Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Peter Dubovský SJ se stal členem Evropské akademie věd a umění

Čtvrtek, 11.4.2024
Salzburg. Dne 6. dubna byl během slavnostního programu na salzburské univerzitě uveden do Evropské akademie věd a umění slovenský jezuita P. Peter Dubovský v kategorii Theologia Universalis. Ceremoniálu se zúčastnili spolubratři ze slovenské i české provincie.


Evropská akademie věd a umění vznikla 7. března 1990 v Salzburgu, kde má také sídlo. Jejími zakladateli se stali kardiochirurg Felix Unger, vídeňský arcibiskup kardinál Franz Kӧnig a český šlechtic, politolog a filozof Mikuláš Lobkowicz.

Členové jsou evropští vědci, myslitelé a umělci, mezi něž se zařadili také nositelé Nobelovy ceny. V rámci debat se společně zamýšlejí nad problémy a dalším směřováním Evropy. Výstupem jsou publikace a zprávy. Členové jsou rozděleni do sedmi skupin podle zájmové oblasti: humanitní vědy, lékařství, umění, přírodní vědy, společenské vědy a právo a ekonomie, technické vědy a environmentalistika, náboženství ve světě.


Zdroj/Foto: Jezuiti.sk. Cs.wikipedia.org.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
9.4.2024 Slovenští jezuité mají nového jáhna
25.1.2024 Sté výročí narození kardinála Jána Chryzostoma Korce SJ
22.1.2024 Rok Tomáše Munka
28.2.2023 Uvedení děkana jezuitské Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě
22.11.2022 Páter Jozef Kyselica SJ, spomienky na neho a jeho homílie cyklu ANáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil