Články / Články Dnes je 8. 12. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Novost Kristovy přítomnosti

Pátek, 11.8.2023
Myšlenky P. Pavla Ambrose SJ k 19. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. Tato slova jednoho ze zakladatelů kybernetiky můžeme přeneseně upotřebit pro život křesťana: aktivní život křesťana spočívá v životě založeném na vzkříšení, jež objevuje ve svém životě pozemském znamení správného směřování. Horizontály života jsou proměňovány vertikálami. Spíše neosobní čas plynoucí do ztracena v čas osobní. Nový čas v Kristově Srdci. Ano, mluvíme o znameních uvnitř církve, loďky na rozbouřeném moři. Církev je podle otců cesta po moři k přístavu spásy (portus salutis). V hlavním stěžni s šikmým ráhnem viděli otcové anténu kříže (antenna Crucis). Slovo anténa původně označovalo dlouhý, tenký dřevěný sloup, který je u plachetnic umístěn šikmo ke stěžni; na své nejdelší straně nese latinskou trojúhelníkovou plachtu. Námořnici výraz užívali tehdy, když zálibně hovořili o své lodi. Podle Justina nelze „moře překonat jinak než na lodi s neporušeným křížovým stěžněm podpíraným anténou kříže“. Podle svatého Ambrože můžeme v Kristových poslech zvěstujících evangelium vidět „nádherně velké lodě, které nechávají třepetat své bílé plachty na pozadí modrých vln, svítit bělostí jako holubice, které se vznášejí nad mořem.“ (Hexameron IV, 6, 26).

Existuje v životě církve okamžik, kdy se zdá, že Pán není přítomen, že člověk je sám, má proti sobě opozici, protivítr, zlého ducha, který se staví proti. Církev se ocitá v situaci, kdy žije své poslání sama. A i když by si přála útěšnou přítomnost Krista, v souřadnicích tohoto světa se Kristus zpřítomňuje novým, jiným způsobem. A přestože učedníci na lodi mají všechny souřadnice, aby byli schopni toto zjevení Boží blízkosti pochopit, nejsou toho schopni. Nedokážou pochopit, že je to sám Pán. Petrovi, který ho nějak zpochybňuje slovy: „Jsi-li“, Kristus říká: „Pojď!“ (Mt 14,28–29). Na základě tohoto slova Petr kráčí po vodě a jde k Ježíši.

Žít aktivně křesťansky znamená číst různé podoby novosti Kristovy přítomnosti. Ta se stává cílem, k němuž by se chtěl vydat. Spolu s Petrem tomu můžeme říkat: síla chodit po vodě. Chodit mezi pocity, které nás zachvacují, a slovem, které nás drží. Jinak řečeno: vztah ke Kristu nás nutí chodit po vodě. Dívejme se častěji na Petra.

Jde tedy o úplné osvobození a objevení proměny našeho života směřujícího ke smrti v život založený na vzkříšení. Novost je vztahová skutečnost. Je to vztah s Kristem, který činí lidskou přirozenost tím, čím skutečně je. Zatímco bez tohoto vztahu je to těžká přirozenost, která sklouzává ke smrti, která se topí. Naopak je to přirozenost, která při umírání stahuje zpět i vědomí onoho já, které je připraveno udělat cokoli, aby nezemřelo, a objevuje svou bezmocnost a trvalou frustraci. Kdežto Kristův vztah vyplňuje vztahovou vzdálenost, která zkracuje, zhušťuje, takže moře se stává pevným, že po něm může kráčet. To je silné poselství tohoto úryvku. Kristus je v dějinách přítomen novým způsobem a my v těchto dějinách, které žijeme, můžeme najít Krista tam, kde ho oko běžně nevidí. A my můžeme najít východisko ze situace mimo logiku tohoto světa.

A tak: nepochybuj, ale upři svůj pohled na Krista, na tuto novou existenci, která neodpovídá ani zákonům, ani logice přírody tohoto světa, ale je oporou onoho velikonočního Já jsem, neboj se. Tato slova v nás zazní, když uchováme naše každodenní zvolání pokaždé, když se topíme: Důvěřuji. Toto se stalo, vím – odpusť. Pomoz mi. Těmito třemi vnitřními úkony srdce vztyčíme křížový stožár vztahu lásky, jenž převažuje nad zákony přírody a logikou tohoto světa.


Foto: Utišení bouře na moři, Kypr, 18. století.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.12.2023 Mariánská dogmata přinášejí stále nové plody Ducha
1.12.2023 Božské není na prodej
24.11.2023 Kristus s hluboce lidskou laskavostí
16.11.2023 Pohlédněme na druhé z jiné strany
10.11.2023 Pochodně prozíravýchNáš tip

Modlitba, která mi změnila život

Jim Manney

Pro mnoho lidí je modlitba dost obtížná záležitost. Co by se ale stalo, kdybyste objevili jednoduchou modlitbu, která to změní a přivede vás ke zdroji Boží přítomnosti ve vašem životě? Znalec spirituality Jim Manney představuje…
více »

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za osoby se zdravotním postižením
Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl
Za lidi bez naděje
Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

více »

Nejbližší akce

Adventní koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Exercicie pro všechny


Kurz Společná cesta


Duchovní cvičení pro mládež JERICHO


Kněžské exercicie


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil