Články / Články Dnes je 18. 6. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Články

         A     A     A

Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na duben

Středa, 3.4.2024
Krátké úvahy jezuitského teologa P. Pavla Ambrose

Pavel Ambros

Úmysl papeže: Za docenění role ženy – Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Ženy se někdy vytrácely ze života církve, z jejích služeb a úřadů. Musíme říci bohužel. Avšak svatost žen byla vždy uznávána bez jakýchkoli známek diskriminace. Proč je tak důležité ustanovit služby, které budou svěřeny ženám? Není to proto, že by služby a úřady snad posilovaly důstojnost muže nebo ženy. Úřad nemůže dát důstojnost ženě! Stejně tak nedává důstojnost muži. Ale tyto úřady a služby ženám jsou důležité pro pravou a neztenčenou identitu církve samotné. Je to církev, která povolává ke službě, úkolu i úřadu. Na základě tohoto povolání církve, na něž mohou ženy kladně odpovědět, mohou přinášet plody, které jsou určeny pro všechny. Pokud se služba nevnímá jako povolání, potom se degraduje na právo, nárok. Sloužit a zastávat úřad však není právo, ale svěřená povinnost – povinnost sloužit tak, jak sloužil Ježíš. Církev se stále musí ptát, jak lépe sloužit lidstvu, světu více lidskému tím, že přijímá božské na způsob Ježíše Krista. Stále se musí ptát. To je kontext, v němž má církev uvažovat o úkolech, službách a úřadech pro ženy: dobro Božího lidu, a to v tak odlišných podmínkách sociálních, kulturních a geografických.

Národní úmysl: Za nově pokřtěné – Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

„Vzpomenete si na datum svého křtu?“ překvapil nedávno papež František své posluchače. „Pokud si ho nepamatujete, až se vrátíte domů, zeptejte se na něj, abyste ho už nikdy nezapomněli, protože je to nový den narození – svým křtem jste se totiž narodili pro život v milosti. Děkujme Hospodinu za křest; děkujme mu také za rodiče, kteří nás přivedli ke křtitelnici, za ty, kdo svátost udělovali, za kmotra, za kmotru, za společenství, ve kterém jsme ho přijali. Křest je třeba slavit. Jsou to nové narozeniny.“

Videoposelství papeže Františka k modlitebním úmyslům můžete shlédnout ZDE.

8


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
5.6.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
4.6.2024 Pouť na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
30.5.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na červen
19.5.2024 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem
30.4.2024 Úmysly Celosvětové sítě modlitby s papežem na květenNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti
Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl
Za volby do Evropského parlamentu
Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

více »

Nejbližší akce

Víkend pro zájemce o jezuitský řád


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení pro řeholní sestry


Duchovní pobyt pro seniory


Duchovní cvičení pro řeholní sestry všech řádů a kongregací


Duchovní obnova pro všechny


více »

Kalendárium

Schází se 1. generální kongregace

Památka sv. Aloise Gonzagy

Úmrtí Jana Tesánka


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil