Články / Aktuality Dnes je 21. 2. 2018  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Proběhlo sympozium o jezuitech v Brně

Pondělí, 20.10.2008
Brno. Mezioborové symposium Jezuité a Brno, jehož předmětem zájmu byla sociální a kulturní interakce jezuitské koleje a města v letech 1578?1773, proběhlo v největším moravském městě od 16. do 17. října pod záštitou českého provinciála P. Františka Hylmara SJ. Pořádal jej Ústav hudební vědy FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, Muzejní a vlastivědnou společností, Archivem města Brna a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy. Hlavní náplní byla vědecká konference v konferenčním sále brněnské Moravské zemské knihovny, nechyběly ale ani doprovodné hudební akce v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

?Podnětem k uspořádání sympozia byla menší výročí brněnské jezuitské koleje, zejména rok 1578 jako datum předání herburského kláštera jezuitům,? říká jeden z organizátorů, Vladimír Maňas z brněnského Ústavu hudební vědy. Podle jeho slov šlo ale také o to vytvořit interdisciplinární setkání, které by otázku vztahu koleje k městu Brno reflektovalo z úhlu pohledu různých vědních oborů.

Pořadatelé se zároveň netají tím, že dalším motivem bylo reagovat na mezinárodní konference Bohemia Jesuitica nebo Aurora musas nutrit. Ty se věnovaly problematice Tovaryšstva Ježíšova zeširoka, toto symposium však mělo záměrně úzké vymezení. ?Téma jezuitské koleje jako významného kulturního, hospodářského i duchovního centra v rámci královského města Brna nebylo dosud příliš reflektováno,? vysvětluje Vladimír Maňas. Cílem symposia proto bylo prostřednictvím mezioborové vědecké konference uceleně toto téma zmapovat.

Záměr organizátorů se podařilo naplnit beze zbytku a po většině příspěvků se rozvinula plodná diskuse. ?Do určité míry také vykrystalizovaly další otázky pro případné bádání v tomto směru,? dodává mladý vědec. Věří, že se díky sympoziu podařilo upozornit na význam, který měla brněnská jezuitská kolej nejen po hospodářské, ale především po duchovní a kulturní stránce pro své okolí, pro město a celý region.

Těm, kteří neměli možnost se akce osobně zúčastnit, se nabízí příležitost seznámit se s obsahem sympozia prostřednictvím sborníku příspěvků, který by v průběhu roku 2009 měl vydat Archiv města Brna. Dr. Maňas doufá, že se podaří pro sborník získat ještě další příspěvky badatelů, kteří se z nějakého důvodu na sympozium nemohli dostavit.

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
17.1.2018 Německý jezuita Hans Zollner bude přednášet v České republice
27.1.2016 V Praze bude přednášet jezuitský psycholog Hans Zollner
11.11.2012 Jezuité z celé Evropy rokovali v Praze o nové evangelizaci
7.2.2012 Ve Věčném městě se konalo sympozium o sexuálním zneužívání
12.11.2011 Setkání studentských kaplanů na Maltě


DiskuseUPOZORNĚNÍ
Vkládat příspěvky mohou pouze registrovaní čtenáři. Zaregistrujte se zde. Přečtěte si pravidla registrace.


Novinka z Refugia

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.
objednat »


Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: „Ne“ korupci
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
Národní úmysl: Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).
více »

Nejbližší akce

Velikonoce s Živými kameny


Studentský Velehrad 2018


Formační setkání Živých kamenů


Biblická exegeze s Živými kameny


více »

Nejbližší duchovní akce

Individuálně doprovázené exercicie


Postní duchovní obnova: Společenství svatých


Ignaciánské exercicie


Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil