Články / Články Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Zajatí láskou – nezaujatí sami sebou

Pátek, 15.9.2023
Podněty P. Pavla Ambrose SJ k 24. neděli v mezidobí

Pavel Ambros

Vybavíme si v paměti evangelium minulé neděle, na které dnešní evangelium úzce navazuje? V bratrském napomínání nejde ani tak o to, abychom bratra napravili, ale abychom se zbavili veškeré zášti a hněvu, a tím mu pomohli přijít na to, co nekalého udělal. Naše setkání s chybujícími má vést k zakoušení odpuštění. Kdo Krista zaslechne, musí mu být okamžitě jasné, že mluví o odpuštění. Ježíš nepřistupuje k provinilci celý zraněný a rozzlobený. To Petra udivilo, a proto se pro jistotu zeptá, zda je tedy třeba odpouštět vždy, tedy sedmkrát denně. Chápe dobře, že Kristova řeč přesahuje učení traktované v rabínských školách. Jejich pravidlo stanovilo, že máme odpouštět třikrát denně. Třikrát denně, a dost. Ježíš svůj náhled objasňuje ve třech scénách podobenství.

V první z nich král odpouští obrovský dluh, který je tak přehnaný. Neznamená jen tak ledajaký dluh. Velikost dluhu prozrazuje ještě něco jiného. Jde o deset tisíc hřiven. To je suma, která přesahuje naši představivost. V době Krista a v Novém zákoně odpovídal jeden talent téměř 60 kilogramům zlata. Majetek Heroda Antipy, jak jej zaznamenal Josef Flavius, činil 200 talentů. Takže 10 tisíc talentů znamená téměř 600 tun zlata. Je zde na misku vah položena cena života, kterou nelze vyčíslit. Král jeho neslýchanou prosbu vyslyší.

Ve druhé scéně omilostněný dlužník vyhledá jednoho ze svých dlužníků, který mu dluží 100 denárů. Jaká je to hodnota? Víceméně mzda za tři měsíce práce. Nesrovnatelně méně než sám předtím dlužil. A přesto nevyslyší dlužníkovu prosbu, která je totožná s tou, kterou přednesl králi. V tuto chvíli je již zcela jasné, že odpuštění, kterého se mu od krále dostalo, nezažil v jeho pravdivosti. Pohled tohoto muže zůstává naprosto obrácený dovnitř a stále vše čte v termínech sebe sama. Nepochopil podstatné: jeho život je dar. Zažil zázrak. Neuměl zázrak šířit dál. Nedal zakusit druhému, jaké milosti se mu dostalo.

Ve třetí scéně vidíme přátele, kteří tváří v tvář tomu, co se děje, jdou za králem a řeknou mu, co se stalo. V tu chvíli král předává do vězení stejného člověka, kterému odpustil dluh, a nazývá ho zlým služebníkem. Neměl se slitovat nad svým druhem? „Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil.“ Skončí ve vězení, do kterého se odsoudil sám. Kdo se nedělí, sám si pro sebe staví vězení. Darované bez darování člověk ztratí! Místo zrození života volí potrat. Sobectví je mrtvý život. Nebudeme-li se mírnit ve svých nárocích, život založený na vzkříšení se v nás postupně vytratí. Nebo snad přehlédneme nastrojenou léčku?

Z těchto tří scén vyplývá jedno podstatné: nelze oddělit odpuštění vůči druhým a náš vztah vděčnosti vůči Bohu. Vztah k Bohu se projevuje v odpuštění druhým, odpuštění je místem Božího zjevení skrze nás. Zároveň může být také soudem nad námi. Proč? Neodpuštění znamená, že Otec v nás nepoznává toho, koho obdaroval. Nemůže projevit naplno svoji lásku. Copak neznáme ani Otčenáš? „Odpusť nám, jako i my odpouštíme.“ Odpuštění je privilegovaným místem, kde křesťan zpřítomňuje Krista ve světě. Skrze odpuštění získává lidstvo pohled na tu tvář Otcova milosrdenství, o kterou lidé v celých dějinách vždy a všude prosí. Zde láska vždy znovu vzplane, opět nás rozpálí, až se stane jedinou skutečností našeho života. Jen propadneme-li lásce, budeme svobodní. Láska osvobozuje. Nepropadneme se sami do sebe.


Foto: Twitter, James Martin SJ.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
19.7.2024 Opuštěný dobrý pastýř
13.7.2024 Jakoby neměl hlas tam, kde jej nechtějí slyšet
4.7.2024 Učitel vykonává dobrou práci pouze natolik, nakolik je zároveň otcem
28.6.2024 Naděje přesahující naději!
21.6.2024 Mají naše ztroskotání smysl?Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil