Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy




Aktuality

         A     A     A

Program Noci kostelů na dvoře jezuitské rezidence

Středa, 7.6.2023
Praha. Farnost svatého Štěpána na Novém Městě pozvala návštěvníky 2. června na tři místa: do farního kostela svatého Štěpána, do kostela svatého Ignáce a na dvůr přilehlé jezuitské rezidence, kde probíhaly aktivity pro děti. O těch nyní něco bližšího.


V rámci příprav na dvoře vyrostl oblíbený polystyrenový kostelík se zvonicí, který pojme několik dospělých lidí. V něm byl naznačený obvyklý inventář; nejnápadnější byla okna s „vitrážemi“ nejznámějších českých i dalších světců. Při rozhovoru s ukrajinskou maminkou a synem pravoslavného vyznání byli styčným bodem svatí Cyril a Metoděj. Na stole vně kostela byly ke zhlédnutí skutečné liturgické předměty, oděvy a knihy s ochotným vysvětlením, co se jak používá. Další stůl posloužil k názornému seznámení s biblí. Rybu a kříž jako znamení křesťanů děti mohly pochopit a zároveň si je vyrobit. Procesí postav na zahradní zdi vedlo k zamyšlení, proč chodíme do kostela a co je křest. Novinkou bylo zdobení vitráží, které se po rozsvícení v tmavém prostoru ukázaly v plné kráse. Všechna stanoviště propojovala hra, kdy děti dostaly za správné odpovědi kódy, pomocí kterých nakonec vyluštily tajenku. Hravým doplněním bylo házení kroužků na kužely a bublifuk.

Pomocníci se „vyzbrojili“ tričky připravenými pro tuto příležitost. Zapojili se nejen dospělí, ale ve velké míře i mládež. „Cítila jsem se nejistě, když jsem vstupovala do rozhovoru o křtu s dětmi, o nichž jsem nic nevěděla. Ale poměrně brzy se poznalo, kdo z nich chodí do kostela. Překvapivě dobré znalosti měly i děti nepokřtěné; domnívám se, že asi chodí do církevní školy. Zvládnout úkoly ke zjištění tajenky jsme pomohli i mongoloidní holčičce či ukrajinskému chlapci, pro kterého byla čeština trochu náročná. Mou radostí byl delší rozhovor s člověkem hledajícím svou cestu víry. Díky šikovné mamince s dcerou jsme měli nejen kostel skutečný a polystyrénový, ale také další, zcela chutný,“ sdělila své dojmy jedna z pomocnic.

Program, který všichni dostali do rukou, zval na srpnový příměstský tábor, hry s výlety a výtvarnou činnost ve vnitřních prostorách, na další farní aktivity.


Foto krátce před zahájením: Alena Rousová.
Další fotografie jsou ZDE.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článek



Související články
3.8.2023 Ze slavnosti svatého Ignáce v pražském jezuitském kostele
16.4.2023 Jak se modlit s Písmem svatým
2.3.2023 Pomoc Ukrajině v aktuální situaci
27.12.2022 Poutní slavnost v pražském kostele svatého Štěpána
24.10.2022 Živé dějiny církve



Náš tip





Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil