Články / Články Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Byl jsi tam?

Úterý, 19.3.2024
Postní zamyšlení P. Erica G. Velandria SJ

Alena Rousová

Křížová cesta, víkendová duchovní cvičení a kající bohoslužby jsou některé pobožnosti, které jsme prožívali ve škole, abychom si připomněli nebo zdůraznili půst. „Byl jsi tam?“ byla naše oblíbená melodie, zvláště když byli studenti a učitelé na Popeleční středu označeni popelem, což bylo znamením začátku období. Nejvíce dotazů na půst a odříkání měli vždy žáci naší základní školy. Někteří smlouvali o kuřecích nugetách a předstírali úzkost.

Vedení školních postních zvyklostí je vzdálenou vzpomínkou. Již několik let o Svatém týdnu, až do středy, musím pracovat na počítači, abych hledal, sháněl a překládal zprávy a články o jezuitské práci v oblasti sociální spravedlnosti. Temnota je rozšířená: gangy na Haiti, politická nejistota a chudoba v několika zemích Latinské Ameriky a rekordně vysoká míra nucené migrace, opovrženíhodné devastace a masové zabíjení civilistů v Gaze, dvouletá rusko-ukrajinská válka, konflikt mezi armádou a povstalecké skupiny v Demokratické republice Kongo, vojenský převrat v Myanmaru, původní obyvatelé okradení o svá území a práva, hlad kvůli orné půdě proměňující se v poušť, nadměrný rybolov, ztráta biologické rozmanitosti a několik dalších nelidských skutečností po celém světě, které jsou poháněny chamtivostí, megalomanstvím a sobeckým uctíváním sebe.

Avšak „světlo svítí v temnotě a temnota je nepohltila“ (Jan 1,5). V nějaké formě nebo způsobu se dnešní realita příliš neliší od historické doby Ježíšovy. On a jeho rodiče byli migranti, kteří uprchli před megalomanským Herodem a hledali útočiště v Egyptě. Marginalizace žen, dětí, malomocných, nežidů a tak dále byla tehdy nepochybně akceptována. A sám Ježíš se stal obětí pokrytectví, pomluv a zneužívání moci ze strany mocných. Když ho nakonec odsoudili jako zločince ke smrti ukřižováním, zachoval pokojnou důvěru v Boha. Přibitý na kříži se modlil za své trýznitele: „Otče, odpusť jim“ (Lukáš 23,34). Temnota nepřemohla Světlo.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal nám svého jednorozeného Syna“ (srov. Jan 3,16). Ježíš, věčný Boží Syn, se rozhodl zříci sám sebe a stát se jedním z nás. Postní doba se zaměřuje na osobu Ježíše a jeho lásku, nikoli na vnější projevy zbožnosti. Společné pobožnosti jsou pouze prostředky. Postní doba znamená připomínání, oslavu a víru v Boží lásku k nám.

Vězím u svého stolu, když v tomto postním období pátrám po akcích sociální spravedlnosti, které by stály za zprávy. Z Boží milosti vidím, že mi Ježíš poskytuje tento prostor, abych se s ním znovu setkal, i když ne prostřednictvím školních postních pobožností jako v minulosti. Ježíš mluví, volá a ukazuje mi cestu skrze sledování nářků země a úzkosti chudých. Ježíš mi také umožňuje setkat se s ním, naším ukřižovaným a vzkříšeným Pánem, prostřednictvím těch, kteří se oddaně zasazují o spravedlnost a usmíření. „Byl jsi tam?“


Zdroj/Foto: jesuits.global.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
7.5.2024 Jezuita ve vězení
1.5.2024 Služba chudým a bezdomovcům v Detroitu
16.4.2024 Setkání evropské Jezuitské služby uprchlíkům v Bukurešti
19.2.2024 Poselství otce generála ke Světovému dni sociální spravedlnosti
1.2.2024 Komplexní program ochrany zranitelných osobNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil