Články / Názory Dnes je 4. 2. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Názory

         A     A     A

Svatý Ignác – mistr správné míry

Pátek, 25.11.2022
Roráty se svatým Ignácem: 1. neděle adventní (Mt 24,37–44) 27. 11. 2022

Pavel Ambros

Advent je čtyřtýdenní období příprav na Vánoce a zvýšeného očekávání konce času a konečného příchodu Ježíše Krista. Proto je plný symbolů a obrazů. Liší se od postní doby svojí podstatou: není obdobím pokání, ale radostného očekávání.

Jak můžeme být blízko druhým v době adventní a lépe prožívat přípravu na Vánoce? Ve Druhé poznámce na začátku Duchovních cvičení nám svatý Ignác dává radu, která nám může být velmi užitečná v každodenním životě. Ignác říká: buď druhému blízko tím, že se se stáváš tím, kdo se učí „věrně vysvětlit události (…) tak, že projde body jenom krátkým nebo shrnujícím vysvětlením“. Radí tomu, kdo doprovází a má pomáhat druhým, aby příliš netlačil na pilu při sdělování obsahu nebo způsobu modlitby. V každodenním životě – obvykle s dobrým úmyslem – chceme ostatním něco sdělit, něco, co považujeme za dobré, nebo dokonce dokonalé (jako by to byl univerzální lék na všechny druhy neduhů!). A někdy se stáváme nesnesitelnými v tomto chválení nebo vysvětlování nutnosti toho či onoho léku.

Ignác jasně upozorňuje: Stačí věrně vyprávět ... se stručným a výstižným komentářem toho, co chci sdělit. Ukazuje se nám charakteristický rys otce Ignáce z Loyoly – jak úžasně zná člověka. Ví, že člověk nepřijme za své, neosvojí si něco, co není stráveno, čeho se nedotkl, co jinými slovy nezažil. Proto nabádá, aby to byl křesťan sám, kdo zkoumá, hledá, objevuje, volá jménem. Naše míra, kterou poměřujeme druhé, nemusí být vždy mírou toho, s kým kráčím životem vstříc k Pánu. Čas se naplňuje, zrychluje, více na nás tlačí. Zároveň však platí, že moje měřítka nemusí pasovat na každého člověka. Můžeme a máme ukázat směr, několik nástrojů a nechat mu prostor k jeho vlastní tvořivosti. Tím naše doprovázení bude jemné a pevné jako Ignácovo. To neznamená, že druhého opustím nebo ho nevezmu pevněji za ruku, když to bude potřebovat.

Jak můžeme druhému pomoci prožít adventní očekávání? Ukazovat, že celý lidský život je očekáváním plného setkání s Bohem.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.2.2023 Zhloupne tím, že nečeká na svého Pána
27.1.2023 Co má zářit v našem srdci a co má být vidět na naší tváři
20.1.2023 Pokušení spoléhat na mocné spojence
13.1.2023 Vydávat svědectví znamená přinášet druhého
6.1.2023 Bůh, který se postavil mezi hříšníkyNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za farní společenství
Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl
Za kontinentální synodální setkání
Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

více »

Nejbližší akce

Odhodlaní putovať: Svatý Hostýn


Akademická farnost Olomouc


více »

Nejbližší duchovní akce

Kněžské exercicie


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

Kalendárium

Památka jezuitských misionářů a mučedníků

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

První mučedník jezuita


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil