Články / Rozhovory Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Jakub Žákavec přijme kněžské svěcení

Neděle, 11.6.2023
Odpovídá na otázky o svém životě

Alena Rousová

Praha. Jakub Žákavec byl 3. září 2022 v katedrále vysvěcen na jáhna. Od té doby vykonává jáhenskou službu v jezuitském kostele svatého Ignáce a ve františkánském kostele Panny Marie Sněžné. Kněžské svěcení přijme v sobotu 17. června v pražské katedrále při mši svaté v 10 hodin. Primičních mší svatých bude slavit hned několik. V kostele svatého Ignáce to bude v úterý 20. června v 6.15 hodin. Při té příležitosti jsme mu položili několik otázek.


V jaké rodině jste vyrůstal?

Jsem nejmladším členem naší velké rodiny: mám dva bratry a jednu sestru. Mám to štěstí, že jsem obklopen skvělými sourozenci a milujícími rodiči, kteří mě od mala vedli k víře a podporovali mě na mé cestě.

Řadu let pracujete v sociální oblasti. Jak vznikl a vyvíjel se Váš vztah k této činnosti?

Cesta do sociálních služeb byla spojena s mojí cestou ke kněžství. V průběhu studia jsem cítil, že cesta kněze ve farnosti není pro mě to správné povolání. Rozhodl jsem se postavit na vlastní nohy. Ještě při studiu jsem začal pracovat v Charitním domově v Mukařově. Dodnes čerpám z cenných rad a vedení sestry Zuzany ze Společnosti dcer křesťanské lásky svatého Vincence de Paul ve Staré Boleslavi.

Povězte nám o svém povolání ke kněžství.

Povolání ke kněžství se v mém životě projevovalo různými způsoby. Už jako malý kluk jsem ministroval. Dokonce jsem musel mít schůdek, abych dosáhl na ambon. Asi silnější volání jsem uslyšel v době, kdy jsem si vybíral vysokou školu. Už jsem měl podané přihlášky na pedagogické fakulty. Ale na svátek svatého Norberta jsem se probudil a cítil jsem, že bych měl jít cestou, která by měla hlubší smysl. Nastoupil jsem tedy do konviktu v Litoměřicích, poté do pražského semináře. Jak jsem již uvedl v předchozí odpovědi, začal jsem pracovat v sociálních službách.

Mé povolání se začalo probouzet opět po několika letech. Posledními kapkami bylo setkání s několika lidmi: můj duchovní vůdce, spirituál a skvělý kamarád P. František Hylmar SJ, ředitelé a mladí lidé z diecézních center mládeže, moje rodina, přátelé a kolegové.

Vaše kněžská formace probíhá trochu nestandardně: chodíte do práce, nejste v kněžském semináři. Jak na to došlo?

Pracuji ve společnosti DelpSys, která trochu netradičním způsobem podporuje organizace nejen v sociálních službách pomocí inovativních metod. V roce 2020 jsem navštívil pana kardinála Dominika Duku a prozradil jsem mu svoji myšlenku: Po vzoru dělnických kněží ve Francii začít hledat nové cesty pastorace v projektu Česká misie. Být blíže k lidem, kteří se pohybují na hranici církve. Asi mnoho lidí překvapí, že to byl právě pan biskup Dominik, který mě nejen na této cestě podpořil, děkoval mně a spolu jsme vymýšleli další kroky.

Na co se v kněžské službě nejvíce těšíte?

Těším se na další dobrodružství, která mě v České misii určitě čekají. Ta cesta není prošlapaná a někdy má i slepé uličky. Ale Bůh si mě vede a posílá mně do cesty skvělé lidi, bez kterých bych už na cestě nebyl. Za velkou oporu vděčím bratrům jezuitům a také skvělé rodině františkánů od Panny Marie Sněžné. Jáhenské svěcení byla velká změna a až po svěcení jsem pochopil, proč nejde rovnou být svěcený na kněze. Asi bych tak velkou věc najednou neunesl. O to více se těším na to kněžské.


Foto: Jakub Šerých (Člověk a víra).


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
23.6.2024 Víkend pro zájemce o jezuitský řád
19.6.2024 Třetí probace je to, co si její účastníci dávají navzájem
10.6.2024 Péče o mladé a nová duchovní povolání
28.5.2024 Slovenští jezuité prosili o nová povolání
18.4.2024 Nekonečné VelikonoceNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil