Články / Články Dnes je 15. 4. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na leden

Úterý, 2.1.2024
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Úmysl papeže: Za dar rozmanitosti v církvi – Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství.

V rozmanitosti nachází církev své největší bohatství Ducha. Jen připomeňme rozmanitost blahoslavenství. Hovoříme o pluriformitě. Plurál znamená mnohost. Vnímáme zde přítomnost společného my. Vzorem se nám stává synodální proces. Vnáší různé podoby téhož – ono silně znějící: kráčet společně. Budeme se vždy odvolávat na slavný výrok Nového zákona: „Rozhodl totiž Duch Svatý i my.“ (Sk 15,28) Tak jako v prvotní církvi se učíme praxi rozlišování, jejímž prostřednictvím se dospívá k rozhodnutím. Neznamená to moc mluvit jménem Krista, ale autoritu nechat promluvit Krista samotného. Tajemství společenství ve větší míře zdůrazňuje úlohu laiků. O co se jedná podle papeže Františka? „Aby se u věřících laiků podpořilo jasnější vědomí jejich povolání, které se projevuje v pluralitě úkolů.“ Upozorňuje však: „Musíme si dávat pozor, abychom nezaměňovali všeobecné kněžství a služebné kněžství, svévolně neinterpretovali pojem zastupování a riskovali, že vlastně vytvoříme církevní strukturu služby paralelní k té, která je založena na svátosti svěcení.“ Laici musí být oceňováni, aniž by docházelo k záměně rolí. Každý z nás žije jiné blahoslavenství, což je největší výsadou nového člověka. To tvoří harmonii, soulad a novou podobu obdarování nás všech.

Národní úmysl: za studenty – Modleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i k rozvoji svěřených darů.

Putovat s mladými a doprovázet mladé lidi v utváření nadějeplné budoucnosti je důležitý úkol každého křesťanského společenství. Když svým životním stylem bude učit nové generace pilně poznávat (studovat) duchovní smysly, naučí je tajemství života: poznávat Ježíšovo Srdce, řeč jeho lásky, a také nástrahy Zlého. Potřebuje se naučit bezpečně poznávat duchovní hnutí svého nitra. Duchovní smysly nás učí jazyku lásky: jak miluji, jak od druhých lásku přijímám a kde je moje nejsilnější zbraň v boji se zlem.


Více informací o Apoštolátu modlitby naleznete ZDE.

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
3.4.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na duben
5.3.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
29.2.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na březen
27.2.2024 Nový evropský koordinátor Celosvětové sítě modlitby s papežem
7.2.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežemNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za docenění role ženy
Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl
Za nově pokřtěné
Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

více »

Nejbližší akce

Velikonoční koncert


více »

Nejbližší duchovní akce

Liturgické exercicie pro kněze


Duchovní obnova pro seniory


Duchovní obnova


Duchovní obnova pro mladé manžele


více »

Kalendárium

První jezuité posláni do Sieny a Parmy

Sv. Ignác prvním generálem

Příchod prvních jezuitů do Čech

Věčné sliby prvních jezuitů


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil