Články / Články Dnes je 17. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Byli Ježíš, Marie a Josef uprchlíci?

Čtvrtek, 28.12.2017
Vánoční zamyšlení amerického jezuity Jamese Martina

Redakce Jesuit.cz

Ve své nejnovější úvaze, uveřejněné na webových stránkách časopisu America, se známý americký jezuita a publicista James Martin zamýšlí nad paralelami mezi neutěšenou situací současných migrantů a utečenců a podmínkami, ve kterých se nacházela Svatá rodina, když Ježíš přišel na svět. Vyjadřuje také názor, že Ježíš, Marie a Josef v dané situaci jednoznačně byli lidmi, které bychom dnes označili jako uprchlíci.


Ve druhé kapitole Matoušova evangelia čteme příběh o útěku do Egypta. Po Ježíšově narození a po návštěvě tří králů přichází k Josefovi ve snu „anděl Hospodinův“ a vybízí ho, aby opustil Betlém a vydal se do Egypta (Mt 2,12-15). Proč? Protože král Herodes má v plánu „hledat dítě, aby je zahubil“. Maria a Josef s Ježíšem opravdu odcházejí a podle Matouše se vydávají do Egypta. Poté král Herodes v Betlémě a okolí zabije všechny chlapce do dvou let. Tato dramatická epizoda je součástí evangelia, které se čte o svátku betlémských neviňátek 28. prosince (Mt 2,13-18).

Co se tedy podle Matoušova evangelia děje? Rodina je nucena uprchnout ze své vlasti kvůli strachu z pronásledování. To je klasická moderní definice uprchlíka. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky definuje tuto skupinu lidí takto: „Uprchlík je někdo, kdo byl nucen uprchnout ze své země kvůli pronásledování, válce nebo násilí. Uprchlík má oprávněný strach z pronásledování z důvodu své rasy, náboženství, národnosti, politického názoru nebo členství v určité sociální skupině.“ Podle Matoušova vyprávění Svatá rodina utekla kvůli „oprávněnému strachu z pronásledování“ z důvodu „členství v určité sociální skupině“, což v tomto případě byli lidé s malými dětmi žijící v Betlémě. Myslím, že už by to nemohlo být jasnější.

Uprchni do Egypta

Požádali Josef a Marie o oficiální status uprchlíka? Samozřejmě, že ne. Taková pravidla tehdy s největší pravděpodobností nebyla v platnosti. A možná, že v té době ještě neexistovaly ani hranice. Ale jak připomíná znalec Nového zákona Daniel J. Harrington SJ ve svém komentáři k Matoušovu evangeliu z ediční řady Sacra Pagina, Egypt, který se dostal pod kontrolu Římanů v roce 30 př. n. l., se nacházel mimo Herodovu jurisdikci a jak v biblických časech (viz 1 Kṛ 11,40; Jer 26,21), tak v době Makabejského povstání, kdy tam utekl velekněz Oniáš IV., představoval pro Židy tradiční útočiště.

Vidíme tedy rodinu, která kvůli strachu z pronásledování utíká do cizí země. Dokonce i jazyk, který Matoušovo evangelium používá, osvětluje situaci této rodiny. Matouš, jenž píše pro židovsko-křesťanské publikum v době kolem roku 85 n. l., podává andělův příkaz těmito slovy: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta…“ (Mt 2,13). Používá slovesa „uprchni“ (v řečtině pheuge), z něhož je odvozeno podstatné jméno „uprchlík“ – ten, kdo prchá. Dokonce i anděl z Matoušova evangelia tedy Svatou rodinu definuje jako uprchlíky.

Byl jsem na cestách, a ujali jste se mne

Ale i kdyby Svatá rodina neodpovídala současným definicím uprchlíků (což odpovídá) a i kdyby Matoušovo evangelium nepoužilo řeckého slova pheuge (což používá), i přesto bychom měli mít soucit s moderními uprchlíky a migranty a měli bychom být připraveni se o ně starat.

Proč? Protože Ježíš nás o to žádá. O něco dále v Matoušově evangeliu nám Ježíš připomíná, že kdykoli se ujímáme těch, kdo jsou na cestách, ujímáme se Ježíše samotného (Mt 25,35-45). Utečenci a migranti jsou našimi bratry a sestrami, kteří zoufale potřebují naši pomoc. Ježíšův příkaz, ujímat se cizinců, je pro křesťana zákonem, který nahrazuje všechny zákony, jež by takové péči a soucitu bránily, zakazovaly je nebo jim stály v cestě. Vždy jsem ohromen, že někteří křesťané, kteří se v jiných životních otázkách odvolávají na vyšší zákony, jich nedbají v případě, když jde o uprchlíky a migranty.

V letech 1992–1994 jsem pracoval pro Jezuitskou službu uprchlíkům (JRS) v keňské Nairobi, kde jsem poznal stovky uprchlíků, kteří utekli ze Súdánu, Ugandy, Somálska, Etiopie, Eritreje, Rwandy, Burundi, Pobřeží slonoviny a z mnoha dalších zemí kvůli „oprávněnému strachu z pronásledování“. V obdobné situaci, jako byla Svatá rodina, někteří na vlastní oči viděli, jak jsou vražděny jejich děti. Jiní se museli dívat, jak jsou před jejich očima masakrováni jejich rodiče. Navzdory svému intenzivnímu a téměř nepředstavitelnému utrpení patřili mezi ty nejvíce věřící lidi, s jakými jsem se kdy setkal – svým způsobem to byly svaté rodiny. Jistěže tyto rodiny si zaslouží naši ochranu stejně tak, jako si ji zasloužila Svatá rodina.


James Martin SJ
Redakčně upraveno


P. James Martin SJ je americký jezuita, publicista a redaktor jezuitského časopisu America. Je autorem řady známých knih, z nichž některé, jako např. Jezuitský návod (téměř) na všechno, Můj život se svatými, Sedm posledních slov či nejnověji Opatství, vyšly také ve slovenštině.


Zdroj: America Magazine. Foto: Franciscansinternational.org.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.5.2023 Oslava Velikonoc mezi troskami
9.2.2023 Mimořádné zemětřesení v Turecku a Sýrii
20.7.2022 První setkání Taizé v Sýrii
11.11.2017 Syrský jezuita v Praze hovořil o pronásledování křesťanů na Blízkém východě
25.10.2017 Na konferenci v Praze vystoupí i syrský jezuitaNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Studentský Velehrad


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil