Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Centrum Teilharda de Chardina bylo slavnostně otevřeno

Úterý, 1.8.2023
Plateau de Saclay. V květnu roku 2021 jsme vás informovali o záměru vybudovat nedaleko Paříže Centrum Teilharda de Chardina, což se stalo skutečností.


Centrum Teilharda de Chardina otevřelo své brány na Plateau de Saclay, kde žije třicet tisíc studentů a více než dvanáct tisíc pedagogických a výzkumných pracovníků. Třídenní inaugurace od 2. do 4. června byla příležitostí pozvat všechny, kterým je Centrum Teilharda Chardina určeno: studenty, profesory a výzkumné pracovníky, lidi žijící v okolí, dárce i další zájemce.

Otec provinciál François Boëdec zdůraznil, že „Centrum Teilharda de Chardina je hluboce v souladu s apoštolskými intuicemi Tovaryšstva Ježíšova: přítomnost mezi studenty, učiteli a výzkumnými pracovníky, nikoli odtělesněným způsobem nebo podle jednoduchého modelu duchovní správy, ale různými způsoby sladěna s realitami a otázkami, které se týkají zejména našich současníků, převážně s ohledem na vědu a techniku. Místo, které má být místem života, křižovatky, výměn a oslav.“

Pařížský arcibiskup Laurent Ulrich poukázal zejména na přínos Pierra Teilharda de Chardina, který se „nebál předávat toto jiskřivé poznání dál budováním mostu mezi břehy víry a vědy, křesťanským zjevením a hmotou, aniž by popíral cokoli z každého z těchto oborů“. Biskup z Évry Michel Pansard se vrátil k fázím projektu a uvedl různé účastníky, kteří se podíleli na realizaci centra. „Místo, kde se vědecký a technický svět může setkat a vést dialog se spiritualitou. Místo pomoci aktérům tohoto světa, těmto mužům a ženám obývaným otázkami po smyslu...“

Nakonec architekt centra Jean-Marie Duthilleul představil charakteristiky čtyřpatrové budovy o ploše tisíc šest set metrů čtverečních, která je navržena z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Zejména chtěl vybudovat kuželovou kapli, bez rohů, s kruhovým půdorysem, symbolizující nekonečnou Kristovu dobrotu.

V návaznosti na tyto projevy vedl vědecký výbor Centra zahajovací konferenci na téma „Jaké poučení pro dnešek? Můžeme prosadit myšlenku pokroku?“ Více než tři sta lidí se 3. června zúčastnilo dne otevřených dveří, který zahrnoval prohlídku prostor, workshopy a výstavu o Pierru Teilhardu de Chardinovi.

Mše s vysvěcením kaple Notre-Dame de la Sagesse (Naší Paní Moudrosti) se konala 4. června. Po ní otec provinciál vyslal čtyři jezuity s posláním věnovat se studentům škol na Plateau de Saclay.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / France.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.6.2024 Sto padesáté výročí Univerzity svatého Josefa v Bejrútu
3.6.2024 Jezuitský týden v Bruselu
23.5.2024 Nové uspořádání Papežské gregoriánské univerzity
21.5.2024 Nemusíte věřit v mariánská zjevení. Ale já ano
25.3.2024 Univerzitní kaplani se sešli na MaltěNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil