Články / Články Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na prosinec

Čtvrtek, 30.11.2023
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Úmysl papeže: Za osoby se zdravotním postižením – Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

„Narcistní a utilitaristická vize života bohužel nemálo lidí vede k tomu, že považují postižené lidi za osoby na okraji společnosti a nedokáží postřehnout jejich mnohostranné lidské a duchovní bohatství. V běžné mentalitě je stále ještě příliš silně zakořeněn odmítavý postoj k této situaci, která jako by bránila štěstí a seberealizaci. Dokládá to eugenická tendence odstraňovat nenarozené, u nichž se projevuje nějaká forma nedokonalosti. Ve skutečnosti však všichni známe mnoho lidí, kteří ve své – někdy i vážné – křehkosti dokázali navzdory obtížím nalézt cestu dobrého a hluboce smysluplného života. Stejně tak jako na druhé straně známe lidi zdánlivě dokonalé – leč zoufalé! V církevním společenství nesmějí chybět slova, a zejména gesta, která postiženým lidem vycházejí vstříc a přijímají je. Zejména je zapotřebí zahrnovat je do nedělní liturgie, aby pro ně setkání se Vzkříšeným Pánem i se společenstvím bylo zdrojem naděje a odvahy na nesnadné životní cestě.“ (papež František)

Národní úmysl: Za lidi bez naděje – Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

„Výzva k radosti je pro adventní dobu charakteristická. Čekání na Ježíšovo Narození, které prožíváme, je radostné, tak trochu jako očekávání návštěvy někoho, koho máme moc rádi, např. přítele nebo příbuzného, s nímž jsme se dlouho neviděli. Čekáme s radostí. (…) První podmínkou křesťanské radosti je, abychom se „odstředili“ a do svého středu dali Ježíše. Nejde o odcizení, protože Ježíš skutečně je středem, je světlem, jež dává plný smysl životu každého muže a ženy přicházejících na tento svět. Jde o stejný dynamismus lásky, který mne vede ven od sebe sama, ne abych se sobě ztratil, nýbrž abych odevzdáním se a prokazováním dobra druhému sebe sama nalezl. (…) Směřovat k Ježíši je radost. Ta má charakterizovat naši víru. Také v těžkých chvílích je niternou radostí vědět, že Pán je se mnou, že je s námi, že vstal z mrtvých.“ (papež František) A Pán přijde ve své slávě.

Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.4.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na duben
5.3.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
29.2.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na březen
27.2.2024 Nový evropský koordinátor Celosvětové sítě modlitby s papežem
7.2.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežemNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil