Články / Aktuality Dnes je 19. 7. 2024  
      English  RSS 
Aktuality
Články
Rozhovory
Názory
V médiích
Nové knihy
Dokumenty

Kdo jsme
Aktivity
Domy, kontakty
Akce

Jezuitou dnes

Kalendárium
Galerie
Online rozhovory
Humor
Kniha návštěv
Podpořte nás
Odkazy
Aktuality

         A     A     A

Nejdůležitější den mého jezuitského života

Pondělí, 29.4.2024
Creighton. Při své vizitaci provincií se otec generál Arturo Sosa SJ vždy snaží zúčastnit svěcení některého jezuity nebo předsedat slavnosti posledních slibů. Během doby, kterou nedávno strávil ve středozápadní provincii Spojených států amerických, složil poslední sliby P. Daniel Hendrickson SJ, který je prezidentem creightonské univerzity. Níže popisuje své prožívání události.


Nemohlo by být jasnější, že to byl nejdůležitější den mého jezuitského života: moje profese posledních slibů. Ve středu 10. dubna 2024 v kostele svatého Jana na creightonské univerzitě generální představený Tovaryšstva Ježíšova více než jednou naznačil, že toto je ono, toto je ten den.

Otec Arturo Sosa byl v Omaze pouze jeden den, kdy absolvoval soukromá setkání s těmi, kdo ve městě vedou jezuitská apoštolská díla. (Naposledy nejvyšší představený Tovaryšstva tuto oblast navštívil v roce 2004.) A při mši svaté, za účasti všech místních jezuitů a vybraných hostů, přijal mé poslední sliby.

Vstup do Tovaryšstva je pro novice důležitý, od prvního dne se zavazuje k novému způsobu života ve společenství s druhými; potom následují smysluplné a intenzivní zkušenosti formace, které jsou prvořadé pro všechna duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Více veřejná je profese slibů o dva roky později, která pro mě nastala téměř před třemi desetiletími, v roce 1996. Byl to takový výrazný milník. Z nedostatku lepšího srovnání mi to připadalo jako svatba.

Dne 9. června 2006, poté co jsem tolik let studoval, připravoval se a snil o tom, že budu knězem – v řádu označovaném jako „kněžský“ – jsem byl vysvěcen. Tato zkušenost byla, slovy církve, ontologická. Byla také svátostná a umožňovala větší škálu služeb.

Když mi tento měsíc otec generál řekl o významu tohoto dne a složení mých posledních slibů, připadalo mi to správné. Jako nejvyšší představený Tovaryšstva je konečným arbitrem všech podstatných rozhodnutí a směrnic jezuitského života, zejména pokud jde o plné začlenění členů do Tovaryšstva. To je to, co se děje profesí posledních slibů.

Jak napsal jeden jezuitský kolega a přítel, gesto toho všeho není nepodobné tomu, být ve funkci učitele nebo společníka ve firmě. Člověk proplouvá jezuitským životem přes fáze formace, fáze učení a lásky k Bohu, přes důležité roční závazky a zkušenosti, reflexe a mnoho okamžiků poslání. Profese posledních slibů není konečným bodem, ale rozhodně a velkoryse schválením, přijetím, pozváním do struktur členství. A to, že k tomu došlo u jeho nejvyššího představeného, se zdálo tak velkorysé.

Onoho 10. dubna mě zasáhly dvě skutečnosti. První bylo celé spektrum vedení jezuitského řádu shromážděného v areálu creightonské univerzity – od generálního představeného přes jmenovaného poradce zastupujícího většinu Severní Ameriky, přes provinčního představeného až po představeného komunity. Všichni byli přítomni.

Tato dlouhá řada vyšších představených a místního vedení se shromáždila v duchu bratrství, aby se zaměřila na apoštolská díla v Omaze, diskutovala o Univerzálních apoštolských preferencích Tovaryšstva a vyjádřila věrnost našim slibům, misiím, církvi, a především vzkříšenému Kristu, který vede všechny.

Společná přítomnost tohoto vedení zprostředkovala téměř pětisetletý odkaz a linii svatého Ignáce, jeho prvních druhů a naše Konstituce. Zároveň vstoupila do každodenního života a práce jezuitů a partnerů na specifickém, efektivním a neustále se vyvíjejícím místě v rámci celosvětových služeb Tovaryšstva. Tato první realita znamená jak závažnost, tak blízkost.

Druhá realita, která mě zasáhla, byla intimita. Bylo to tak úplně osobní, rodinné setkání svého druhu, které přivedlo dohromady nikoli odlišné osobnosti a perspektivy, ale druhy z různých koutů světa se sdílenou vizí, principy a postupy.

Bylo mi velkou ctí hostit našeho nejvyššího představeného, složit mu do rukou své poslední sliby a pro nás všechny bylo významné cítit se jako doma jeden s druhým v Omaze a v kampusu creightonské university.


Zdroj/Foto: jesuits.global.

(aro)


 odeslat článek     vytisknout článekSouvisející články
8.8.2021 Ze slavnosti svatého Ignáce v pražském jezuitském kostele
17.9.2019 Noviciát ve slovenském Ružomberku byl svědkem prvních slibů
8.10.2015 Objevovat opravdový domov
18.9.2015 Kvalitní výchova je obrovský dar do života
16.12.2014 Vnitřní zákon čistoty se týká všech křesťanůNáš tip

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysl papeže
Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci
Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl
Za kněze v duchovní správě
Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

více »

Nejbližší akce

Poutní mše svatá v kostele svatého Ignáce z Loyoly v Praze


Koncert „Pocta svatému Ignáci“


více »

Nejbližší duchovní akce

Duchovní cvičení v tichu podle sv. Ignáce


Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky


Duchovní obnova pro zrakově postižené a jejich příznivce


Ignaciánská duchovní cvičení


více »

Kalendárium

Zrušení řádu v roce 1773

Bula Exposcit debitum


JESUIT.CZ © 2006 Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Ječná 2, 120 00 Praha 2   webmaster: Tomáš Novák   design: Jozef Murin, Lukáš Kratochvil