Články / Aktuality Dnes je 24. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Bývalý generál poděkoval za "sesazení", hledá se nástupce

Čtvrtek, 17.1.2008
Řím. Holanďan Peter-Hans Kolvenbach ještě před svým odchodem z úřadu generálního představeného znovu ukázal svůj jemný smysl pro humor. Když delegáti 35. generální kongregace přijali jeho rezignaci a poděkovali mu za jeho působení v čele řádu nejen slovem, ale i dlouhým bouřlivým aplausem vestoje, vzal si bývalý generál slovo. "Děkuji, že jste našli tak elegantní způsob, jak mě sesadit," rozesmál bezmála osmdesátiletý jezuita celý jednací sál.

Již během prvního formálního zasedání 35. generální kongregace 7. ledna se P. generál obrátil v krátkém projevu k delegátům a s prostotou sobě vlastní jim předložil svou rezignaci na funkci generálního představeného. Podle svých slov si k tomuto kroku již dříve vyžádal požehnání papeže Benedikta XVI. a dobrozdání asistentů a provinciálů. Připomněl, že podle 362. článku tzv. Doplňkových norem je generální představený volen doživotně a ne jen na omezenou dobu, nicméně že může podat ze závažného důvodu demisi, pokud by tento důvod trvale vedl k tomu, že by nemohl dostát vysokým nárokům a povinnostem hlavy jezuitského řádu. "Cítím, že Tovaryšstvo Ježíšovo má právo, aby bylo řízeno a animováno jezuitou, jenž má plně v rukou své tělesné i duchovní schopnosti a ne někým, jehož energie se neustále kvůli věku zeslabuje," uvedl Holanďan Kolvenbach a doplnil, že už v tomto roce dovrší osmdesátku. Vyjádřil také přání, že by volba nového generála mohla řádu přinést duchovní obnovu a novou dynamiku.

Na plenárním zasedání 14. ledna podrobila kongregace demisi P. generála hlasování. Volitelé měli nejprve možnost se informovat o důvodech, které P. generála vedly k tomu, aby podal demisi. Po krátké tiché modlitbě se pak konalo hlasování, a to písemnou formou. Během něho se P. Kolvenbach vzdálil, aby nemohl případně výsledek ovlivňovat. Při dalším zasedání, které již probíhalo za jeho přítomnosti, mu P. Valentin Menéndez oznámil, že kongregace jeho důvody k rezignaci přijala. Vyjádřil také jménem celého řádu bývalému generálovi poděkování, za svou službu, kterou prokázal nejen jezuitům, ale také celé církvi. Popřál mu také Boží pomoc v jeho další práci. Poslední slova P. Menéndeze byla přijala vřelým, bezmála pětiminutovým potleskem, kterým všichni delegáti ve stoje P. Kolvenbacha zahrnuli.

P. Kolvenbach nejprve žertem poděkoval za "elegantní způsob sesazení" a pak vážněji v krátkém projevu vyjádřil svou vděčnost za bezmála 25 let služby v čele největšího katolického řádu. "Jsem vděčný také za výsadu, že jsem se mohl setkat a doprovázet tolik přátel v Pánu, kteří se v nejrůznějších povoláních vždy ukázali jako ryzí služebníci poslání Krista," řekl bývalý jezuitský generál. Zvláště pak poděkoval svým nejbližším spolupracovníkům a provinciálům.

"S vděčností Pánu uznáváme, že navzdory ohromující odlišnosti osob, kultur, usilování a děl nikdy mezi námi nechyběla jednota myslí a srdcí a že navzdory rostoucí křehkosti zůstává Tovaryšstvo schopné vést apoštolsky dialog s moderním světem, aby v něm hlásalo jedinou radostnou zvěst," uvedl usměvavý Holanďan. Tím definitivně ukončil svou službu v čele jezuitů, která trvala 24 let a 4 měsíce.

Delegáti nejvyššího zákonodárného grémia Tovaryšstva Ježíšova nyní hledají jeho nástupce. Volba proběhne v sobotu 19. ledna. Mezi voliteli je i český provinciál František Hylmar. I on by mohl být teoreticky zvolen do čela největšího katolického řádu. Hlavní mluvčí Tovaryšstva José María de Vera k volbě nového generála již dříve poznamenal, že jezuité hledají především někoho, kdo má za sebou zkušenost několika kultur a je pro tento úřad také dobře jazykově vybaven. "V době sv. Ignáce z Loyoly stačila latina, dnes tomu tak není," vysvětluje jezuitský mluvčí. Před volbou musí ještě všichni delegáti složit přísahu, že nebudou volit podle svých osobních hledisek, ale že vyberou takového kandidáta, kterého pokládají za nejvhodnějšího pro dobro církve a jezuitského řádu.

Foto Don Doll SJ

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2017 Svědčit o evangeliu uprostřed asijské kultury
29.10.2017 Asistent otce generála na návštěvě české provincie
23.10.2017 Generální představený jezuitů zavítal do Brazílie
14.10.2017 Jeden rok od zvolení nového otce generála
13.2.2017 P. Adolfo Nicolás se vrací na Filipíny


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


Magis Panama 2019


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil