Články / Aktuality Dnes je 20. 10. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Svědectví o činnosti jezuitů na Tchaj-wanu

Pondělí, 12.8.2019
Tchaj-wan. Kolem roku 1950 přišlo na Tchaj-wan mnoho jezuitů, kteří museli rychle opustit čínský kontinent před postupujícími silami Mao Ce-tung. Brzy zjistili, že jednou z nejnaléhavějších potřeb je věnovat pozornost domorodým populacím.


Domorodci žili v horách, v podmínkách izolace a chudoby. Jezuité rozvinuli úsilí zlepšovat jejich situaci organizováním školního vyučování i nabízením evangelia, ale především vytvářením pout přátelství. Na Tchaj-wanu jsou to právě domorodé populace, které jsou nejvíce vnímavé k evangelizaci. Dodnes velká část tchajwanských katolíků pochází z domorodého obyvatelstva.

Pastorační a vzdělávací služby Tovaryšstva Ježíšova se rozvinuly zejména v horské oblasti diecéze Hsinchu, kde jezuité působili téměř v padesáti farnostech. Většina z nich byla od té doby předána diecézi. Ve městě Zhudong, kam mnoho mladých domorodců přichází na střední školu a kam jsou městským způsobem života přitahováni i další domorodí obyvatelé, se jezuitská farnost Neposkvrněného početí Panny Marie i nadále zaměřuje na potřeby domorodých obyvatel. Tam otec generál 28. července slavil eucharistii v anticipaci slavnosti svatého Ignáce z Loyoly. S ním koncelebrovali tchajwanští spolubratři, kostel byl zcela zaplněn věřícími z okolních domorodých komunit.

Bohoslužby se zúčastnila také Lin Pao-Kuei, kterou všichni nazývají rodným jménem Ho-ky. Více než třicet let je katechetkou a pastorační asistentkou zejména mezi domorodou mládeží. Vyprávěla o svém životě:

"Byla jsem vychována jezuity. Můj otec a matka viděli můj fyzický růst, ale církev mi umožnila růst duchovní. Jsem velmi vděčná Tovaryšstvu Ježíšovu za tento vzácný dar, který mi dalo.

V roce 1985 mě kněz pozval k práci v kostele. Řeholní sestra, která mi byla blízká, mi řekla: „Mnoho lidí může pracovat s jezuity, ale jen málo z nich může vykonávat misionářskou práci.“ Šla jsem na duchovní cvičení a rozhodla se stát misionářem: byl to výsledek ignaciánského rozlišování. Byla to výzva, protože jsem neprošla formální školou pro misijní práci, ale moje zkušenost mi umožnila zapojit se. V současné době pokračuji v přípravě, protože se účastním teologických kurzů.

Jezuité jsou kreativní, nalézají nové způsoby, jak kázat evangelium. Každý jezuita ve skutečnosti vynalézá svůj vlastní přístup a neopakuje jednoduše to, co bylo řečeno před ním. Ve svém apoštolátu také velmi dbají na sociální služby. Osobně se zabývám hlavně pastorační péčí o rodinu, což mi dobře vyhovuje, protože mám zkušenosti matky. Moje aktivity jsou velmi rozmanité. Čas od času doprovázím rodinu na policii nebo k soudu, když se vyskytnou problémy. Někdy uprostřed noci musím jít k páru, který se hádá, a situaci rozhodnout jako autorita.

Pro mě to není práce; je to poslání. A tak se necítím unavená. Je to smysl mého života.“


Zdroj/Foto: Světové Tovaryšstvo.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
18.9.2019 Studenti Maltské univerzity mezi chudými v zahraničí
28.8.2019 Na Filipínách byla zavražděna jezuitská dobrovolnice
16.8.2019 Nová zpráva o azylovém systému
15.8.2019 Úsilí o vytváření pokoje a péče o migranty v Severním Irsku
13.8.2019 Jezuité reflektovali svoje působení mezi muslimyNáš tip

Vyprávění o svátostech

Michal Altrichter

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu...
více »


Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější...
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Misijní jaro církve
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
Národní úmysl: Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
více »

Nejbližší akce

Výstava "Kardinál Tomáš Špidlík Z celého srdce"


Koncert k 400. výročí úmrtí košických mučedníků


Víkend Jezuitou dnes


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil