Články / Články Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Novost Kristovy přítomnosti

Pátek, 11.8.2023
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 19. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Tato slova jednoho ze zakladatelů kybernetiky můžeme přeneseně upotřebit pro život křesťana: aktivní život křesťana spočívá v životě založeném na vzkříšení, jež objevuje ve svém životě pozemském znamení správného směřování. Horizontály života jsou proměňovány vertikálami. Spíše neosobní čas plynoucí do ztracena v čas osobní. Nový čas v Kristově Srdci. Ano, mluvíme o znameních uvnitř církve, loďky na rozbouřeném moři. Církev je podle otců cesta po moři k přístavu spásy (portus salutis). V hlavním stěžni s šikmým ráhnem viděli otcové anténu kříže (antenna Crucis). Slovo anténa původně označovalo dlouhý, tenký dřevěný sloup, který je u plachetnic umístěn šikmo ke stěžni; na své nejdelší straně nese latinskou trojúhelníkovou plachtu. Námořnici výraz užívali tehdy, když zálibně hovořili o své lodi. Podle Justina nelze „moře překonat jinak než na lodi s neporušeným křížovým stěžněm podpíraným anténou kříže“. Podle svatého Ambrože můžeme v Kristových poslech zvěstujících evangelium vidět „nádherně velké lodě, které nechávají třepetat své bílé plachty na pozadí modrých vln, svítit bělostí jako holubice, které se vznášejí nad mořem.“ (Hexameron IV, 6, 26).

Existuje v životě církve okamžik, kdy se zdá, že Pán není přítomen, že člověk je sám, má proti sobě opozici, protivítr, zlého ducha, který se staví proti. Církev se ocitá v situaci, kdy žije své poslání sama. A i když by si přála útěšnou přítomnost Krista, v souřadnicích tohoto světa se Kristus zpřítomňuje novým, jiným způsobem. A přestože učedníci na lodi mají všechny souřadnice, aby byli schopni toto zjevení Boží blízkosti pochopit, nejsou toho schopni. Nedokážou pochopit, že je to sám Pán. Petrovi, který ho nějak zpochybňuje slovy: „Jsi-li“, Kristus říká: „Pojď!“ (Mt 14,28–29). Na základě tohoto slova Petr kráčí po vodě a jde k Ježíši.

Žít aktivně křesťansky znamená číst různé podoby novosti Kristovy přítomnosti. Ta se stává cílem, k němuž by se chtěl vydat. Spolu s Petrem tomu můžeme říkat: síla chodit po vodě. Chodit mezi pocity, které nás zachvacují, a slovem, které nás drží. Jinak řečeno: vztah ke Kristu nás nutí chodit po vodě. Dívejme se častěji na Petra.

Jde tedy o úplné osvobození a objevení proměny našeho života směřujícího ke smrti v život založený na vzkříšení. Novost je vztahová skutečnost. Je to vztah s Kristem, který činí lidskou přirozenost tím, čím skutečně je. Zatímco bez tohoto vztahu je to těžká přirozenost, která sklouzává ke smrti, která se topí. Naopak je to přirozenost, která při umírání stahuje zpět i vědomí onoho já, které je připraveno udělat cokoli, aby nezemřelo, a objevuje svou bezmocnost a trvalou frustraci. Kdežto Kristův vztah vyplňuje vztahovou vzdálenost, která zkracuje, zhušťuje, takže moře se stává pevným, že po něm může kráčet. To je silné poselství tohoto úryvku. Kristus je v dějinách přítomen novým způsobem a my v těchto dějinách, které žijeme, můžeme najít Krista tam, kde ho oko běžně nevidí. A my můžeme najít východisko ze situace mimo logiku tohoto světa.

A tak: nepochybuj, ale upři svůj pohled na Krista, na tuto novou existenci, která neodpovídá ani zákonům, ani logice přírody tohoto světa, ale je oporou onoho velikonočního Já jsem, neboj se. Tato slova v nás zazní, když uchováme naše každodenní zvolání pokaždé, když se topíme: Důvěřuji. Toto se stalo, vím – odpusť. Pomoz mi. Těmito třemi vnitřními úkony srdce vztyčíme křížový stožár vztahu lásky, jenž převažuje nad zákony přírody a logikou tohoto světa.


Foto: Utišení bouře na moři, Kypr, 18. století.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.7.2024 Učitel vykonává dobrou práci pouze natolik, nakolik je zároveň otcem
28.6.2024 Naděje přesahující naději!
21.6.2024 Mají naše ztroskotání smysl?
14.6.2024 Moudrost a radost z vyhlížení Pána
7.6.2024 Kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem?Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil