Články / Aktuality Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Sté výročí zasvěcení Polska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Středa, 7.7.2021
Krakov. Dne 11. června, na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, se polští biskupové sešli ke mši svaté v jezuitské bazilice Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Krakově, aby obnovili zasvěcení Polska Ježíšovu Srdci. Když byla stavba baziliky dokončena, bylo 3. června 1921 přítomno něco málo přes dvacet polských biskupů, kteří svěřili Polsko Ježíšovu Srdci. O sto let později proběhla obnova zasvěcení za přítomnosti téměř stovky biskupů.


Akt zasvěcení pronesl předseda polské biskupské konference arcibiskup Stanisław Gądecki. Provinciál jižní polské provincie P. Jarosław Paszyński SJ přednesl homilii, ve které nastínil, jak může oddanost Nejsvětějšímu Srdci pomoci lidem jednadvacátého století vybudovat „civilizaci Nejsvětějšího Srdce“ lásky. Potřebnými kroky jsou: adorace milujícího Boha, která pomáhá podporovat lidskou důstojnost; společenství s Bohem, které nám umožňuje budovat společenství mezi lidmi bez vyloučení kohokoliv; odčinění, což je zvláštní forma lásky, která se staví proti lidské lhostejnosti nebo zneužívání a učí odpovědnosti za zraněné, marginalizované a ty, kdo jsou zbavení lásky.

Oslava byla vyvrcholením šestiměsíčního programu přípravy. Díky spolupráci s Konferencí polských biskupů připravil tým jezuitů knihu s homiliemi, reflexemi, pobožnostmi a modlitbami, která se rozdávala v každé z deseti tisíc polských farností. Prostřednictvím dopisu, který vydali polští biskupové a který byl přečten v kostelích v neděli 6. června, byla každá farnost vyzvána, aby tento akt zasvěcení provedla ve svých vlastních kostelích.

Mladí jezuité uspořádali pro mládež uměleckou soutěž, zakončenou vydáním písně připravené pro tuto příležitost. Jejím autorem je P. Jakub Bartczak a nazývá se „Žít v rytmu srdce“.

V samotné bazilice byli lidé pozváni k měsíčním promluvám a modlitbám věnovaným tématu Boží lásky. Před slavností se konala třídenní konference, na níž polští jezuitští provinciálové i členové Kongregace Nejsvětějšího Srdce přednášeli úvahy o Nejsvětějším Srdci.

V předvečer slavnosti byla bazilika svědkem ekumenické modlitby s mottem „V Srdci Ježíšově je místo pro každého“, kterou uspořádali studenti z jezuitského kampusu. Písmo svaté a písně komunity Taizé spojily křesťany různých denominací kolem kříže, což vyjadřuje neomezenou Kristovu lásku.

Akt zasvěcení se soustředil na témata klíčová pro církev a lidi v naší době: péče o rodiny, rozdělení, výzvy pandemie a výzva k respektování naší planety. Jedním z bodů byla také omluva za hříchy sexuálního zneužívání nezletilých. Jezuité v Krakově jsou součástí zásadního procesu vytváření bezpečného prostředí v církvi. Hned vedle baziliky se nachází jezuitská univerzita Ignatianum, která provozuje instituci s názvem „Centrum ochrany dětí“ pod vedením P. Adama Żaka SJ. Mezi její primární úkoly patří psychologická, pedagogická a duchovní průprava a vzdělávací činnosti v oblasti sexuálního zneužívání nezletilých, také návrh a vývoj preventivních programů a modelů praxe pro různá pastorační, formační a vzdělávací zařízení, která jim mají pomoci vytvářet bezpečné prostředí pro děti a mladé lidi.

Ačkoli se může zdát, že spiritualita Nejsvětějšího Srdce není populární, celý proces přípravy a samotná oslava poskytly impulzy, že síla Boží lásky, která je středem Kristova srdce, má stále svou transformační a inspirující sílu. Neexistuje jednoduchá shoda okolností ve skutečnosti, že sté výročí se koná v průběhu Ignaciánského roku, který nás zve, abychom viděli v Kristu všechno nově. Není to Boží láska vycházející z Ježíšova srdce, která nám umožňuje obrátit se a žít v naději a starostlivé lásce o všechny?


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / Poland.

8

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
10.10.2023 Sto padesáté výročí jezuitské farnosti v Dánsku
23.2.2023 Na cestě s Ignácem po Svaté zemi
14.12.2022 Nová aplikace Jezuitská pouť
11.10.2022 Večer důvěry u jezuitů v Brně
20.9.2022 Pouť spolupracovníků a přátel jezuitů se vydařilaNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil