Články / Aktuality Dnes je 21. 2. 2019  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy

Zasílání novinek
Aktuality

         A     A     A

Proběhlo sympozium o jezuitech v Brně

Pondělí, 20.10.2008
Brno. Mezioborové symposium Jezuité a Brno, jehož předmětem zájmu byla sociální a kulturní interakce jezuitské koleje a města v letech 1578?1773, proběhlo v největším moravském městě od 16. do 17. října pod záštitou českého provinciála P. Františka Hylmara SJ. Pořádal jej Ústav hudební vědy FF MU ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, Muzejní a vlastivědnou společností, Archivem města Brna a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy. Hlavní náplní byla vědecká konference v konferenčním sále brněnské Moravské zemské knihovny, nechyběly ale ani doprovodné hudební akce v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

?Podnětem k uspořádání sympozia byla menší výročí brněnské jezuitské koleje, zejména rok 1578 jako datum předání herburského kláštera jezuitům,? říká jeden z organizátorů, Vladimír Maňas z brněnského Ústavu hudební vědy. Podle jeho slov šlo ale také o to vytvořit interdisciplinární setkání, které by otázku vztahu koleje k městu Brno reflektovalo z úhlu pohledu různých vědních oborů.

Pořadatelé se zároveň netají tím, že dalším motivem bylo reagovat na mezinárodní konference Bohemia Jesuitica nebo Aurora musas nutrit. Ty se věnovaly problematice Tovaryšstva Ježíšova zeširoka, toto symposium však mělo záměrně úzké vymezení. ?Téma jezuitské koleje jako významného kulturního, hospodářského i duchovního centra v rámci královského města Brna nebylo dosud příliš reflektováno,? vysvětluje Vladimír Maňas. Cílem symposia proto bylo prostřednictvím mezioborové vědecké konference uceleně toto téma zmapovat.

Záměr organizátorů se podařilo naplnit beze zbytku a po většině příspěvků se rozvinula plodná diskuse. ?Do určité míry také vykrystalizovaly další otázky pro případné bádání v tomto směru,? dodává mladý vědec. Věří, že se díky sympoziu podařilo upozornit na význam, který měla brněnská jezuitská kolej nejen po hospodářské, ale především po duchovní a kulturní stránce pro své okolí, pro město a celý region.

Těm, kteří neměli možnost se akce osobně zúčastnit, se nabízí příležitost seznámit se s obsahem sympozia prostřednictvím sborníku příspěvků, který by v průběhu roku 2009 měl vydat Archiv města Brna. Dr. Maňas doufá, že se podaří pro sborník získat ještě další příspěvky badatelů, kteří se z nějakého důvodu na sympozium nemohli dostavit.

(jar)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.12.2018 Slovenský biblista P. Peter Dubovský SJ bude přednášet v Praze
28.11.2018 Konference o církevních osobnostech v historii Československa
26.11.2018 Konference o cyrilometodějské tradici se uskuteční ve Starém Městě
19.11.2018 V Olomouci proběhne III. konference o evangelizaci
21.9.2018 V Telči proběhne konference Řád a město, řád a jeho mecenášiNovinka z Refugia

Od zpovědi ke svátosti smíření

Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Pavel Ambros

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá a očišťuje člověka, ale také slzy lítosti, které ve svátosti pokání dostávají sílu křestní vody. Čtenáři se v knize dostává spolu s poučením i povzbuzení, jak se na zpověď nejlépe připravit, co všechno obsahuje, jaký má smysl lidská námaha boje se zlem a jak se vyvarovat možných omylů. Je určena zpovědníkům i kajícníkům…
více »Úmysly Apoštolátu modlitby

Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
více »

Nejbližší akce

Beseda o sv. Anežce České


Přednáška „Pavel Švanda a otec Špidlík“


"Mysterium světla" v podání Divadla Víti Marčíka


více »

Nejbližší duchovní akce

Ignaciánské exercicie


Seminář pro ženy


Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil