Články / Aktuality Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Jezuitské týdny ve francouzských školách

Čtvrtek, 14.9.2023
Francie. Od roku 2017 pravidelně pořádají jezuitské školy ve Francii festivaly, jejichž cílem je seznámit žáky, zaměstnance a rodiče s životem a posláním Tovaryšstva.


Princip

Během Jezuitského týdne škola spolupracuje s jezuity při pořádání výstav, besed a pedagogických workshopů. Organizuje čas na socializaci a spiritualitu, svědectví, speciální jídla, kulturní a rekreační aktivity, zábavu, disputace, setkání a oslavy. Rozvrh hodin je speciálně navržen tak, aby umožnil studentům, rodičům, učitelům a bývalým studentům těžit z programu co nejvíce. Školy dostávají rozmanité nabídky. Vyberou si ty, které jim nejvíce vyhovují. Škola očekává od Tovaryšstva různé „služby“, které považuje za nezbytné; to se pak snaží vyhovět požadavkům.

Cíl

Cílem je vytvořit úzké spojení s Tovaryšstvem v živé, zábavné a přístupné podobě, zejména v místech, kde je přítomnost jezuitů méně viditelná. Jaký to má smysl? Aby nikdo nezapomněl na duchovní kořeny jezuitské pedagogiky a jejich poslání. Jde o to, aby jezuitské charizma obdrželo nový život sdílením zkušeností a setkáními. Cílem je v kostce zdůraznit jedinečné rysy jezuitského vzdělávání a propojit je s tvářemi a jmény skutečných lidí.

Každá skupina zúčastněných by měla během takového týdne mnohé získat:

Školy, které prostřednictvím akce posilují své vazby s Tovaryšstvem a prohlubují každodenní prožívání ignaciánské pedagogiky.

Dospělí, včetně rodičů, učitelů, dalších zaměstnanců a správní rady školy, kteří se možná nikdy předtím s jezuity osobně nesetkali, ale nyní mají možnost tak učinit na shromážděních a poslechem jejich svědectví.

Studenti školy, kteří se učí, jak jezuité žijí evangelium v osobitém stylu svatého Ignáce. Získávají pochopení původu své školy a jejích jedinečných jezuitských rysů. Dozvědí se o posláních Tovaryšstva, jako je Jezuitská služba uprchlíkům, jezuitské vzdělávání, pastorační služba, duchovní cvičení. Mají možnost přemýšlet o povoláních k řeholnímu životu. Ale hlavní je, že se dozvědí o Ježíši a evangeliu. Týden otevírá prostor pro dialog o víře, smyslu života, svobodě, závazku, věrnosti, službě a odpuštění.

Jezuité, kteří získají šanci (znovu)objevit vlastní školy a společně zažít misii.

Uskutečněné týdny

Mezi listopadem 2017 a březnem 2021 se v sedmi různých městech a šestnácti vzdělávacích zařízeních uskutečnilo sedm velkých jezuitských týdnů, kterých se zúčastnilo celkem patnáct tisíc žáků. Pandemie týdny poněkud narušila, ale nedokázala je úplně zastavit.

Od roku 2021 se také uskutečnilo několik základních podob týdne vyžadujících méně zdrojů. Pilotní formát se například konal v inženýrském institutu, zatímco delší verze týdne se konala v belgickém Namuru. Tyto rozšířené nebo flexibilní podoby jsou jistě velmi slibné. A co víc, Jezuitské týdny se rychle stávají pevnou součástí školního rozvrhu. Na školách, které jezuité dosud navštívili, se týden opakuje každé tři až čtyři roky.

Co řekli po akci učitelé

„Měli jsme živá osobní setkání s jezuity. To, co řekli, bylo upřímné, smysluplné a snadno pochopitelné. Všichni byli jednoduše ohromeni. Celkově vzato, byl to dotek milosti.“
„Pro mě to byl objev!“
„Sdílení těchto výjimečných okamžiků s jezuity bylo vzrušující a velmi obohacující.“
„Týden byl neuvěřitelně obohacující! Při setkáních panovala skutečná radost, prostota a duch obdarování. Všichni jezuité zaseli semena do dětských srdcí a jsem si jistý, že uvidíme ovoce nejen u dětí, ale i u dospělých.“
„Odcházím z týdne s pocitem osvěžení a radosti.“
„Byli jste nejlepší! Byli jste povzbudiví, plní radosti, přímočaří, vtipní, nápomocní a hlubocí. Byli jste svědky a nekonečně vynalézaví! Byli jste hudebníci, ale také kouzelníci, všem dostupní a stimulující.“
„Budeme mít týden znovu, jakmile to bude možné.“

Co řekli rodiče

„Naše čtyři děti byly ohromeny, dojaty, ale zároveň vyzvány vším, co zažily. Byla to velká radost, slyšet je večer povídat si o jezuitských otcích a vidět, jak si vzájemně vyměňují svědectví, která slyšeli, písně, které se naučili, co objevili... Jezuité se opravdu dokázali dotknout srdce každého dítěte.“

Co řekli jezuité

„Bylo pro mě skutečnou útěchou sdílet misi se svými bratry.“
„Beru všechny, které jsem tento týden potkal, do svého srdce a všechny je odevzdávám ve svých modlitbách.“
„Krásný zážitek z poslání jako ‚vnitřní práce‘, která pomáhá podporovat jezuitské charizma v našich školách.

Co zůstalo mladým lidem po vyslechnutí svědectví jezuitů

Být jezuitou znamená:

...oddat se zcela Bohu.
...zůstat blízko Ježíše a být chudý.
...být blízko druhým lidem.
...evangelizace a služba.
... být věrný svým závazkům až do konce.
...přinášet radost světu.
...zasvětit svůj život konání dobra lidem kolem sebe.
... být otevřený ostatním lidem.
...začít od nuly budovat své lepší místo u Boha.
... být lidštější, altruističtější.
...zůstat ve spojení s tím, co je v životě opravdu důležité.
...vžít se do situace ostatních lidí, abyste jim lépe porozuměli a pomohli jim.
...opustit své vlastní sny, abyste si mohli vytvořit nové.
...pomoc druhým lidem, probuzení smyslu života a nalezení vlastní cesty.
...věříš v to, co děláš, a miluješ to, co děláš.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.6.2024 Sto padesáté výročí Univerzity svatého Josefa v Bejrútu
3.6.2024 Jezuitský týden v Bruselu
23.5.2024 Nové uspořádání Papežské gregoriánské univerzity
21.5.2024 Nemusíte věřit v mariánská zjevení. Ale já ano
25.3.2024 Univerzitní kaplani se sešli na MaltěNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil