedle silného důrazu na duchovní aspekt volby však sv. Ignác nezapomínal ani na význam lidského rozumu. Delegáti musí mít možnost získat informace o spolubratrech, kteří se jim zdají vhodní pro správu celého řádu. Konstituce Tovaryšstva (694) proto stanovují období čtyř dnů, tzv. murmuratio ("šeptání"), během nichž si členové GK mezi sebou vyměňují informace. Každý volitel se může ptát jakéhokoliv jiného volitele na informace o dalších členech Tovaryšstva, které považuje za vhodné kandidáty na generála.

V této fázi GK je možné hovořit pouze ve dvojicích, setkávání ve skupinách je vyloučeno. Tento mechanizmus eliminuje nebezpečí "lobbování". Jakákoliv "kampaň" ve prospěch či neprospěch nějakého spolubratra je přísně zakázána; žádný jezuita nesmí druhým prezentovat někoho jiného, natož sám sebe. Mezi okamžiky vzájemného sdílení informací má každý možnost spočinout v kapli a v modlitbě rozvažovat nad tím, co se dozvěděl při předchozích setkáních. V kapli generální kurie je v tyto dny vystavena Nejsvětější svátost k soukromé i společné adoraci.

Murmuratio probíhá za zavřenými dveřmi; není možno vyptávat se volitelů, pro koho chtějí na základě vzájemných rozhovorů a pod vedením Ducha svatého hlasovat při vlastní volbě. K té přistoupí již za několik dní, v pátek 14. října po mši svaté, kterou budou v 7:30 sloužit v kostele Svatého Ducha (Santo Spirito) v Římě.

Prostřednictvím online modlitební místnosti se každý může připojit k modlitbám členů GK; na webu naleznete texty a videa z ranních modliteb a je také možnost zanechat zde svou vlastní modlitbu.


Zdroj/ Foto: 36. GK, SJWeb

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.9.2023 Žít jako jezuita v Evropě
25.7.2023 K propuštění Marka Rupnika z jezuitského řádu
19.7.2023 Nauka o soužení III
17.7.2023 Nauka o soužení II
10.7.2023 Nauka o soužení INáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl
Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

více »

Nejbližší akce

Varhanní recitál


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil