Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Rok Tomáše Munka

Pondělí, 22.1.2024
Slovensko. Při příležitosti stého výročí narození Božího služebníka Tomáše Munka SJ vyhlásila Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova Rok Tomáše Munka s mottem „Svědectví víry hojí rány“.


Slavnostní zahájení Roku Tomáše Munka se uskuteční 28. ledna v Ružomberku při mši svaté v jezuitském kostele. Bohoslužbě bude předsedat pomocný biskup Ján Kuboš. Zakončení tohoto roku 4. května 2025 je spojeno s osmdesátým výročím mučednické smrti Tomáše a jeho otce Františka, jejichž proces blahořečení je v závěrečné fázi.

Slovenský provinciál P. Jozef Šofranko k tomu 18. ledna napsal: „Munkovi se připojili k nespočetným příslušníkům židovského národa i ke členům katolické církve, které totalitní režim nemilosrdně likvidoval, ať už pro jejich původ, nebo pro věrnost Bohu. Jsou světlem pro nás a pro každého, kdo je konfrontován s podobnými otázkami, ať už ve stejně brutální podobě, nebo v jiné, sofistikované podobě. Kéž jsou nám Munkovi průvodci na cestě vnitřní obnovy společné paměti národa. Je to cesta úcty k náboženskému přesvědčení druhých, cesta věrnosti, pokory, víry a lásky.“


Zdroj/Foto: Slovenští jezuité.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
11.4.2024 Peter Dubovský SJ se stal členem Evropské akademie věd a umění
9.4.2024 Slovenští jezuité mají nového jáhna
25.1.2024 Sté výročí narození kardinála Jána Chryzostoma Korce SJ
28.2.2023 Uvedení děkana jezuitské Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě
22.11.2022 Páter Jozef Kyselica SJ, spomienky na neho a jeho homílie cyklu ANáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil