Články / Aktuality Dnes je 23. 1. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Poslední rozloučení s bratrem Josefem Machů

Středa, 19.10.2016
Svatý Hostýn. V pondělí 17. října při zádušní mši svaté sloužené v 11.15 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně se konalo poslední rozloučení s bratrem Josefem Machů, který odešel k Pánu ve čtvrtek 13. října ve věku 87 let. Zádušní mši sloužil P. František Hylmar. Po bohoslužbě bylo tělo zemřelého bratra Josefa uloženo na místním hřbitově.


Zádušní mši svaté předsedal P. František Hylmar, který rovněž pronesl kázání; koncelebrovalo zhruba dvacet kněží. Společně se členy rodiny a spolubratry z řádu jezuitů se se zesnulým přišly rozloučit také řeholní sestry dominikánky, s nimiž bratr Josef Machů za komunizmu pracoval ve Víceměřicích, a sestry sv. Kříže z Hostýna a také z Kroměříže, kde se o bratra Josefa obětavě staraly v posledních měsících jeho života.

Po mši hostýnský superior Jiří Šolc poděkoval jménem jezuitské komunity za život bratra Josefa Machů a P. Josef Čunek na něj zavzpomínal z pohledu svého (bratr Machů byl jeho biřmovacím kmotrem) a své rodiny. Vzpomínalo se na prostou, živou a radostnou víru bratra Josefa, na jeho pracovitost, přátelskost, trpělivost v nemoci a na jeho věrnou a vytrvalou modlitbu. Život bratra Josefa byl působivým příkladem života cele odevzdaného Bohu a Boží službě.

Rozloučení s rakví po mši svaté v kostele vedl P. Jiří Šolc. Na místo posledního odpočinku na hostýnském hřbitově doprovodila bratra Josefa řada jeho spolubratrů, příbuzných a přátel. Obřad uložení do hrobu vedl P. Josef Čunek.


Fotografie z pohřbu si můžete prohlédnout ZDE.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.1.2019 Šel sloužit těm nejpotřebnějším
31.12.2018 Zemřel jezuita P. Jan Palacký
30.10.2018 Modlíme se za zemřelé
22.10.2018 Žil poctivý a bezúhonný kněžský život
12.10.2018 Zemřel jezuita P. Josef TichýNovinka z Refugia

Dějiny filosofie IV.

Od Descarta k Leibnizovi

Frederick Copleston

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
více »

Nejbližší akce

Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti


Víkendová duchovní obnova


Kněžské exercicie


Ignaciánské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil