Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ

Čtvrtek, 13.4.2023
Velehrad. V neděli 16. dubna uběhne přesně třináct let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Jeho osobnost, dílo a odkaz si připomeneme slavením mše svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě v 15 hodin. Mši svatou bude sloužit P. Pavel Ambros SJ.


Ve velikonočním oktávu se můžeme inspirovat slovy kardinála Špidlíka: „Může mít člověk podíl na životě Božím? Bůh a člověk jsou přece dvě bytosti tak docela odlišné. Odpovědí na tuto otázku je osoba Ježíše Krista, vtěleného Boha, bohočlověka. V něm se ten dvojí život, božský a lidský, spojily v jednu jedinou osobu. My pak můžeme na tomto nevypověditelném tajemství mít podíl jen skrze něho a v něm, nakolik se s Ježíšem ztotožníme, nakolik jeho život bude v nás. V něm se musíme znovu narodit, s ním musíme umřít, abychom s ním znovu vstali k životu. Bude tedy naše vzkříšení podobné jeho zmrtvýchvstání? Jaké bylo?

Rozhodně bylo reálné. Na to dává evangelium výslovný důraz. Apoštolové se mohou Krista dotýkat a on s nimi pojí, aby dokázal, že tu nejde jen o zjevení nějakého ducha (Lk 24, 36 násl.). Přesto však není tato realita stejná jako je skutečnost tohoto světa. Před jeho smrtí viděli Krista všichni, i jeho nepřátelé. Po zmrtvýchvstání se zjevil jen svým přátelům, a i těm musel nejdříve otevřít oči (srv. Lk 24, 30). Můžeme si zmrtvýchvstání Kristovo představit? Můžeme je pochopit? Jistě, ale jenom v tom stupni, v jakém nám Kristus otevře oči, v jakém se nám zjeví. Nedivme se, že nevěřícím se tato pravidla jeví jako zdroj pochybností, zatímco svatí o nich stále rozjímali a byla jim zdrojem naděje a posily v utrpení a smrti.“ (P. Tomáš Špidlík, Ve službě slova, cyklus B)

Plakát je ZDE.

(pam)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
2.4.2024 Výročí úmrtí kardinála Špidlíka
11.11.2022 Papež František o otci Špidlíkovi
5.10.2020 Vzpomínka u sarkofágu kardinála Špidlíka
15.4.2020 Výstava o životě kardinála Tomáše Špidlíka SJ na Velehradě
20.2.2020 Duchovní den v BoskovicíchNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil