Články / Aktuality Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie

Pondělí, 23.10.2017
Rio de Janiero. Od 16. října pobývá jezuitský generál Arturo Sosa v Brazílii, kde postupně navštěvuje jednotlivá jezuitská díla a komunity na různých místech této nejrozlehlejší jihoamerické země. Zúčastnil se také prvního Mezinárodního kongresu o jezuitském vzdělávání v Riu di Janeiru či 12. mezinárodního filozoficko-teologického sympózia v Belo Horizonte.


Návštěvu brazilské jezuitské provincie zahájil otec generál Arturo Sosa v pondělí 16. října. Do Brazílie se vydal z Německa, kde se o předcházejícím víkendu zúčastnil zahájení výročního setkání evropských provinciálů. Jeho první zastávkou bylo Rio de Janeiro, kde v úterý 17. října navštívil více než sto let starou jezuitskou školu Colégio Santo Inácio, která se svými bezmála třemi tisíci žáky v Brazílii představuje jednu ze sedmnácti vzdělávacích institucí sdružených do Sítě pro jezuitské vzdělávání. Ze školy vedly kroky otce generála do nedaleké kliniky sv. Aloise Gonzagy, která za podpory asociace absolventů školy sv. Ignáce nabízí chudým obyvatelům města širokou škálu bezplatných lékařských prohlídek.

Vzdělání ve službě smíření a spravedlnosti

Jednu z dalších zastávek v brazilském velkoměstě představovala tamní Papežská katolická univerzita (PUC), kterou před sedmdesáti sedmi lety jménem místní arcidiecéze založil jezuita Leonel Franca se skupinou katolických intelektuálů. Univerzita, kterou dnes navštěvuje zhruba 25 tisíc studentů, byla od samého začátku svěřena do péče Tovaryšstva Ježíšova a nedávno se umístila mezi deset nejlépe hodnocených vysokých škol v Latinské Americe. Po prohlídce univerzitního kampusu otec generál mimo jiné promluvil ke studentům a profesorům na téma příspěvku univerzit k poslání smíření a spravedlnosti. Na závěr dne slavil P. Sosa v univerzitní kapli eucharistii, které se vedle členů akademické obce účastnili také členové Společenství křesťanského života (SKŽ), zástupci diecézního kléru a přátelé Tovaryšstva.

V pátek 20. října se otec generál zúčastnil závěrečného dne prvního Mezinárodního kongresu o jezuitském vzdělávání se zaměřením na středoškolské vzdělávání. Kongres se v Riu konal od neděle 15. října a zúčastnila se ho více než stovka jezuitů a laických spolupracovníků z celého světa, kteří se společně snažili formulovat všeobecné odpovědi na čtyři hlavní témata setkání: Inovace, Mezináboženský dialog, Sociální spravedlnost a ekologie a Vytváření sítí. Ve své promluvě k účastníkům kongresu otec generál podotkl, že „vzdělávání a zejména školství představují součást misionářské tradice Tovaryšstva“, a připomněl slova svých předchůdců Pedra Arrupeho a Petera-Hanse Kolvenbacha, že účelem jezuitského vzdělávání je „vychovávat muže a ženy pro druhé a s druhými“.

8 Ve své přednášce P. Sosa také poznamenal, že význam probíhajícího kongresu spočívá mimo jiné v tom, že sdružuje zástupce tradičních vzdělávacích institucí a představitele „nových institucionálních modelů, které vznikly proto, aby nabídly kvalitní vzdělání chudým a vyloučeným, jako jsou sítě škol Fe y Alegría, Cristo Rey či Nativity, jež vedle možností vzdělávání nabízených Jezuitskou službou uprchlíkům (JRS) obohacují vzdělávací apoštolát Tovaryšstva ve světě". Otec generál také zdůraznil, že „naše poslání vychází z křesťanské víry. Je to služba usmíření a spravedlnosti, která se zrodila z Kristova života a musí být dokončena jemu vlastním způsobem v souladu s podmínkami našeho světa“.

Společně zachovávat víru a naději v Boha

V sobotu 21. října odcestoval P. Sosa do Belo Horizonte, hlavního města brazilského státu Minas Gerais. Tam navštívil Jezuitskou filozofickou a teologickou fakultu (FAJE), kde se mimo jiné setkal se studenty postgraduálního kurzu „Evangelizace a pastorace: výzvy pro církev v digitálním věku“, které povzbudil, aby se „nikdy nevzdávali svého poslání evangelizovat prostřednictvím komunikačních prostředků“. Odpoledne otec generál zavítal do arcibiskupského paláce na setkání s místním arcibiskupem Walmorem de Oliveira Azevedou. Navečer následovalo Fórum pro apoštolské řízení brazilské provincie a celý den završila eucharistie, při které jeden z brazilských jezuitů složil věčné sliby.

V neděli 22. října přivítalo otce generála na pět set věřících z farnosti Nejsvětější Trojice v nedalekém městě Santa Luzia, kteří s představeným celosvětového Tovaryšstva při společné eucharistii oslavili téměř třicet pět let působení jezuitů v této oblasti. Na závěr bohoslužby, které předsedal regionální asistent otce generála pro Latinskou Ameriku Claudio Paul, P. Sosa přítomným jménem celého Tovaryšstva poděkoval za to, že jezuitům pomáhají zachovávat víru a naději v Boha. Poté se otec generál vrátil do Belo Horizonte, kde se setkal se starými a nemocnými jezuity, s jezuity ve formaci, se zástupci formačních domů a s představiteli apoštolské platformy východní Brazílie. V pondělí 23. října dopoledne pronesl přednášku na 12. mezinárodním filozoficko-teologickém sympóziu, které se koná na půdě FAJE.

Návštěva otce generála v Brazílii bude dále pokračovat až do soboty 28. října.


Zdroj: SJ Web, Jesuitas Brasil. Foto: Jesuitas Brasil.

(smi)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na Filipíny
22.12.2016 Boj a kontemplaceNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil