Články / Články Dnes je 5. 10. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na duben

Pátek, 31.3.2023
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Úmysl papeže: za kulturu nenásilí – Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Ničivé zbraně se probouzejí k životu již agresivním jazykem a negativním viděním světa. Nezapomeňme: zárodky konfliktů máme sami ve svých rukou! Je to každý z nás, kdo nesmí podlehnout netečnosti a pohodlnému mlčení. Zvláště důležité je to, co předáváme dalším generacím. Když mladým lidem nabízíme nespočet výkladů dějin s tím, že si každý může vybrat, co se mu zlíbí, nejedná se o svobodu volby, ale o nedostatek vyhraněného rozlišování. Ani izolované hodnoty nepostačí, daleko důležitější je jejich vztahové uspořádání. Když začneme dávat přednost úspěchu před (křesťanskými) ctnostmi, vždy se do našeho srdce prolomí zášť, závist a nepřejícnost.

Jestliže nežijeme z tichého světa Boží milosti, který v nás zápasí o naši lidskou důstojnost, postupně se naše tvář může stát karikaturou, maskou, za níž je skryta stvůra, která se neštítí ničeho. Stále platí: „Není-li Boha, může člověk všechno.“ (F. M. Dostojevskij) Kultura nenásilí není slabost, když si uvědomíme celou hloubku smyslu zasvěcení nás samotných i celého světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Kultura nenásilí roste u zdroje pokoje! Připomínejme si častěji slova zasvěcení z loňského roku: „Věříme, že skrze tvé Srdce se znovu vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.“

Národní úmysl: za duchovní povolání – Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

Zdá se, že obecný pocit lidí dnešní doby je plný vyčkávání. Nejistoty nám svazují ruce i srdce, abychom se nemohli podívat s důvěrou do budoucnosti. I „učedníci měli ze strachu zavřeny dveře“. (Jan 20,19) A najednou promluví Pán, aby nás pozval k dvojímu: čekat na jeho slávu i vyjít mu vstříc. Máme projít tímto pozemským životem způsobem, na jehož konci čeká jeho náruč. Čekat se musíme učit. Ale můžeme objevit pro sebe nabídku Pánova Srdce: Můžeš více. Můžeš čekat ještě jinak. Můžeme v tom či onom způsobu duchovního povolání druhým pomáhat. Nenechme se ničím připravit „o schopnost umožňovat druhým mít velké sny, tvořit nové cesty a nový životní styl“. (papež František) K vyšším věcem jsme se narodili!

Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.10.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na říjen
3.10.2023 Modlitba Apoštolátu modlitby za synodu
18.9.2023 Evropské setkání národních ředitelů Apoštolátu modlitby
31.8.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na září
31.7.2023 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na srpenNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl
Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

více »

Nejbližší akce

Varhanní recitál


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil