Články / Rozhovory Dnes je 18. 5. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Rozhovory

         A     A     A

Vzdělávání ve Středoevropské provincii Tovaryšstva Ježíšova

Čtvrtek, 14.3.2024
Rozhovor s delegátkou Gabrielou Hüdepohl (1. část)

Alena Rousová

Gabriele Hüdepohl je novou delegátkou pro řádové školy ve středoevropské jezuitské provincii. Jako první laička a první žena má odpovědnost za rozvoj a spolupráci celkem dvanácti škol v provincii: tří jezuitských a čtyř síťových škol v Německu, dvou síťových škol v Rakousku a tří jezuitských škol v Litvě. Rozhovor s ní se týká podstatných znaků jezuitských škol a toho, proč jsou pro mladé lidi stále důležitější dobrá rozhodnutí, a jak se učí vnímat svůj život z nadhledu.


Paní Hüdepohl, čím vás tento úkol zaujal?

Gabriele Hüdepohl: Jsem učitelka a dlouhou dobu jsem byla ředitelkou školy. Takže zůstanu u své vysněné práce; chcete-li: škola, studenti. Doprovázet mladé lidi na jejich cestě poznávání světa a vzdělávání je pro mě jednou z nejvíce přitažlivých oblastí odpovědnosti, která v naší společnosti existuje. Ve své nové roli na to mám nyní jiný pohled. To mě oslovilo.

Jaké jsou výzvy, co plánujete?

Ráda bych dvanáct škol v zemích středoevropské provincie ještě více propojila a rozšířila o další školy. Spojení a výměna mezi německy mluvícími školami v Německu a Rakousku a školami v Litvě je jistě výzvou, kterou však považuji za velmi přitažlivou. Cílem je, aby školy našly podporu a posilovaly a dále rozvíjely svůj profil. Úzce spolupracujeme s Centrem ignaciánské pedagogiky v Ludwigshafenu.

Je možné posílit profil jezuitských škol bez jezuitů nebo s jejich menším počtem?

Co je důležité? Jezuité jako učitelé, jako faráři nebo v řízení škol? V Belgii jsou kněží dlouhodobě zastoupeni téměř výhradně v orgánech školního dozoru. To rozhodně není optimální. Školy přesto zůstávají neomylně ignaciánské. Jezuité by se samozřejmě měli a budou nadále intenzivně zapojovat do našich škol – jak jen to bude možné s ohledem na zmenšující se řád. Ignaciánská vzdělávací tradice a jezuitské principy jsou však natolik silné a cenné, že mají dosah daleko přesahující řád. Je mnoho žen a mužů, kteří znají ignaciánskou spiritualitu, žijí ji a utvářejí školy. Naše školy mají jedinečný profil ve vzdělávací oblasti ve vzdělávací tradici a spiritualitě jezuitů. A to je přesně to, co chceme prosazovat a posilovat: aby si naše školy udržely a rozšiřovaly jádro svých podstatných prvků, i když tam působí méně kněží. Snad trochu staromódně řečeno: ve službách světa, ve kterém stojí za to žít pro každého.

Co to vlastně je jezuitský vzdělávací profil?

Vzdělání je po staletí součástí DNA Tovaryšstva Ježíšova – vedle předávání víry. Předávání znalostí a osobní rozvoj spolu úzce souvisejí. Cílem je, aby studenti byli nejen dobře připraveni na svůj život, ale aby z našich škol odcházeli jako mladí lidé, kteří jsou schopni rozlišovat, rozhodovat se a nést zodpovědnost.

Co to konkrétně znamená?

Podle mého názoru se jezuitské školy vyznačují především čtyřmi aspekty: Na jedné straně posilujeme studenty v prožívání jejich důstojnosti. Na druhou stranu není naším cílem, aby se studenti naučili co nejvíce, ale aby se vždy zamysleli nad smyslem toho, co se naučili, aby to do hloubky studovali, zpochybňovali a reflektovali, zcela v jezuitské řádové tradici. Za třetí je pro nás důležité zaměřit se na spravedlnost v malém i velkém světě, ať už jde o známkování nebo problém chudoby. A za čtvrté, chceme udržet otázku po Bohu jako živou. Uvedené body se samozřejmě netýkají pouze našich škol, nejsou tedy exkluzivní, ale jsou pro nás zásadní.

V čem spočívá zmíněné posílení?

Studenti jsou bráni vážně. Důležitá jsou pro nás například práva studentů; jsou o nich také informováni a dostávají podporu, pokud jsou porušována. Porušování důstojnosti si všímají a diskutují, a to i ze strany spolužáků a učitelů.

A pak, ke zneužívání došlo i v jezuitských školách. Ano, je to hrozné, ostudné. Byla jsem ředitelkou Canisius Kolleg v Berlíně, když se tam v roce 2010 objevily takové případy.

Dá se říci, že je jejich vypořádání dokončeno?

Vypořádání ve školách a v církvi rozhodně není hotové. Známé případy z minulosti na našich školách lze asi označit za do značné míry uzavřené z hlediska objasnění, dokumentace a doufám - co nejlépe - nápravy. Ale samozřejmě ani tam není téma uzavřeno, protože mnoho lidí, bývalých studentů, musí se svými zkušenostmi žít a mnozí těžce trpí následky. Stejně tak téma zůstává součástí historie škol, a to je pro nás velmi důležité, že si to pamatujeme, i když je to hrozné. Připomíná nám to, abychom zůstali pozorní vůči skutečnosti, že k sexuálnímu násilí dochází ve škole, mezi vrstevníky, ale také v rodinách, ve sportovních klubech, na internetu. A abychom tam útokům do budoucna v rámci možností předcházeli preventivními koncepcemi, dalším vzděláváním, službou kontaktních osob a otevřenou kulturou ve školách a abychom se rozhodně nedívali jinam, ale spíše intervenovali.


Zdroj/Foto: Jesuits in Europe.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
25.3.2024 Univerzitní kaplani se sešli na Maltě
18.3.2024 Vzdělávání ve Středoevropské provincii Tovaryšstva Ježíšova
6.3.2024 Nová jezuitská škola v Marseille
8.2.2024 Pařížské Centre Sèvres má nový název
29.1.2024 Setkání Sítě španělských školNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů
Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Národní úmysl
Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě
Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

více »

Nejbližší akce

Duchovní obnova pro mládež


Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


více »

Kalendárium

Památka Panny Marie della Strada


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil