Články / Aktuality Dnes je 29. 2. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Papež František promluvil k jezuitům na 36. generální kongregaci

Pondělí, 24.10.2016
Vatikán. V pondělí 24. října dopoledne navštívil papež František jezuity shromážděné na 36. generální kongregaci (GK) řádu. V dlouhé promluvě přiblížil, v čem vidí poslání Tovaryšstva Ježíšova v dnešní době, a svým spolubratrům adresoval několik doporučení. V další části setkání odpovídal na dotazy přítomných jezuitů.


Papež František se v pondělí 24. října ráno vydal za svými spolubratry na generální kurii řádu, která se nachází nedaleko Vatikánu, a setkal se s nimi přímo v zasedací aule 36. GK. Setkání zahájila čtvrthodina pravidelné společné ranní modlitby, ke které se papež připojil. Tématem modlitby, zvoleným speciálně pro tuto příležitost, byl dobrý pastýř. Přítomní v modlitbě vzpomněli na nizozemského jezuitu Franze van de Lugta, který byl roku 2014 zabit v syrském Homsu, a modlili se také za papeže Františka, jak o to papež sám často prosí.

Po modlitbě pronesl Svatý otec půl hodinovou promluvu, ve které přítomným předložil svou vizi toho, jakým způsobem může Tovaryšstvo sloužit církvi a světu. Jeho řeč charakterizovala otevřenost vůči tomu, co před jezuity leží, volání po tom, aby šli dále, a podpora způsobu, který jezuitům umožňuje vykročit směrem k druhým lidem a kráčet s nimi na jejich cestě. Na začátku své řeči se papež odvolával na sv. Ignáce, který v Konstitucích napsal, že jezuita je povolán „vést život v kterékoliv končině země, kde se dá očekávat větší Boží služba a pomoc duším“. Právě proto jezuité musí jít dále a využívat situací, v nichž se ocitnou, vždy k tomu, aby sloužili více a lépe. Tento způsob života usiluje o harmonii v oblastech plných napětí. Papež výslovně zmínil napětí mezi kontemplací a akcí, vírou a spravedlností, charismatem a institucí a mezi komunitou a posláním.

Útěcha, soucit a rozlišování

Dále papež svému mateřskému řádu adresoval několik doporučení, která strukturoval do tří bodů. Prvním bodem je naléhavě prosit o duchovní útěchu: Tovaryšstvo má vědět, jak přinést útěchu a skutečnou radost; má se dát do služeb radosti, protože dobrou zprávu nemůžeme zvěstovat plní smutku. Druhý bodem je nechat se dotknout ukřižovaným Pánem: Jezuité musí být nablízku mužům a ženám, kteří trpí, a nabízet různé služby milosrdenství. Třetím bodem je velkodušně prokazovat dobro a smýšlet s církví: Jezuité nemají být „klerikální“, ale „ekleziální“; jsou to „muži pro druhé“, kteří žijí uprostřed lidí, snaží se dotknout srdce každého člověka a tímto způsobem přispět k vytvoření církve, ve které má místo každý, kde je evangelium inkulturováno a každá kultura evangelizována. Každý jezuita by podle papeže Františka měl prosit o tyto tři milosti: útěchu, soucit a rozlišování.

„Musím říci, že osobně – abych užil jezuitského slovníku – pociťuji z této promluvy útěchu,“ přiblížil své pocity pro mikrofony Vatikánského rozhlasu děkan teologické fakulty Papežské gregoriánské univerzity Dariusz Kowalczyk. „Jestliže během této kongregace hledáme jakousi rovnováhu mezi actio a contemplatio, mezi činností a duchovností, mezi tím, co děláme, a tím, kým jsme, řekl bych, že papež obrátil pozornost spíše na kontemplaci, na duchovní základy našeho ‘bytí jezuity’, našeho poslání. Odvolal se k Formuli institutu, tedy k prvnímu zakladatelskému dokumentu, pro nás velmi důležitému, a doporučil, abychom tam hledali základní inspiraci, co dál,“ upřesňuje polský jezuita.

V další části setkání papež František hodinu a půl zodpovídal spontánní dotazy přítomných jezuitů. Papež a jezuité se dohodli, že o obsahu této druhé části prozatím nebudou mluvit veřejně.

Setkání delegátů generální kongregace Tovaryšstva Ježíšova se Svatým otcem se již stalo historickou tradicí. Většinou však papež přijímal shromážděné jezuity na audienci ve svém vatikánském paláci. Papež František zavítal na generální kurii jezuitského řádu již popáté; předtím navštívil své spolubratry soukromě, naposledy letos koncem července při příležitosti svátku zakladatele Tovaryšstva sv. Ignáce.


Plné znění papežovy promluvy naleznete ZDE.
Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout ZDE.

Zdroj: RaVat, 36. GK

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
26.2.2024 Pět let Univerzálních apoštolských preferencí
6.2.2024 Thomas Hollweck SJ novým provinciálem středoevropské provincie
30.1.2024 Jezuitská škola pro domorodé děti v Sydney
23.1.2024 Australská provincie přivítala P. generála Artura Sosu SJ
15.1.2024 Rozšířená rada otce generála se zabývala formací jezuitů i jejich spolupracovníkůNáš tip

Svoboda místo strachu z promeškání aneb FOMO jinak

Samuel Prívara, Miroslava Veselková

Někdy možná máme pocit, že o něco v životě přicházíme. Ostatní nám připadají spokojenější, úspěšnější, jejich život vypadá zajímavěji. Jindy se pro něco rozhodneme, ale vzápětí nás napadne, jestli na nás někde nečeká něco lepšího…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nevyléčitelně nemocné
Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.

Národní úmysl
Za správce církevního majetku
Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.

více »

Nejbližší akce

Výstava Křesťanský demokrat JUDr. Bedřich Hostička


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice Svatoantonínské


Duchovní obnova - Srdce Ježíšovo


Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Postní duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Breve Catholicae fidei


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil