Články / Rozhovory Dnes je 4. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Mladí kolumbijští jezuité se setkali s otcem generálem

Pondělí, 26.6.2023
Rozhovor s představeným formační komunity

Alena Rousová

Kolumbie. Generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Arturo Sosa SJ navštívil ve dnech 19. až 23. června kolumbijskou Bogotu, kde se konalo setkání Konference provinciálů Latinské Ameriky. Nejprve zavítal do formační komunity svatého Františka Xaverského, kde žijí mladí jezuité s týmem formátorů. Připojili se k nim scholastici z jiných komunit a kandidáti Tovaryšstva. Představený komunity P. Jorge Alberto Camach SJ hovořil o výzvách, kterým čelí jezuitští scholastici během prvních let formace. Dotkl se také radostí, které zažívá ve své odpovědnosti jako formátor. Po setkání s otcem generálem sdíleli své zkušenosti dva z přítomných mladých jezuitů.


Otče Jorge Alberto, na co kladete důraz jako formátoři mladých jezuitů?

Klademe důraz na proces upevňování naší identity jezuitských řeholníků v rozlišování, apoštolátu, duchovním životě a citové zralosti. Snažíme se pomáhat mladým jezuitům získat návyk a lásku ke studiu a uvádět je do univerzitního světa prostřednictvím filozofie a humanitních věd v ignaciánské tradici.

Jaké jsou největší výzvy pro mladého Kolumbijce (nebo kteréhokoli Latinoameričana přijíždějícího do Bogoty za studiem) ve vztahu k náboženskému životu a přípravě na život v Tovaryšstvu?

Upozornil bych na tři výzvy:
1. Asi největší výzvou je naučit se žít sliby – a obecně vše, co řeholní život obsahuje – v otevřeném prostředí, které zahrnuje univerzitu, apoštolát a společenský život.
2. Pro ty, kteří navštěvují univerzitu poprvé, se studium stává velkou výzvou. Pro ty, kteří již tuto zkušenost mají, je výzvou vrátit se do univerzitního prostředí s novou perspektivou, kterou jezuitský řeholník nabízí.
3. Kolumbijská realita nás neustále vyzývá. Vyzývá naše mladé jezuity zejména v apoštolátu a během intenzivních období misie, jako jsou pastorační zkušenosti na venkově nebo v sociálně znevýhodněných oblastech. Takové výzvy vyžadují neustálé rozlišování našeho vlastního povolání a poslání. Mladí jezuité jsou také konfrontováni s realitou multikulturního města, oscilujícího mezi kosmopolitním a nejistým a představujícím veškerou složitost Latinské Ameriky.

Jaké jsou radosti a útěchy, které zažíváte jako představený jezuitské formační komunity zde v Kolumbii?

Být svědkem Božího působení v životech mladých jezuitů je velmi útěšná zkušenost. Objevování nových snů, nových perspektiv a nových vnímání znovu posiluje naši naději na budoucnost Tovaryšstva. Věřím, že mladí lidé nechtějí jednoduše opakovat to, co jsme dělali my starší; cítí se Pánem povoláni, aby jako jezuité reagovali na nové skutečnosti a nové výzvy. Jsem velmi rád, že paradigma integrální ekologie, které Univerzální apoštolské preference otevřely Tovaryšstvu, je mnohem lépe chápáno a prožíváno těmito novými generacemi.

Scholastici, kteří se této akce zúčastnili, se poprvé setkali s generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova. Co je na tomto setkání nejvíce zasáhlo?

Fabio Guerra-Acero SJ: V tomto bodě své jezuitské formace považuji příležitost setkat se s generálem Tovaryšstva za milost, která mi umožní prohloubit chápání toho, co znamená být součástí univerzálního apoštolského těla. Zasáhlo mě pozvání generála, abychom se z pohledu Ježíše na kříži zařadili do našich konkrétních skutečností, protože právě z perspektivy vtěleného, ukřižovaného a vzkříšeného Boha rozpoznáme Pánovo pozvání naladit se na jeho poslání usmíření. Ve světě, který je konfrontován s realitou nespravedlnosti a nerovnosti, se skandálním stupněm bídy a nejistoty, nás Pán nadále zve, abychom modlitbou a rozlišováním byli apoštoly, kteří ho dokáží hlásat svým životem a intelektuální a duchovní hloubkou.

Cristian Garnica SJ: Setkání s otcem generálem bylo opravdu velmi dojemné a inspirativní. Zatímco mluvil v kapli formačního domu, představil jsem si samotného Ignáce, který tak mluvil před staletími uprostřed prvních jezuitů a sdílel s nimi své duchovní zkušenosti. Ta chvíle s naším současným otcem generálem mi připomněla – jak Ignác tak často doporučuje v rozjímání při exerciciích – ty muže, kteří se jako první vydali na velkolepé dobrodružství následování Pána, a tak vytvořili nejmenší Tovaryšstvo Ježíšovo. Jedna věc, která mě opravdu zasáhla ze všeho toho, co s námi otec generál sdílel, bylo jeho pozvání vidět naši realitu a svět kolem nás z perspektivy Ukřižovaného Krista. To znamená dívat se na věci z výšky kříže – s jeho úzkostí, nahotou, mučednictvím a bolestí – a ne z výšky našich vlastních sobeckých nároků. Je docela pravda, že často hledáme křesťanství bez kříže, řeholní život na hony vzdálený nepohodlí vidět věci z výšky Ukřižovaného.


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.3.2023 Přípravy na letní setkání Evropských jezuitů ve formaci
21.9.2022 Setkání Evropských jezuitů ve formaci
17.3.2022 Noviciát středoevropské provincie Tovaryšstva se přestěhoval do Rakouska
6.9.2021 V Polsku proběhlo setkání Evropských jezuitů ve formaci
16.6.2021 Kněžské svěcení a primice Petra Hrušky SJ a Samuela Privary SJNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Adventní duchovní obnova pro všechny


Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil