Články / Aktuality Dnes je 12. 11. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Proběhlo sympozium o jezuitech v Brně

Pondělí, 20.10.2008
Brno. Mezioborové symposium Jezuité a Brno, jehož předmětem zájmu byla sociální a kulturní interakce jezuitské koleje a města v letech 1578?1773, proběhlo v největším moravském městě od 16. do 17. října pod záštitou českého provinciála P. Františka Hylmara SJ. Pořádal jej Ústav hudební vědy FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, Muzejní a vlastivědnou společností, Archivem města Brna a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy. Hlavní náplní byla vědecká konference v konferenčním sále brněnské Moravské zemské knihovny, nechyběly ale ani doprovodné hudební akce v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

?Podnětem k uspořádání sympozia byla menší výročí brněnské jezuitské koleje, zejména rok 1578 jako datum předání herburského kláštera jezuitům,? říká jeden z organizátorů, Vladimír Maňas z brněnského Ústavu hudební vědy. Podle jeho slov šlo ale také o to vytvořit interdisciplinární setkání, které by otázku vztahu koleje k městu Brno reflektovalo z úhlu pohledu různých vědních oborů.

Pořadatelé se zároveň netají tím, že dalším motivem bylo reagovat na mezinárodní konference Bohemia Jesuitica nebo Aurora musas nutrit. Ty se věnovaly problematice Tovaryšstva Ježíšova zeširoka, toto symposium však mělo záměrně úzké vymezení. ?Téma jezuitské koleje jako významného kulturního, hospodářského i duchovního centra v rámci královského města Brna nebylo dosud příliš reflektováno,? vysvětluje Vladimír Maňas. Cílem symposia proto bylo prostřednictvím mezioborové vědecké konference uceleně toto téma zmapovat.

Záměr organizátorů se podařilo naplnit beze zbytku a po většině příspěvků se rozvinula plodná diskuse. ?Do určité míry také vykrystalizovaly další otázky pro případné bádání v tomto směru,? dodává mladý vědec. Věří, že se díky sympoziu podařilo upozornit na význam, který měla brněnská jezuitská kolej nejen po hospodářské, ale především po duchovní a kulturní stránce pro své okolí, pro město a celý region.

Těm, kteří neměli možnost se akce osobně zúčastnit, se nabízí příležitost seznámit se s obsahem sympozia prostřednictvím sborníku příspěvků, který by v průběhu roku 2009 měl vydat Archiv města Brna. Dr. Maňas doufá, že se podaří pro sborník získat ještě další příspěvky badatelů, kteří se z nějakého důvodu na sympozium nemohli dostavit.

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
21.9.2018 V Telči proběhne konference Řád a město, řád a jeho mecenáši
17.1.2018 Německý jezuita Hans Zollner bude přednášet v České republice
27.1.2016 V Praze bude přednášet jezuitský psycholog Hans Zollner
11.11.2012 Jezuité z celé Evropy rokovali v Praze o nové evangelizaci
7.2.2012 Ve Věčném městě se konalo sympozium o sexuálním zneužíváníNovinka

Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě...
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
Národní úmysl: Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113b).
více »

Nejbližší akce

Setkání mladých lidí a řeholníků s názvem "Jsme svatí?"


III. konference o evangelizaci


Rekolekce s P. Józefem Augustynem


Setkání pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova: Vnitřní uzdravení


Kněžské exercicie


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Kněžské exercicie


více »

Kalendárium

Památka sv. Josefa Pignatelliho

Památka sv. Rocha Gonzaleze a druhů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil