Články / Rozhovory Dnes je 21. 5. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Rozhovory

         A     A     A

Provinciál Hylmar nejen o 35. generální kongregaci

Středa, 16.4.2008
Rozhovor při příležitosti klatovské přednášky

Jan Regner

Provinciál František Hylmar strávil první dva měsíce tohoto roku v Římě, kde se jako jediný český delegát zúčastnil 35. generální kongregace. Občanské sdružení BARTOLOMEO pořádalo 18. dubna v Klatovech přednášku, která nesla název "Nejen o 35. generální kongregaci Societatis Iesu." Akce se konala v klatovské Městské knihovně, kde kdysi sídlila jezuitská kolej. Po Hylmarově přednášce, kterou doplnily snímky a video z kongregace, následovala beseda. Provinciálovi jsme pak položili pár otázek.


S jakými pocity ses z 35. generální kongregace vrátil? Jaká tam vládla atmosféra?

Vrátil jsem se povzbuzen k další práci, s velkou radostí, obnovenou důvěrou a odhodláním. Kongregace mi přinesla hluboký a působivý zážitek Ducha, celosvětové církve a Tovaryšstva. Panovala při ní atmosféra vzájemné důvěry, opravdového společného hledání Božích cest, kultivovanosti, ohleduplnosti, živé modlitby a přátelství. Výjimečným momentem se díky Benediktovi XVI. stala papežská audience.

Jaké zkušenosti si odnášíš jako člen Deputatio?

Deputatio ad negotiam řídila průběh druhé části kongregace po volbě generála. Scházela se nejprve asi dvakrát týdně a ke konci už denně, vždy ráno před zasedáním. Byl jsem díky tomu "v kuchyni", kde se vyhodnocoval průběh jednání a předvídal další směr. Znamenalo to zkušenost spolupráce s výjimečnými lidmi, lidské a duchovní vnímavosti a ohleduplnosti.

Jak na tebe působí nový generál?

Je to člověk, kterého jezuité teď potřebují. Boží muž, osobnost s lidskostí, srdcem a humorem, schopný nést velkou tíži svého úřadu, inspirovat a spolupracovat. Když ti naslouchá, víš, že tě slyší, jeho úsměv povzbuzuje a dodává důvěru. Bude mu letos sedmdesát dva let, ale má vitalitu a zkušenost.

Co nového kromě generálního představeného podle tebe kongregace přinesla?

"Materiálně" přinesla pět dekretů: o poslušnosti, řízení Tovaryšstva, identitě, našem poslání a spolupráci s druhými. Šestým textem je vřelá a vděčná odpověď generální kongregace na pozvání Svatého otce vyjádřená v jeho dopise P. Kolvenbachovi z 10. ledna a v projevu při audienci 21. února 2008.

Kromě toho se na kongregaci prodiskutovala řada témat, která jsou dnes v Tovaryšstvu živá: mládež, povolání, migranti, fundamentalismus, intelektuální apoštolát, komunikace, ekologie, vzdělání a výchova mladých jezuitů, naši bratři, život v komunitách, Afrika, Čína, římské mezinárodní domy Tovaryšstva a misie u domorodých etnik.

Duchovně kongregace znamená obnovenou sebereflexi a radost z našeho jezuitského povolání jako Božího daru, který potřebuje církev i mnozí jiní lidé dobré vůle. Nový generál a jeho poradci by měli připravit a odstartovat proces obnovy celého těla Tovaryšstva a jeho přizpůsobení dnešním podmínkám globalizovaného světa a postavení různých náboženství ve společnosti.

Díky Benediktu XVI. také došlo, aspoň doufám, k překonání nepřirozeného, do určité míry ochromujícího a mnohdy i jinými zvenku živeného dlouhého období nedostatku plné důvěry a srdečnosti ve vztahu papežů a jezuitů. Projevená důvěra a uznání kongregaci ohromně povzbudila všechny a měla by najít odezvu v celém Tovaryšstvu.

Na kongregaci jezuité jako by znovu objevili řeč srdce, univerzální jazyk, kterým lze předávat důvěru, naději a lásku přes vzdálenosti jazyků, sociálního postavení a kultur.


Plakát k přednášce Františka Hylmara v Klatovech ZDE.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.5.2018 Jezuitští provinciálové ze střední a východní Evropy se setkali ve Vilniusu
31.10.2017 Evropští provinciálové zahájili nové procesy rozlišování
6.1.2015 Čeští jezuité diskutovali o situaci své řádové provincie
25.1.2014 Novým provinciálem rakouských jezuitů se stane P. Bernhard Bürgler SJ
26.10.2013 Jediná cesta k míru vede skrze setkávání a dialog


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
Národní úmysl: Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138).
více »

Nejbližší akce

Biblická exegeze s Živými kameny


Noc kostelů


Středoevropský Magis 2018


Duchovní cvičení s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Rozlišování a volba: ignaciánské mini-exercicie (Kurz 243)


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Ignaciánské exercicie


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada

Návrat jezuitů do Prahy


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil