Články / Aktuality Dnes je 13. 6. 2021  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuitská škola v Kambodži umožňuje vzdělání nejchudším dětem

Čtvrtek, 4.7.2019
Kambodža. Škola svatého Františka Xaverského, kterou založili jezuité, poskytuje vzdělání nejchudším dětem. Můžeme to nahlédnout na příběhu konkrétní dívky.


Ačkoli uplynulo již dvacet let od kapitulace Rudých Khmerů, Kambodža zůstává hluboce poznamenána desetiletími války a konfliktů. Jako jedna z nejchudších zemí na světě má nedostatečnou zdravotní péči a vzdělávací infrastrukturu. Pouze jeden ze čtyř mladých lidí ve městech dokončí střední školu, ještě méně je to na venkově. Někdy děti mladší deseti let dělají těžkou a nebezpečnou práci na staveništích a na farmách. I když děti chodí do školy, úroveň vzdělávání ve státních školách je extrémně nízká. Žáci ve věku jedenácti nebo dvanácti let často neumějí číst ani psát.

Sophea je jedním z mnoha kambodžských dětí, které se snaží získat vzdělání. Žije na venkově se svou matkou Mony, která sama mnoho do školy nechodila a pracuje jako dělnice. Často cestuje na velké vzdálenosti, aby si našla zaměstnání. Vzdělání jejích čtyř dětí by ji přišlo na osmdesát procent příjmu. Stojí tváří v tvář volbě: Měla bych nasytit své děti nebo je vzdělávat? Její děti, stejně jako mnoho dalších, vědí, že musí pomáhat od útlého věku. Nejstarší dítě obvykle přestane chodit do školy, aby pomohlo doplnit rodinné příjmy. Sophea začala navštěvovat státní základní školu, ale nemohla docházet pravidelně. Ona a její starší bratr si museli najít práci, aby příjmem vypomohli matce pečovat o dva mladší sourozence.

Jednoho dne Jezuitská služba v Kambodži objevila dívku v továrně na láhve, kde pracovala s matkou. Terénní tým totiž cestuje po chudých vesnicích a vyhledává rodiny, které potřebují pomoc. Sopheu vytipovali jako stipendistku pro jezuitskou školu svatého Františka Xaverského.

V roce 2015 otevřeli jezuité školu svatého Františka Xaverského v Banteay Meanchey, jedné z nejchudších provincií v Kambodži.

„Naším cílem je přesvědčit studenty, že když nyní obětují několik let, mohou pak pomoci nejen sobě, ale i své rodině,“ říká ředitel školy Quyen Vu SJ. „Díky vzdělání mohou tito studenti dále rozvíjet své dovednosti, kariéru, profesi.“

Škola podporuje samostatné myšlení namísto obvyklého mechanického opakování, jak se vyučuje v kambodžských školách. Usiluje o takové postavení studentů, aby se mohli dále učit, rozvíjet a přispívat k nové budoucnosti kambodžské společnosti.

Kromě tradičních předmětů, jako je matematika, angličtina, chemie, fyzika, biologie, historie, zeměpis a zemědělství, se studenti vzdělávají v jazyce Khmer, hudbě a umění.

V současné době navštěvuje školu svatého Františka Xaverského pět set třicet studentů od mateřské školy do dvanáctého ročníku. P. Quyen doufá, že se do tří let zvýší tento počet na tisíc dvě stě deset studentů. Škola je odhodlána sloužit nejchudším z chudých, zprostředkovávat bezplatné vzdělání za pomoci stipendií.

Stipendia zmírňují zátěž, která doléhá na velmi chudé rodiny. V krátkodobém horizontu mají rodiny prospěch z menšího počtu vyživovaných osob a v dlouhodobém horizontu pak mladí lidé pomáhají pozvedat své rodiny z chudoby, protože využívají své vzdělání, aby se stali učiteli a budoucími vůdci. Sophea navštěvovala školu první rok. Ve svých šestnácti letech byla teprve v sedmé třídě, takže musela studovat s těmi, kdo byli o tři nebo čtyři roky mladší než ona a často byli ve studiu pokročilejší. Zápasila s pocitem viny, že opustila matku a mladší sourozence. Ale její matka Mony ji povzbuzovala, aby byla statečná a udržela si vidinu budoucnosti, která stojí za tu námahu. Po roce začala Sophea pomáhat mladším dětem a uklidňovat jejich starosti svým humorem a hrami. Dnes je na ní zjevná velice pozitivní změna.

„Je tak plná radosti,“ říká P. Quyen. "Její vytrvalá práce a odhodlání se vyplácí." Před dvěma lety Sophea pracovala jako nekvalifikovaný dělník, teď se jí daří mnohem lépe.


Zdroj/Foto: Jesuit Asia Pacific.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.6.2021 Doprovázení migrantů v době krize
18.5.2021 Služba naslouchání lidem
17.5.2021 Tovaryšstvo Ježíšovo se zasazuje o spravedlnost při rozdělování vakcín
5.5.2021 Kurz psaní pro bezdomovce
22.3.2021 Úvahy nad navrhovaným zákonem o eutanaziiIgnaciánský rok
20. 5. 2021 - 31. 7. 2022Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl Za krásu manželství
Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.
Národní úmysl Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.
více »

Nejbližší akce

Jarní setkání pro zájemce o jezuitský řád


Kněžské svěcení Petra Hrušky a Samuela Privary


Evropský Magis 2021


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Ignaciánská duchovní cvičení, vede P. Josef Čunek SJ


Duchovní cvičení pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil