Články / Aktuality Dnes je 5. 10. 2023  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuitské týdny ve francouzských školách

Čtvrtek, 14.9.2023
Francie. Od roku 2017 pravidelně pořádají jezuitské školy ve Francii festivaly, jejichž cílem je seznámit žáky, zaměstnance a rodiče s životem a posláním Tovaryšstva.


Princip

Během Jezuitského týdne škola spolupracuje s jezuity při pořádání výstav, besed a pedagogických workshopů. Organizuje čas na socializaci a spiritualitu, svědectví, speciální jídla, kulturní a rekreační aktivity, zábavu, disputace, setkání a oslavy. Rozvrh hodin je speciálně navržen tak, aby umožnil studentům, rodičům, učitelům a bývalým studentům těžit z programu co nejvíce. Školy dostávají rozmanité nabídky. Vyberou si ty, které jim nejvíce vyhovují. Škola očekává od Tovaryšstva různé „služby“, které považuje za nezbytné; to se pak snaží vyhovět požadavkům.

Cíl

Cílem je vytvořit úzké spojení s Tovaryšstvem v živé, zábavné a přístupné podobě, zejména v místech, kde je přítomnost jezuitů méně viditelná. Jaký to má smysl? Aby nikdo nezapomněl na duchovní kořeny jezuitské pedagogiky a jejich poslání. Jde o to, aby jezuitské charizma obdrželo nový život sdílením zkušeností a setkáními. Cílem je v kostce zdůraznit jedinečné rysy jezuitského vzdělávání a propojit je s tvářemi a jmény skutečných lidí.

Každá skupina zúčastněných by měla během takového týdne mnohé získat:

Školy, které prostřednictvím akce posilují své vazby s Tovaryšstvem a prohlubují každodenní prožívání ignaciánské pedagogiky.

Dospělí, včetně rodičů, učitelů, dalších zaměstnanců a správní rady školy, kteří se možná nikdy předtím s jezuity osobně nesetkali, ale nyní mají možnost tak učinit na shromážděních a poslechem jejich svědectví.

Studenti školy, kteří se učí, jak jezuité žijí evangelium v osobitém stylu svatého Ignáce. Získávají pochopení původu své školy a jejích jedinečných jezuitských rysů. Dozvědí se o posláních Tovaryšstva, jako je Jezuitská služba uprchlíkům, jezuitské vzdělávání, pastorační služba, duchovní cvičení. Mají možnost přemýšlet o povoláních k řeholnímu životu. Ale hlavní je, že se dozvědí o Ježíši a evangeliu. Týden otevírá prostor pro dialog o víře, smyslu života, svobodě, závazku, věrnosti, službě a odpuštění.

Jezuité, kteří získají šanci (znovu)objevit vlastní školy a společně zažít misii.

Uskutečněné týdny

Mezi listopadem 2017 a březnem 2021 se v sedmi různých městech a šestnácti vzdělávacích zařízeních uskutečnilo sedm velkých jezuitských týdnů, kterých se zúčastnilo celkem patnáct tisíc žáků. Pandemie týdny poněkud narušila, ale nedokázala je úplně zastavit.

Od roku 2021 se také uskutečnilo několik základních podob týdne vyžadujících méně zdrojů. Pilotní formát se například konal v inženýrském institutu, zatímco delší verze týdne se konala v belgickém Namuru. Tyto rozšířené nebo flexibilní podoby jsou jistě velmi slibné. A co víc, Jezuitské týdny se rychle stávají pevnou součástí školního rozvrhu. Na školách, které jezuité dosud navštívili, se týden opakuje každé tři až čtyři roky.

Co řekli po akci učitelé

„Měli jsme živá osobní setkání s jezuity. To, co řekli, bylo upřímné, smysluplné a snadno pochopitelné. Všichni byli jednoduše ohromeni. Celkově vzato, byl to dotek milosti.“
„Pro mě to byl objev!“
„Sdílení těchto výjimečných okamžiků s jezuity bylo vzrušující a velmi obohacující.“
„Týden byl neuvěřitelně obohacující! Při setkáních panovala skutečná radost, prostota a duch obdarování. Všichni jezuité zaseli semena do dětských srdcí a jsem si jistý, že uvidíme ovoce nejen u dětí, ale i u dospělých.“
„Odcházím z týdne s pocitem osvěžení a radosti.“
„Byli jste nejlepší! Byli jste povzbudiví, plní radosti, přímočaří, vtipní, nápomocní a hlubocí. Byli jste svědky a nekonečně vynalézaví! Byli jste hudebníci, ale také kouzelníci, všem dostupní a stimulující.“
„Budeme mít týden znovu, jakmile to bude možné.“

Co řekli rodiče

„Naše čtyři děti byly ohromeny, dojaty, ale zároveň vyzvány vším, co zažily. Byla to velká radost, slyšet je večer povídat si o jezuitských otcích a vidět, jak si vzájemně vyměňují svědectví, která slyšeli, písně, které se naučili, co objevili... Jezuité se opravdu dokázali dotknout srdce každého dítěte.“

Co řekli jezuité

„Bylo pro mě skutečnou útěchou sdílet misi se svými bratry.“
„Beru všechny, které jsem tento týden potkal, do svého srdce a všechny je odevzdávám ve svých modlitbách.“
„Krásný zážitek z poslání jako ‚vnitřní práce‘, která pomáhá podporovat jezuitské charizma v našich školách.

Co zůstalo mladým lidem po vyslechnutí svědectví jezuitů

Být jezuitou znamená:

...oddat se zcela Bohu.
...zůstat blízko Ježíše a být chudý.
...být blízko druhým lidem.
...evangelizace a služba.
... být věrný svým závazkům až do konce.
...přinášet radost světu.
...zasvětit svůj život konání dobra lidem kolem sebe.
... být otevřený ostatním lidem.
...začít od nuly budovat své lepší místo u Boha.
... být lidštější, altruističtější.
...zůstat ve spojení s tím, co je v životě opravdu důležité.
...vžít se do situace ostatních lidí, abyste jim lépe porozuměli a pomohli jim.
...opustit své vlastní sny, abyste si mohli vytvořit nové.
...pomoc druhým lidem, probuzení smyslu života a nalezení vlastní cesty.
...věříš v to, co děláš, a miluješ to, co děláš.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
1.8.2023 Centrum Teilharda de Chardina bylo slavnostně otevřeno
4.5.2023 Henri de Lubac stále ovlivňuje církev, říká oceňovaný teolog
27.3.2023 Kaplani od západu k východu
22.3.2023 Žáci jezuitských škol objevují svět stromů
7.12.2022 Kurz přibližuje myšlenky P. Teilharda de Chardina SJNáš tip

Breviář

Kompletní online verze jezuitského breviáře v češtině

Na webu breviar.cz nyní můžete najít kompletní online verzi jezuitského breviáře v češtině. Ve spodní části stránky vyberte v roletce možnost „s vlastními texty jezuitského řádu (SJ)“ a stiskněte tlačítko „Potvrdit“.

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za církev na synodě
Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl
Za řeholníky a řeholnice
Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

více »

Nejbližší akce

Varhanní recitál


více »

Nejbližší duchovní akce

Jednodenní duchovní obnova - Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?


Duchovní obnova pro všechny


Kněžské exercicie


Duchovní obnova


více »

Kalendárium

Památka bl. Didaka de San Vitores

Památka bl. Jana Beyzyma


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil