Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Evropské setkání národních ředitelů Apoštolátu modlitby

Pondělí, 18.9.2023
Ludwigshafen. Ve dnech 6. až 10. září se uskutečnilo pracovní a formační setkání evropských národních ředitelů a koordinátorů Celosvětové sítě modlitby s papežem. Zprávu o tom podává P. Pavel Ambros SJ.


Hostitelem se stala Středoevropská provincie Tovaryšstva Ježíšova (ECE), proto se setkání uskutečnilo v německém Ludwigshafenu, kde jezuité disponují moderním komplexem zahrnujícím hotel a konferenční prostory. Tamější komunita se věnuje vzdělávání a formaci v různých oblastech školství a výchovy, podnikání a profesních sdružení. Posláním centra je přinášet druhým lidem možnost vzájemně mezi sebou komunikovat, sdílet své zkušenosti a postupy a inspirovat se. Zabývá se ignaciánskou pedagogikou, podporou rodin a sociálními otázkami.

První den setkání byl věnován referencím jednotlivých národních ředitelů celkem z patnácti zemí, celkový počet účastníků byl třicet šest. Prezentace měly pevnou strukturu: četba skutečnosti, v níž Apoštolát modlitby působí; četba tužeb lidí, ke kterým se obrací, a četba překážek, s nimiž se národní týmy potýkají.

Druhý a třetí den byl věnován intenzivní práci při osvojování postupů jezuitské formace spolupracovníků a dobrovolníků podle metodiky ztvárněné mezinárodním týmem v příručce nazvané Cesta Srdce. Pod vedením Frederica Fornose SJ na ní spolupracovali zástupci z Argentity (Bettina Read), Spojených států (Joseph Laramie SJ), a především James Hanvey SJ z římské kurie. Její český překlad byl již publikován v knize Živá řeka evangelia 3. Celosvětová síť modlitby s papežem. Klíčovou se stala otázka: Co to znamená mít odpovědnost za poslání Celosvětové sítě modlitby s papežem? Těžiště setkání můžeme hledat ve sloganu celého setkání, jež postavilo do středu pozornosti lidskou zkušenost naší přítomné situace a Ježíšovo Srdce soucitné s tímto světem. Zněl: Jeho Srdce, moje srdce, srdce nás všech. Transformace struktur dosavadních způsobů poslání Celosvětové sítě modlitby s papežem je obsažena v programu obnovy či znovuzrození úcty k Božskému Srdci. Není bez zajímavosti, že pro obnovu připravuje římská kurie Rok úcty Božského Srdce a znovuobnovení jezuitské komunity v Paray-le-Monial, která bude mezinárodní.

Na čem je založen proces obnovy Apoštolátu modlitby? To jsme se postupně dozvídali v průběhu programu, který byl pojat jako školení školitelů Cesty Srdce. Nabízí devět po sobě jdoucích kroků, které sledují a adaptují exercicie do ucelené formy postupného vnikání zkušenosti člověka s Božím působením v srdci, a to pomocí krátkého uvedení, osobního času k modlitbě v tichu, prohlubující meditace a jejich dalšího sdílení v jazykových skupinách. Ve světle takto společně sdílené zkušenosti zde dozrával čas k pochopení duchovního procesu a dynamiky Cesty Srdce. Východiskem vždy bylo Písmo, otevírající cestu ke Slovu v srdci. Ticho je přitom vnímáno jako veličina vztahu a blízkosti, nestojí na uvědomování sebe sama. Prioritou je Boží slovo zprostředkované Písmem a tradicí. Proto je obnova dále propojena i s obnovou interpretací klasických ignaciánských textů i textů souvisejících s úctou k Božskému Srdci.

Ještě koncem tohoto roku mají být publikovány upravené stanovy Apoštolátu modlitby, které více zohlední jezuitskou tradici, vnášenou do celého papežského díla prostřednictvím duchovního doprovázení a péčí o spolupracovníky a skupiny duchovními cvičeními. Vzorně se o nás starali dva němečtí jezuité: Dag Heinrichowski SJ a Adrian Kunert SJ, jenž se aktivně hlásí k tomu, že pochází z Horního Slezska nedaleko českých hranic.


Foto: Evropské setkání národních ředitelů Apoštolátu modlitby, Ludwigshafen, 6.–10. září 2023.

(pam)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
15.7.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
2.7.2024 Nové webové stránky Apoštolátu modlitby
1.7.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červenec
5.6.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
4.6.2024 Pouť na slavnost Nejsvětějšího Srdce JežíšovaNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil