Články / Aktuality Dnes je 19. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Pařížské Centre Sèvres má nový název

Čtvrtek, 8.2.2024
Paříž. Při příležitosti padesátého výročí Centre Sèvres dochází ke změně jeho názvu. Jezuitský institut vyššího vzdělávání a výzkumu ve francouzsky mluvící západní Evropě se nyní bude jmenovat Facultés Loyola Paris.


„Facultés Loyola Paris“ je název, který zní jako návrat k pramenům. Paříž je totiž univerzitní město, kde Ignác z Loyoly s několika společníky v šestnáctém století položil základy Tovaryšstva Ježíšova. Tento název znovu potvrzuje přesvědčení o stále aktuální potřebě ignaciánské pedagogiky, která vždy sloužila intelektuální výchově lidí zapojených do církve a společnosti. Tento nový název odráží mezinárodní otevřenost fakult, které přijímají a vzdělávají studenty z celého světa. Od teologie po filozofii, včetně humanitních věd, chtějí fakulty do centra vzdělávání umístit rozvoj konstruktivního a osobního myšlení. Ambice je ztělesněná také novým mottem Povoláni ke svobodě, což je převzato z novozákonního listu apoštola Pavla Galaťanůpm.

Facultés Loyola Paris: nový název vyjadřující silnou identitu

Centrum Sèvres, založené v roce 1974 Tovaryšstvem Ježíšovým, se nachází na stejnojmenné ulici v Paříži a zrodilo se z této intuice: nabízet kurzy na univerzitní úrovni otevřené všem, které kombinují filozofii, teologii a humanitní vědy v dialogu se základními otázkami současné kultury a společnosti. Od svého vzniku poskytuje diplomy, jejichž úroveň je uznávána francouzským státem, a také vlastní univerzitní diplomy – některé z nich ve spolupráci s uznávanými francouzskými univerzitami.

Vznik instituce je také součástí dlouhé tradice Tovaryšstva Ježíšova přispívat ve prospěch intelektuálního a duchovního vzdělávání lidí. Jezuitské střední školy, které se rozvíjely po celém světě, nadcházející otevření jezuitské koleje v Marseille nebo četné duchovní správy ve školách vedených jezuity o této vitalitě svědčí. V tomto duchu fakulty nabízejí originální pedagogiku inspirovanou tradicí duchovních cvičení Ignáce z Loyoly. Padesát let po založení se potvrdila původní intuice. Fakulty se rozvinuly a otevřely se světu, a přitom zůstaly věrné své identitě.

Fakulty s mezinárodním rozměrem

Facultés Loyola Paris jsou součástí sítě jezuitských univerzit a fakult vyššího vzdělávání, přítomných ve více než padesáti zemích světa s téměř osmi sty tisíci studenty. Nový název tak staví zařízení výslovně do charismatu sdíleného s „loyolskými“ univerzitami různých národností, jako jsou Spojené státy americké, Španělsko, Kongo, Indie atd.

Učitelský tým vedený jezuity zahrnuje asi sto osmdesát učitelů včetně padesáti stálých zaměstnanců, kteří se zabývají výzkumem ve Francii i v zahraničí, s širokou rozmanitostí profilů: řeholníci, laici, muži a ženy.

Facultés Loyola Paris jsou jedním z předních vzdělávacích center Tovaryšstva Ježíšova ve světě, a to díky počtu jezuitů, kteří zde absolvovali, a rozmanitosti jejich původu. Přijímají a vzdělávají také řeholníky z jiných kongregací a širokou veřejnost. Jako takové chtějí sloužit církvi a světu se silným přesvědčením, že duchovní život, zakotvený v důkladném vzdělání a otevřenosti vůči druhým, je kvasem spravedlnosti a pokoje pro společnost.

Vzdělání otevřené všem, aby rozvinuli svou schopnost dělat správná rozhodnutí

Díky široké škále nabídek - kurzy otevřené pro neplatící posluchače, několik dní trvající sezení, online kurzy nebo bezplatné obědové konference atd. - sledují všechny vzdělávací kurzy stejný cíl: být přístupné co největšímu počtu lidí, zejména odborníkům a lidem, kteří se zabývají službou společnosti, s cílem poskytnout jim strukturované školení, které jim umožní vhodným způsobem reagovat na výzvy dnešního světa.

Široká škála školení se tak zaměřuje na přijímání správných a odpovědných rozhodnutí ve složitých situacích, v oblastech jako je osobní život, společenský nebo ekonomický život, profesní život, služba církvi: biomedicínská etika, politická a občanská angažovanost, teologický výzkum nejistoty, environmentální a sociální akce.

Pedagogika nabízí individuální podporu pro studenty, pečlivou práci se zdroji a silnou kulturu diskuze. Učitelé se rádi nechávají zpochybňovat různými myšlenkovými proudy, což vyžaduje silná interkulturalita této jedinečné instituce ve francouzském univerzitním prostředí.

Přinášet víru a rozum do dialogu tváří v tvář napětí po celém světě

V současném vysoce úzkostném kontextu existuje pokušení spěchat cestou připraveného myšlení nebo připravenému věřit. Naopak, Facultés Loyola Paris chtějí každému umožnit osobní a strukturovanou cestu, hluboce zakořeněnou v autentickém vnitřním životě.

Fakulty nabízejí specifické kurzy pro katolíky, kteří si přejí prohloubit svou víru, aniž by se zavázali ke kanonickému cyklu: cyklus Věř a porozuměj, univerzitní diplom pro ty, kdo se podílejí na školní pastoraci, školení v oblasti duchovního doprovázení lidí a skupin atd.

Od roku 2024 budou kurzy strukturovány podle tří hlavních hledisek, aby naplnily současná očekávání: zakořenění víry ve velkou tradici, konfrontace s měnící se dobou a hledání správných způsobů bytí.

Ve společnosti, kde se rozhodnutí dělají a ruší podle emocí, pocitů nebo ideologií, tak Facultés Loyola Paris sledují historickou ambici Tovaryšstva Ježíšova: vést člověka do hloubky, aby poznal rozlišování, tvořil osobní myšlenky a získal schopnost svobodně a zcela vědomě se rozhodovat. K tomuto úkolu představuje nové motto Povoláni ke svobodě odrazový můstek.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe / France.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
13.6.2024 Sto padesáté výročí Univerzity svatého Josefa v Bejrútu
3.6.2024 Jezuitský týden v Bruselu
23.5.2024 Nové uspořádání Papežské gregoriánské univerzity
21.5.2024 Nemusíte věřit v mariánská zjevení. Ale já ano
25.3.2024 Univerzitní kaplani se sešli na MaltěNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil