Články / Články Dnes je 14. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Půst, almužna, modlitba

Středa, 22.2.2023
Impulzy P. Pavla Ambrose SJ na začátku postní doby

Pavel Ambros

Postní doba začíná 22. února Popeleční středou. Je silným časem, obdobím, jímž se připravujeme na Velikonoce, vrchol liturgického roku a života každého křesťana. Do postní doby 2023 vstupují bolesti světa: od přírodních katastrof, jako bylo pustošivé zemětřesení, které zasáhlo Turecko a Sýrii a způsobilo více než 47 000 obětí, až po války roztroušené po celém světě, počínaje tou na Ukrajině u bran Evropy. „Bratři a sestry, nezapomínejme na ty, kdo trpí, a naše láska ať je pozorná, ať je konkrétní láskou,“ řekl papež František v neděli 19. února při modlitbě Anděl Páně.

Půst, almužna a modlitba jsou znameními. Dodejme: osvědčeným způsobem prožívání postní doby. Papež František je nazval nepostradatelnými „podmínkami a výrazem našeho obrácení“. Dodal: „Jestliže modlitba, dobročinnost a půst musí dozrávat ve skrytosti, jejich účinky nejsou utajené. Modlitba, láska a půst nejsou lékem jen pro nás, ale pro všechny, protože mohou přetvořit dějiny“.

Půst znamená zdrženlivost od jídla, ale zahrnuje i jiné formy odříkání. Někdy stačí i střízlivější život. „Není to dieta,“ říká papež, „naopak, osvobozuje nás od sebemrskačství v podobě vtíravého hledání tělesného blahobytu, aby nám pomohl udržet v kondici nikoli tělo, ale ducha. Půst nás přivádí zpět k tomu, abychom věcem přikládali správnou hodnotu. Konkrétním způsobem nám připomíná, že život nemá být podřízen pomíjivým scénám tohoto světa. A půst se nemá snižovat jen na výživu: zvláště v postní době se musíme postit od toho, co je návykové. Každý by se nad tím měl zamyslet, aby si udělal půst, který skutečně ovlivní jeho konkrétní život.“

Půst je pak spojen s almužnou. Svatý Lev Veliký nás v jedné ze svých promluv o postní době přesvědčuje: „To, co je každý křesťan povinen dělat vždy, zacvičuje se nyní s větší pečlivostí a oddaností, aby se naplnilo pravidlo dané apoštoly: postní doba spočívá nejen ve zdrženlivosti od jídla, ale především od hříchů. K těmto postům konaným ochotně a bez přetvářky nelze užitečněji připojit nic lepšího než almužnu. Pod jediným názvem milosrdenství zahrnuje mnoho dobrých skutků.“ Půst se tedy stává ušlechtilým díky ctnostem, které ho doprovázejí, zejména díky milosrdenství, každému gestu štědrosti. Zvláštní pozornost je letos věnována lidem na válkou postižené Ukrajině a lidem v Turecku a Sýrii, jež zemětřesení položilo na kolena.

Postní doba je také výsadním časem pro modlitbu. Svatý Augustin říká, že půst a almužna jsou dvě křídla modlitby, která jí umožňují nabrat na síle a snáze dosáhnout Boha. A svatý Jan Zlatoústý nabádá: „Ozdobte svůj dům skromnosti a pokory živou zkušeností modlitby. Tou měrou připravte Pánu důstojný příbytek, stejně ho i přivítejte v nádherném paláci.“

Dodejme: když každý rok čekáme na obnovu našeho křtu, zdroj zmrtvýchvstání, očekáváme jeho druhý příchod připravenější a bdělejší.


Foto: Pomni, člověče, že prach jsi.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.3.2024 Může být náš půst pestřejší, než si obvykle myslíme? (2)
5.3.2024 Může být náš půst pestřejší, než si obvykle myslíme? (1)
14.2.2024 Plastiky Marka Trizuljaka v olomouckém kostele Panny Marie Sněžné
13.2.2024 Půst je křesťanský pouze tehdy, je-li pozitivní
21.2.2023 „Čeho bych se měl v postní době vzdát?” – to není dobrá úvodní otázkaNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil