Články / Články Dnes je 13. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Obdarovaný Kristem předává plnost jeho tajemství

Čtvrtek, 28.3.2024
Svaté Třídenní 2024: Zelený čtvrtek (1Kor 11,23-26)

Pavel Ambros

Jak můžeme prožít dnešní liturgii? Pokusit se, řekněme ještě jednou, můžeme se pokoušet vstoupit do velikonočního tajemství, prožívat v tomto třídenní umučení, smrt a vzkříšení Pána.

Jak? Nasloucháním Slovu, které nás do tajemství přivádí. Všechna tři čtení (ustanovení o velikonoční večeři ve SZ /Ex 12,1–14/; slavení eucharistie v Korintě /1Kor 11,23–32/ a umývaní nohou /Jan 1–15/) ukazují na různé aspekty Pánovy paschy. I letos můžeme poznat něco nového. Přejít od poznání Pána k lásce k němu. Zde to nekončí: od lásky pokročíme k připodobnění. Tajemství paschy nelze vyčerpat, můžeme se mu přiblížit.

Apoštol připomíná křesťanům, že konají to, co on sám přijal přímo od Pána. Přijal a předal. Přijal čin, gesto, slova, která pocházejí od samotného Pána! Eucharistie není něco, co si církev sama dala nebo co si někdo může přivlastnit. Tak někteří si osobují právo rozhodovat o liturgii. Ta je svěřena církvi. Přijali jsme od Pána a máme předávat dále. Ne podle našich názorů. Druhý vatikánský koncil a jeho reforma není názor! Je tradicí, jíž církev předává plnost tajemství. Proto Pavel především upřesňuje: „Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen“, v noci zrady, v noci nepoznání, v noci opuštění všemi učedníky. Pokud existuje hodina nejméně příhodná pro tak velký dar daný nám Kristem, je to právě tato hodina Poslední večeře. V ní Ježíš jedná a pronáší to, co tvoří podstatu eucharistie: gesto a slova. A tato slova v západní liturgii slyšíme při každém slavení eucharistie. V té noci, kdy byl zrazen; a dalo by se říci: v té noci, kdy byl opuštěn; v té noci, kdy byl zapřen Petrem. V té temnotě, kdy i já sám Pána zrazuji.

Dává dar nové smlouvy v okamžiku, kdy je porušena. Porušena všemi, kdo patřili do nejbližšího společenství s Pánem. Tak nezměrná je láska Pána, která je nezbytná k tomu, abychom vůbec mohli v církvi žít. Zrada, zapření, opuštění z naší strany není nikdy dostatečný důvod k tomu, aby nás zradil, zapřel nebo opustil On sám. Jen z tohoto důvodu můžeme přistupovat k eucharistii, že tomu tak mezi Bohem a člověkem je. A je to Jan, kdo nám ukazuje, že se jedná o večeři nové smlouvy. Ze strany Boží je každá eucharistie zcela novou smlouvou, smlouvou, která otevírá osmý den. Odhaluje touhu Krista přijít ve slávě a obejmout nás již definitivně. S konečnou platností, v čas, kdy nás nenechá čekat.

Při poslední večeři nebyl kromě Krista žádný spravedlivý. A tehdy jim všem Ježíš dává chléb se slovy: „To je mé tělo pro vás.“ Jak jsme jim podobní: jsme hříšní, ale všichni se živíme stejným pokrmem, stejným životem, životem Ježíšovým. Protože chceme spolu s ním povstat! Jeho tělo a krev – to je jeho celý život. Patříme k němu, protože on to tak chce. To je skutečný a hluboký eucharistický dynamismus. Tváří v tvář přijetí Kristova pravého těla a pravé krve jsou všechny naše ostatní obavy zavádějící a nemoudré. Vždyť tělo a krev Krista je za mne prolita, jsem již zachráněn, jen se mám nechat obejmout.


Foto: Uljana Tomkevič, Poslední večeře.


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
4.7.2024 Učitel vykonává dobrou práci pouze natolik, nakolik je zároveň otcem
28.6.2024 Naděje přesahující naději!
21.6.2024 Mají naše ztroskotání smysl?
14.6.2024 Moudrost a radost z vyhlížení Pána
7.6.2024 Kdo je skutečně mimo a kdo uvnitř prostoru vztahu a společenství s Ježíšem?Náš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní obnova pro všechny


Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


více »

JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil